Tworzenie kolumny zarządzanych metadanych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kolumna zarządzanych metadanych jest nowego typu kolumny, które można dodać do list, bibliotek oraz typów zawartości, aby umożliwić użytkownikom witryny do wybierania wartości z zestawu terminów określonych zarządzanych terminów i zastosować te wartości do ich zawartości. Można tworzyć i konfigurować kolumny zarządzanych metadanych do zamapować do istniejącego zestawu terminów lub terminu lub można utworzyć nowy zestaw terminów specjalnie dla kolumny zarządzanych metadanych.

W tym artykule

Korzyści wynikające z używania kolumną zarządzanych metadanych

Dynamiczne, rozróżnienie, opisy, synonimów

Selektor drzewa

Tworzenie kolumny zarządzanych metadanych, które mapy do istniejącego zestawu terminów lub terminu

Utwórz nową kolumnę zarządzanych metadanych z nowego zestawu terminów

Tworzenie i konfigurowanie nowego zestawu terminów

Zadania pokrewne

Korzyści wynikające z używania kolumną zarządzanych metadanych

Zarządzanych metadanych kolumn promowanie spójne używanie metadanych w witrynach, ponieważ zapewniają użytkownikom z listą warunki, które mogą dotyczyć ich zawartości. Tych terminów pochodzą z zestawu terminów, którym zarządza centralnie w narzędziu do zarządzania magazynami terminów administratorem magazynu terminów lub innych osób z uprawnieniami, Zarządzanie terminami.

Ponieważ ten zestaw terminów jest aktualizowane i zarządzana niezależnie od samej kolumnie, występuje bez konieczności aktualizacji kolumny (lub wszystkie typy zawartości, list lub bibliotek skojarzonych z nim) nawiązywanie zaktualizowane warunki dostępne dla użytkowników. Przy każdej aktualizacji zestawu terminów, powiązanej z kolumną zarządzanych metadanych określonych zaktualizowane postanowienia automatycznie będzie dostępne dla użytkowników w miejsce, w którym znajduje się tę kolumnę zarządzanych metadanych. Dzięki temu można znacznie różni się od kolumnie Wybór musi być aktualizowane po każdej chcesz zmienić listę wartości wybór, które użytkownik może wybrać kolumny zarządzanych metadanych.

Zarządzanych metadanych, kolumny mają wiele funkcji i właściwości, które ułatwiają użytkownikom wybierz i Zastosuj terminów do zawartości, takich jak obsługa "dynamiczne," oraz obsługę rozróżnienie terminów, opisy, synonimów i wartości wielu języków.

Dynamiczne, rozróżnienie, opisy, synonimów

Gdy użytkownik zacznie wpisanie wartości w polach zarządzanych metadanych, terminu skojarzony zestaw, który zaczyna się od znaków użytkownik wpisał wyświetlane są wszystkie terminy. Ustaw nazwę terminów i pozycji ten termin w hierarchii mogą być wskazywane wraz z ten termin, co może ułatwić, że zaznaczeniu odpowiedniego terminu.

Po rozpoczęciu wpisywania są wyświetlane sugerowane terminy.

Użytkownicy mogą ich wskaźnika na sugerowanych pozycji, aby zobaczyć opis, aby ułatwić właściwych decyzji.

Tekst objaśniający ułatwia użytkownikom wybranie poprawnego terminu.

Jeśli zostały określone synonimów terminu, użytkownicy będą mogli wprowadzać te, a zostanie przypisany poprawnego terminu.

Selektor drzewa

Gdy użytkownicy zaktualizować kolumnę zarządzanych metadanych, mogą wpisywać wartości, które mają lub po kliknięciu ikony znaczniki, którym jest wyświetlana obok pola zarządzanych metadanych do uruchamiania okna dialogowego Wybór terminów, które były służy do wybierania wartości z hierarchii okresu s i. Jest to przydatne dla użytkowników, którzy mogą nie być znanych na warunkach, które są dostępne. Jeśli został skonfigurowany zestaw terminów, aby być otwarty, a kolumna zarządzanych metadanych dla niego umożliwia używanie wartości fill-in, użytkownicy mogą mieć opcję, aby dodać nowy termin w zestawie terminów. Lub po prostu mają odpowiednią opcję, aby wysłać opinię do wyznaczonego kontaktu do zestawu terminów.

Terminy zarządzane można wybierać za pomocą kontrolki selektora drzewa.

