Tworzenie i współużytkowanie puli zasobów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Znajomość możliwości pracy nad projektem może stać się wyzwaniem podczas pracy nad wieloma projektami.

W przypadku przydzielenia tych samych osób do kilku projektów lub korzystania z zasobów udostępnionych w projekcie można połączyć wszystkie informacje o zasobach w jeden centralny plik o nazwie pula zasobów. Pula zasobów jest również przydatna do identyfikowania konfliktów przydziałów i wyświetlania przydziału czasu dla każdego projektu.

Tworzenie puli zasobów

Uwaga: W przypadku korzystania z programu Project Professional i zasobów w puli zasobów przedsiębiorstwa w organizacji nie trzeba tworzyć kolejnej puli zasobów. Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Dodawanie zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa .

 1. Otwórz program Project, kliknij kartę pusty projektzasób >.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji terminarz zespołu , a następnie kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 3. Kliknij pozycję Dodaj zasoby i zaimportuj informacje o istniejących zasobach.

Aby wpisać nowe informacje o nowych osobach, kliknij pozycję zasób służbowy i Dodaj nazwę i szczegóły zasobu .

Dodawanie nowego zasobu osobowego

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Project Professional w programie Project Server, będziesz mieć dostęp do zasobów przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej na temat wersji programu Project, zobacz porównanie wersji programu. Lista zasobów przedsiębiorstwa jest zazwyczaj zarządzana przez administratora, a Menedżer projektu może dodawać te zasoby do swoich projektów.

Po utworzeniu udostępnionej puli zasobów informacje dla każdego projektu udostępnionego są dostarczane z tej puli zasobów, a wszystkie informacje, takie jak przydziały, stawki kosztów i dostępność, znajdują się w tej centralnej lokalizacji.

Korzystanie z puli zasobów

 1. Otwórz projekt puli zasobów.

 2. Otwórz projekt, który udostępni Zasoby z puli, a następnie kliknij pozycję Zasoby _GT_ Pula zasobów _GT_ współużytkowanie zasobów.

  Otwieranie okna dialogowego Współużytkowanie zasobów z poziomu puli zasobów

 3. Kliknij pozycję Użyj zasobów, a w polu od kliknij projekt puli zasobów otwarty w kroku 1.

  Opcje w oknie dialogowym Współużytkowanie zasobów

 4. Kliknij pozycję pula ma pierwszeństwo , jeśli informacje w puli zasobów mają zastąpić wszelkie sprzeczne informacje z projektu (współużytkującego).

  Lub

  Kliknij pozycję Współużytkownik ma pierwszeństwo, jeśli chcesz, aby informacje w projekcie zastępowały wszelkie sprzeczne informacje z puli zasobów.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Teraz możesz korzystać z zasobów projektu. Wszystkie zasoby w projekcie są automatycznie dodawane do puli.

 6. Aby wyświetlić listę zasobów udostępnionych, kliknij pozycję zadanie_GT_ wykresu Gantta > Arkusz zasobów.

  Arkusz zasobów

Praca z informacjami o użyciu zasobów

Możesz wyświetlić i zaktualizować plik puli zasobów z bieżącego projektu (plik współużytkujący ). Dobrą praktyką jest okresowe aktualizowanie i wyświetlanie zasobów w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących przydziałów i ich wpływu na projekty.

Uwaga: Aby edytować plik puli zasobów bezpośrednio, potrzebny jest dostęp do tego pliku w trybie odczytu/zapisu. W przeciwnym razie można wyświetlić tylko użycie zasobów i wprowadzić zmiany w zasobach projektu.

 1. Otwórz plik współużytkujący projektu.

 2. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Otwórz pulę zasobów, aby wyświetlić przydziały dla wszystkich plikówwspółużytkujących. Spowoduje to otwarcie puli zasobów jako pliku tylko do odczytu.

 3. Aby wyświetlić przydziały dla wielu projektów, które współużytkują pulę zasobów, kliknij pozycję zadanie _GT_ wykresu Gantta > użycie zasobów

  Wyświetlanie użycia zasobów

  Porada: Nazwy zasobów wyświetlane w kolorze czerwonym wskazują przydział zasobów.

