Tworzenie klasyczny witryny publikowania programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryny publikowania programu SharePoint jest klasyczny wbudowanej przy użyciu szablonu witryny publikowania. Gdzie do tworzenia i publikowania więcej strukturę i gdzie zawartości procesów zarządzania są wymuszane, to witryna. Aby utworzyć enterprise sieci intranet i portali komunikacji zwykle zastosowano witryn publikowania.

Uwagi: 

 • Przed utworzeniem klasyczny witryny publikowania, warto rozważyć tworzenia witryn nowoczesny komunikacji. Witryny komunikacji mają być atrakcyjnego, elastyczne i odpowiada i nie wymagają intensywnie rozwoju inwestycji. Zobacz Przechodzenie z witryny publikowania do witryny komunikacyjne.

 • Witryny publikowania i skojarzone składników web Part nie obsługują funkcji wielu Language User Interface (MUI) z zawartością programu SharePoint. Użyj funkcji odmian przekieruje użytkowników do witryny odmiany właściwe, oparte na ustawienia języka przeglądarki sieci web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie wielojęzycznej witryny sieci Web.

Witryny publikowania mają unikatowe funkcje, które usprawnianie do tworzenia, zatwierdzanie i publikowanie procesów. Te funkcje są włączone automatycznie po utworzeniu witryny publikowania i zawiera układy stron, typy kolumn, składniki web Part, list i bibliotek.

Uwaga: Witryna typu Wiki przedsiębiorstwa jest również witryny publikowania, ale jest mniej zorganizowane i jest przeznaczony dla łatwe tworzenie podczas procesów formalne zarządzania zawartością nie są wymagane.

W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć zbiór witryn publikowania i publikowania podwitryn, łącznie z witryny publikowania z przepływem pracy.

Tworzenie portal publikowania

Portal publikowania jest najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Należy włączyć publikowanie w tym miejscu, zanim będzie można tworzyć podwitryny publikowania i aktywowanie publikowania w istniejących witrynach.

Aby skonfigurować portal publikowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora platformy Microsoft 365 w organizacji).

 3. Wybierz pozycję zasoby > witryny. Następnie wybierz przycisk Dodaj witryny.

 4. Wybierz pozycję Dodaj witrynę.

  Uwaga: Alternatywnie możesz wybrać Wyśrodkowanie administrator > SharePoint, a następnie Nowy.

 5. W oknie dialogowym Nowy zbiór witryn wprowadź następujące informacje:

  • W polu Tytuł wpisz tytuł zbioru witryn.

  • W polu adres witryny sieci Web z listy wybierz nazwę domeny i ścieżkę adresu URL (na przykład/sites /), a następnie wpisz nazwę adresu URL zbioru witryn portalu publikowania.

  • W Wybieranie szablonu na liście rozwijanej Wybierz język wybierz język zbioru witryn. Należy wybrać odpowiedni język dla zbioru witryn, ponieważ po wybrano, nie można zmienić. Programu SharePoint można włączyć wiele językowych w witrynach usługi, ale pozostaną niezmienione podstawowy język dla zbioru witryn.

  • W oknie Wybór szablonu w sekcji Wybierz szablon wybierz pozycję publikowania > Portal publikowania lub przedsiębiorstwo > Portal publikowania w zależności od wersji programu SharePoint.

   Okno dialogowe Nowy zbiór witryn wyróżnione górnej połowie Portal publikowania
  • W polu Strefa czasowa Wybierz standardową strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji geograficznej zbioru witryn.

  • W Administrator wpisz nazwę użytkownika administratora zbioru witryn. Za pomocą przycisków Sprawdzanie nazw lub Przejdź do Znajdź użytkownika, aby administrator zbioru witryn.

   Kolekcja okno dialogowe nowej witryny z sekcją strefy czasowej i przydziałami.
  • W obszarze przydział magazynowania wpisz liczbę MB przypisanej do tego zbioru witryn. Sprawdź wartość dostępne MB upewnij się, że nie może przekraczać dostępne MB.

  • W oknie dialogowym przydziału zasobów serwera Zaakceptuj domyślne przydziału zasobu. To ustawienie nie dotyczy ilości zasobów dostępnych dla zbioru witryn. W polu przydział zasobów serwera wpisz przydział użycia przydzielić do zbioru witryn.

 6. Kliknij przycisk OK. Może upłynąć kilka minut, zanim publikowania nowej kolekcji witryn portalu zostanie wyświetlony na liście adres URL.

Po utworzeniu portalem pojawi się lista wprowadzenie wprowadzenie łącza. Te łącza odpowiadają zadania związane z wybrani się nowego zbioru witryn. Istnieje losowej kolejności do tych zadań, a żaden z nich nie są wymagane. Zadania, które można podjąć i kolejności, w którym są zależy od tego, co jest właściwe rozwiązanie w Twojej organizacji.

Nowy portal publikowania na liście zbiorów witryn

Aby rozpocząć, kliknij łącze zbioru witryn, właśnie utworzony, a w oknie dialogowym właściwości zbioru witryn, kliknij adres witryny sieci Web. Spowoduje to przejście do strony głównej witryny.

