Tworzenie kolumny zarządzanych metadanych

Tworzenie kolumny zarządzanych metadanych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kolumna zarządzanych metadanych umożliwia kontrolowanie informacji, które użytkownicy mogą wprowadzać do kolumny. Użytkownicy wybierają wprowadzane do kolumny terminy lub frazy z wstępnie zdefiniowanego zestawu terminów zarządzanych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono, jak to działa. W bibliotece dokumentów na ilustracji znajduje się kolumna zarządzanych metadanych o nazwie „Odkryj system ECM”. Aby wprowadzić wartości w kolumnie, użytkownik edytuje właściwości elementu w bibliotece (w tym przypadku element to arkusz kalkulacyjny). Nazwa kolumny zarządzanych metadanych — „Odkryj system ECM” — jest etykietą pola na stronie właściwości. Aby wyświetlić listę terminów, wystarczy kliknąć ikonę znaczników.

Kolumna zarządzanych metadanych, umożliwiająca użytkownikom wybieranie wstępnie zdefiniowanych wartości i wprowadzanie ich w kolumnie z użyciem właściwości dokumentu.

Po skonfigurowaniu kolumnę zarządzanych metadanych, można użyć istniejącego zestawu terminów lub można dodać zestaw specjalnie w tym celu terminów. Aby dowiedzieć się, jak dodać nowy zestaw terminów, zobacz Konfigurowanie nowego zestawu terminów

Tworzenie witryny, listy lub biblioteki zarządzanych metadanych kolumn

Ważne: Aby móc tworzyć i konfigurować kolumny witryny, musisz mieć uprawnienia administratora zbioru witryn. Aby móc tworzyć kolumny dla list i bibliotek, musisz mieć poziom uprawnień Zarządzanie listami. To uprawnienie domyślnie mają właściciele witryn.

 1. Można utworzyć kolumnę dla list i bibliotek lub można utworzyć kolumnę witryny. Tworzenie kolumny, wybierając jedną z poniższych procedur:

 2. Tworzenie kolumny witryny dla zarządzanych metadanych

  1. Na stronie głównej wybierz pozycję Zawartość witryny.

  2. Na stronie zawartość witryny kliknij Przycisk Ustawienia usługi Office 365 Ustawienia.

  3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Kolumny witryny.

  4. Na stronie Kolumna witryny kliknij pozycję Utwórz.

  5. Na stronie Nowa kolumna witryny w sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę kolumny.

 3. Tworzenie kolumny listy lub biblioteki, dla zarządzanych metadanych

  1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć kolumnę.

  2. Na wstążce na karcie Lista lub Biblioteka kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  3. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

  4. Na stronie Tworzenie kolumny w sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę kolumny.

 4. W sekcji Typ informacji w tej kolumnie to wybierz pozycję Zarządzane metadane.

 5. W sekcji Grupa wybierz grupę dla kolumny lub utwórz nową grupę.

 6. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis i określ, czy jest wymagana wartość. Możesz także określić, czy w kolumnie będą wymagane wartości unikatowe.

 7. W sekcji Pole wielu wartości określ, czy zezwalać na wiele wartości w kolumnie.

  Ważne: W przypadku zezwolenia na wiele wartości w kolumnie użytkownicy nie będą mogli jej sortować.

 8. W sekcji Format wyświetlania określ, czy ma być wyświetlana tylko etykieta terminu, czy termin wraz z jego pełną ścieżką w hierarchii zestawu terminów.

 9. W sekcji Ustawienia zestawu terminów wykonaj jedną z poniższych czynności:

 10. Aby użyć istniejącego zestawu terminów, wybierz pozycję Użyj zestawu terminów zarządzanych, a następnie wyszukaj nazwę zestawu terminów lub przeglądaj w celu znalezienia zestawu. Po wybraniu nazwy zestawu terminów możesz określić, czy użytkownicy mogą wypełniać wartości, a także ustawić domyślną wartość dla kolumny.

 11. Aby utworzyć zestawu terminów dla tej kolumny, wybierz pozycję Dostosuj zestaw terminów, a następnie wpisz opis zestawu terminów. Następnie kliknij przycisk Edytuj za pomocą terminów menedżera zestawu i postępuj zgodnie z instrukcjami Konfigurowanie nowego zestawu terminów.

 12. Kliknij przycisk OK.

Aby zarządzać kolumny metadanych, wykonaj jedną z powyższych czynności, aby przejść do witryny, biblioteki lub kolumna listy kolumn witryny. Na tej stronie przewiń zdefiniowanej kolumn, a następnie kliknij ten, który chcesz zmodyfikować. Następnie można ponownie na stronie edycji miejsce, w którym można zmienić lub zaktualizować ustawienia.

Kolumny zarządzanych metadanych zapewniają użytkownikom listę wstępnie zdefiniowanych terminów, które mogą oni zastosować do swojej zawartości. Możesz skorzystać z tej funkcji, aby zapewnić spójne użycie terminów w ramach zbioru witryn. Dodatkowo zaktualizowane terminy automatycznie stają się dostępne dla użytkowników.

Kolumny zarządzanych metadanych mają kilka unikatowych cech ułatwiających użytkownikom wybieranie i stosowanie terminów do zawartości. Na przykład obsługują dynamiczne sugestie oraz oferują uściślanie terminów, opisów, synonimów oraz wartości wielojęzycznych. Dodatkowo użytkownicy nie muszą pamiętać wszystkich terminów. Mogą je po prostu wybrać z widoku drzewa przedstawiającego hierarchię zestawu terminów.

 • Wyszukiwanie z dynamicznymi    Gdy użytkownik zacznie wpisz wartość, programu SharePoint Wyświetla listę wszystkich terminów skojarzone terminu wpisane zestaw, który zaczyna się od znaków użytkownika. Możesz skonfigurować dynamiczne pokazanie nazwę zestawu terminów i pozycji ten termin w hierarchii do samego terminu.

  Po rozpoczęciu wpisywania są wyświetlane sugerowane terminy.

  Użytkownik może umieścić wskaźnik na sugerowanym terminie w celu wyświetlenia opisu, który może ułatwić podjęcie odpowiedniej decyzji. Jeśli dla terminu określono synonimy, wprowadzenie takiego synonimu spowoduje automatyczne przypisanie poprawnego terminu.

 • Wybieranie z hierarchii zestawu terminów    Użytkownicy dodawania lub zmieniania informacji w kolumnie zarządzanych metadanych, mają kilka opcji. Jeśli są znane z zestawu terminów, ich wystarczy wpisać nową wartość w kolumnie. Jeśli funkcja dynamiczne oferuje prawidłową wartość, użytkownik po prostu je wybrać.

  Użytkownicy mogą również przeglądać w poszukiwaniu odpowiedniego terminu. Wystarczy kliknąć ikonę znaczników obok pola zarządzanych metadanych, a następnie wybrać wartość z widoku drzewa, które przedstawia hierarchię zestawu terminów.

  Terminy zarządzane można wybierać za pomocą kontrolki selektora drzewa.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×