Tworzenie konspektu od podstaw

W programie Word konspekty są również nazywane listami wielopoziomowymi. Poniżej opisano procedurę tworzenia nowego konspektu od podstaw. Jeśli natomiast chcesz wyświetlić istniejący dokument w postaci konspektu, zobacz Używanie widoku konspektu do zarządzania nagłówkami i rozmieszczania tekstu.

  1. Kliknij pozycję Narzędzia główne i w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa.

    Style list wielopoziomowych w programie Word 2010

  2. Wybierz styl konspektu z Biblioteki list. Wskaż poszczególne style konspektu w bibliotece, aby wyświetlić wszystkie poziomy stylów.

  3. Rozpocznij wpisywanie tekstu, aby utworzyć listę. Po ukończeniu wiersza naciśnij klawisz Enter, aby przejść do nowego wiersza.

  4. Aby utworzyć nowy poziom listy, naciśnij klawisz Tab i zacznij wpisywać tekst.

  5. Aby powrócić do poprzedniego poziomu listy, naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

  • Jeśli rozpoczniesz akapit od gwiazdki i spacji (* ) lub od cyfry 1 i kropki (1.), program Word wyświetli przycisk Opcje Autokorekty i rozpocznie tworzenie listy punktowanej lub numerowanej. Jeśli nie chcesz tworzyć listy punktowanej lub numerowanej, kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj automatyczne tworzenie list punktowanych lub Zatrzymaj automatyczne tworzenie list numerowanych.

  • Menu opcji Autokorekty [

Możesz wyświetlić istniejące konspekty w Word dla sieci Web, ale nie możesz utworzyć i sformatować konspektu automatycznie w sposób, w jaki można to zrobić w klasycznej wersji programu Word.

Jeśli masz klasyczną wersję programu Word, najpierw Użyj polecenia Otwórz w programie Word , aby otworzyć dokument w programie Word.

Obraz polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji Word Online

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aplikacji Word dla komputerów stacjonarnych w systemie Windows lub Mac.

Po zakończeniu i zapisaniu dokumentu konspekt będzie widoczny po ponownym otwarciu go w programie Word dla sieci Web.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×