Tworzenie i udostępnianie kontaktów jako wizytówek elektronicznych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wizytówki elektroniczne ułatwiają tworzenie, wyświetlanie i udostępnianie informacji kontaktowych w programie Outlook. Wizytówki elektronicznej są wyświetlane informacje kontaktowe, które są podobne do wizytówki papieru. Możesz utworzyć wizytówkę elektroniczną z nowych informacji lub informacje kontaktowe, które już Outlook.

Tworzenie wizytówki elektronicznej

Pierwszym krokiem jest wybranie układu i tła wizytówki. Następnie należy dodać obrazy lub grafiki i na końcu dodać pola kontaktu, które mają się pojawić na wizytówce elektronicznej.

 1. Na pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Kontakty. W zależności od zainstalowanej wersji programu Outlook na pasku nawigacji może być powiedz osoby lub wyświetlenia tylko ikonę osób Kontakty .
  Wybierz ikonę osób, aby wyświetlić kontakty.

 2. W lewym górnym rogu okna programu Outlook kliknij pozycję Nowy kontakt.
  Wybierz pozycję Nowy kontakt, aby utworzyć nowy kontakt.

 3. W formularzu kontaktu kliknij dwukrotnie wizytówkę, aby otworzyć okno Edytowanie wizytówki.
  Kliknij dwukrotnie wizytówki elektronicznej do edycji.

 4. Na karcie Projekt wizytówki kliknij strzałkę listy Układ, a następnie kliknij układ z listy. Układ Tylko tekst jest dostępna dla wizytówki, która ma żadnego obrazu, logo lub inny obraz.
  Możesz wybrać kilka różnych domyślnych układów wizytówki.

 5. Aby określić kolor tła wizytówki, kliknij przycisk Tło, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

 6. Jeśli chcesz dodać obraz, taki jak obraz lub logo firmy, użyj opcji obrazu do dodawania, rozmiar i położenie obrazu.
  Możesz dodać obraz do swojego wizytówek elektronicznych.

  Uwaga: Aby usunąć domyślny lub inny obraz, na karcie, zaznacz opcję Tylko tekst na liście Układ. Aby usunąć wszystkie dodane informacje i zacząć od nowa, kliknij przycisk Resetuj wizytówkę.

 7. W obszarze Pola kliknij dwukrotnie pole kontaktu, które chcesz dodać.

  • Aby usunąć pole z wizytówki, kliknij je, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby dodać pusty wiersz, kliknij pole powyżej miejsca, w którym chcesz umieścić ten pusty obszar, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Pusty wiersz.

   Porada: Domyślnie puste wiersze wizytówki są wyświetlane jako pola typu Pusty wiersz. Podczas dodawania informacji do wizytówki można dodawać nowe informacje między polami typu Pusty wiersz. Można na przykład kliknąć pozycję Pusty wiersz, kliknąć przycisk Dodaj, a następnie kliknąć dowolne pole. Pole zostanie wyświetlone poniżej pustego wiersza.

  • Aby umieścić tekst na karcie, kliknij pole, a następnie na liście pól za pomocą strzałek w górę i w dół do Przenieś pola. Można również przesuwać pustych wierszy w taki sposób, aby zwiększyć ilość miejsca między wierszami tekstu.
   Pola można przenosić na wizytówkę elektroniczną.

  • Aby sformatować tekst, użyj przycisków formatowania i stylu w obszarze Edycja.

 8. Po zakończeniu formatowania wizytówkę elektroniczną, kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby przywrócić informacje wprowadzone w domyślnych polach formularza kontaktu i domyślny projekt wizytówki programu Outlook, należy kliknąć przycisk Resetuj wizytówkę.

Zapisywanie wizytówki elektronicznej pojawi się

Po otrzymaniu informacji kontaktowych jako wizytówki elektronicznej (plik vcf) w wiadomości e-mail, możesz dodać ten wizytówki elektronicznej do kontaktów programu Outlook. Jeśli listy kontaktów zawiera już kontakt o takiej samej nazwie, masz opcję, aby zaktualizować istniejący kontakt lub Utwórz nowy.

