Tworzenie i używanie nowoczesnych stron w witrynie programu SharePoint

Tworzenie i używanie nowoczesnych stron w witrynie programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystanie ze stron to dobry sposób na udostępnianie pomysłów przy użyciu obrazów, dokumentów programów Excel, Word i PowerPoint, filmów wideo i nie tylko. Możesz szybko i łatwo tworzyć oraz publikować strony, które wyglądają świetnie na każdym urządzeniu.

Podczas tworzenia strony możesz dodawać i dostosowywać składniki Web Part, a następnie publikować stronę jednym kliknięciem.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 • Aby dodawać strony, musisz być właścicielem witryny lub administratorem programu SharePoint. Jeśli jesteś właścicielem witryny, ale nie możesz dodać strony, administrator mógł wyłączyć taką możliwość. 

 • Ten artykuł dotyczy nowoczesnych stron w usłudze SharePoint Online lub SharePoint Server 2019. Jeśli korzystasz z klasycznych stron lub używasz wcześniejszej wersji programu SharePoint, zobacz Tworzenie i edytowanie klasycznych stron programu SharePoint.

 • Jeśli korzystasz z witryny do komunikacji, zobacz Dodawanie strony do witryny do komunikacji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie i publikowanie strony

 1. Przejdź do witryny zespołu , w której chcesz dodać stronę. 

 2. Przejdź do strony głównej witryny zespołu.

 3. Kliknij pozycję + Nowy, a następnie wybierz pozycję Strona.

  Nowa strona

  Możesz też przejść do istniejącej strony, kliknąć pozycję + Nowy, a następnie wybrać pozycję Rozpocznij od pustej strony. Możesz też wybrać pozycję Kopia tej strony , aby utworzyć nową stronę zawierającą te same składniki Web Part i zawartość, co istniejąca strona.

 4. Wybierz szablon strony , od którego chcesz zacząć.

  Galeria szablonów
 5. Dodaj nazwę strony w obszarze tytułu. Do zapisania strony wymagana jest nazwa strony. Zobacz Dostosowywanie obszaru tytułu.

 6. Dodawanie składników Web Part

  Umieść wskaźnik myszy pod obszarem tytułu, a następnie zobaczysz linię z kółkiem +, tak jak poniżej:

 7. Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

  Kliknij pozycję +, aby dodać zawartość, taką jak tekst, dokumenty, klipy wideo i inne. Aby dowiedzieć się więcej na temat znajdowania składników Web Part i korzystania z nich, zobacz Używanie składników Web Part.

  Przycisk Dodaj do strony

  Możesz również dodać sekcje i kolumny do strony. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie lub usuwanie kolumn na stronie.

 8. Po zakończeniu edytowania możesz kliknąć pozycję Zapisz jako wersję roboczą , aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji. Twoja grupa odbiorców nie będzie widoczna, dopóki nie zostanie opublikowana. Tylko osoby z uprawnieniami do edytowania w witrynie będą mogły je zobaczyć.

 9. Gdy będziesz gotowy, aby odbiorca widział stronę, kliknij pozycję Publikuj.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat publikowania i cyklu życia strony, zobacz Zarządzanie i cykl życia strony Modern programu SharePoint.

Dostosowywanie obszaru tytułu

Obszar tytułu można dostosowywać za pomocą obrazu, wybrać cztery układy, tekst nad tytułem, możliwość zmiany wyświetlanego autora, a także pokazać lub ukryć opublikowaną datę.

 • Dodawanie obrazu

  Aby dodać obraz, kliknij pozycję Dodaj obraz Przycisk Dodaj obraz na pasku narzędzi po lewej stronie.

  Uwaga: Obrazy wyglądają lepiej, gdy są poziomo lub 16:9 lub są większe w proporcjach, a gdy mają rozmiar co najmniej 1 MB. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazu, zobacz Zmienianie rozmiaru i skalowanie obrazu w nowoczesnych stronach programu SharePoint.

  Ponadto możesz ustawić punkt ogniskowy, aby uzyskać najbardziej ważną część obrazu w ramce. Kliknij pozycję Ustaw Przycisk Ustaw punkt ogniskowy punktów ogniskowych na pasku narzędzi po lewej stronie, a następnie przeciągnij punkt ogniskowy w odpowiednim miejscu obrazu.

  Punkt ogniskowy

 • Dodawanie lub zmienianie autora strony

  W obszarze tytuł Dodaj imię i nazwisko, nazwę częściową lub nazwę e-mail w polu Autor. Nazwa będzie przeszukiwana na profilach organizacji i będzie wyświetlana z sugerowanymi osobami. Wybierz odpowiednią opcję i gotowe! Jeśli nie wprowadzisz nazwy, Byline autora nie będzie widoczny.

  Pole wprowadzania autora strony

 • Wybieranie układu

  Kliknij przycisk Edytuj składnik Web Part Przycisk Edytuj składnika Web Part , a następnie w przyborniku po prawej stronie wybierz odpowiedni układ:

  Opcje układów stron

 • Ustawianie wyrównania

  Jeśli Przybornik nie jest jeszcze widoczny, kliknij przycisk Edytuj składnik Web Part Przycisk Edytuj składnika Web Part , a następnie w przyborniku po prawej stronie wybierz pozycję do lewej lub do środka.

 • Dodawanie tekstu powyżej tytułu

  Możesz dodać tekst w kolorowym bloku nad tytułem, aby zakwalifikować tytuł lub zwrócić uwagę na coś na stronie, tak jak w poniższym przykładzie, gdzie Nowa jest tekstem powyżej tytułu. W żargon gazetowej jest to tzw. Kolor bloku, w którym znajduje się tekst, jest oparty na motywie witryny.