Nowa strona główna ze zbioru witryn

Tworzenie publikacji podwitrynę

Publikowanie podwitrynę jest witryny, która znajduje się w hierarchii poniżej zbioru witryn publikowania (lub poniżej zbioru witryn obejmująca włączone funkcje publikowania). Po utworzeniu podwitrynę poniżej zbioru witryn publikowania automatycznie są włączone funkcje publikowania.

 1. W zbiorze witryn publikowania — informacje kliknij polecenie Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Nowa podwitryna.

 3. W polu Tytuł wpisz tytuł zbioru witryn.

 4. W polu Opis wpisz krótki opis przeznaczenia witryny.

 5. W polu adres witryny sieci Web Dodaj istniejący adres URL z opisową nazwę nowa podwitryna.

 6. W Wybieranie szablonu na liście rozwijanej Wybierz język wybierz język dla witryny. Należy wybrać odpowiedni język, ponieważ po wybrano, nie można zmienić. Język witryny mogą różnić się od język zbioru witryn.

 7. W Wybieranie szablonu w sekcji Wybierz szablon wybierz pozycję przedsiębiorstwo > Witryny publikowania.

 8. W sekcji Uprawnienia użytkownika wybierz jedną z następujących czynności:

  • Użyj tych samych uprawnień co witryna nadrzędna, jeśli chcesz udostępnić jeden zestaw uprawnień między nowej witryny i odpowiednim elementem nadrzędnym. Wybranie tej opcji oznacza możesz później nie można zmienić uprawnienia w tej witrynie, jeśli nie jesteś administratorem w nadrzędnej.

  • Użyj uprawnień unikatowych Jeśli użytkownicy tej witryny mają mieć inne uprawnienia niż w witrynie nadrzędnej lub jeśli masz użytkowników, którzy nie mają dostępu do witryny nadrzędnej.

 9. W Dziedziczenie elementów nawigacyjnych naciśnij przycisk Tak, jeśli chcesz używać samej górnego paska łączy, który znajduje się w witrynie nadrzędnej. W przeciwnym razie kliknij przycisk nie.

 10. Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie podwitrynę publikowania z przepływem pracy Zatwierdzanie

Przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania zautomatyzowanie kierowanie zawartości ekspertów szukane i uczestnikom do przeglądu i zatwierdzenia. Co sprawia, że przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania unikatowe jest przeznaczony dla miejsce, w którym jest ściśle kontrolowane publikowania nowych i zaktualizowanych stron sieci web w przypadku witryn publikowania. W tych rodzaje witryn można publikować nowej zawartości, dopóki zostanie zatwierdzony przez co osobę zatwierdzającą w przepływie pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z przepływu pracy Zatwierdzanie publikowania.

Uwaga: Przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania nie jest dostępna dla zbiorów witryn publikowania.

Aby skonfigurować witryny publikowania z przepływem pracy

 1. W zbiorze witryn publikowania — informacje kliknij polecenie Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Nowa podwitryna.

 3. W polu Tytuł wpisz tytuł zbioru witryn.

 4. W polu Opis wpisz krótki opis przeznaczenia witryny.

 5. W polu adres witryny sieci Web Dodaj istniejący adres URL z opisową nazwę nowa podwitryna.

 6. W Wybieranie szablonu na liście rozwijanej Wybierz język wybierz język dla witryny. Należy wybrać odpowiedni język, ponieważ po wybrano, nie można zmienić. Język witryny mogą różnić się od język zbioru witryn.

 7. W Wybieranie szablonu w sekcji Wybierz szablon wybierz pozycję przedsiębiorstwo > Witryna publikowania z przepływem pracy.

 8. W sekcji Uprawnienia użytkownika wybierz jedną z następujących czynności:

  • Użyj tych samych uprawnień co witryna nadrzędna, jeśli chcesz udostępnić jeden zestaw uprawnień między nowej witryny i odpowiednim elementem nadrzędnym. Wybranie tej opcji oznacza możesz później nie można zmienić uprawnienia w tej witrynie, jeśli nie jesteś administratorem w nadrzędnej.

  • Użyj uprawnień unikatowych Jeśli użytkownicy tej witryny mają mieć inne uprawnienia niż w witrynie nadrzędnej lub jeśli masz użytkowników, którzy nie mają dostępu do witryny nadrzędnej.

 9. W Dziedziczenie elementów nawigacyjnych naciśnij przycisk Tak, jeśli chcesz używać samej górnego paska łączy, który znajduje się w witrynie nadrzędnej. W przeciwnym razie kliknij przycisk nie.

 10. Kliknij przycisk Utwórz.

Aktywowanie funkcji publikowania

Jeśli chcesz dodać funkcje publikowania do istniejącej witryny, wykonaj następujące kroki. Musisz włączyć publikowania w zbiorze witryn nadrzędny przed aktywacji funkcji na poziomie witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Funkcje włączony w witrynie publikowania usługi SharePoint Online.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij kolejno pozycje Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 3. Na stronie Funkcje witryny kliknij pozycję Aktywuj obok pozycji Infrastruktura publikowania w programie SharePoint Server.

  Aktywowanie funkcji infrastruktury publikowania

Dodatkowe zasoby

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×