Tworzenie i udostępnianie wiadomości w witrynach programu SharePoint

Tworzenie i udostępnianie wiadomości w witrynach programu SharePoint

Możesz zachować swoje partnerzy, zespół i współpracowników w pętli, a także zaangażować je w ważne lub interesujące scenariusze, korzystając z funkcji wiadomości w witrynie zespołu. Możesz szybko tworzyć przyciągające uwagę wpisy, takie jak anonsy, informacje dotyczące osób, aktualizacje stanu i inne, dołączając do nich grafikę i stosując zaawansowane formatowanie. Poza korzystaniem z opisanego poniżej środowiska sieci Web możesz również tworzyć i wyświetlać wiadomości w aplikacji mobilnej SharePoint dla systemu iOS.

Przykład wiadomości

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Aby zapoznać się z krótkim wprowadzeniem do tworzenia wiadomości, zapoznaj się z tym klipem wideo:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby zapoznać się z wizualnym omówieniem wiadomości, zapoznaj się z — Infografika, Przeczytaj wszystko na jej temat: wiadomości programu Microsoft SharePoint, które można pobrać jako plik. Szablon PDF lub PowerPoint na sposoby współpracy z programem SharePoint.

W tym artykule:

Gdzie są wyświetlane wiadomości

Wiadomości są wyświetlane na stronie początkowej programu SharePoint, w witrynach zespołu, w witrynach komunikacyjnych, w witrynach centrum i w aplikacji mobilnej. Po opublikowaniu wiadomości użytkownik jest nawet informowany o Twoim urządzeniu przenośnym. Możesz również wybrać opcję wyświetlania wiadomości w kanaleaplikacji Teams.

Gdzie są dystrybuowane wiadomości

Powiadomienia na telefonach komórkowych

Gdy ważny, odpowiedni artykuł informacyjny zostanie ogłoszony przez osobę w bliskiej sferze służbowej lub ogłoszony w witrynie, w której jest aktywna, użytkownik otrzyma powiadomienie na urządzeniu przenośnym "z programu SharePoint" w obszarze powiadomień urządzenia. Po kliknięciu powiadomienia możesz bezpośrednio przejść do aplikacji mobilnej SharePoint, aby wyświetlić artykuł z wiadomościami i całą zawartość interakcyjną danych.

Przykład powiadomienia o wiadomościach na telefonie komórkowym

Wiadomości organizacji

Wiadomości mogą pochodzić z wielu różnych witryn. w przypadku wiadomości organizacji może być dostępna witryna "oficjalna" lub "autorytatywna". Wiadomości z tych witryn są wyróżniane za pomocą bloku kolorów w tytule jako wizualna etykieta i są przełączane do wszystkich wpisów wiadomości wyświetlanych dla użytkowników programu SharePoint Home w pakiecie Office 365. Na poniższej ilustracji przedstawiono wiadomości na stronie głównej programu SharePoint, w których witryna wiadomości @ contoso jest witryną organizacji.

Przykład wiadomości organizacji

Aby włączyć tę funkcję i określić witryny dla wiadomości organizacji, Administrator globalny programu SharePoint musi używać poleceń programu SharePoint Online PowerShell :

Dodawanie wpisu wiadomości na stronie początkowej programu SharePoint

W usłudze SharePoint Online możesz dodawać wpisy wiadomości na stronie początkowej programu SharePoint.

 1. W górnej części strony początkowej programu SharePoint kliknij pozycję Utwórz wpis wiadomości.

 2. Wybierz witrynę, w której chcesz opublikować wpis wiadomości.

 3. Na wybranej witrynie otrzymasz pustą stronę ogłoszenia wiadomości, która będzie gotowa do wypełnienia.

 4. Utwórz wpis w wiadomościach, korzystając z instrukcji tworzenia wpisu wiadomości.

Dodawanie wpisu wiadomości w witrynie zespołu lub witrynie komunikacji

Domyślnie wiadomości są w górnej części witryny zespołu i w obszarze główny w witrynie komunikacyjnej.