 1. W otwartej wiadomości kliknij dwukrotnie wizytówkę elektroniczną aby go otworzyć. zostanie otwarty jako kontakt programu Outlook.

 2. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij zapisać wizytówki elektronicznej do folderu Kontakty.

 3. Jeśli zostanie wykryta zduplikowana nazwa kontaktu, kliknij pozycję Dodaj nowy kontakt lub Aktualizuj informacje dotyczące wybranego kontaktu.

  Jeśli masz duplikat kontaktu, program Outlook zapyta o tym, czy chcesz zaktualizować.

Wysyłanie wizytówek elektronicznych do innych osób

Wizytówki elektroniczne można udostępniać w wiadomościach e-mail. Zapewniają firmową lub osobistą indywidualny wygląd podobny do wizytówki papieru.

Dołączanie wizytówki elektronicznej do wiadomości e-mail

 1. W oknie nowej wiadomości kliknij pozycję Dołącz element > Wizytówka, a następnie kliknij nazwę na liście.

 2. Jeśli odpowiednia nazwa nie jest widoczna, kliknij polecenie Inne wizytówki, kliknij nazwę na liście Zachowano jako, a następnie kliknij przycisk OK.

Dołączanie wizytówki elektronicznej do podpisu wiadomości e-mail

Dodając wizytówki elektronicznej do podpisu wiadomości e-mail, informacji kontaktowych znajduje się w każdej wysyłanej wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dołączanie wizytówki elektronicznej do podpisu wiadomości e-mail .

Tworzenie wizytówek elektronicznych

Jak pokazano w zrzut ekranu przedstawiający wizytówki elektronicznej dla osobie, tworzenia karty zaczyna się od formularza, a następnie prowadzi do edycji okna dialogowego.

Wizytówka elektroniczna pokazuje podzbiór informacji zawartych w powiązanym formularzu kontaktu

 1. Formularz kontaktu, który zawiera informacje o osobie.

 2. Wyświetlanie okna dialogowego Edytowanie wizytówki z odpowiednich pól wypełnione dla o osobie wizytówki elektronicznej.

Można tworzyć wizytówki elektronicznej z nowych informacji lub na podstawie istniejącego można utworzyć nową kartę. Jeśli chcesz utworzyć wiele wizytówek elektronicznych współużytkujących wspólne informacje kontaktowe, może to być łatwo zmienić istniejącej karty. Na przykład chcesz trzy karty — jeden do pracy, z nich do użytku domowego i jedną dla członkostwem w klubie.

Aby dodać lub zmienić informacje kontaktowe, wybierz układ i tło wizytówki. Dodawanie obrazów lub innych grafik. Każdy element ułatwia położenie tekstu podczas dodawania informacji kontaktowych.

 1. W programie Outlook 2010, Kontakty, na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy wybierz pozycję Nowy kontakt.

  Polecenie Nowy kontakt na wstążce

  W programie Outlook 2007 w widoku Kontakty kliknij pozycję Nowy > kontakt.

 2. W formularzu kontaktu kliknij wizytówkę, aby otworzyć okno Edytowanie wizytówki.

 3. Na karcie Projekt wizytówki na liście rozwijanej Układ wybierz układ. Układ Tylko tekst jest dostępny dla wizytówki, która nie obraz, logo lub inny obraz.

  Uwaga: Po rozpoczęciu, domyślny układ karty Outlook jest widoczny w polu podglądu obok sekcji Projekt wizytówki. Karty, można użyć opcji układu i ten obraz.

 4. Jeśli chcesz kolor tła wizytówki, wybierz Tło, a następnie wybierz kolor.

 5. Aby dodać obraz, na przykład fotografię lub logo firmy, skorzystaj z opcji obrazu w celu dodania obrazu oraz określenia jego rozmiaru i położenia.