Tworzenie kolumny zarządzanych metadanych, które mapy do istniejącego zestawu terminów lub terminu

Można mapować kolumny zarządzanych metadanych, zestawu terminów lub do pojedynczych terminów, przedstawiającą podzestaw zestawu terminów (coś, które mogą być przydatne dla zestawów terminów hierarchii). Jeśli zamapuj kolumnę do zestawu terminów, następnie wyświetli dostępne warunki tego zestawu terminów. Jeśli zamapuj kolumnę do poszczególnych terminów w zestawie terminów, w kolumnie zostaną wyświetlone tego terminu, a wszystkie warunki pod nim w hierarchii.

Można utworzyć kolumnę zarządzanych metadanych, które mapy do istniejącego zestawu terminów lub terminów na dowolnym poziomie w witrynie (na przykład jako kolumnę witryny lub jako kolumna lokalne do określonej listy lub biblioteki). Jednak jeśli chcesz kolumną zarządzanych metadanych do ponownego użycia i ogólnie przydatne dla innych osób, które można utworzyć nowe typy zawartości witryny lub konfigurowanie list i bibliotek, następnie można go utworzyć jako kolumny witryny. Jak i gdzie możesz utworzyć zarządzanych metadanych kolumn należy uwzględnić w całej organizacji planowania dla zarządzanych metadanych, typy zawartości, zarządzania dokumentami i zarządzania witryny.

Musi być administratorem zbioru witryn, aby tworzyć lub konfigurować kolumn witryny. Musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie listami, aby utworzyć kolumny listy lub biblioteki. Właściciele witryn to uprawnienie jest domyślnie.

Aby utworzyć nową kolumnę witryny zarządzanych metadanych mapy do istniejącego zestawu terminów, wykonaj następujące czynności:

Aby utworzyć nową kolumnę zarządzanych metadanych dla listy lub biblioteki, która łączy do istniejącego zestawu terminów, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Akcje witryny lub ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie projektanta stron sieci Web lub Galerie kliknij kolumny witryny.

 3. W kolumnach witryny kliknij przycisk Utwórz.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć nową kolumnę zarządzanych metadanych.

 2. Na wstążce na karcie Lista lub Biblioteka kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

 3. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 1. Strona Nowa kolumna witryny lub Utwórz kolumnę (w zależności od typu kolumny tworzysz) w sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę, która ma kolumnie.

 2. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to kliknij Zarządzanych metadanych.

 3. W sekcji Grupa wybierz lub Utwórz grupę, w której chcesz uporządkować kolumny.

 4. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis i określ, czy chcesz użytkownicy musieli podać wartość dla tej kolumny. Można również określić, czy chcesz wymusić unikatowe wartości w kolumnie.

 5. Jeśli chcesz dodać kolumny do listy lub biblioteki, może być możesz określić, czy chcesz dodać nowa kolumna zarządzanych metadanych do wszystkich typów zawartości dla listy lub biblioteki (Jeśli włączono wielu typów zawartości w bibliotece). Można również określić, czy chcesz dodać tę kolumnę do widoku domyślnego dla listy lub biblioteki.

 6. W sekcji pole wielu wartości Określ, czy zezwalać na wiele wartości w kolumnie. Jeśli zezwolisz na wiele wartości, użytkownicy nie będą mogli jej sortować według tej kolumny w widoku listy.

 7. W sekcji format wyświetlania Określ ma kolumnę, aby wyświetlić tylko Etykieta terminu, czy termin wraz z jego pełną ścieżką w hierarchii termin Ustaw.
  Może być przydatne do wyświetlenia z pełną ścieżką hierarchii w sytuacjach, gdy kontekst dla terminów, sam może być niejasne.

 8. W sekcji Ustawienia zestawu terminów wybierz opcję Użyj zestawu terminów zarządzanych, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać zestaw terminów, który zawiera terminy, które chcesz użyć, wpisz nazwę terminu, a następnie kliknij przycisk Znajdź. Można wybrać termin lub zestaw terminów z wyników wyświetlanych w polu. Jeśli chcesz wyszukać ponownie, kliknij przycisk Resetuj.

  • Aby wyszukać zestawu terminów lub terminu, który chcesz zamapować do tej kolumny, kliknij strzałkę po lewej stronie aplikacji usługi zarządzanych metadanych, która jest wyświetlana w polu, aby ją rozwinąć, a następnie odszukaj odpowiedni zestaw terminów. Kontynuuj rozwinąć węzły, aż znajdziesz zestawu terminów lub terminu, który ma. Kliknij, aby wybrać termin lub zestaw terminów.

