Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego

Możesz zaoszczędzić czas podczas tworzenia listy SharePoint przez zaimportowanie istniejącego pliku arkusza kalkulacyjnego. Kiedy tworzysz listę na podstawie arkusza kalkulacyjnego, jego nagłówki stają się kolumnami na liście, a pozostałe dane są importowane jako elementy listy. Zaimportowanie arkusza kalkulacyjnego umożliwia również utworzenie listy bez domyślnej kolumny Tytuł.

Ważne: 

 • Importowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą programu Internet Explorer 10 lub 11 w wersji 32. Importowanie arkusza kalkulacyjnego opiera się na kontrolce ActiveX. Po zaimportowaniu listy możesz pracować z listą w dowolnej przeglądarce obsługiwanej SharePoint.

 • Inną metodą przenoszenia danych do SharePoint jest wyeksportowanie tabeli bezpośrednio z programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie tabeli programu Excel do programu SharePoint.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek programu SharePoint, zobacz Planowanie obsługi przeglądarki w programie SharePoint Server

Ważne: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nieprawidłowy importowany arkusz kalkulacyjny jest nieprawidłowy lub nie zawiera danych, Dodaj witrynę SharePoint, do której należysz, do listy Zaufane witryny na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje internetowe programu Internet Explorer.

Zaktualizowano 25 kwietnia 2017 r., Dziękujemy na Opinieklientów.

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego w usłudze SharePoint Online i w programie SharePoint w wersji 2016 i 2013

 1. W witrynie, do której chcesz dodać listę opartą na arkuszu kalkulacyjnym, wybierz pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie wybierz pozycję Dodaj aplikację.

 2. W polu Znajdź aplikację wprowadź nazwę arkusza kalkulacyjnego, a następnie wybierz ikonę wyszukiwania Ikona lupy pola wyszukiwania .

  Pole znajdowania aplikacji z wpisaną frazą Arkusz kalkulacyjny i wyróżnionym przyciskiem wyszukiwania
 3. Na stronie Wyniki wyszukiwania wybierz pozycję Importuj arkusz kalkulacyjny.

  Wyróżniona aplikacja Importowanie arkusza kalkulacyjnego w oknie dialogowym nowych aplikacji
 4. Na stronie Nowa aplikacja wprowadź nazwę listy.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

  Okno dialogowe nowej aplikacji z wypełnioną nazwą i lokalizacją pliku oraz wyróżnionym przyciskiem importowania
 5. Wprowadź opcjonalny Opis.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy. Opis listy można zmienić w dowolnym momencie przy użyciu ustawień listy.

 6. Wyszukaj lub wprowadź lokalizację pliku arkusza kalkulacyjnego. Po wykonaniu tych czynności wybierz pozycję Importuj.

  Arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w programie Excel, a zostanie wyświetlone okno Importowanie do programu Windows SharePoint Services .

 7. W oknie Lista importowania do programu Windows SharePoint Services wybierz pozycję zakres tabeli, zakres komóreklub nazwany zakres. Jeśli chcesz zaznaczyć zakres ręcznie, zaznacz pozycję zakres komórek, a następnie wybierz pozycję zaznacz zakres. W arkuszu kalkulacyjnym zaznacz lewą górną komórkę, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i zaznacz prawą dolną komórkę zakresu, który chcesz zaznaczyć.

  Arkusz kalkulacyjny programu Excel z wyróżnionym zakresem

  Zakres pojawi się w polu zaznacz zakres . Wybierz pozycję Importuj.

  Okno dialogowe Importowanie do arkusza kalkulacyjnego z wyróżnionym przyciskiem Importuj

  Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego sprawdź, czy do kolumn listy zostały zaimportowane odpowiednie dane. Możesz chcieć na przykład określić, że kolumna zawiera wartości walutowe, a nie wartości liczbowe. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia listy, Otwórz listę, wybierz kartę Lista lub wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie wybierz pozycję Ustawienia listy.

