Tworzenie i współużytkowanie puli zasobów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas pracy nad kilkoma projektami czasami nie wiadomo, kto jest dostępny do pracy przy danym projekcie.

Jeśli przydzielasz te same osoby do kilku projektów lub korzystasz w swoim projekcie z zasobów współużytkowanych, warto połączyć wszystkie informacje o zasobach w jeden centralny plik nazywany pula zasobów. Pula zasobów umożliwia też identyfikowanie konfliktów przydziałów i wyświetlanie alokacji czasu dla każdego projektu.

Tworzenie puli zasobów

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Project Professional i w puli zasobów przedsiębiorstwa Twojej organizacji istnieją zasoby, nie musisz tworzyć kolejnej puli zasobów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa .

 1. Otwieranie projektu, kliknij kartę zasób > Pusty projekt.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Terminarz zespołu i kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 3. Kliknij pozycję Dodaj zasoby i zaimportuj informacje o istniejących zasobach.

Aby wpisać informacje o nowych osobach, kliknij pozycję Zasób pracy i dodaj szczegółowe informacje w polu Nazwa zasobu i znajdujących się poniżej niego innych polach.

Uwaga: W programie Project 2007 wybierz pozycję > widokuArkusz zasobów, a następnie dodaj zasoby z typem pracy.

Dodawanie nowego zasobu osobowego

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Project Professional z programem Project Server, masz dostęp do tych zasobów przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej na temat wersji projektu, zobacz Porównywanie wersji projektów. Lista zasobów przedsiębiorstwa zazwyczaj jest zarządzane przez administratora, a każdego menedżera projektu z tych zasobów można dodać do projektów.

Po utworzeniu współużytkowanej puli zasobów będą z niej pochodzić informacje dla każdego współużytkującego ją projektu. Ponadto w tej centralnej lokalizacji będą się znajdować wszystkie informacje dotyczące przydziałów, stawek kosztów i dostępności oraz inne informacje.

Korzystanie z puli zasobów

 1. Otwórz projekt puli zasobów.

 2. Otwórz projekt, który będzie współużytkować zasoby z tej puli, a następnie kliknij pozycję zasobów > Puli zasobów > Współużytkuj zasoby.

  Otwieranie okna dialogowego Współużytkowanie zasobów z poziomu puli zasobów

  Uwaga: W programie Project 2007 wybierz pozycję Narzędzia > Współużytkowanie zasobów > Współużytkowanie zasobów.

 3. Kliknij pozycję Użyj zasobów i w polu Z kliknij projekt puli zasobów otwarty w kroku 1.

  Opcje w oknie dialogowym Współużytkowanie zasobów

 4. Kliknij pozycję Pula ma pierwszeństwo, jeśli w przypadku konfliktu informacje z puli zasobów mają zastępować wszystkie informacje pochodzące z Twojego projektu (współużytkującego).

  Lub

  Kliknij pozycję Współużytkownik ma pierwszeństwo, jeśli w przypadku konfliktu informacje z Twojego projektu mają zastępować wszystkie informacje z puli zasobów.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Teraz możesz używać zasobów dla swojego projektu. Wszystkie zasoby w Twoim projekcie zostaną automatycznie dodane do puli.

 6. Aby wyświetlić listę zasobów współużytkowanych, wybierz pozycję Zadanie> Wykres Gantta > Arkusz zasobów.

  Arkusz zasobów

Praca z informacjami o użyciu zasobów

Plik puli zasobów możesz wyświetlać i aktualizować z poziomu pliku bieżącego projektu (plik współużytkujący). Warto okresowo aktualizować i przeglądać zasoby, aby mieć najnowsze informacje dotyczące alokacji i ich wpływu na projekty.

Uwaga:  Do bezpośredniego edytowania pliku puli zasobów jest potrzebny dostęp do odczytu/zapisu tego pliku. W przypadku braku takiego dostępu możesz tylko wyświetlać użycie zasobów i wprowadzać zmiany dotyczące zasobów Twojego projektu.

 1. Otwórz plik swojego projektu (plik współużytkujący).

 2. W wyświetlonym polu kliknij pozycję Otwórz pulę zasobów, aby zobaczyć przydziały we wszystkich plikach współużytkujących. Spowoduje to otwarcie puli zasobów w trybie tylko do odczytu.

 3. Aby wyświetlić przydziały w projektach współużytkujących pulę zasobów, kliknij pozycję zadania > wykresu Gantta > Użycie zasobu. (W programie Project 2007, wybierz > widokuUżycie zasobu ).

