Tworzenie i zapisywanie wszystkich makr w jednym skoroszycie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli okaże się odtworzenia samej makr, można kopiować je do specjalnych skoroszytu o nazwie Personal.xlsb , który jest zapisywany na Twoim komputerze. Makr przechowywanych w osobistym skoroszycie pojawiają się przy każdym uruchomieniu programu Excel na tym samym komputerze.

To jest inne niż zachowanie domyślne programu Excel, miejsce, w którym makro działa tylko w skoroszycie, w którym znajduje się ten.

Aby utworzyć skoroszyt osobisty, należy najpierw utworzyć makro i zapisać go w w skoroszycie makr osobistych. Przed rozpoczęciem, upewnij się, że karta Deweloper jest dostępne na Wstążce w programie Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper .

Tworzenie i aktualizowanie skoroszycie makr osobistych

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro.
  Polecenie Zarejestruj makro w grupie Kod na karcie Deweloper

 2. W oknie dialogowym Zarejestruj makro wpisz opisową nazwę makra w polu Nazwa makra. Upewnij się, że nie używaj spacji w nazwie.

 3. W polu Przechowaj makro w wybierz Skoroszyt makr osobistych.
  Okno dialogowe Rejestrowanie makra

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 6. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.
  Polecenie Zatrzymaj rejestrowanie w grupie Kod na karcie Deweloper

 7. Zamknij skoroszyt.

  Pojawi się komunikat monitujący o zapisanie zmian wprowadzonych w skoroszycie makr osobistych.

 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać skoroszyt.

Przy każdym utworzeniu nowego makra i zapisaniu go w skoroszycie osobistym lub przy aktualizowaniu makr znajdujących się w tym skoroszycie pojawia się taki sam monit o zapisanie skoroszytu osobistego, jaki pojawił się przy jego pierwszym zapisaniu.

Udostępnianie makra

Kopiowanie makr osobistych skoroszytu do innego skoroszytu lub odwrotnie, możesz to zrobić w Edytorze Visual Basic (VBE ). W programie Excel można uruchomić Edytor Visual Basic, naciskając Klawisze ALT + F11. Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania makra z jednego skoroszytu do innego zobacz Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu.

Jeśli chcesz udostępnić plik Personal.xlsb innym osobom, można skopiować do folderu XLSTART na innych komputerach. W Windows 10, Windows 7 i Windows Vista ten skoroszyt zostanie zapisany w folderze name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart C:\Users\user. W systemie Microsoft Windows XP ten skoroszyt zostanie zapisany w folderze Data\Microsoft\Excel\XLStart C:\Documents and Settings\nazwa w przypadku. Skoroszyty w folderze XLStart są otwierane automatycznie przy każdym uruchomieniu programu Excel i cały kod, które są przechowywane w skoroszycie makr osobistych zostaną wyświetlone w oknie dialogowym makra

Jeśli masz jedną lub kilka makra, które chcesz udostępnić innym osobom, możesz je wysłać skoroszyt zawierający je w wiadomości e-mail. Można także udostępnić skoroszyt na udostępnionym dysku sieciowym lub z biblioteki programu SharePoint Services.

Aby utworzyć skoroszyt osobisty, należy najpierw utworzyć makro i zapisać go w w skoroszycie makr osobistych. Przed rozpoczęciem, upewnij się, że karta Deweloper jest dostępne na Wstążce w programie Excel. Aby to zrobić:

W Excel menu kliknij polecenie Preferencje... > Wstążki i paska narzędzi. W kategorii Dostosuj Wstążkę na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie i aktualizowanie skoroszycie makr osobistych

Aby utworzyć skoroszyt osobisty, należy najpierw utworzyć makro i zapisać go w w skoroszycie makr osobistych.

 1. Na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro.

 2. W oknie dialogowym Zarejestruj makro wpisz opisową nazwę makra w polu Nazwa makra. Upewnij się, że nie używaj spacji w nazwie.

 3. W polu Przechowaj makro w wybierz Skoroszyt makr osobistych.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 6. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.

 7. Zapisanie zmian, a następnie zamknij skoroszyt, a na koniec Zamknij program Excel.

  Pojawi się komunikat monitujący o zapisanie zmian wprowadzonych w skoroszycie makr osobistych.

 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać skoroszyt.

Dowolnej chwili możesz Tworzenie nowego makra i zapisz go w osobistym skoroszycie lub aktualizowanie makr już w niej zostanie wyświetlony monit, aby zapisać skoroszyt osobisty.

Udostępnianie makra

Kopiowanie makr z osobistym skoroszycie do innego skoroszytu lub odwrotnie, możesz to zrobić w Edytorze Visual Basic (VBE ). Można uruchomić Edytor Visual Basic w programie Excel, klikając pozycję języka Visual Basic na karcie Deweloper. Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania makra z jednego skoroszytu do innego zobacz Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu.

Jeśli chcesz udostępnić plik Personal.xlsb innym osobom, można skopiować do folderu macierzystego programu Excel na innych komputerach. Ten folder dla komputerów Mac znajduje się w folderze głównym w ~/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Library/Application pomocy technicznej/Microsoft/mobilnego/Excel.

Jeśli masz jedną lub kilka makra, które chcesz udostępnić innym osobom, możesz je wysłać skoroszyt zawierający je w wiadomości e-mail. Można także udostępnić skoroszyt na udostępnionym dysku sieciowym lub z biblioteki programu SharePoint Services.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×