Uwaga: Aby usunąć obraz domyślny lub inny obraz, na karcie, zaznacz Tylko tekst na liście Układ. Aby usunąć wszystkie dodane informacje i zacząć od nowa, wybierz pozycję Resetuj wizytówkę.

 1. Aby usunąć pole z wizytówki, wybierz pole, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 2. Aby dodać pusty wiersz, wybierz pole powyżej miejscu pustego miejsca, a następnie wybierz pozycję Dodaj > Pusty wiersz.

  Porada: Domyślnie spacje pusty wiersz na karcie są wyświetlane jako pola Pusty wiersz. Jak dodać informacje do wizytówki, możesz dodać nowe informacje między polami pola Pusty wiersz. Na przykład wybierz Pusty wiersz > Dodaj, a następnie wybierz pole. Pole zostanie wyświetlone poniżej pustego wiersza.

 3. Aby umieścić tekst na karcie, wybierz pole, a następnie na liście pól za pomocą strzałek w górę i w dół do Przenieś pola. Puste wiersze można również przesuwać ten sposób, aby zwiększyć ilość miejsca między wierszami tekstu.

 4. Aby sformatować tekst, użyj przycisków formatowania i stylu w obszarze Edycja.

Uwaga: Jeśli wybierzesz Resetuj wizytówkę, wizytówki do stanu informacje wprowadzone w domyślnych polach w formularzu kontaktu i domyślny projekt Outlook.

Zapisywanie kontaktu lub wizytówki elektronicznej

Po otrzymaniu informacji kontaktowych jako wizytówki elektronicznej lub formularz kontaktu (w formacie wirtualnych kontaktów (vcf)) w wiadomości e-mail. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę lub plik vcf i wybierz pozycję Opcje. Jeśli listy kontaktów zawiera już taką samą nazwę, można zaktualizować istniejący kontakt lub Utwórz nowy.

 1. W otwartej wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy kartę, a następnie wybierz polecenie Dodaj do kontaktów programu Outlook.

 2. Na karcie kontakt w grupie Akcje wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

 3. Jeśli zostanie wykryta zduplikowana nazwa kontaktu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Dodaj nowy kontakt, aby utworzyć nowy kontakt.

  • Wybierz pozycję Aktualizuj informacje dotyczące wybranego kontaktu, aby wyświetlić listę istniejące zduplikowane kontakty.

   Porada: Można kliknij dwukrotnie kontakt, zaktualizuj informacje w formularzu kontaktu, a następnie zapisz go.

Nowe informacje kontaktowe są zapisywane w folderze Kontakty i zawiera wizytówki elektronicznej. Możesz zmienić informacje kontaktowe w dowolnym momencie.

 1. W nagłówku wiadomości kliknij dwukrotnie plik vcf, aby otworzyć wizytówkę w formularzu kontaktu w folderze Kontakty.

 2. Na karcie Kontakty w grupie Akcje wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

  Uwaga: Jeśli masz już kontakt o takiej samej nazwie, po wybraniu pozycji Zapisz i zamknij, możesz dodać nowy kontakt lub zaktualizować istniejący kontakt.

W grupie Akcje możesz wybrać, Zapisz i nowy. Ta akcja umożliwia zapisanie kontakt, a następnie otworzy nowy, pusty formularz kontaktu.

Wysyłanie wizytówek elektronicznych do innych osób

Wizytówki elektroniczne można udostępniać za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umożliwiają one przekazywanie informacji kontaktowych o firmach lub osobach w formie graficznej, podobnie jak w przypadku wizytówek papierowych. Sposób wyświetlania wizytówek elektronicznych na komputerach adresatów jest uzależniony od używanej aplikacji do obsługi poczty e-mail.

