Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystaj z Outlook za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby szybko tworzyć listy punktowane i numerowane w różnych stylach.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Podczas pisania wiadomości w programie Outlook naciśnij klawisze Alt+H, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć menu stylu punktora, naciśnij klawisz U.

  • Aby otworzyć menu stylu numeracji, naciśnij klawisz N.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiedni styl punktora lub styl numeracji, na przykład „Koło”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie utworzony pierwszy element listy, a fokus znajdzie się na nim.

 3. Wpisz tekst elementu listy.

 4. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą. W Narratorze usłyszysz: „Nowy wiersz”. W czytniku JAWS usłyszysz tylko „Enter”.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listę na liście, na przykład zagnieżdżone punktory na liście punktowanej lub numerowanie w stylu konspektu na liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter.

Styl punktora lub numeracji elementu listy zagnieżdżonej jest zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub przenieść listę dalej od marginesu, naciśnij klawisze ALT + H, A, I.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przenieść listę bliżej marginesu, naciśnij klawisze ALT + H, A, O.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć menu styl punktora, naciśnij klawisze ALT + H, U.

  • Aby otworzyć menu Styl numeracji, naciśnij klawisze ALT + H, N.

 3. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiedni styl punktora lub styl numeracji, na przykład „Okrąg”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Styl wszystkich elementów listy pierwszego poziomu zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Outlook dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu Mac OS, aby szybko tworzyć listy punktowane i numerowane w różnych stylach.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Na początku nowego wiersza redagowanej wiadomości w programie Outlook wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć tworzenie listy punktowanej, wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem w postaci koła.

  • Aby rozpocząć tworzenie listy numerowanej, wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem liczbowym.

 2. Wpisz tekst elementu listy.

 3. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

 4. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą. Usłyszysz: „Nowy wiersz”.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listę na liście, na przykład zagnieżdżone punktory na liście punktowanej lub numerowanie w stylu konspektu na liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

Styl punktora lub numeracji elementu listy zagnieżdżonej jest zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wiadomość, wybrane, karta”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zwiększ wcięcie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zmniejsz wcięcie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Fokus pozostanie na pasku narzędzi.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Jeśli chcesz zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wiadomość, wybrane, karta”, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać nowy styl punktorów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Punktory, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Przejrzyj style za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zastosować aktualnie wybrany styl.

  • Aby wybrać nowy styl numeracji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Numerowanie, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Przejrzyj style za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zastosować aktualnie wybrany styl.

Menu zostanie zamknięte, a fokus pozostanie na pasku narzędzi.

Uwaga: Jeśli lista zawiera listy zagnieżdżone, ich styl pozostanie niezmieniony. Musisz umieścić kursor wewnątrz listy zagnieżdżonej i zmienić jej styl oddzielnie.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Korzystaj z Outlook Web App za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby szybko tworzyć listy punktowane i numerowane podczas redagowania wiadomości e-mail. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Podczas pisania Outlook wiadomości na początku nowego wiersza Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Opcje formatowania".

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć listę punktowaną, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "punktory", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie utworzony element wypunktowanej listy punktowanej z wypełnionym okręgiem, a fokus zostanie przeniesiony do treści wiadomości e-mail.

  • Aby rozpocząć tworzenie listy numerowanej, wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja. Automatycznie zostanie utworzony element listy z punktorem liczbowym.

 3. Wpisz tekst elementu listy.

 4. Aby dodać kolejny element listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

 5. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pustego wiersza pod listą.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

Możesz utworzyć listę na liście, na przykład zagnieżdżone punktory na liście punktowanej lub numerowanie w stylu konspektu na liście numerowanej.

 1. Na istniejącej liście przejdź do elementu, który ma poprzedzać listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy w tym miejscu.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Outlook automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej.

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu listy zagnieżdżonej.

 4. Aby dodać kolejny element listy zagnieżdżonej, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz tekst.

Zmienianie wcięcia listy

 1. Zaznacz całą listę.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przesuwając kursor, naciskając klawisze strzałek.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie lub przenieść listę dalej od marginesu, naciskaj klawisz Tab.

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przenieść listę bliżej marginesu, naciśnij klawisze Shift + Tab.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji Poczta programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×