Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Regularnie warto tworzyć kopie zapasowe dowolnej aktywnej bazy danych, aby zabezpieczyć się przed utratą danych i w ochronie inwestycji w projekcie bazy danych. Korzystając z kopii zapasowej, można przywrócić całej bazy danych lub zaznaczonych obiektów bazy danych.

Jeśli regularnie rozwoju liczby rekordów w bazie danych można też rozważyć, archiwizowanie starych danych. Archiwizowanie to proces, za pomocą której można okresowo przenoszenie starszych rekordów z tabeli w bazie danych active do tabeli w bazie danych archiwum. W tym artykule wyjaśniono, jak archiwizowanie starych danych.

Jeśli chcesz zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych plików bazy danych, rozważ użycie produktu wykonującego automatyczne kopie zapasowe systemu plików, takie jak oprogramowanie tworzenia kopii zapasowych serwera plików lub zewnętrzne urządzenie USB do kopii zapasowej. W tym artykule omówiono sposób, aby zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych w programie Microsoft Office Access.

Jeśli masz już kopię zapasową bazy danych i chcesz przywrócić danych lub obiektów, zobacz artykuł Przywracanie bazy danych.

W tym artykule

Omówienie

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych

Wykonywanie kopii zapasowej podzielonej bazy danych

Omówienie

Wykonywanie kopii zapasowych pomocy ochrona bazy danych z awariami systemu i chronić przed błędów popełnianych przez polecenie Cofnij nie można usunąć.

W Microsoft Office Access 2007 umożliwia polecenie Cofnij maksymalnie 20 godzin wycofać zmiany wprowadzone od czasu ostatniego, który został zapisany plik bazy danych.

Jednak gdy używasz zapytanie funkcjonalne, usuwanie lub zmienianie danych, nie można cofnąć tych zmian przy użyciu polecenia Cofnij. Na przykład po uruchomieniu kwerendy aktualizującej, nie będzie można przywrócić stare wartości, które zostały zaktualizowane przez kwerendę przy użyciu cofnąć.

Porada: Warto wykonać kopię zapasową, bezpośrednio przed uruchomieniem jakiejkolwiek kwerendy funkcjonalnej, zwłaszcza jeśli kwerenda zmieni lub usunie wiele danych.

Nie wszystkie zmiany w bazie danych można cofnąć

Mimo że dostępu oferuje opcję, aby cofnąć zmiany, które okazało się, że nie mają być, ten proces nie jest niezawodne. Aby przygotować się do odzyskania z niechcianymi zmianami, których nie można cofnąć, należy kopie zapasowe bazy danych.

Podstawowe jest regularnego wykonywania kopii zapasowych

Aby wybrać sposób często tworzenie kopii zapasowych, należy rozważyć częstotliwość zmian w bazie danych:

 • Jeśli baza danych jest archiwum lub jeśli jest używany tylko w przypadku odniesienia i rzadko zmian, należy utworzyć kopię zapasową każdym razem, gdy dane ulegną zmianie.

 • Jeśli baza danych jest aktywna, a dane często się zmieniają, warto tworzyć kopie zapasowe bazy danych zgodnie z harmonogramem.

 • Jeśli bazy danych nie zawiera żadnych danych, ale użyje tabel połączonych, warto tworzyć kopie zapasowe bazy danych przy każdej zmianie jej projekt.

  Uwaga: Warto tworzyć kopie zapasowe danych w tabelach połączonych za pomocą dowolnej kopii zapasowej funkcje, które są dostępne w programie, który zawiera tabele połączone. Bazy danych zawierającej tabele połączone w przypadku bazy danych programu Access, aby utworzyć kopię zapasową bazy danych przy użyciu procedury w sekcji Tworzenie kopii zapasowej podzielonej bazy danych .

Początek strony

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Podczas wykonywania kopii zapasowej bazy danych programu Access umożliwia zapisanie i zamknięcie obiekty, które są otwarte w widoku projektu, kompaktowanie naprawia bazę danych programu i następnie zapisuje kopię pliku bazy danych przy użyciu nazwy i lokalizacji, w której można określić. Następnie ponownie Access otworzy wszystkie obiekty, które on zamknięty.

