Tworzenie listy adresów korespondencji seryjnej

Subskrypcja usługi Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja korespondencji seryjnej, aby automatycznie dodawać adresy wysyłkowe lub inne spersonalizowane informacje do publikacji.

 1. Na karcie Korespondencja kliknij pozycję korespondencji seryjnej > Kreatora korespondencji seryjnej krok po kroku.

 2. W okienku korespondencji seryjnej w obszarze Utwórz listę adresatów wybierz jedną:

  • Użyj istniejącej listy.

  • Wybierz z kontaktów programu Outlook.

  • Wpisz nową listę.

 3. Kliknij pozycję następnego: Tworzenie lub połączenie z listą adresatów.

 4. Opcje listy adresatów zależą od dokonanych w kroku 2:

  • Aby użyć istniejącej listy adresatów, zaznacz listę, w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych.

  • Aby wybrać z kontaktów programu Outlook, wybierz listę kontaktów w oknie dialogowym Wybieranie kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie wybierz poszczególne adresatów w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej i kliknij przycisk OK.

  • Aby utworzyć nową listę, w oknie dialogowym Nowa lista adresów, wpisz imiona i nazwiska, adresy i inne szczegóły adresatów, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Przed rozpoczęciem wpisywania informacji z nowej listy można Dodawanie, usuwanie lub zmienianie nazwy pól, które są wyświetlane w oknie dialogowym Nowa lista adresów. Kliknij przycisk Dostosuj kolumny, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

   Po zakończeniu dodawania adresatów szczegóły nazwę na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij pozycję następnego: przygotowywanie publikacji.

 6. Przygotowywanie publikacji, przeciągając informacje o adresacie elementy (takie jak nazwa i adres) do publikacji.

 7. Kliknij pozycję Następny: Tworzenie scalonych publikacji.

 8. W obszarze Tworzenie scalonych publikacji wybierz jedną z następujących czynności:

  • Drukowanie, aby wydrukować scalone strony.

  • Podgląd wydruku, aby wyświetlić strony przed rozpoczęciem drukowania.

  • Korespondencji seryjnej do nowej publikacji w celu utworzenia nowej publikacji przy użyciu scalonych stron.

  • Dodaj do istniejącej publikacji, aby dodać scalone strony na końcu publikacji.

  Możesz także wydrukować listę adresatów, Zapisz skrót do listy lub eksportowanie listy do nowego pliku.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij Utwórz listę adresów.

 2. Przed rozpoczęciem wpisywania informacji na liście, można dodać, usuwanie lub zmienianie nazwy pól, które są wyświetlane w oknie dialogowym Nowa lista adresów.

  Jak to zrobić?

  1. W oknie dialogowym Nowa lista adresów kliknij przycisk Dostosuj kolumny. W oknie dialogowym Dostosowywanie listy adresów wykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Aby dodać pole, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Dodaj pole wpisz nazwę nowego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby usunąć pole, w obszarze Nazwy pól wybierz nazwę pola, a następnie kliknij polecenie Usuń.

   • Aby zmienić nazwę pola, w obszarze Nazwy pól wybierz nazwę pola, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy pola, wpisz nową nazwę w do:, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Powtórz te czynności, aż do zakończenia na liście nazw pól, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Nowa lista adresów wpisz informacje dotyczące pierwszego wpisu w odpowiednich polach (tytuł, imię, nazwisko i tak dalej).

 4. Po zakończeniu wprowadzania informacji do pierwszej pozycji, kliknij Pozycję Nowy.

 5. Powtórz kroki 3 i 4, aż dodasz wszystkie pozycje.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów wpisz nazwę listy adresów w polu Nazwa pliku.

  Domyślnie lista adresów jest zapisywana w folderze Moje źródła danych. Warto zachować na liście adresowej, ponieważ jest to domyślny folder, w którym program Microsoft Publisher wyszukuje źródła danych.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×