 • Adresaci korzystające z Microsoft Outlook     W Outlook 2010 lub Office Outlook 2007 wizytówka elektroniczna zostanie wyświetlony w komunikacie dokładnie tak, jak zostanie wyświetlona. Odbiorca klika prawym przyciskiem myszy kartę, aby zapisać informacje kontaktowe do własnego kontaktów programu Outlook.

  Adresaci korzystający z wcześniejszych wersji programu Outlook lub innych aplikacji poczty e-mail, które służy do wyświetlania komunikatów HTML też wyświetlić wizytówkę elektroniczną w wiadomości. Te karty, jednak są tylko obrazy i nie można otworzyć jednym kliknięciem. Plik vcf, który zawiera informacje w wizytówce dołączony do wiadomości.

 • Adresatów, którzy wyświetlania wiadomości w formacie zwykłego tekstu     Osoby zwykły tekst jest używany program poczty e-mail, którego nie ma obrazu z wizytówki elektronicznej. Plik vcf, który zawiera informacje w wizytówce dołączony do wiadomości.

W dowolnej aplikacji poczty e-mail plik vcf można go otworzyć i zapisać na liście kontaktów.

Załącznik z rozszerzeniem vcf w nagłówku wiadomości

 1. W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie wybierz pozycję Dołącz element > Wizytówka, a następnie wybierz nazwę z listy.

 2. Jeśli nie widzisz nazwę, która ma cchoose Inne wizytówki, wybierz nazwę na liście Zachowano jako, a następnie kliknij przycisk OK.

  Polecenie dołączania innych wizytówek na wstążce

  Uwagi: 

  • Menu Wizytówka zawiera ostatnie 10 nazw kontaktów, które zostały wprowadzone jako wizytówek elektronicznych w wiadomościach.

  • Do wiadomości możesz wstawić wiele wizytówek elektronicznych.

  • Aby łatwiej rozróżnić zduplikowane nazwy w menu Wizytówka, wybierz pozycję Inne wizytówki. W oknie dialogowym Wstawianie wizytówki zostanie wyświetlonych więcej informacji, w tym podgląd wizytówki.

  • Jeśli wizytówka elektroniczna zostanie przeciągnięta z widoku Wizytówki do nowej wiadomości, podczas wysyłania wiadomości zostanie dołączony tylko plik vcf. Załączony plik vcf jest otwierany w formularzu kontaktu zawierającym wszystkie informacje, które adresat może zapisać na liście kontaktów.

Dodając wizytówki elektronicznej do podpisu wiadomości e-mail, informacji kontaktowych znajduje się w każdej wysyłanej wiadomości. Podpis e-mail może zawierać tylko elektronicznej adresatów wizytówce. firm kliknięcie prawym przyciskiem myszy kartę podpis (lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik vcf) zapisanie go bezpośrednio do listy kontaktów.

Sposób wyświetlania podpisu z wizytówką elektroniczną w wiadomości

 1. W nowej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Dołączanie wybierz Podpis > podpisy.

  Polecenie Podpisy na wstążce

 2. Na karcie Podpis E-mail w obszarze Wybierz podpis do edycji wybierz odpowiedni podpis, do którego chcesz dodać wizytówkę.

  Jeśli chcesz utworzyć nowy podpis, wybierz pozycję Nowy, wpisz nazwę podpisu, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie kliknij nazwę nowego podpisu z listy Wybierz podpis do edycji.

 3. W polu Edytuj podpis wpisz tekst, który ma być dołączany w podpisie.

 4. Aby dodać wizytówkę elektroniczną, umieść kursor w miejscu karty są wyświetlane w polu Tekst podpisu, wybierz pozycję Wizytówka, a następnie wybierz nazwę kontaktu na liście Zachowano jako. Wybierz przycisk OK.

Pobierz bezpłatne wizytówki elektronicznej szablonów. Używanie szablonów profesjonalnie zaprojektowanych kart na Office Online lub uzyskaj pomysłów tworzenia własnych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×