Uwaga: Program Access ponownie otworzy obiekty zgodnie z wartością właściwości Widok domyślny tych obiektów.

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz zarchiwizować.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku sprawdź nazwę kopii zapasowej bazy danych.

  W razie potrzeby można zmienić tę nazwę, ale nazwa domyślna zawiera zarówno nazwę oryginalnego pliku bazy danych, jak i datę wykonania kopii zapasowej.

  Porada: Po przywróceniu danych lub obiektów z kopii zapasowej chcesz wiedzieć, której bazy danych kopii zapasowej pochodzi z i kiedy utworzenia kopii zapasowej. Dlatego zazwyczaj jest dobrym pomysłem jest Użyj domyślnej nazwy pliku.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową bazy danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Wykonywanie kopii zapasowej podzielonej bazy danych

Podziel bazę danych zwykle składa się z dwóch plików bazy danych: wewnętrzną bazę danych, które zawierają tylko dane w tabelach i zewnętrzną bazę danych, który zawiera łącza do tabel w wewnętrznej bazie danych, oprócz kwerend, formularzy, raportów, a innej bazy danych obiekty. Wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej bazy danych. Wszystkie obiekty interfejsu użytkownika, takie jak kwerend, formularzy i raportów, są przechowywane w zewnętrznej bazy danych.

Podczas wykonywania kopii zapasowej podzielonej bazy danych, możesz wykonać kopię zapasową bazy danych frontonu i wewnętrznej niezależnie od siebie. Bardziej ważne jest regularnego wykonywania kopii zapasowych wewnętrznej bazy danych, ponieważ zawiera on danych. Można utworzyć kopię zapasową zewnętrznej bazy danych, przy każdej zmianie jej projekt. Jednak ponieważ każdy użytkownik ma poszczególnych kopię zewnętrzną bazę danych i można wprowadzić zmiany w projekcie dowolnego, warto także wymagających tych użytkowników utworzyć własne kopie zapasowe zewnętrzną bazę danych.

Wykonywanie kopii zapasowej wewnętrznej bazy danych

Ponieważ uruchamianie kopii zapasowej wymaga wyłączny dostęp do pliku bazy danych, użytkownicy mogą mieć chwilowo nie można użyć wewnętrznej bazy danych. Należy rozważyć powiadamianie użytkowników, przed rozpoczęciem wykonywania kopii zapasowej.

 1. Otwórz wewnętrzną bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Uruchom program Access, ale nie otwieraj bazy danych.

  2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz plik wewnętrznej bazy danych. Za pomocą listy Szukaj w, jeśli musisz Przeglądaj w poszukiwaniu pliku bazy danych.

  4. Kliknij strzałkę na przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku Sprawdź nazwę domyślnej kopii zapasowej bazy danych. Możesz zmienić nazwę, jeśli, ale pamiętaj, że nazwa domyślna zawiera zarówno nazwę oryginalnego pliku bazy danych i datę wykonania kopii zapasowej.

  Porada: Po przywróceniu danych lub obiektów z kopii zapasowej, musisz znać używanej bazy danych kopii zapasowej pochodzi od, a po utworzenia kopii zapasowej, przy użyciu domyślnej nazwy pliku jest zazwyczaj dobrym pomysłem.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową bazy danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wykonywanie kopii zapasowej zewnętrznej bazy danych

Aby chronić inwestycji w projekcie zewnętrznej bazy danych, warto tworzyć kopie zapasowe zewnętrzną bazę danych przy każdej zmianie jej projekt. Jeśli możesz zezwolić użytkownikom na dostosować projekt własnych kopii zewnętrznej bazy danych, należy rozważyć wymaganie je do tworzenia kopii zapasowych własne dostosowanymi.

Aby utworzyć kopię zapasową zewnętrzną bazę danych, pozostaw bazy danych otwarte natychmiast po zmianie jej projekt. Następnie wykonaj kroki opisane w sekcji Tworzenie kopii zapasowej bazy danych, zaczynając od kroku 2.

Po zakończeniu operacji wykonywania kopii zapasowej zewnętrznej bazy danych można następnie udostępnić nowy projekt do użytkowników.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×