Tworzenie kwerendy korzystającej z wielu źródeł rekordów

Używanie Kreatora kwerend

Jako źródła rekordów nowej kwerendy można również użyć wielu tabel lub innych kwerend. Tak naprawdę kwerendy korzystające z wielu źródeł rekordów będą używane o wiele częściej niż te, w których jest używane pojedyncze źródło. Kwerendy korzystające z wielu źródeł pozwalają uzyskać odpowiedzi na pytania o to, które składniki majątku pochodzą od których dostawców.

Użycie Kreatora kwerend jest najprostszym sposobem rozpoczęcia tworzenia kwerend korzystających z wielu źródeł, zwłaszcza w przypadku nowych użytkowników programu Access.

Uwaga    Należy pamiętać, że tabele w źródle rekordów muszą uczestniczyć w relacji. Nie można na przykład wyodrębnić nazwisk pracowników z jednego źródła i używanych przez nich składników majątku z innego źródła, jeśli tabele pracowników i składników majątku nie są ze sobą powiązane. Jeśli tabele w źródle rekordów nie są powiązane, kwerenda zwróci wszystkie dane z poszczególnych tabel, a taki wynik ma bardzo ograniczone zastosowanie.

  1. Na karcie Tworzenie w grupie Kwerendy kliknij pozycję Kreator kwerend.

  2. Wykonaj kroki kreatora. W ramach tego procesu wybierz tabele i pola, których chcesz użyć jako źródła rekordów.

  3. Nadaj nowej kwerendzie nazwę opisową, pamiętając o unikaniu spacji.

Kreatora kwerend będzie można wypróbować podczas ćwiczeń, zatem przejdźmy dalej.

Temat 7 z 9

Poprzedni | Następny

(Powrót do początku)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×