Tworzenie i modyfikowanie zespołów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Tworzenie zespołu, edytować szczegóły zespołu i modyfikowanie ustawień zespołu za pomocą Microsoft Teams z klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Microsoft Teams to miejsce, w którym konwersacje zespołu, spotkania, pliki i notatki będą zostały połączone.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika NVDA. Aby dowiedzieć się więcej o czytniku NVDA, odwiedź stronę NV Access | Get Help (Dostęp NV | Uzyskiwanie pomocy).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Dołączanie lub tworzenie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie zespołu.

 4. Wpisz nazwę zespołu w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to wymagane.

 5. Aby wpisać opis naciskaj klawisz Tab, aby przejść do następnego pola, możesz usłyszeć: "Edytuj wielowierszowym." Następnie wpisz odpowiedni opis. Jest to opcjonalne.

 6. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Prywatny". Aby zmienić ustawienia prywatności zespołu, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu Opcje prywatności w górę i w dół klawiszy strzałek wybierz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 7. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "tego zespołu będą klasyfikowane dla informacji poufnych. Zmień ustawienie". Aby zmienić klasyfikacji zespołu, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu opcji klasyfikacji górę i w dół klawiszy strzałek wybierz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 8. Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Następny", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj członków do < Nazwa zespołu >.

 9. Aby dodać członka zespołu, wpisz nazwę członka zespołu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 10. Po wybraniu wszystkich członków zespołu, którą chcesz dodać, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodawanie członków do zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter. NVDA naciśnij klawisz NVDA klawisz Enter.

 11. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 12. Jest tworzony nowy zespół, a fokus jest przenoszony do kanału Ogólne domyślnego dla tego zespołu.

Edytowanie szczegółów zespołu

Można edytować jej szczegóły zespołu, które obejmują nazwę zespołu, opis i ustawienia prywatności.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały." Przejdź do zespołu, którą chcesz edytować w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu Więcej opcji.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytowanie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie zespołu.

 5. Edytowanie nazwy zespołu i raz naciśnij klawisz Tab.

 6. Edytowanie opisu zespołu i raz naciśnij klawisz Tab.

 7. Słyszysz bieżące ustawienia prywatności zespołu. Aby zmienić go, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Gotowe" i naciśnij klawisz Enter.

Modyfikowanie ustawień zespołu

Można modyfikować ustawienia zespołu, które obejmują członek zespołu i uprawnienia, kod zespołu i informacje dotyczące wygasania zespołu.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały." Przejdź do zespołu, którego ustawienia chcesz zmodyfikować w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu Więcej opcji.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Zarządzanie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij klawisz Enter.

 6. Przechodzić między grupami różnych ustawień, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz, którego chcesz. Aby rozwinąć kategorię ustawienia, naciśnij klawisz Enter.

 7. W grupie ustawienia naciśnij klawisz Tab, aby przenosić fokus wewnątrz kategorii. Aby przechodzić między różne ustawienia w grupie, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz, którego chcesz. Aby poruszać się między polami wyboru, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz ten, który ma być. Naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Bezproblemowa tworzenie zespołu, edytować szczegóły zespołu i modyfikowanie ustawień zespołu za pomocą Microsoft Teams na komputerze Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS. Microsoft Teams to miejsce, w którym konwersacje zespołu, spotkania, pliki i notatki będą zostały połączone.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Otwórz Microsoft Teams i naciśnij klawisze Command + 3, aby przejść do widoku członkom zespołu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć "Dołączanie lub tworzenie zespołu" i naciśnij klawisz Return.

 3. Celem jest na przycisku Utwórz zespołu. Naciśnij klawisz Return. Słyszysz: "Tworzenie zespołu".

 4. W polu Nazwa zespołu ma fokus. Wpisz nazwę dla zespołu, a następnie naciśnij klawisz Tab po zakończeniu.

 5. Słyszysz: "Wprowadź opis zespołu". W razie potrzeby wpisz opis, a następnie naciśnij klawisz Tab po zakończeniu.

 6. W polu Prywatność ma fokus. Słyszysz: "prywatne — tylko właściciele zespołu można dodawać członków." Aby zaakceptować to ustawienie, naciśnij klawisz Tab. Aby zmienić to ustawienie publicznej, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć ustawienie i naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć.

 7. Naciskaj klawisz Tab do usłyszeć "Następny" i naciśnij klawisz Return.

 8. Utworzono zespołu i możesz zacząć dodawać członków. Wpisz nazwę członka zespołu. Wyszukiwanie odbywa się w trakcie pisania.