Przycisk Dodaj wiadomości

 1. Kliknij pozycję + Dodaj w sekcji wiadomości, aby rozpocząć tworzenie wpisu. Otrzymasz pustą stronę wiadomości, którą możesz zacząć wypełniać.

 2. Utwórz wpis wiadomości, korzystając z instrukcji tworzenia strony wpisu wiadomości.

Możesz też utworzyć wpis wiadomości, klikając pozycję + Nowy w górnej części witryny, a następnie wpisuje wiadomości. Następnie wybierz szablon strony i zacznij tworzyć wpis wiadomości.

Galeria szablonów

Dodawanie wpisu nowości za pomocą łącza

W SharePoint Online możesz dodać link do zawartości z witryny lub z innej witryny sieci Web z linkiem wiadomości. Zawartość połączona zostanie wyświetlona jako wpis wiadomości.

Uwaga: Niedostępne w SharePoint Server 2019.

 1. Przejdź do witryny z wiadomościami, w których chcesz dodać wpis. Na stronie głównej kliknij pozycję + Nowy , a następnie kliknij pozycję łącze do grup dyskusyjnych.

  Wybieranie linku wiadomości z menu + Nowy

  Jeśli korzystasz z innej strony i nie widzisz linku do wiadomości jako opcji menu, Dodaj najpierw składnik Web Part wiadomości , a następnie kliknij pozycję + Dodaj w obszarze Aktualności.

  Dodawanie linku do wiadomości ze składnika Web Part wiadomości

 2. W polu łącze Wklej adres internetowy do istniejącego elementu wiadomości. Zobaczysz kilka innych pól.

  Pole adresu linku do grup dyskusyjnych

 3. W polu obraz tytułu Dodaj tytuł, który będzie wyświetlany dla elementu wiadomości na stronie głównej. To pole jest wymagane.

  Dodawanie tytułu elementu wiadomości

 4. Kliknij pozycję Dodaj miniaturę lub Zmień , aby dodać lub zmienić opcjonalny obraz miniatury. Możesz wybrać jeden z następujących źródeł obrazu:

  Kliknij pozycję Dodaj miniaturę lub Zmień, aby dodać lub edytować obraz

  • Aktualne Obrazy zwraca obrazy, które były ostatnio używane lub dodane do witryny programu SharePoint.

  • Wyszukiwanie w sieci Web umożliwia wyszukiwanie obrazów w sieci Web w wybranych kategoriach. Możesz ustawić filtry rozmiaru (małe, średnie, duże, x, duże lub wszystkie), układ (kwadratowe, szerokie, wysokie lub wszystkie) albo Creative Commons lub wszystkie obrazy.

  • Usługa OneDrive wyświetla folder usługi OneDrive skojarzony z witryną, w której można nawigować i wybierać obrazy.

  • Witryna oferuje biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, w której można wybierać obrazy do użycia.

  • Upload umożliwia otwarcie okna, w którym można wybrać obraz z komputera lokalnego.

  • Z poziomu linku jest dostępna pozycja, którą można wkleić w linku do obrazu w usłudze OneDrive dla firm lub w witrynie programu SharePoint. Nie możesz łączyć się z obrazami z innych witryn lub sieci Web.

  Kliknij przycisk Otwórz , aby użyć wybranego obrazu.

 5. Dodaj lub Edytuj opis w polu Opis . Jest to opcjonalne.

  Pole Opis

 6. Kliknij pozycję Opublikuj , aby dodać link do wiadomości.

Tworzenie strony wpisu wiadomości

 1. Zacznij od dodania nazwy, która będzie pełniła rolę nagłówka. Możesz dodać lub zmienić obraz za pomocą paska narzędzi obrazów z lewej strony.

