Tworzenie i udostępnianie albumu fotograficznego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Album fotograficzny PowerPoint jest prezentację, którą można utworzyć w celu wyświetlania fotografii osobisty lub firmowy. Można albo pobrać Szablony albumów fotograficznych programu PowerPoint z Office.com lub utworzyć własny.

Album fotograficzny PowerPoint jest prezentację, którą można utworzyć w celu wyświetlania fotografii osobisty lub firmowy. Jeśli chcesz utworzyć album fotograficzny z gotowych szablonów, można wyszukać w polu wyszukiwania Wyszukaj szablony online i motywów i wybierz którykolwiek podoba Ci się.

Przykładowy album fotograficzny

Rysunek: Przykładowy album fotograficzny ze zdjęciami 4 na slajdzie

Rozpoczynanie tworzenia albumu fotograficznego przez dodanie obrazów

 1. Przejdź na kartę Wstawianie i kliknij strzałkę w obszarze Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy znajdź folder zawierający obrazy do wstawienia, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 5. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (Ilustracje w PowerPoint 2007 ), kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami.

  Jeśli pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, określ najpierw układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów w albumie fotograficznym, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbol zastępczy tekstu podpisu.

 5. W widoku Normalny kliknij tekst zastępczy podpisu, a następnie wpisz podpis, który opisuje obraz.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę pod przyciskiem Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby zmienić układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu znajdź motyw, którego chcesz użyć.

 3. Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij wybrany obraz i wykonaj następujące czynności:

  • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby obrócić obraz w lewo, kliknij przycisk Obraz przycisku

  • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Istnieje kilka sposobów albumu fotograficznego możesz udostępnić innym osobom.

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Album fotograficzny > Edytuj album fotograficzny.

  Usuwanie obrazu z albumu fotograficznego

 2. W obszarze Obrazy w albumie zaznacz obraz, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Podczas tworzenia albumu fotograficznego w PowerPoint, można dodać efekty, obejmujące zainteresuje przejścia slajdów, kolorowe tła i motywy, określonych układów i więcej, aby albumy fotograficzne.

Po dodaniu obrazów do albumu możesz dodawać podpisy, dostosuj kolejność i układ, Dodaj ramki wokół obrazów, a nawet zastosować motyw, aby dostosować wygląd albumu.

Gotowy szablon albumu fotograficznego programu PowerPoint

Rysunek: Program PowerPoint wbudowana szablon albumu fotograficznego

Jeśli nie chcesz utworzyć album fotograficzny, można znaleźć szablony albumów fotograficznych bezpłatne, wstępnie zdefiniowane w Witrynie Office Online.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę poniżej przycisku Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 5. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (Ilustracje w PowerPoint 2007 ), kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami.

  Jeśli pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, określ najpierw układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów w albumie fotograficznym, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbol zastępczy tekstu podpisu.

 5. W widoku Normalny kliknij tekst zastępczy podpisu, a następnie wpisz podpis, który opisuje obraz.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego zawierającą obraz, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij strzałkę pod przyciskiem Album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj album fotograficzny.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby zmienić układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu znajdź motyw, którego chcesz użyć.

   Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z motywów, zobacz Stosowanie motywu w celu dodania koloru i stylu do prezentacji.

  • Aby dodać pole tekstowe (która udostępnia odstępy między obrazów album fotograficzny), w obszarze obrazy w albumie kliknij obraz, którego chcesz dodać pole tekstowe, a następnie kliknij Nowe pole tekstowe.

  • Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz obrócić, i wykonaj następujące czynności:

   • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby obrócić obraz w lewo, kliknij przycisk Obraz przycisku

   • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Udostępnianie albumu z innymi osobami

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Album fotograficzny > Edytuj album fotograficzny.

  Usuwanie obrazu z albumu fotograficznego

 2. W obszarze Obrazy w albumie zaznacz obraz, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Album fotograficzny PowerPoint jest prezentację, którą można utworzyć w celu wyświetlania fotografii osobisty lub firmowy. Możesz dodać efekty, takie jak przyciągające uwagę przejścia slajdów, kolorowe tła i motywy i określonych układów. Po obrazy w albumie możesz dodawać podpisy, dostosuj kolejność i układ, Dodaj ramki wokół obrazów, a nawet zastosować motyw, aby dostosować wygląd albumu.

