Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Outlook 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, szybko tworzyć listy punktowane i numerowane o różnych stylach.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Podczas pisania wiadomości w programie Outlook naciśnij klawisze Alt+H, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć menu stylu punktora, naciśnij klawisz U.

  • Aby otworzyć menu stylu numeracji, naciśnij klawisz N.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiedni styl punktora lub styl numeracji, na przykład „Koło”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie utworzony pierwszy element listy, a fokus znajdzie się na nim.

 3. Wpisz tekst elementu listy.

 4. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą. W Narratorze usłyszysz: „Nowy wiersz”. W czytniku JAWS usłyszysz tylko „Enter”.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter.

Styl punktora lub numeracji elementu listy zagnieżdżonej jest zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, I.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, O.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć menu stylu punktora, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz U.

  • Aby otworzyć menu stylu numeracji, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz N.

 3. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiedni styl punktora lub styl numeracji, na przykład „Okrąg”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Styl wszystkich elementów listy pierwszego poziomu zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, szybko tworzyć listy punktowane i numerowane o różnych stylach.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Na początku nowego wiersza redagowanej wiadomości w programie Outlook wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć tworzenie listy punktowanej, wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem w postaci koła.

  • Aby rozpocząć tworzenie listy numerowanej, wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem liczbowym.

 2. Wpisz tekst elementu listy.

 3. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą. Usłyszysz: „Nowy wiersz”.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

Styl punktora lub numeracji elementu listy zagnieżdżonej jest zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wiadomość, wybrane, karta”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zwiększ wcięcie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zmniejsz wcięcie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Fokus pozostanie na pasku narzędzi.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Jeśli chcesz zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wiadomość, wybrane, karta”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać nowy styl punktorów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Punktory, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Przejrzyj style za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zastosować aktualnie wybrany styl.

  • Aby wybrać nowy styl numeracji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Numerowanie, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Przejrzyj style za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zastosować aktualnie wybrany styl.

Menu zostanie zamknięte, a fokus pozostanie na pasku narzędzi.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i Narratora wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby szybko utworzyć list punktowanych i numerowanych list.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Podczas redagowania wiadomości Outlook na początku nowego wiersza, aż usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć listę punktowaną, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Off przycisk punktory," i naciśnij dwukrotnie ekran. Element listy koło punktora zostanie utworzona.

  • Aby rozpocząć listę numerowaną, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "poza przycisk Numerowanie," i naciśnij dwukrotnie ekran. Utworzono pozycji listy numerowanej.

  Fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

 3. Typ listy element tekstu przy użyciu klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć elementu klawiatury.

  Uwaga: Jeśli na ekranie klawiatury nie jest dostępna, szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu słyszysz "Dodatkowe opcje, przycisk rozwinięta," i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zwinąć menu Więcej opcji.

 4. Aby dodać kolejną pozycję listy, naciśnij klawisz Enter na klawiaturze ekranowej.

 5. Aby zakończyć listę, naciśnij klawisz Enter dwa razy na klawiaturze ekranowej. Fokus jest przenoszony do pustego wiersza poniżej listy.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. W istniejącej listy, wpisz element, który należy poprzedzające zagnieżdżonej listy i naciśnij klawisz Enter na klawiatury ekranowej, aby utworzyć nowy element listy po nim. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć elementu klawiatury.

 2. Umieść kursor na początku wiersza dla nowego elementu i szybko przesuń w lewo lub w prawo jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk Zwiększ wcięcie" i naciśnij dwukrotnie ekran. Outlook automatycznie powoduje zwiększenie wcięcia dla tego elementu i ułatwia część zagnieżdżonej listy.

 5. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 6. Aby dodać kolejną pozycję zagnieżdżonej listy, naciśnij klawisz Enter na klawiaturę ekranową, a następnie wpisz jego tekst.

Uwaga: Style punktorów lub numeracji dla elementu listy zagnieżdżonej jest oparty na stylu jego elementu nadrzędnego. Możesz zmienić tych stylów na wszelkie dostępne styl punktora lub numeracji. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z zmienić styl punktora lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę. Aby zaznaczyć tekst, przejdź do tekstu, który chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij trzykrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli na przykład chcesz zaznaczyć akapit, w treści wiadomości, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz "Akapitów," szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść do akapitu chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij trzykrotnie ekran. Po wybraniu akapitu, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów".

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować wcięcie z prawej lub przenieść listę dalej od marginesu, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zastosować wcięcie z lewej lub przenieść listę bliżej do marginesu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zmniejsz wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wcięcie zostanie dodana do listy i fokus jest przenoszony do treści wiadomości.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Jeśli chcesz zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Wybierz z listy lub listy zagnieżdżonej miejsce, w którym chcesz zmienić styl. Aby zaznaczyć tekst, przejdź do tekstu, który chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij trzykrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić styl punktora, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Punktory, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte podmenu punktorów.

  • Aby zmienić styl numeracji, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Numerowanie, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte podmenu Numerowanie.

 5. Szybko przesuń w lewo lub w prawo do przeglądania style. Program Narrator informuje o style podczas przenoszenia. Aktualnie wybranego stylu została ogłoszona jako "zaznaczone". Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

Po wybraniu nowego stylu podmenu zamknięte, a fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook Web App przy użyciu klawiatury i Narratora wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby szybko utworzyć listy punktowane i numerowane listy podczas tworzenia wiadomości przy użyciu poczty.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Podczas zapisywania wiadomości Outlook na początku nowego wiersza, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Format < wybraną opcję > przycisk".

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć listę punktowaną, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo do momentu usłyszeć "Punktory" i naciśnij klawisz SPACJA. Utworzono elementu listy punktora koło i fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

  • Aby rozpocząć tworzenie listy numerowanej, wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem liczbowym.

 3. Wpisz tekst elementu listy.

 4. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

 5. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do pustego wiersza poniżej listy.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciśnij klawisze strzałek, aby przenieść kursor.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zwiększanie wcięcia lub przenieść listę dalej od marginesu, naciskaj klawisz Tab.

  • Aby zmniejszyć wcięcie, lub przenieść listę bliżej do marginesu, naciśnij klawisz Shift + Tab.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×