 9. Użyj i klawiszy strzałek do nawigowania w wynikach wyszukiwania w górę. Naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć. Słyszysz nazwę członka zespołu, a po nim "Zaznaczony".

 10. Aby dodać kolejnego członka, wpisz jego nazwę, naciśnij klawisz Strzałka w dół do przeglądania listy i Return, aby zaznaczyć.

 11. Po wybraniu wszystkich członków zespołu, którą chcesz dodać, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodawanie członków do zespołu", a następnie naciśnij klawisz Return.

 12. Słyszysz: "wszystkich wybranych użytkowników zostały pomyślnie dodane do < Nazwa zespołu >". Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zamknij" i naciśnij klawisz Return. Teraz utworzono zespołu i Ogólne kanału zespołu zostanie otwarty w widoku zawartości.

Edytowanie szczegółów zespołu

Możesz edytować ustawienia nazwa, opis i prywatności zespołu.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 3, aby otworzyć widok członkom zespołu.

 2. Naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby wprowadź listę zespołów i kanałów.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść w dół na liście. Po przeniesieniu zespół, do którego chcesz naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Zostanie otwarte menu. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja Edytuj zespołu, a naciśnij klawisz Return.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające edytowanie ustawień nazwę, opis i prywatności zespołu. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść między polami w oknie dialogowym. Aby wprowadzić tekst, wpisz. Aby zmienić ustawienia prywatności, naciśnij klawisz dół lub Strzałka w górę. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Return.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, aż zostanie wyświetlona przycisk Gotowe, a naciśnij klawisz Return. Zmiany zostaną zapisane i okno dialogowe jest zamknięte.

Modyfikowanie ustawień zespołu

W obszarze Ustawienia zespołu można dodać lub zmienić obraz zespołu, zarządzanie uprawnieniami, generowanie kodu zespołu, aby udostępnić innym osobom, które chcesz dołączyć do zespołu i włączyć Wesołych elementów, takich jak Giphy.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 3, aby otworzyć widok członkom zespołu.

 2. Naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby wprowadź listę zespołów i kanałów.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść w dół na liście. Po przeniesieniu zespół, do którego chcesz naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Zostanie otwarte menu. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja Zarządzaj zespołu, a naciśnij klawisz Return.

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij klawisz Return.

 6. Aby przejść do grupy ustawień, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz ustawienie, który chcesz zmodyfikować, a następnie naciśnij klawisz Return.

 7. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego ustawienie lub opcji w grupie. W przypadku innych ustawień można poruszać się między nimi przy użyciu dół lub klawisz Strzałka w górę. Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, naciśnij klawisz SPACJA. Aby zaznaczyć przycisk, naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie zespołu, edytować szczegóły zespołu i modyfikowanie ustawień zespołu za pomocą Microsoft Teams dla systemu Windows 10 S przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Może być konieczne uprawnienia administratora, aby utworzyć członkom zespołu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Można łatwo uzyskać dostęp do listy skróty klawiaturowe z poziomu Microsoft Teams. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania, wpisz /keys, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Aby przejść do widoku członkom zespołu, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały."

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Dołączanie lub tworzenie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Tworzenie zespołu".

 3. Naciśnij klawisz Alt + Enter. Słyszysz: "Wprowadź nazwę zespołu". Wpisz nazwę dla zespołu.

 4. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Wprowadź opis zespołu". Wpisz opis dla zespołu.

 5. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Prywatność".

 6. Aby rozwinąć menu prywatności, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Aby wybrać opcję określającą poziom prywatności, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Następny", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Znajdź i wybierz członków, których chcesz dodać do < Nazwa zespołu >".

 8. Wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do zespołu. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania. Aby przeglądać na liście wyników, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz ten krok dla wszystkich kontaktów, który chcesz dodać do zespołu.

 9. Po wykonaniu wyświetlanie listy członków zespołu, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodawanie członków do zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Kontakty zostali dodani do zespołu.

 10. Aby powrócić do widoku członkom zespołu, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Edytowanie szczegółów zespołu

Można edytować jej szczegóły zespołu, które obejmują nazwę zespołu, opis i ustawienia prywatności.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały." Przejdź do zespołu, którą chcesz edytować w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu Więcej opcji.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytowanie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie zespołu.

 5. Edytowanie nazwy zespołu i raz naciśnij klawisz Tab.

 6. Edytowanie opisu zespołu i raz naciśnij klawisz Tab.

 7. Słyszysz bieżące ustawienia prywatności zespołu. Aby zmienić go, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Gotowe" i naciśnij klawisz Enter.

