Tworzenie i zarządzanie nimi współzależności między projektów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zależności między projektu umożliwiają użytkownik może wyświetlać, czy projekt jest zależne od zakończenia elementów dostarczanych projektu innym, aby można było się pomyślnie. Konfigurując współzależności między projektów, możesz dokumentu i śledzenie projektów, nie powodując zmiany harmonogramu.

Konfigurowanie współzależności między projektów jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy zidentyfikować elementy dostarczane projektu. Po zdefiniowaniu są elementy dostarczane, możesz skonfigurować zależności w tych elementów dostarczanych w innych projektach.

W tym dokumencie

Informacje o współzależności między projektów

Identyfikowanie elementów dostarczanych projektu

Konfigurowanie współzależnościami elementów dostarczanych w innych projektach

Informacje o współzależności między projektów

Tworzenie współzależności między projektu różni się od łączenie zadań w projektach. Z współzależności między projektów:

 • Możesz skonfigurować projektu lub określonych zadań w projekcie, aby zależy od elementów dostarczanych innego projektu, a nie jego zadań.

 • Do projektów i zadań daty rozpoczęcia i zakończenia nie dotyczy zmiany dat w programie project, możesz zależą od.

Kiedy używać współzależności między projektów, zamiast łącza między projektami?   

Jeśli projekt jest zależny od niektórych aspektów innego projektu i zależności nie jest niekoniecznie powiązane z określonym zadaniem, za pomocą współzależności między projektów do identyfikowania dokładnie co każdego projektu powoduje wyświetlenie relacji. Jeśli projekt ma określonego zadania, która zależy od konkretnego zadania w innym projekcie, za pomocą łącza między projektami powiązać daty zadań ze sobą. W ten sposób, jeśli zadanie jest zależne od dostawy, nowe daty są uwzględniane w własnych zadań.

Uwagi: 

 • Aby skonfigurować współzależności między projektów, musi być zapisany w projekcie i musi mieć witryny obszaru roboczego obsługi administracyjnej na Microsoft Office Project Server 2007.

 • Pole Typ elementu dostarczanego zadania zawiera wartość 1, jeśli zadanie ma skojarzony element dostarczany, 2 Jeśli zadanie ma skojarzony współzależności między projektu lub 0 Jeśli zadanie ma skojarzony elementów dostarczanych ani współzależności między projektów.

Początek strony

Identyfikowanie elementów dostarczanych projektu

 1. W menu Współpraca kliknij pozycję Zarządzaj elementów dostarczanych.

 2. W okienku elementów dostarczanych kliknij Dodaj nowy element dostarczany.

 3. Aby wskazać, że elementu dostarczanego jest wartość iloczynu określonego zadania, kliknij zadanie w projekcie, a następnie zaznacz pole wyboru łącze do wybranego zadania w obszarze łącze do zadania w projekcie w okienku Dodawanie elementu dostarczanego .

  Uwaga: Po połączeniu elementu dostarczanego do określonego zadania, pasek wykresu Gantta wyświetlany jest używane daty rozpoczęcia i zakończenia dla elementu dostarczanego.

  Jeśli elementu dostarczanego nie jest połączony z określonym zadaniem, wyczyść pole wyboru łącze do wybranego zadania .

 4. W obszarze Szczegóły elementu dostarczanegowpisz tytuł elementu dostarczanego w polu Tytuł .

 5. Wprowadź datę, kiedy elementu dostarczanego będą dostępne w polu Rozpocznij .

 6. Wprowadź datę, kiedy elementu dostarczanego zostanie ukończona w polu Zakończenie .

  Uwaga: Jeśli element dostarczany ma być wykonanej i dostępne tego samego dnia, wprowadź tę samą datę w polach Rozpoczęcie i Zakończenie , aby wskazać, że elementu dostarczanego jest punktem kontrolnym.

 7. Kliknij pozycję Gotowe.

Po początkowym zidentyfikowaniu do elementów dostarczanych projektu, może się okazać, że trzeba zmienić lub usunąć element dostarczany.

 • Aby zmienić elementu dostarczanego, w okienku elementów dostarczanych kliknij elementu dostarczanego edycji, a następnie kliknij przycisk Edytuj element dostarczany. Modyfikowanie elementu dostarczanego, a następnie kliknij przycisk Gotowe , aby zapisać zmiany.

  Porada: Możesz również kliknąć pozycję Edytuj w przeglądarce , aby edytować elementu dostarczanego przy użyciu Microsoft Office Project Web Access.

 • Aby usunąć element dostarczany, w okienku elementów dostarczanych kliknij elementu dostarczanego usuwania, a następnie kliknij polecenie Usuń element dostarczany.

Co to jest czerwony wykrzyknik, aby po lewej stronie Moja nazwa elementu dostarczanego w okienku elementy dostarczane ?

