Tworzenie i przedstawianie pokazu niestandardowego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przede wszystkim może oznaczać podzbioru slajdów w prezentacji, w celu wskazujący, że częściowej równa określonej grupy odbiorców. Program PowerPoint połączeń, to Pokaz niestandardowy.

Po utworzeniu pokazu niestandardowego w PowerPoint można dostosować prezentację dla różnych odbiorców. Używając pokazu niestandardowego do prezentowania tylko niektórych slajdów w prezentacji lub utworzyć hiperlink do grupy slajdów w prezentacji.

Istnieją dwa rodzaje pokazów niestandardowych: podstawowe i hiperłączami. Podstawowy pokaz niestandardowy jest oddzielnej prezentacji lub prezentacją zawierającą niektóre ze slajdów oryginalnej komórki. Pokazu niestandardowego z hiperłączami jest szybkie przechodzenie do oddzielnych prezentacji.

Podstawowe pokazy niestandardowe

Podstawowy pokaz niestandardowy umożliwia prezentowanie podzestaw slajdów w prezentacji. Na przykład jeśli prezentacja zawiera pięć slajdów, pokaz niestandardowy o nazwie "Witryna 1" może zawierać tylko slajdy 1, 3 i 5. Drugi pokaz niestandardowy o nazwie "Witryna 2" może zawierać slajdy 1, 2, 4 i 5. Po utworzeniu pokazu niestandardowego z prezentacji, będzie można uruchamiać całą prezentację w pierwotnej kolejności, zbyt.

Podstawowy pokaz niestandardowy

1 slajdy pokazu witryna 1

2 slajdy pokazu witryna 2

Pokazy niestandardowe z hiperłączami

Używając pokazu niestandardowego z hiperłączami, możesz zorganizować zawartość prezentacji. Na przykład tworząc podstawowy pokaz niestandardowy na temat nowej organizacji firmy, można utworzyć oddzielne pokazy niestandardowe dla każdego oddziału w organizacji i połączyć je z prezentacją podstawową.

Pokazu niestandardowego z hiperłączami możesz też użyć do utworzenia slajdu spisu treści. Slajd spisu treści umożliwia przechodzenie między różnymi częściami prezentacji, dzięki czemu możesz wybierać części do pokazania odbiorcom w danym czasie.

Pokazy niestandardowe z hiperłączami

1 slajd z hiperłączami

2 pokaz niestandardowy dla działu A

3 pokaz niestandardowy dla działu B

Tworzenie pokazu niestandardowego i zaprezentować go

Tworzenie podstawowego pokazu niestandardowego

 1. Wybierz pozycję Pokaz slajdów > Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie wybierz pozycję Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe wybierz pozycję Nowy.

  Porada: Aby wyświetlić podgląd pokazu niestandardowego, kliknij jego nazwę w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacji wybierz slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym, zaznacz slajd, a następnie kliknij jedną ze strzałek, aby przenieść slajd w górę lub w dół na liście.

 5. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie pokazu niestandardowego z hiperłączami

 1. Wybierz pozycję Pokaz slajdów > Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie wybierz pozycję Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe wybierz pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz dołączyć do głównego pokazu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym, zaznacz slajd, a następnie kliknij jedną ze strzałek, aby przenieść slajd w górę lub w dół na liście.

 4. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby utworzyć hiperłącze do pokazu pomocniczego w prezentacji, zaznacz tekst lub obiekt, który ma być łącze.

 6. Przejdź do pozycji Wstawianie > hiperłącze.

 7. W oknie dialogowym Wstawianie łączy w obszarze Łącze do kliknij pozycję Umieść w tym dokumencie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby połączyć element z pokazem niestandardowym, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz pokaz niestandardowy, do którego chcesz przejść, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć.

  • Aby połączyć element z lokalizacją w bieżącej prezentacji, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz slajd, do którego chcesz przejść.

Uruchamianie pokazu niestandardowego z poziomu PowerPoint

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu w obszarze Slajdy pokazu kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów kliknij przycisk Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij polecenie Pokazy niestandardowe.

 5. Na liście Pokazy niestandardowe zaznacz pokaz, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Tworzenie podstawowego pokazu niestandardowego

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów kliknij strzałkę obok pozycji Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij polecenie Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij przycisk Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele kolejnych slajdów, kliknij pierwszy slajd, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas klikania ostatni slajd, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wiele slajdów niesekwencyjnych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania każdego slajdu, który chcesz zaznaczyć.

 4. Aby zmienić kolejność pojawiania się slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie przenieś go w górę lub w dół na liście, klikając przyciski strzałek.