 8. Dane arkusza kalkulacyjnego zostaną wyświetlone na liście w SharePoint.

  Lista w usłudze SharePoint Online

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego w programie SharePoint 2010 lub SharePoint 2007

 1. Wybierz pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , wybierz pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie wybierz pozycję Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga: Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. W SharePoint 2010 w obszarze wszystkie kategoriewybierz pozycję puste & niestandardowe, wybierz pozycję Importuj arkusz kalkulacyjny, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  W SharePoint 2007 w obszarze listy niestandardowewybierz pozycję Importuj arkusz kalkulacyjny, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Okno dialogowe Utwórz z wyróżnionymi przyciskami Importuj arkusz kalkulacyjny i Utwórz
 3. Wprowadź nazwę listy. Pole Nazwa jest wymagane.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić w dowolnym momencie, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. Wprowadź Opis listy. Pole Opis jest opcjonalne.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy. Opis listy można zmienić.

  Okno dialogowe tworzenia importowania arkusza kalkulacyjnego z wyróżnionym przyciskiem Importuj
 5. Przeglądaj lub wprowadź lokalizację pliku arkusza kalkulacyjnego, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 6. W oknie dialogowym Importowanie do listy programu Windows SharePoint Services wybierz Typ zakresu, a następnie w polu zaznacz zakresOkreśl zakres w arkuszu kalkulacyjnym, którego chcesz użyć do utworzenia listy.

  Importowanie do listy programu SharePoint

  Uwaga: W zależności od posiadanego programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych może być dostępna opcja zaznaczenia odpowiedniego zakresu komórek bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. Zakres tabeli i nazwany zakres muszą być już zdefiniowane w arkuszu kalkulacyjnym w celu wybrania go w oknie dialogowym Importowanie do programu Windows SharePoint Services .

 7. Wybierz pozycję Importuj.

Zaimportowana lista

Po zaimportowaniu arkusza kalkulacyjnego sprawdź, czy do kolumn listy zostały zaimportowane odpowiednie dane. Możesz chcieć na przykład określić, że kolumna zawiera wartości walutowe, a nie wartości liczbowe. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia listy, Otwórz listę, wybierz kartę Lista lub wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia listy.

Typy kolumn listy są uzależnione od rodzaju danych zawartych w kolumnach arkusza kalkulacyjnego. Na przykład kolumna w arkuszu kalkulacyjnym zawierająca daty jest zazwyczaj kolumną dat na liście programu SharePoint. Poniższy obraz zawiera listę programu SharePoint utworzoną przez zaimportowanie arkusza kalkulacyjnego przedstawionego na poprzednim obrazie.

Wszystkie wersje programu SharePoint umożliwiają importowanie danych arkusza kalkulacyjnego, jednak sposób importowania różni się nieco między poszczególnymi wersjami. W tym artykule w przykładach użyto arkusza programu Excel, ale inny zgodny arkusz kalkulacyjny też będzie odpowiedni. Jeśli natywny format pliku Twojego programu do arkuszy kalkulacyjnych nie jest obsługiwany, wyeksportuj dane do formatu pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i przeprowadź importowanie, używając tego pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania i dodawania zaimportowanej listy do strony lub witryny, zobacz wprowadzenie do list.

Uwaga: Zazwyczaj w witrynie programu SharePoint kolumny są konfigurowane na podstawie typu danych, które zawierają. Jednak po zaimportowaniu listy należy sprawdzić kolumny i dane, aby upewnić się, że wszystko zostało zaimportowane zgodnie z oczekiwaniami. Możesz chcieć na przykład określić, że kolumna zawiera wartości walutowe, a nie tylko wartości liczbowe. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia listy, Otwórz listę, a następnie w menu Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia listy.

Początek strony

Dodawanie witryny do strefy Zaufane witryny

 • Otwórz program Internet Explorer, wybierz pozycję Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

 • Wybierz kartę zabezpieczenia , wybierz pozycję Zaufane witryny, a następnie wybierz pozycję witryny.

 • Witryna, w której się znajdujesz, powinna pojawić się w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy: . Wybierz opcję Dodaj.

 • Wybierz pozycję Zamknij, a następnie wybierz przycisk OK.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×