Gdy elementu dostarczanego w planie projektu zmieni się w nowym oknie synchronizacji z serwerem, jest wyświetlany czerwony wykrzyknik po lewej stronie Nazwa elementu dostarczanego w okienku elementów dostarczanych .

W wielu przypadkach elementy dostarczane w lokalnej kopii planu projektu może stać się w nowym oknie synchronizacji z serwerem.

Na przykład element dostarczany może stać się w nowym oknie synchronizacji sytuacjach:

 • Właściwości dostawy są modyfikowane bezpośrednio na serwerze.

 • Właściwość elementu dostarczanego jest modyfikowany, gdy połączenie z serwerem jest niedostępne.

Aby zsynchronizować lokalną kopię planu projektu na serwerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Współpraca kliknij pozycję Zarządzaj elementów dostarczanych.

  Porada: Jeśli okienko elementy dostarczane jest już otwarty, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje do pobrania najbardziej aktualne dane z serwera.

 2. W okienku elementów dostarczanych , kliknij pozycję elementu dostarczanego to znaczy w nowym oknie z synchronizacji z serwerem wskazywana przez czerwony wykrzyknik.

 3. Kliknij przycisk Zaakceptuj zmiany z serwera.

Początek strony

Konfigurowanie współzależnościami elementów dostarczanych w innych projektach

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj współzależnościami elementów dostarczanych.

 2. W okienku zależności kliknij przycisk Dodaj nową współzależność.

 3. W okienku Dodawanie zależności w obszarze Projekt zależnywybierz projekt z listy rozwijanej.

 4. W obszarze Wybierz element dostarczanykliknij odpowiednią Twojego projektu mają być zależne elementu dostarczanego.

  Porada: Element dostarczany zaznaczony kliknij polecenie Wyświetl wybrany element dostarczany w przeglądarce w okienku Dodawanie współzależności , aby wyświetlić właściwości elementu dostarczanego i przed utworzeniem zależności.

 5. Określanie, że chcesz określonych zadań w projekcie, aby zależy od zaznaczonego elementu dostarczanego, kliknij pozycję zadania w projekcie, a następnie zaznacz pole wyboru łącze do wybranego zadania w obszarze łącze do zadania w projekcie w okienku Dodawanie zależności .

  Uwaga: Łącząc zależność z określonym zadaniem, paska wykresu Gantta wyświetlany jest używane daty rozpoczęcia i zakończenia zależności.

  Jeśli zależność nie jest połączony z określonym zadaniem, wyczyść pole wyboru łącze do wybranego zadania .

 6. Kliknij pozycję Gotowe.

Po początkowym zidentyfikowaniu usługi współzależności między projektów, może się okazać, że trzeba zmienić lub usunąć zależność.

 • Zmienianie zależności między projektu, w okienku zależności , kliknij opcję edytowanego zależności, a następnie kliknij przycisk Edytuj współzależność. Modyfikowanie zależności, a następnie kliknij przycisk Gotowe , aby zapisać zmiany.

  Porada: Aby wyświetlić elementów dostarczanych, które są skojarzone z zależności projektu, w okienku zależności kliknij współzależności, dla którego jest wyświetlana elementu dostarczanego, a następnie kliknij Widok element dostarczany w przeglądarce. Po wyświetleniu elementów dostarczanych, które są skojarzone z zależności projektu, można również wyświetlać elementy dostarczane identyfikowany w własnego projektu. Kliknij pozycję Otwórz elementy dostarczane w przeglądarce w okienku zależności , lub kliknij pozycję Zarządzanie elementy dostarczane w menu Współpraca .

 • Aby usunąć zależność między projektu w okienku zależności kliknij współzależności, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń współzależność.

Co to jest czerwony wykrzyknik, aby po lewej stronie Moja nazwa elementu dostarczanego w okienku elementy dostarczane ?

W wielu przypadkach współzależności między projektów w lokalnej kopii planu projektu może stać się w nowym oknie synchronizacji z serwerem.

Na przykład zależności między projektu może stać się w nowym oknie synchronizacji kiedy:

 • Czy jakieś właściwości zależność między projektu są modyfikowane bezpośrednio na serwerze.

 • Właściwość zależności między projektu jest modyfikowany podczas połączenia z serwerem programu jest niedostępna.

 • Elementu dostarczanego współzależności między projektu jest połączony zostanie usunięty.

Gdy zależność między projektu w planie projektu zmieni się w nowym oknie synchronizacji z serwerem, jest wyświetlany czerwony wykrzyknik po lewej stronie nazwy zależności w okienku zależności .

Aby zsynchronizować lokalną kopię planu projektu na serwerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj współzależnościami elementów dostarczanych.

  Porada: Jeśli w okienku zależności jest już otwarty, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje do pobrania najbardziej aktualne dane z serwera.

 2. W okienku zależności kliknij zależność to znaczy w nowym oknie wersji z serwerem wskazywana przez czerwony wykrzyknik.

 3. Kliknij przycisk Zaakceptuj zmiany z serwera.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×