Tworzenie i zarządzanie nimi klasyfikacji rubrics w Teams firmy Microsoft

Tworzenie i zarządzanie nimi klasyfikacji rubrics w Teams firmy Microsoft

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Używaj narzędzia rubryk w Zadaniach, aby tworzyć dostosowane rubryki wielokrotnego użytku dla uczniów w celach informacyjnych i dla siebie do oceny pracy uczniów. 

Utwórz nową rubrykę

 1. Przejdź do kanału Ogólne w jednej z klas, a następnie wybierz kartę przydziałów .

 2. Wybierz pozycję Utwórz > + Nowy przydział.

 3. Wybierz opcję + Dodaj rubrykę, a następnie + Nowa rubryka. Otworzy się kreator rubryki.

  Przycisk Dodaj rubrykę

 4. Dodaj Tytuł (wymagany), opcjonalnie Opis i włącz Punkty, jeśli chcesz przypisywać wartości punktowe kryteriom oceny.

  Utwórz nową rubrykę

 5. Dostosuj kryteria oceny:

  Wartości domyślne oceny (Doskonała, Dobra, Średnia, Słaba) można edytować zgodnie z własną strategią oceniania. Dostosuj punkty również tutaj, jeśli postanowisz je dodać.

  Użyj znaku plusa, aby dodać nowe kolumny i wiersze do kryteriów.

  Dodaj nowe kolumny lub wiersze za pomocą symbolu „+”

  Użyj ikony kopiowania, aby skopiować wiersz lub kolumnę.

  Kliknij ikonę „kopiuj”, która ma wygląd dwóch nachodzących na siebie stron, aby skopiować kolumnę lub wiersz

  Użyj ikony kosza, aby usunąć wiersz lub kolumnę.

  Wskazówka: Wprowadź wyższą wartość procentową, jeśli chcesz, żeby niektóre kryteria liczyły się bardziej od innych. Upewnij się, że suma wszystkich wartości procentowych daje 100. W razie potrzeby kliknij polecenie Równo rozłóż wartości, aby zresetować wszystkie wartości procentowe.

  Kliknij przycisk „Równo rozłóż wartości”, aby automatycznie przypisać procenty i punkty

 6. Po zakończeniu edycji rubryki wybierz opcję Dołącz.

 7. Uzupełnij szczegóły zadania i kliknij polecenie Zadaj, aby przesłać je uczniom. Gdy uczniowie otworzą zadanie, będą mieć dostęp do rubryki w celach informacyjnych.

  Kliknij nazwę Rubryki, aby ją otworzyć

Ponownie użyj utworzonej rubryki

Za każdym razem tworzenie rubryce i dołączyć go do przypisania, zostaną zapisane do listy rubryce. Aby ponownie użyć rubryce:

 1. Przejdź do kanału Ogólne w jednej z klas, a następnie wybierz kartę przydziałów .

 2. Wybierz opcję Utwórz > + Nowe zadanie.

 3. Wybierz pozycję + rubryce Dodaj i wybierz rubryce z listy, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz pozycję rubryce, aby otworzyć.

 4. W razie potrzeby edytuj rubrykę.

 5. Wybierz polecenie Dołącz.

Oceniaj pracę uczniów z użyciem rubryki

 1. Przejdź do kanału Ogólne w swojej klasy, a następnie wybierz kartę przydziałów .

 2. Wybierz zadanie, które sprawdzasz i kliknij opcję Sprawdź.

 3. Wybierz dokument dołączony przez ucznia w opcji Praca ucznia , aby go otworzyć w pełnoekranowym widoku oceny.

 4. Wybierz nazwę rubryki, aby otworzyć ją obok dokumentu ucznia.

 5. Podczas sprawdzania pracy ucznia użyj menu rozwijanego, aby wybrać kryteria oceny.

  Wybierz część zadania ucznia do oceny

 6. Wybierz odpowiedni wynik, jaki chcesz przyznać uczniowi w danym kryterium. Po wybraniu wyniku, kwadrat wyniku zmieni kolor na niebieski.

  Wybierz, jaką ocenę chcesz dać za wybraną część i wpisz informacje zwrotne na dole.

 7. Wprowadź spersonalizowanych opinię, który chcesz skojarzyć z tym kryteriami w polu opinii.

  Uwaga: Możesz również powiększyć rubryce klasyfikacji, jeśli wolisz Spójrz na siatce całego jednocześnie jednocześnie odpowiednie opcje.

  Uczniowie mogą samodzielnie przeglądać Rubrykę

 8. Uzupełnij rubrykę do końca, a następnie wybierz opcję Gotowe.

 9. Jeśli podczas tworzenia rubryki zostały ustawione punkty i wartości procentowe, punkty za zadanie będą wstawione w tabeli. Możesz wprowadzić również dodatkowe informacje zwrotne.

 10. Wybierz polecenie Zwróć, aby odesłać pracę uczniowi lub przejdź do oceny kolejnego ucznia za pomocą strzałek.

Gdy uczeń otrzyma zwróconą pracę, może otworzyć rubrykę i sprawdzić swoje wyniki/punkty oraz zapoznać się ze spersonalizowanymi informacjami zwrotnymi:

Widok ucznia: informacje zwrotne w rubryce.

Usuń rubryce, tak aby nie pojawi się już na liście rubryce. Nie spowoduje to usunięcie z przydziałów miejsce, w którym jest już dołączony rubryce.

 1. Zaznacz + Dodaj rubryce w nowym lub istniejącym przydziału wersji roboczej.

 2. Wybierz znak x obok rubryce, który chcesz usunąć.

  Wybierz znak x obok rubryce.

Uwaga: Nie można usunąć rubrics dołączone do przydziałów wersja robocza.

Udostępnianie rubrics utworzonych w programie Microsoft Teams pobierając je w formacie pliku CSV. Po przekazaniu pliku CSV pliku do członkom zespołu, rubryce zachowuje wszystkie oryginał struktury i zawartości. Po prostu dostosowania do własnych potrzeb i dołączanie do przydziału.

Pobierz rubryce udostępniania

 1. Przejdź do kanału Ogólne w jednej z klas, a następnie wybierz kartę przydziałów.

 2. Wybierz pozycję przydział usługi rubryce dołączone, a następnie wybierz rubryce, aby go otworzyć.

 3. Zaznacz pole wyboru Pobierz jako CSV i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać usługi rubryce jako pliku CSV.

  Pobierz rubryce jako pliku CSV.

Teraz pliku CSV wszystkie ustawiono udostępnić innym nauczycielom. Udostępnij, aby PLC lub personelem zespołowi Nadawanie wszystkim dostępu.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki Edytuj usługi rubrics w zespołach zamiast w innych programach.

Przekazywanie pliku CSV rubryce członkom zespołu

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać rubryce CSV, który jest udostępniony Ci.

Ważne: Tylko należy przekazać rubrics CSV, pierwotnie pobranych z członkom zespołu.

 1. Zaznacz + Dodaj rubryce w nowym lub istniejącym przydziału wersji roboczej.

 2. Wybierz pozycję Przekaż rubryce i Wybieranie pliku CSV, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz pozycję Przekaż rubryce.

 3. Przejrzyj rubryce dodano w oknie Kreator rubryce i wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Wybierz pozycję Dołącz, aby dodać go do przypisania. Można również ponownie użyć tej rubryce dla przyszłych przydziałów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×