Tworzenie kalendarza zadania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zadania mogą mieć własne kalendarze. Domyślnie zadania są planowane na podstawie kalendarz projektu. Aby zdefiniować określonych wyjątków, takich jak dla maszyn przenieść zostanie uruchomiona podczas czas wolny lub pakietu office, które mogą występować tylko na weekend, możesz utworzyć kalendarz zadania dla poszczególnych zadań. Kalendarz zadania, który jest skojarzony z zadaniem zastępuje w kalendarzu projektu.

Uwaga: To zadanie nie planowane poprawnie lub nie są wyświetlane jako poprawnie po zastosowaniu kalendarza zadania do zadania? Zobacz Rozwiązywanie problemów z poniżej.

 1. Na karcie Projekt w grupie Właściwości wybierz pozycję Zmień czas pracy.

  (W programie Project 2007, wybierz polecenie Narzędzia > Zmień czas pracy.)

 2. Wybierz pozycję Utwórz nowy kalendarz.

 3. W oknie dialogowym Utwórz nowy kalendarz bazowy wpisz nazwę nowego kalendarza, a następnie wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kalendarz bazowy, czy utworzyć kalendarz oparty na kopii istniejącego kalendarza.

 4. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Zmień czas pracy.

 5. Aby zmienić tydzień roboczy w kalendarzu zadania, wybierz kartę Tydzień roboczy.

 6. Zaznacz wiersz w tabeli, która wskazuje domyślny harmonogram kalendarza zadania, a następnie wybierz pozycję Szczegóły.

 7. W oknie dialogowym Szczegóły wybierz dni tygodnia, który chcesz zmienić w harmonogramie zadania, a następnie wybierz jedną z następujących czynności:

  • Użyj projektu domyślnego czasu dla tych dni pracy      Wybierz dni, które powinny być użyte domyślne godziny pracy, które są 8:00:00 do 12:00 i 1:00 PM do 17:00, od poniedziałku do piątku, i czas wolny w weekendy.

  • Ustaw dni jako czas wolny      Wybierz dni, które nie mogą być planowane. Zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich miesiącach w kalendarzu.

  • Ustawianie dni do określone poniżej godziny pracy      Aby ustawić godziny pracy dla wybranych dni w harmonogramie, wpisz odpowiednie godziny rozpoczęcia pracy w polach od i czas zakończenia pracy w polach do.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, wybierz informacje, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie z listy Kalendarz wybierz kalendarz.

  Informacje o zadaniu, okno dialogowe

  (W programie Project 2007, wybierz pozycję Informacje o zadaniu, wybierz kartę Kalendarz, a następnie z listy Kalendarz wybierz kalendarz,).

Rozwiązywanie problemów

Jeśli tworzenie kalendarza zadania, a później przydzielanie zasobu do zadania, zadanie może dotyczyć czas wolny w kalendarzu zasobu. Projektu umożliwia zaplanowanie zadania na podstawie w kalendarzu projektu, a następnie według kalendarza zasobu (Jeśli zasób jest przydzielony do zadania).

Jeśli zastosowano kalendarz zadania, Project ignoruje kalendarz projektu. Zamiast tego projektu umożliwia zaplanowanie zadania na podstawie kalendarza zadania, a następnie według kalendarza zasobu (Jeśli zasób jest przydzielony do zadania). Można wybrać opcję Ignorowanie kalendarza zasobu, podczas planowania zadania, ale należy pamiętać, to pozwoli pracy można przypisać podczas czasu wolnego zasobów.

Kalendarz zadania, aby kontrolować planowania i zignorować kalendarze dla określonych zasobów zostały przypisane do pracy nad zadaniem, wybierz zadanie, należy wybrać informacje na karcie zadanie (wybierz Informacje o zadaniu w programie Project 2007), wybierz pozycję pole wyboru kartę Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Harmonogram ignoruje kalendarze zasobów.

Co jeszcze można zrobić z kalendarzami?

Project umożliwia dostosowywanie planowania korzystanie z wielu kalendarzy. Jeśli możesz zrozumieć, jak są one wszystkie współpracują ze sobą, łatwiej jest jak daty projektu będzie mieć negatywny wpływ na planowanie. Poniżej przedstawiono kilka więcej artykułów, które mogą być przydatne podczas tworzenia dokładniejszy obraz dni pracy i czas wolny w Twojej organizacji.

PROJEKTY
Ustawianie zwykłych dni roboczych i godzin dla projektu
Utwórz nowy kalendarz bazowy
Dodawanie święta do kalendarza programu project

ZASOBY
ustawiania harmonogramu unikatowe dla określonego zasobu
Dodawanie czasu urlopu zasobu
Zmienianie dostępności zasobów bez użycia kalendarza

Porada: Jeśli nie potrzebujesz już, kalendarz, Usuń go!

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×