 9. W sekcji Zezwalaj Fill-in Określ, czy będą mogły użytkownicy mogli dodać nowe wartości do zestawu terminów. Jeśli wybrany zestaw terminów jest zamknięta, nie można zezwolić Wypełnij.

 10. W sekcji Wartość domyślna Opcjonalnie można określić termin, którego chcesz użyć jako wartość domyślną dla kolumny. Możesz wpisać termin lub kliknięcie ikony znaczniki, aby wyszukać terminów przy użyciu selektora terminów.

 11. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Utwórz nową kolumnę zarządzanych metadanych z nowego zestawu terminów

Jeśli nie jest istniejący zestaw terminów, który ma być używany, możesz utworzyć nowy zestaw terminów dla nowej kolumny zarządzanych metadanych. Zestaw terminów, które są tworzone będzie zestawu terminów "lokalne", który może być używany tylko w tym zbiorze witryn miejsce, w którym została utworzona. Wszelkie terminy, których możesz dodać do lokalnych terminów zestawu nie będzie oferowana jako sugestie w kolumnach słów kluczowych przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie do terminów w zestawów terminów globalny).

Musi być administratorem zbioru witryn, aby tworzyć lub konfigurować kolumn witryny. Musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie listami, aby utworzyć kolumny listy lub biblioteki. Właściciele witryn to uprawnienie jest domyślnie.

Aby utworzyć nową kolumnę witryny zarządzanych metadanych mapy do istniejącego zestawu terminów, wykonaj następujące czynności:

Aby utworzyć nową kolumnę zarządzanych metadanych dla listy lub biblioteki, która łączy do istniejącego zestawu terminów, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Akcje witryny lub ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie projektanta stron sieci Web lub Galerie kliknij kolumny witryny.

 3. W kolumnach witryny kliknij przycisk Utwórz.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć nową kolumnę zarządzanych metadanych.

 2. Na wstążce na karcie Lista lub Biblioteka kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

 3. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 1. Strona Nowa kolumna witryny lub Utwórz kolumnę (w zależności od typu kolumny tworzysz) w sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę, która ma kolumnie.

 2. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to kliknij Zarządzanych metadanych.

 3. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis dla kolumny, a następnie określ, czy wymagać od użytkowników wprowadzenia wartości w kolumnie. Można również określić, czy chcesz wymusić unikatowe wartości w kolumnie.

 4. Jeśli chcesz dodać kolumny do listy lub biblioteki, następnie również prawdopodobnie możesz określić, czy chcesz dodać nowa kolumna zarządzanych metadanych do wszystkich typów zawartości dla listy lub biblioteki (Jeśli włączono wielu typów zawartości w bibliotece). Można również określić, czy chcesz dodać tę kolumnę do widoku domyślnego dla listy lub biblioteki.

 5. W sekcji pole wielu wartości Określ, czy zezwalać na wiele wartości w kolumnie. Jeśli zezwolisz na wiele wartości, użytkownicy nie będą mogli jej sortować według tej kolumny w widoku listy.

 6. W sekcji format wyświetlania Określ ma kolumnę, aby wyświetlić tylko Etykieta terminu, czy termin wraz z jego pełną ścieżką w hierarchii termin Ustaw.
  Może być przydatne do wyświetlenia z pełną ścieżką hierarchii w sytuacjach, gdy kontekst dla terminów, sam może być niejasne.

 7. W sekcji Ustawienia zestawu terminów wybierz pozycję Dostosuj zestaw terminów, a następnie wpisz opis zestawu terminów.

 8. Kliknij pozycję Edytuj za pomocą terminów menedżera zestawu, a następnie kliknij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.

 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Tworzenie i konfigurowanie nowego zestawu terminów konfigurowania zestawu terminów.

Początek strony

Tworzenie i konfigurowanie nowego zestawu terminów

 1. W okienku Właściwości narzędzia do zarządzania magazynami terminów określ następujące informacje dotyczące nowego zestawu terminów:

W tym polu

Czynność do wykonania:

Nazwa zestawu terminów

Wpisz nazwę dla swojego zestawu terminów. W tym polu należy wypełnionymi o nazwie kolumny, ale można je zaktualizować lub go zmienić

Opis

Wpisz opis, który pomoże użytkownikom zrozumieć, jak należy korzystać z tych terminów.

