Tworzenie kontrolki rozciąganie, zmniejsz lub przenoszenie podczas zmieniania rozmiaru formularza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie formanty w formularzu programu Access utrzymywania zakotwiczone do lewego górnego rogu formularza, a nie można zmieniać rozmiaru po zmianie rozmiaru formularza. Aby zmienić to zachowanie, możesz użyć polecenia Anchoring. Na przykład można skonfigurować pola tekstowego, aby go rozciągnąć w dół i w prawo, formularz będzie większy. Pozwala widzieć więcej tekstu w kontrolce.

W tym artykule

Zakotwiczenia kontrolki

Uwagi, korzystając z układów

Zakotwiczenia kontrolki

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W formularzu kliknij kontrolkę, do którego chcesz zastosować kotwiczenie zachowanie.

 3. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Położenie kliknij Anchoring. Jeśli korzystasz z programu Access 2007 w widoku projektu, na karcie Rozmieszczanie w grupie rozmiar kliknij pozycję Anchoring.

 4. Kliknij odpowiednią opcję.

  Kotwiczenie opcje

  Kotwiczenie opcji

  Zachowanie formantu podczas zmiany rozmiaru formularza

  Lewy górny (ustawienie domyślne)

  Formant jest zakotwiczony w lewym górnym rogu formularza, a nie powoduje zmiany rozmiaru.

  Rozciąganie w dół

  Formant jest zakotwiczony w lewym górnym rogu formularza i rozciągnąć dół, aby wypełnić dostępne miejsce.

  U dołu z lewej

  Formant jest zakotwiczony w lewym dolnym rogu formularza, a nie powoduje zmiany rozmiaru.

  Rozciągnąć na górze

  Formant jest zakotwiczony w lewym górnym rogu formularza i rozciągnąć poziomie, aby wypełnić dostępne miejsce.

  Rozciągnij w dół i w

  Formant jest zakotwiczony lewym górnym rogu formularza i zbiorników w dół i w poprzek do wypełnienia dostępnego miejsca.

  Rozciągnąć na dole

  Formant jest zakotwiczony w lewym dolnym rogu formularza i rozciągnąć poziomie, aby wypełnić dostępne miejsce.

  U góry z prawej

  Formant jest zakotwiczony prawym górnym rogu formularza, a nie powoduje zmiany rozmiaru.

  Rozciąganie w dół i w prawo

  Formant jest zakotwiczony prawym górnym rogu formularza i rozciągnąć w pionie, aby wypełnić dostępne miejsce.

  Prawym dolnym rogu

  Formant jest zakotwiczony w prawym dolnym rogu formularza, a nie powoduje zmiany rozmiaru.

  Uwagi: 

  • Jeśli właściwość Orientacja formularza jest ustawiona na Od prawej do lewej, domyślny zakotwiczenia polecenia "rozciąganie przez" jest po prawej stronie formularza zamiast po lewej stronie.

  • Jeśli użytkownik określi jedną z opcji "rozciąganie" formantu, formant nigdy nie staje się mniejszy niż wymiary, które są określane w oknie dialogowym właściwości formantu Szerokość i Wysokość.

Aby zatrzymać formantu rozciągając, zmniejszając lub przenoszenie podczas zmieniania rozmiaru formularza, ustaw dla opcji kotwiczenie formantu powrót do Lewej górnej lub wartość domyślna.

Uwagi: 

 • Jeśli skonfigurowano program Access wyświetla obiekty jako nakładające się okna zamiast jako dokumenty kartotekowe kotwiczenie zachowanie, które możesz wybrać jest widoczny po zmianie rozmiaru okna formularza lub (w przypadku formularza jest zmaksymalizowany po zmianie rozmiaru okna programu Access). Jeśli ustawisz bazę danych, aby wyświetlić obiekty jako karty dokumentów (ustawienie domyślne), kotwiczenie zachowanie, które możesz wybrać jest widoczny tylko wtedy, gdy zmiany rozmiaru okna programu Access.

  Jak ustawić opcje okna dokumentu?

  1. Na karcie Plik w obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W obszarze Opcje aplikacji, w obszarze Opcje okna dokumentu zaznacz Nakładające się okna lub Dokumenty kartotekowe.