  Możesz zaktualizować nowe zasoby, zaplanować całkowite aktualizacje oraz informacje o pracach. DoWiedz się więcej na temat przypisywania osób do zadań.

 4. Po wprowadzeniu jakichkolwiek aktualizacji kliknij pozycję zasób > Pula zasobów _GT_ Uaktualnij pulę zasobów

  Aktualizowanie puli zasobów po edytowaniu zasobów w pliku współużytkującym

  Porada: Jeśli Aktualizacja puli zasobów nie jest dostępna w projekcie, być może plik puli zasobów został otwarty w trybie do odczytu/zapisu. Zamknij i ponownie otwórz pulę zasobów w trybie odczytu.

ZaTrzymywanie udostępniania zasobów

Jeśli projekt współużytkuje zasoby z puli zasobów lub z innego pliku projektu, możesz odłączyć go od tego pliku. Zasoby z przydziałami w pliku projektu pozostają w projekcie po odłączeniu pliku od puli zasobów lub innego pliku projektu, ale inne zasoby z puli zasobów lub innego pliku nie są już dostępne.

Uwaga: Zazwyczaj nie ma potrzeby zachowywania przydziałów zadań w pula zasobów po odłączeniu plik współużytkujący. Jednak w przypadku odłączenia pliku współużytkującego z puli zasobów przydziały zostaną zachowane, gdy pula zasobów nie zostanie otwarta lub nie zostanie zapisana po odłączeniu pliku współużytkującego. Aby usunąć zachowane przydziały z puli, odłącz plik współużytkującego z poziomu pliku puli zasobów, a wszystkie informacje o przydziałach zadań są usuwane z puli zasobów bez wpływu na poprzedni plik współużytkującego. Jeśli w puli zasobów znajdują się już pozostałe zadania, ponownie podłącz plik współużytkującym do puli zasobów i odłącz go ponownie.

OdŁączanie aktywnego pliku udostępniania z puli zasobów

Możesz rozłączyć aktywny plik projektu z puli zasobów lub innego pliku, do którego jest on połączony, oraz do udostępniania zasobów.

 1. Otwórz pulę zasobów zawierającą udostępnione zasoby.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie puli zasobów kliknij pozycję Otwórz pulę zasobów do odczytu/zapisu, aby można było zmienić informacje o zasobach. Pamiętaj, że otwarcie puli za pomocą uprawnienia do odczytu/zapisu uniemożliwia innym użytkownikom zaktualizowanie puli nowymi informacjami.

 3. Otwórz projekt.

 4. Wybierz pozycję zasoby _GT_ Pula zasobów _GT_ współużytkowanie zasobów

 5. Kliknij pozycję Użyj zasobów własnych, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Zapisuj oba pliki projektów.

DoWiedz się więcej o pulach zasobów

Pula zasobów ułatwia administrowanie osobami lub sprzętem przydzielonymi do zadań w więcej niż jednym pliku projektu. Pula zasobów umożliwia scentralizowanie informacji o zasobach, takich jak nazwa zasobu, używana kalendarz, jednostki zasobu i tabele stawek kosztów.

Każdy projekt korzystający z zasobów z puli zasobów jest nazywany plik współużytkujący.

Porada: Utwórz nowy (oddzielny) plik projektu, aby uzyskać informacje o zasobach. Ułatwi to zarządzanie informacjami o zasobach i przydziałami zadań między plikami współużytkującym a pulą zasobów.

Przed i po utworzeniu puli zasobów

Obraz przycisku Przed utworzeniem puli zasobów każdy projekt zawiera swoje własne informacje o zasobach. Niektóre z tych informacji mogą zachodzić lub nawet powodować konflikt z informacjami dotyczącymi tych samych zasobów, które są używane w innych projektach.

Obraz przycisku Po utworzeniu puli zasobów udostępnionych informacje o zasobach w poszczególnych projektach są dostarczane z jednej puli zasobów. Informacje o przyDziałach, a także stawki kosztów i dostępności dla wszystkich zasobów znajdują się w jednej centralnej lokalizacji.

Obraz przycisku Jest też łatwiejsze wyświetlanie nadmiernych przydziałów zasobów spowodowanych przez konflikty przydziałów w więcej niż jednym projekcie.

Dalsze kroki

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×