Aby udostępnić album fotograficzny z innymi osobami, można wysłać go jako załącznik do wiadomości e-mail, publikowanie w sieci Web lub wydrukować go.

Album fotograficzny programu PowerPoint

 1. Slajd tytułowy z motywem

 2. Obraz

 3. Puste pole tekstowe użyte jako odstęp

 4. Kształt ramki

 5. Podpis

Dodawanie obrazu z pliku lub dysku

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Nowy Album fotograficzny.

 2. W oknie dialogowym Album fotograficzny w obszarze Wstaw obraz z kliknij przycisk Plik/Dysk.

 3. W oknie dialogowym Wstaw nowe obrazy Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd pliku obrazu w albumie fotograficznym, w obszarze obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który chcesz obejrzeć, a następnie zobaczyć go w oknie podglądu.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania obrazów, w obszarze Obrazy w albumie kliknij nazwę pliku obrazu, który ma zostać przeniesiony, a następnie za pomocą przycisków strzałek przenieś ją w górę lub w dół listy.

 6. W oknie dialogowym Album fotograficzny kliknij przycisk Utwórz.

  Aby zmienić wygląd obrazów w albumie fotograficznym (włącznie z określeniem układ, dodanie ramki do obrazów, zaznaczając motyw i wstawianie pole tekstowe ), zobacz Zmienianie wyglądu obrazu.

Podczas dodawania podpisów użytkownik wpisuje tekst opisujący każdy obraz w albumie fotograficznym.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie obrazy (Ilustracje w PowerPoint 2007 ), kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami.

  Jeśli pole wyboru Podpisy pod WSZYSTKIMI obrazami jest wyszarzone lub niedostępne, określ najpierw układ obrazów w albumie fotograficznym.

  Aby określić układ obrazów w albumie fotograficznym, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  Dodawanie podpisu do obrazu

 4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Domyślnie PowerPoint używa nazwy pliku obrazu jako symbol zastępczy tekstu podpisu.

 5. W widoku Normalny kliknij tekst zastępczy podpisu, a następnie wpisz podpis, który opisuje obraz.

 1. Otwórz prezentację albumu fotograficznego zawierającą obraz, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij strzałkę poniżej Przycisku album fotograficzny, a następnie kliknij polecenie Edytuj Album fotograficzny.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie albumu fotograficznego wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie obrazy w albumie fotograficznym w postaci czarno-białej, w obszarze Opcje obrazu zaznacz pole wyboru WSZYSTKIE obrazy czarno-białe.

  • Aby wybrać układ obrazów, w obszarze Układ albumu na liście Układ obrazu wybierz odpowiedni układ.

  • Aby dodać ramkę do obrazów, w obszarze Układ albumu z listy Kształt ramki wybierz kształt ramki, który będzie wyglądał dobrze z wszystkimi obrazami albumu.

  • Aby wybrać motyw dla albumu fotograficznego, w obszarze Układ albumu obok pola Motyw kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie motywu zlokalizuj motyw, który ma zostać użyty.

  • Aby dodać pole tekstowe (która udostępnia odstępów w albumie fotograficznym), w obszarze obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz pola tekstowego w celu uzupełnienia, a następnie kliknij Nowe pole tekstowe.

  • Aby obrócić obraz, zwiększyć lub zmniejszyć jasność albo zwiększyć lub zmniejszyć kontrast, na liście Obrazy w albumie kliknij obraz, który chcesz obrócić, i wykonaj następujące czynności:

   • Aby obrócić obraz w prawo, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby obrócić obraz w lewo, kliknij przycisk Obraz przycisku

   • Aby zwiększyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć kontrast, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zwiększyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

   • Aby zmniejszyć jasność, kliknij przycisk Obraz przycisku .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×