Porada: W widoku projektu upewnij się, rozmiarem formularz aby była ona przynajmniej projektu pustego miejsca siatki poniżej i na prawo kontrolek. Dzięki temu, upewnij się, że formanty zostaną kontrolne i rozciąganie do dolnej i prawej krawędzi okna formularza. Minimalny rozmiar, którego użyjesz w zwykłych okolicznościach także, ustawić szerokość i wysokość każdej kontrolki stretching.

Ustawianie rozmiarów i marginesów kontrolek w formularzu

1. pole tekstowe Opis ustawiono Rozciągnij w dół i w i ustawiono jej minimalny rozmiar użyteczne.

2. siatki projektu formularza występują zostały skonfigurowane w dół, tak, że pozostaje małych wielkość odstępu.

Uwaga: Przenoszenie lub zmienianie rozmiaru innych kontrolek w formularzu (zwłaszcza elementów w nagłówku lub stopce) może być konieczne przed możesz zmienić rozmiar siatki projektu formularza.

Uwagi, korzystając z układów

Układ jest siatkę podobnej do tabeli, która umożliwia wyrównanie wiele kontrolek w formularzu. Układy są przydatne w dowolnej bazy danych, ponieważ pozwalają szybko wyrównanie i położenie grup formantów w tym samym czasie, bez konieczności wybierz każdej kontrolki. Podczas tworzenia formularza przy użyciu jednego z narzędzia quick-create w grupie Formularze karty Tworzenie, program Access wyświetli pola w układach domyślnie.

Układy dostępne w dwóch odmianach: skumulowane i tabelaryczne. Na jednoelementowego formularzy (takie, w których właściwość Widok domyślny jest ustawiona na Formularz pojedynczy ), program Access użyje skumulowany układy domyślnie. W układzie stosowym funkcję kotwiczenie przenosi i rozciągnąć kontrolek w pionie i w poziomie.

Na (takie, w których właściwość Widok domyślny jest ustawiona na Formularze ciągłe ) formularzy z wieloma elementami, program Access użyje tabelaryczne układy domyślnie. W układzie tabelarycznym funkcję kotwiczenie tylko przenosi i rozciągnąć kontrolek w pionie. Na przykład Rozciągnij w dół i w kotwiczenie tylko opcji powoduje, że formant rozciągnąć na, nie w dół.

Możesz określić zakotwiczenia dla tylko jednego formantu w każdy układ. Kotwiczenie innych kontrolek w układzie są ustawiane automatycznie, zgodnie z poniższej tabeli:

Kotwiczenie opcji

Ustawienia automatycznego innych kontrolek w taki sam układ sterowania

Układ stosowy

Układ tabelaryczny

Lewy górny (ustawienie domyślne)

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Górnym lewym.

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Górnym lewym.

Rozciąganie w dół

Formanty powyżej są ustawione na Górnym lewym. Formanty poniżej są ustawione na Dół i w lewo.

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Rozciąganie w dół.

U dołu z lewej

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Dół i w lewo.

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Dół i w lewo.

Rozciągnąć na górze

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Rozciąganie na górze.

Formanty z lewej strony są ustawione na Górnym lewym. Formanty w prawo są ustawione na Prawej górnej.

Rozciągnij w dół i w

Formanty powyżej są ustawione na Rozciąganie na górze. Formanty poniżej są ustawione na Rozciąganie u dołu.

Formanty z lewej strony są ustawione na Rozciąganie w dół. Formanty w prawo są ustawione na Rozciąganie w dół lub w prawo.

Rozciągnąć na dole

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Rozciąganie u dołu.

Formanty z lewej strony są ustawione na Dół i w lewo. Formanty w prawo są ustawione na Dole z prawej.

U góry z prawej

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Prawej górnej.

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Prawej górnej.

Rozciąganie w dół i w prawo

Formanty powyżej są ustawione na Prawej górnej. Formanty poniżej są ustawione na Dole z prawej.

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Rozciąganie w dół lub w prawo.

Prawym dolnym rogu

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Dole z prawej.

Wszystkie inne kontrolki są ustawione na Dole z prawej.

Uwaga: W zależności od projektu formularza może być konieczne usuwanie kontrolki z układu sterowania uzyskanie kotwiczenie zachowanie, które ma być. Aby usunąć formant z układu sterowania, gdy raport jest otwarty w widoku projektu, zaznacz kontrolki, które chcesz usunąć z układu, a następnie na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij Układ usunąć. Jeśli korzystasz z programu Access 2007 na karcie Rozmieszczanie w grupie Sterowanie układem, kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×