Tworzenie konspektu od podstaw

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Word kontury są także nazywane listami wielopoziomowymi. Poniższe kroki pokazują jak napisać nowy konspekt od podstaw. Jeśli zamiast tego chcesz wyświetlić istniejący dokument w postaci konspektu, przeczytaj widoku konspektu Użyj do zarządzania nagłówkami i rozmieszczanie tekstu.

  1. Kliknij pozycję Narzędzia główne i w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa.

    Style list wielopoziomowych w programie Word 2010

  2. Wybierz styl konspektu z Biblioteki list. Wskaż poszczególne style konspektu w bibliotece, aby wyświetlić wszystkie poziomy stylów.

  3. Rozpocznij wpisywanie tekstu, aby utworzyć listę. Po ukończeniu wiersza naciśnij klawisz Enter, aby przejść do nowego wiersza.

  4. Aby utworzyć nowy poziom listy, naciśnij klawisz Tab i zacznij wpisywać tekst.

  5. Aby powrócić do poprzedniego poziomu listy, naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

  • Jeśli rozpoczniesz akapit od gwiazdki i spacji (* ) lub od cyfry 1 i kropki (1.), program Word wyświetli przycisk Opcje Autokorekty i rozpocznie tworzenie listy punktowanej lub numerowanej. Jeśli nie chcesz tworzyć listy punktowanej lub numerowanej, kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj automatyczne tworzenie list punktowanych lub Zatrzymaj automatyczne tworzenie list numerowanych.

  • Menu opcji Autokorekty [

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×