  Dodawanie wątku wiadomości
 2. Kliknij pozycję + , aby dodać składniki Web Part, takie jak tekst, obrazy, klipy wideo i inne. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze składników Web Part na stronach usługi SharePoint Online.

 3. Po zakończeniu tworzenia strony kliknij pozycję Opublikuj wiadomości w prawym, a następnie zobaczysz, że w sekcji wiadomości będzie widoczny najnowszy wątek. Wiadomości są również wyświetlane na stronie początkowej programu SharePoint i mogą być wyświetlane w innych miejscach, które wybierasz. Ponadto osoby, z którymi pracujesz, oraz osoby, które zgłaszają do Ciebie, są powiadamiane o opublikowanych wiadomościach w aplikacji mobilnej SharePoint.

Uwagi: 

 • Po opublikowaniu wpisy wiadomości są przechowywane w bibliotece stron witryny. Aby wyświetlić listę wszystkich Twoich wiadomości, Zobacz wszystkie w prawym górnym rogu sekcji wiadomości na opublikowanej stronie.

 • Domyślnie wątki są wyświetlane w kolejności chronologicznej od najnowszych do najstarszych na podstawie daty początkowej publikowania (edytowanie wątku nie powoduje zmiany kolejności). Można zmienić kolejność wpisów za pomocą funkcji Organizuj w składniku Web Part wiadomości.

Edytowanie wpisu wiadomości

 1. Przejdź do witryny zawierającej wpis wiadomości, który chcesz edytować.

 2. Kliknij pozycję Zobacz wszystkie w prawym górnym rogu sekcji wiadomości. Jeśli nie widzisz opcji Zobacz wszystkie , kliknij pozycję strony w lewym okienku nawigacji, a następnie z listy wybierz stronę wiadomości, którą chcesz edytować.

 3. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj wiadomości. Spowoduje to ponowne opublikowanie strony wiadomości, aby wszystkie zmiany były widoczne dla wszystkich osób, które mogą wyświetlać wpis w wiadomościach. Nie powoduje zmiany kolejności publikowania wiadomości.

Usuwanie łącza do wpisu lub nowości w wiadomościach

W usłudze SharePoint Online:

 1. Przejdź do witryny zawierającej wpis wiadomości, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Zobacz wszystkie w prawym górnym rogu. sekcji wiadomości. Jeśli nie widzisz opcji Zobacz wszystkie , kliknij pozycję Ustawienia, wybierz pozycję strony witryny, a następnie wybierz z listy pozycję, a następnie usuń stronę, którą chcesz usunąć.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj wpisami.

 4. Znajdź stronę, którą chcesz usunąć.

 5. Kliknij wielokropek (... ) w prawym obszarze strony, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Usuwanie strony

Aby uzyskać SharePoint Server 2019, wykonaj następujące czynności:

 • Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję strony, a następnie wybierz element wiadomości, który chcesz usunąć.

 • Kliknij wielokropek (...), a następnie kliknij pozycję Usuń.

 • W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń .

Usuwanie składnika Web Part wiadomości

 1. Przejdź do strony zawierającej sekcję wiadomości, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Edytuj u góry strony.

 3. Umieść wskaźnik myszy na sekcji Wiadomości, a następnie kliknij pozycję Usuń Przycisk Usuń w witrynie OneDrive.com. po lewej stronie.

Dodawanie składnika Web Part wiadomości z powrotem do strony lub do innej strony

Jeśli wiadomości zostały usunięte ze strony, można dodać je ponownie. Można je też dodać do innej strony. W tym celu można użyć składnika Web Part wiadomości .

 1. Kliknij pozycję Edytuj u góry strony.

 2. Kliknij znak +.

 3. Wybierz składnik Web Part wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji na temat używania składnika Web Part wiadomości, zobacz używanie składnika Web Part wiadomości na stronie programu SharePoint.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze składnikami Web Part, zobacz Używanie składników Web Part na stronach.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×