Tworzenie i udostępnianie albumu fotograficznego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Album fotograficzny PowerPoint jest prezentację, którą można utworzyć w celu wyświetlania fotografii osobisty lub firmowy. Można albo pobrać Szablony albumów fotograficznych programu PowerPoint z Office.com lub utworzyć własny.

Album fotograficzny PowerPoint jest prezentację, którą można utworzyć w celu wyświetlania fotografii osobisty lub firmowy. Jeśli chcesz utworzyć album fotograficzny z gotowych szablonów, można wyszukać w polu wyszukiwania Wyszukaj szablony online i motywów i wybierz którykolwiek podoba Ci się.

Przykładowy album fotograficzny
Przykładowy album fotograficzny z 4 zdjęciami na slajdzie

Rozpoczynanie tworzenia albumu fotograficznego przez dodanie obrazów

 1. Przejdź na kartę Wstawianie i kliknij strzałkę w obszarze Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy znajdź folder zawierający obrazy do wstawienia, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 5. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (Ilustracje w PowerPoint 2007 ), kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami.

  Jeśli pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, określ najpierw układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów w albumie fotograficznym, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbol zastępczy tekstu podpisu.

 5. W widoku Normalny kliknij tekst zastępczy podpisu, a następnie wpisz podpis, który opisuje obraz.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę pod przyciskiem Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby zmienić układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu znajdź motyw, którego chcesz użyć.

 3. Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij wybrany obraz i wykonaj następujące czynności:

  • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby obrócić obraz w lewo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Istnieje kilka sposobów albumu fotograficznego możesz udostępnić innym osobom.

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Album fotograficzny > Edytuj album fotograficzny.

  Usuwanie obrazu z albumu fotograficznego

 2. W obszarze Obrazy w albumie zaznacz obraz, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Podczas tworzenia albumu fotograficznego w PowerPoint, można dodać efekty, obejmujące zainteresuje przejścia slajdów, kolorowe tła i motywy, określonych układów i więcej, aby albumy fotograficzne.

Po dodaniu obrazów do albumu możesz dodawać podpisy, dostosuj kolejność i układ, Dodaj ramki wokół obrazów, a nawet zastosować motyw, aby dostosować wygląd albumu.

Gotowy szablon albumu fotograficznego programu PowerPoint
Gotowy szablon albumu fotograficznego programu PowerPoint

Jeśli nie chcesz utworzyć album fotograficzny, można znaleźć szablony albumów fotograficznych bezpłatne, wstępnie zdefiniowane w Witrynie Office Online.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę poniżej przycisku Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 5. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (Ilustracje w PowerPoint 2007 ), kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami.

  Jeśli pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, określ najpierw układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów w albumie fotograficznym, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbol zastępczy tekstu podpisu.

 5. W widoku Normalny kliknij tekst zastępczy podpisu, a następnie wpisz podpis, który opisuje obraz.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego zawierającą obraz, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę pod przyciskiem Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby zmienić układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu znajdź motyw, którego chcesz użyć.

   Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z motywów, zobacz Stosowanie motywu w celu dodania koloru i stylu do prezentacji.

  • Aby dodać pole tekstowe (która udostępnia odstępy między obrazów album fotograficzny), w obszarze obrazy w albumie kliknij obraz, którego chcesz dodać pole tekstowe, a następnie kliknij Nowe pole tekstowe.

  • Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz obrócić, i wykonaj następujące czynności:

   • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby obrócić obraz w lewo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Udostępnianie albumu z innymi osobami

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Album fotograficzny > Edytuj album fotograficzny.

  Usuwanie obrazu z albumu fotograficznego

 2. W obszarze Obrazy w albumie zaznacz obraz, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Album fotograficzny PowerPoint jest prezentację, którą można utworzyć w celu wyświetlania fotografii osobisty lub firmowy. Możesz dodać efekty, takie jak przyciągające uwagę przejścia slajdów, kolorowe tła i motywy i określonych układów. Po obrazy w albumie możesz dodawać podpisy, dostosuj kolejność i układ, Dodaj ramki wokół obrazów, a nawet zastosować motyw, aby dostosować wygląd albumu.

Aby udostępnić album fotograficzny z innymi osobami, można wysłać go jako załącznik do wiadomości e-mail, publikowanie w sieci Web lub wydrukować go.

Album fotograficzny programu PowerPoint

 1. Slajd tytułowy z motywem

 2. Obraz

 3. Puste pole tekstowe użyte jako odstęp

 4. Kształt ramki

 5. Podpis

Dodawanie obrazu z pliku lub dysku

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy Album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd pliku obrazu w albumie fotograficznym, w obszarze obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który chcesz obejrzeć, a następnie zobaczyć go w oknie podglądu.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 6. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

  Aby zmienić wygląd obrazów w albumie fotograficznym (w tym określanie układ, dodanie ramki do obrazów, wybierając motyw i wstawianie pole tekstowe ), zobacz Zmienianie wyglądu obrazu.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (Ilustracje w PowerPoint 2007 ), kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami.

  Jeśli pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, określ najpierw układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów w albumie fotograficznym, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbol zastępczy tekstu podpisu.

 5. W widoku Normalny kliknij tekst zastępczy podpisu, a następnie wpisz podpis, który opisuje obraz.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego zawierającą obraz, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby wybrać układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu zlokalizuj motyw, który ma zostać użyty.

  • Aby dodać pole tekstowe (która udostępnia odstępów w albumie fotograficznym), w obszarze obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz pola tekstowego w celu uzupełnienia, a następnie kliknij Nowe pole tekstowe.

  • Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz obrócić, i wykonaj następujące czynności:

   • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby obrócić obraz w lewo, kliknij przycisk Obraz przycisku

   • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×