  Wyświetlanie użycia zasobów

  Porada: Nazwy zasobów wyświetlane w kolorze czerwonym oznaczają zasoby objęte alokacją.

  Możesz dodawać nowe zasoby oraz aktualizować wartości całkowite według harmonogramu i informacje dotyczące prac. Dowiedz się więcej na temat przydzielania osób do zadań.

 4. Po wprowadzeniu jakichkolwiek aktualizacji, kliknij przycisk zasobów > Puli zasobów > Aktualizuj pulę zasobów. (W programie Project 2007, wybierz pozycję Narzędzia > Współużytkowanie zasobów > Aktualizuj pulę zasobów ).

  Aktualizowanie puli zasobów po edytowaniu zasobów w pliku współużytkującym

  Porada: Jeśli pozycja Aktualizuj pulę zasobów jest niedostępna z poziomu projektu, plik puli zasobów mógł zostać otwarty w trybie odczytu/zapisu. Zamknij pulę zasobów i otwórz ją ponownie w trybie odczytu.

Zatrzymywanie udostępniania zasobów

Jeśli projekt współużytkuje zasoby z puli zasobów lub z innego pliku programu project, można go odłączyć od tego innego pliku. Zasoby z przydziałami w pliku projektu pozostają w projekcie, po odłączeniu pliku z puli zasobów lub innego pliku projektu, ale inne zasoby z puli zasobów lub innego pliku nie są już dostępne.

Uwaga: Zwykle nie ma przydziałów zadań, które mają być zachowywane w pula zasobów po odłączeniu plik współużytkujący. Jednak przydziały zostaną zachowane po rozłączeniu z puli zasobów w pliku współużytkującym po puli zasobów nie jest otwarty, czy nie zostaną zapisane w puli zasobów po odłączeniu pliku współużytkującym. Aby usunąć podzielonego przydziałów z puli, odłączyć pliku współużytkującym w pliku puli zasobów i wszystkie informacje o przydziale zadania zostanie usunięty z puli zasobów bez wpływu na pliku współużytkującym. Jeśli są już pozostała zadania z puli zasobów ponownie pliku współużytkującym do puli zasobów i odłącz go ponownie.

Rozłączanie aktywnego udostępniania pliku z jego puli zasobów

Z puli zasobów lub inny plik, który jest połączony i współużytkowanie zasobów z można odłączyć pliku aktywnego projektu.

 1. Otwarcie puli zasobów, która zawiera zasoby, które udostępniasz.

 2. W oknie dialogowym Otwórz pulę zasobów kliknij pozycję Otwórz pulę zasobów odczytu/zapisu, aby mogli zmieniać informacje o zasobach. Zachować Pamiętaj, że otwieranie puli z zachowuje uprawnień odczytu/zapisu inne osoby z o nowe informacje.

 3. Otwórz projekt.

 4. Wybierz zasób > puli zasobów > Współużytkowanie zasobów. (W programie Project 2007, wybierz pozycję Narzędzia > Współużytkowanie zasobów > Współużytkowanie zasobów ).

 5. Kliknij pozycję Użyj własnych zasobów, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Zapisz oba pliki projektu.

Dowiedz się więcej o pul zasobów

Pula zasobów ułatwia administrowanie osobami i wyposażenia przydzielonych do zadań w więcej niż jednym pliku projektu. Scentralizowany dostęp do informacji o zasobach, takie jak nazwa zasobu, kalendarz używany, jednostki zasobów i tabele stawek kosztów.

Każdy projekt, który korzysta z puli zasobów zasobów nosi nazwę plik współużytkujący.

Porada: Tworzenie nowego pliku projektu (osobnego) tylko dla informacje o zasobie. Ułatwi to zarządzanie informacjami o zasobach i przydziałach między pliki współużytkujące i puli zasobów.

Przed utworzeniem puli zasobów każdy projekt zawiera własne informacje o zasobie. Niektóre z tych informacji może zachodzi lub nawet powodować konflikty z informacjami o tych samych zasobach w innych projektach.

Po utworzeniu puli zasobów współużytkowanych informacje o zasobach w każdym projekcie pochodzą z pojedynczej puli zasobów. Informacje o przydziałach, a także stawek kosztów i dostępność dla wszystkich zasobów, znajdują się w jednej centralnej lokalizacji.

Jest również lepiej widoczne nadmiernych alokacji zasobów spowodowane przez konflikty przydziałów w kilku projektach.

Możliwe dalsze kroki

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×