Właściciel

Jeśli chcesz właściciela zestaw terminów, do kogoś innego niż możesz można zmienić właściciela do innej osoby lub grupy. Możesz wprowadzić tylko jeden element.

Kontakt

Wpisz adres e-mail, jeśli chcesz, aby użytkownicy witryny mogli wyrażanie opinii na temat terminu, ustawianie podczas aktualizowania wartość z kolumny zarządzanych metadanych.

Biorący udział w projekcie

Dodawanie nazw użytkowników lub grup, które mają być powiadamiane o przed istotnych zmian w zestawie terminów.

Zasady przesyłania

Określ, czy zestaw terminów, do być zamknięte lub otwarte.

Jeśli zestaw terminów jest zamknięta, następnie użytkownicy nie mogą dodawać nowe warunki do niego po aktualizują wartość dla kolumny powiązane z tego zestawu terminów zarządzanych metadanych i zestawu terminów można aktualizować tylko przez osoby, które mają uprawnienia do aktualizowania zarządzanych metadanych. Jeśli zestaw terminów jest otwarty, użytkownicy mogą dodawać nowych terminów do zestawu, jeśli kolumna również jest skonfigurowany do zezwalania na opcje wypełniane terminów.

Dostępny na potrzeby znakowania

Zaznacz pole wyboru, aby warunki w dostępny na potrzeby znakowania zestawu terminów. Wyczyszczenie pola wyboru tego zestawu terminów nie będzie widoczny dla większości użytkowników.

Jeśli zestaw terminów jest jeszcze w fazie projektowania lub nie jest gotowa do użycia, można wyczyścić pole wyboru.

 1. Kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać zaktualizowane właściwości.

 2. Aby dodać terminy do terminów zestaw, wskaż zestaw terminów w drzewie po lewej stronie, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij pozycję Utwórz termin, a następnie wpisz nazwę odpowiednie dla obowiązywania.

 3. W okienku Właściwości określ następujące informacje dotyczące nowego obowiązywania:

W tym polu:

Czynność do wykonania:

Dostępny na potrzeby znakowania

Zaznacz pole wyboru, aby udostępnić ten termin do znakowania. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, ten termin będzie widoczny, ale wyłączony w narzędziach znakowania.

Język

Wybierz język dla tej etykiety terminu.

Opis

Wpisz opis, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie sposobu stosowania tego terminu lub aby odróżnić go od podobnych terminów.

Etykieta domyślna

Wpisz wyraz lub frazę, którą chcesz użyć jako etykiety domyślnej terminu w danym języku.

Inne etykiety

Określ wszelkie synonimów tego terminu. Wykonaj następujące czynności, aby kilku wyrazów lub fraz z synonimami traktowane jako całość na potrzeby zarządzania metadanych. Aby dodać wiele synonimy, wpisz wyraz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć dodatkowe wiersze.

Na przykład, jeśli tworzysz terminu kolor "niebieski" i "niebieski" jest etykiety domyślnej terminu, możesz można dodać "azure", "szafir", "indigo" i "kobaltu" jako możliwe synonimów.

Członek.

W tym artykule opisano nadrzędnej Nazwa zestawu terminów, opis, właściciel i inne informacje.

 1. Kliknij pozycję Save (Zapisz)

 2. Powtórz kroki 3 -5, aby dodać nowe warunki.

 3. Aby utworzyć terminy podrzędne pod terminów, wskaż poszczególnych terminów, pod którym chcesz zagnieździć inna nazwa, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Utwórz termin, a wpisz nazwę, którą chcesz wyświetlić obowiązywania.

 4. Powtórz kroki 4 i 5, aby określić właściwości dla usługi terminy podrzędne (termin, który chcesz zaktualizować, najpierw zaznacz).

 5. Domyślnie terminami w zestawów terminów są wyświetlane w domyślnej kolejności sortowania w danym języku. Jeżeli chcesz określić niestandardowej kolejności sortowania, aby warunki są wyświetlane w spójnej kolejności, niezależnie od języka i zmianom etykiet terminów można można to zrobić, wybierając zestaw terminów w drzewie, a następnie kliknąć kartę Sortowanie niestandardowe po prawej stronie. Kliknij opcję Użyj niestandardowej kolejności sortowania, a następnie użyj pola listy rozmieszczanie terminów w odpowiednim porządku numerycznym.

  początek strony

Zadania pokrewne

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×