Modyfikowanie ustawień zespołu

Można modyfikować ustawienia zespołu, które obejmują członek zespołu i uprawnienia, kod zespołu i informacje dotyczące wygasania zespołu.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały." Przejdź do zespołu, którego ustawienia chcesz zmodyfikować w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu Więcej opcji.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Zarządzanie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij klawisz Enter.

 6. Przechodzenie między różne ustawienia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz ten, który ma być. Aby rozwinąć kategorię ustawienia, naciśnij klawisz Enter.

 7. W grupie ustawienia naciśnij klawisz Tab, aby przenosić fokus wewnątrz kategorii. Aby przechodzić między różne ustawienia w grupie, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz, którego chcesz. Aby poruszać się między polami wyboru, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz ten, który ma być. Naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie zespołu, edytować szczegóły zespołu i modyfikowanie ustawień zespołu za pomocą Microsoft Teams w sieci Web z klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Microsoft Teams to miejsce, w którym konwersacje zespołu, spotkania, pliki i notatki będą zostały połączone.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika NVDA. Aby dowiedzieć się więcej o czytniku NVDA, odwiedź stronę NV Access | Get Help (Dostęp NV | Uzyskiwanie pomocy).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

 • Jeśli używasz Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej, używaj Narratora jako czytnika zawartości ekranu. W przeglądarce Chrome używaj czytnika JAWS.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Przy otwieraniu aplikacji, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Dołączanie lub tworzenie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Słyszysz: "Tworzenie zespołu". Naciśnij klawisz Enter.

 4. Słyszysz: "Wprowadź nazwę zespołu". Wprowadź nazwę dla zespołu.

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Edytuj wielowierszowym." Wprowadź opis dla zespołu, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 6. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Prywatny". Aby zmienić ustawienia prywatności zespołu, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu Opcje prywatności, użyj górę i w dół klawisze strzałek, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 7. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "ten zespołu będą klasyfikowane dla informacji poufnych. Zmień ustawienie." Aby zmienić klasyfikacji zespołu, naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu opcji klasyfikacji, użyj górę i w dół klawisze strzałek, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 8. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Następny".

 9. Słyszysz: "Zacznij wpisywać nazwę, listy dystrybucyjnej lub grupy zabezpieczeń, aby dodać do zespołu."

 10. Aby dodać członka zespołu, wpisz jego nazwę. Słyszysz: "Wyniki aktualizacja wyszukiwania." Naciskaj klawisz Strzałka w dół i Strzałka do poruszania się na liście sugestii w górę pasujących wprowadzona nazwa i naciśnij klawisz Enter, aby je wybrać. Możesz wybrać wielu składników w ten sposób.

 11. Po wybraniu wszystkich członków zespołu, którą chcesz dodać, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Dodaj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 12. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 13. Utworzono zespołu i są pobierane do kanału Ogólne domyślnego dla tego zespołu.

Edytowanie szczegółów zespołu

Można edytować jej szczegóły zespołu, które obejmują nazwę zespołu, opis i ustawienia prywatności.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały." Przejdź do zespołu, którą chcesz edytować w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu Więcej opcji.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytowanie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie zespołu.

 5. Edytowanie nazwy zespołu i raz naciśnij klawisz Tab.

 6. Edytowanie opisu zespołu i raz naciśnij klawisz Tab.

 7. Słyszysz bieżące ustawienia prywatności zespołu. Aby zmienić go, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Gotowe" i naciśnij klawisz Enter.

Modyfikowanie ustawień zespołu

Można modyfikować ustawienia zespołu, które obejmują członek zespołu i uprawnienia, kod zespołu i informacje dotyczące wygasania zespołu.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3, aby uzyskać dostęp do widoku członkom zespołu.

 2. Słyszysz: "Lista zespołów i kanały." Przejdź do zespołu, którego ustawienia chcesz zmodyfikować w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu Więcej opcji.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Zarządzanie zespołu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij klawisz Enter.

 6. Przechodzenie między różne ustawienia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz ten, który ma być. Aby rozwinąć kategorię ustawienia, naciśnij klawisz Enter.

 7. W grupie ustawienia naciśnij klawisz Tab, aby przenosić fokus wewnątrz kategorii. Aby przechodzić między różne ustawienia w grupie, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz, którego chcesz. Aby poruszać się między polami wyboru, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz ten, który ma być. Naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×