 5. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów i kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowy pokaz niestandardowy z wybranymi slajdami prezentacji, powtórz te kroki.

Tworzenie pokazu niestandardowego z hiperłączami

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów kliknij strzałkę obok pozycji Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij polecenie Pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij przycisk Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz dołączyć do głównego pokazu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele kolejnych slajdów, kliknij pierwszy slajd, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas klikania ostatni slajd, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wiele slajdów niesekwencyjnych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania każdego slajdu, który chcesz zaznaczyć.

 4. Aby zmienić kolejność pojawiania się slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie przenieś go w górę lub w dół na liście, klikając przyciski strzałek.

 5. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów i kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowy pokaz niestandardowy z wybranymi slajdami prezentacji, powtórz te kroki.

 6. Aby utworzyć hiperłącze z pokazu głównego do pokazu pomocniczego, zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperłącze.

 7. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze.

 8. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby połączyć element z pokazem niestandardowym, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz pokaz niestandardowy, do którego chcesz przejść, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć.

  • Aby połączyć element z lokalizacją w bieżącej prezentacji, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz slajd, do którego chcesz przejść.

Uruchamianie pokazu niestandardowego z poziomu PowerPoint

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu w obszarze Slajdy pokazu kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów kliknij przycisk Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij polecenie Pokazy niestandardowe.

 5. Na liście Pokazy niestandardowe zaznacz pokaz, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, do której chcesz użyć do utworzenia pokazu niestandardowego.

 2. Na karcie Pokaz slajdów kliknij polecenie Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Niestandardowy pokaz slajdów.

  Kliknij pozycję pokaz niestandardowy

 3. Kliknij przycisk +.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND kliknij slajdy.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij Strzałka zmiany kolejności w górę lub Strzałka zmiany kolejności w dół , aby przenieść slajd w górę lub w dół na liście.

 6. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów i kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowy pokaz niestandardowy z wybranymi slajdami prezentacji, powtórz te kroki.

  Porada: Aby zobaczyć, jak będą wyglądać pokazu niestandardowego w widoku pokazu slajdów, w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij nazwę programu, a następnie kliknij Rozpocznij Pokaż.

Łącze wobec innych pokazuje

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga: Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperłącze. Można także tworzyć spis treści i hiperłącze z każdego wpisu tekstowego jako umożliwia przechodzenie między pokazu niestandardowego. W tym celu należy wstawić nowy slajd do prezentacji, wpisz spisu treści, a następnie połącz z każdego wpisu.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Akcja.

  Kliknij pozycję Akcja

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać kolejne linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz te kroki.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję Pokaz niestandardowy, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga: Jeśli nie utworzono pokazu niestandardowego jeszcze, kliknij polecenie Pokaz niestandardowy, kliknij przycisk Niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij +.

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, do której chcesz użyć do utworzenia pokazu niestandardowego.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Odtwarzanie pokazu slajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

 3. Kliknij przycisk Nowy.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND kliknij slajdy.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij Strzałka zmiany kolejności w górę lub Strzałka zmiany kolejności w dół , aby przenieść slajd w górę lub w dół na liście.

 6. Wpisz nazwę w polu Nazwa pokazu slajdów i kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowy pokaz niestandardowy z wybranymi slajdami prezentacji, powtórz te kroki.

  Porada: Aby zobaczyć, jak będą wyglądać pokazu niestandardowego w widoku pokazu slajdów, w oknie dialogowym Pokazy niestandardowe kliknij nazwę programu, a następnie kliknij Pokaż.

Łącze wobec innych pokazuje

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga: Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Aby utworzyć hiperlink z prezentacji podstawowej do pomocniczego pokazu niestandardowego, zaznacz w prezentacji tekst lub obiekt, który ma pełnić funkcję hiperlinku. Można także utworzyć spis treści i każdy zawarty w nim wpis tekstowy skonfigurować jako hiperlink, co pozwoli na nawigowanie po pokazie niestandardowym. W tym celu wstaw do prezentacji nowy slajd, wpisz spis treści, a następnie utwórz linki z poszczególnych wpisów.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie kliknij pozycję Ustawienia akcji.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać kolejne linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz kroki od 1 do 6.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów w obszarze odtwarzanie pokazu slajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga: Jeśli nie utworzono niestandardowy Pokaż jeszcze, kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe, a następnie kliknij Nowy.

Zobacz też

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie przejść między slajdami

Przedstawianie prezentacji

PowerPoint Online nie obsługuje pokazy niestandardowe. Musisz utworzyć pokaz niestandardowy za pomocą klasycznej wersji programu PowerPoint.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×