  Tekst powyżej tytułu

  Aby dodać tekst powyżej tytułu, kliknij przycisk Edytuj składnik Web Part Przycisk Edytuj składnika Web Part , a następnie w przyborniku po prawej stronie Wprowadź do 40 znaków tekstu w polu tekstowym powyżej tytułu . Następnie zmień pozycję Pokaż blok tekstu powyżej przycisku tytułu na tak.

 • Pokaż datę opublikowania

  Aby pokazać ostatnią opublikowaną datę strony w obszarze tytułu, przesuń przełącznik pod tą opcją na tak.

Pomóż innym w znalezieniu strony

Gdy publikujesz stronę po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o znalezienie Twojej strony przez inne osoby. Jeśli chcesz to zrobić później, możesz kliknąć przycisk Podwyższ w górnej części strony po opublikowaniu strony.

Opcje ułatwiające znalezienie Twojej strony przez inne osoby.

Możesz użyć jednej lub kilku z następujących opcji:

 • Dodaj stronę do nawigacji: dodaje link do strony, korzystając z tytułu strony, w kierunku nawigacji po lewej stronie.

 • Publikowanie jako wiadomości w tej witrynie: dodaje wpis wiadomości do strony głównej witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości, zobacz Aktualizowanie zespołu za pomocą wiadomości w witrynie zespołu.

 • Poczta e-mail: umożliwia wysłanie wiadomości e-mail z podglądem strony oraz wiadomością opcjonalną do wybranych adresatów.

 • Kopiuj adres: adres strony jest widoczny, aby można było go skopiować i wysłać do innych osób.

Edytowanie strony

Aby wprowadzić zmiany na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny, w której znajduje się strona.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję strony.

 3. Wybierz swoją stronę.

 4. Kliknij pozycję Edytuj u góry po prawej stronie.

  Po kliknięciu przycisku Edytuj strona jest wyewidencjonowana dla Ciebie. Dopóki strona jest otwarta do edycji lub wyewidencjonowana, nikt inny nie może jej edytować. Strona jest "zablokowana", dopóki zmiany nie zostaną zapisane lub odrzucone albo do momentu opublikowania strony. Wyjątek polega na tym, że jeśli strona nie zawiera żadnych działań przez 5 minut, sesja edytowania zostanie przekroczona, a strona będzie "odblokowana". 

 5. Wprowadź zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako wersję roboczą , aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji. Jeśli chcesz, aby użytkownicy widzieli zmiany, kliknij pozycję Opublikuj ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat publikowania i cyklu życia strony, zobacz Zarządzanie i cykl życia strony Modern programu SharePoint.

Uwagi: 

 • Do edytowania i zmieniania nazw stron są wymagane określone uprawnienia. Jeśli nie możesz zmienić nazwy strony, skontaktuj się z administratorem witryny, aby upewnić się, że masz uprawnienie Usuwanie elementów. Jeśli nie możesz edytować strony, upewnij się, że masz uprawnienia do przeglądania informacji o użytkowniku.

 • Jeśli korzystasz z niestandardowych stron i definicji witryn, należy wiedzieć, że ten typ strony nie ma związku z definicją witryny; z tego powodu nie można przywrócić definicji witryny.

Komentarze, polubienie i widoki

Osoby przeglądające stronę mogą opuścić swoje komentarze i polubić u dołu strony. Możesz również sprawdzić liczbę wyświetlanych stron. Umieść wskaźnik myszy na polubieniu, aby zobaczyć niektóre osoby, które polubili Twoją stronę. Kliknij pozycję lubię, aby wyświetlić listę wszystkich osób, które polubili Twoją stronę.

Zapisz na później

Osoby przeglądające stronę mogą łatwiej znaleźć je później, korzystając z opcji Zapisz na później w dolnej części strony. Po kliknięciu przycisku Zapisz w przyszłości zostanie on zapisany w przyszłości, a skojarzona ikona zostanie wypełniona.

Polecenie Zapisz na później na stronie

Po kliknięciu przycisku zapisana później zostanie wyświetlona lista ostatnio zapisanych elementów . Możesz kliknąć pozycję Wyświetl wszystkie zapisane elementy , aby wyświetlić całą listę zapisanych elementów.

Ostatnio zapisane elementy

Wysyłanie strony pocztą e-mail

Korzystając z tej funkcji, możesz wysłać wiadomość e-mail zawierającą link, podgląd miniatur, opis i opcjonalną wiadomość do jednej lub kilku osób.

Okno dialogowe Wysyłanie pocztą e-mail

Uwaga: Osoby, którym udostępniasz link, muszą mieć odpowiednie uprawnienia, aby móc wyświetlić stronę.

 1. W górnej części strony kliknij pozycję Wyślij pocztą e-mail.

 2. W polu do: wprowadź imiona i nazwiska osób, do których chcesz wysłać wiadomości, a jeśli chcesz, Dodaj wiadomość.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

Usuwanie strony

 1. Przejdź do witryny, w której znajduje się strona.

 2. W obszarze nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję strony.

  Jeśli nie widzisz stron po lewej stronie, kliknij pozycję zawartość witryny w obszarze Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie z lewej strony zawartości witryny kliknij pozycję strony.

 3. Zaznacz stronę, a następnie kliknij wielokropek (...) po prawej stronie wybranej strony.

  Biblioteka stron z wielokropkiem obok zaznaczonego pliku.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

  Polecenie Usuń obok wybranej strony

Używanie składników Web Part

Składniki Web Part stanowią bloki konstrukcyjne strony. Będą one wyświetlane po kliknięciu znaku + w celu dodania zawartości do strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów składników Web Part i korzystania z nich, zobacz Używanie składników Web Part na stronach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×