Tworzenie i edytowanie widoków w diagramach modeli baz danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Widok można traktować jako zapisaną kwerendę. Widoki są szczególnie przydatne, gdy trzeba uzyskać dostęp do tych samych informacji z wielu tabel lub udostępnić dane użytkownikom, nie dając im możliwości zmieniania samych tabel.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie widoku na diagramie modelu bazy danych

Przypisywanie kolumn z tabel do widoku

Edytowanie właściwości kolumny w widoku

Edytowanie właściwości widoku

Usuwanie widoku

Zmienianie kolejności widoków w oknie kodu

Definiowanie wartości obszaru nazw dla obiektu lub widoku

Tworzenie kodu dla widoków

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Microsoft Office Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, należy kliknąć polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania zostanie wyświetlona w wierszu u góry okna dialogowego.

Program Microsoft Office Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Microsoft Office Visio Professional obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model w programie Visio przy użyciu istniejącej bazy danych), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych programu Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Dodawanie widoku do diagramu modelu bazy danych

 • Przeciągnij na stronę rysunku kształt Widok z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny.

Początek strony

Przypisywanie kolumn tabel do widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych zawierający widok, do którego chcesz dodać kolumny.

 2. Kliknij dwukrotnie widok, a następnie kliknij pozycję Kolumny na liście Kategorie w oknie Właściwości bazy danych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W pustym wierszu kliknij pole Nazwa fizyczna, a następnie wpisz nazwę kolumny. Powtórz te czynności dla każdej kolumny, którą chcesz dodać do widoku.

  • Kliknij przycisk Dodaj. Domyślna nazwa nowej kolumny jest zgodna z konwencją nazewnictwa określoną w oknie dialogowym Preferencje modelowania. Aby zmienić nazwę kolumny, kliknij jej nazwę domyślną, a następnie wpisz nową nazwę. Powtórz te czynności dla każdej kolumny, którą chcesz dodać do widoku.

 4. Kliknij nazwę kolumny, której właściwości chcesz zdefiniować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 5. Na karcie Źródło okna dialogowego Właściwości kolumn widoku kliknij opcję Znana kolumna w innej tabeli lub widoku, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie kolumny wybierz kolumnę z listy tabel i widoków diagramu modelu bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

 8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdej kolumny dodanej w kroku 3.

Początek strony

Edytowanie właściwości kolumny w widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie widok zawierający kolumny, które mają zostać zmodyfikowane, a następnie kliknij pozycję Kolumny na liście Kategorie w oknie dialogowym Właściwości bazy danych.

 3. Kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kolumn widoku kliknij kartę zawierającą informacje, które chcesz edytować, a następnie wprowadź żądane zmiany.

 5. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie właściwości widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Aby otworzyć okno Właściwości bazy danych, kliknij dwukrotnie widok, którego właściwości chcesz edytować.

 3. W oknie Właściwości bazy danych kliknij kategorię zawierającą informacje, które chcesz edytować, a następnie wprowadź żądane zmiany.

Diagram modelu bazy danych jest aktualizowany automatycznie.

Początek strony

Usuwanie widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Na stronie rysunku kliknij widok, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 3. W oknie dialogowym Usuwanie obiektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Tak, aby usunąć widok zarówno ze strony rysunku, jak i z modelu oraz z okna Tabele i widoki.

  • Kliknij przycisk Nie, aby usunąć widok ze strony rysunku, ale nie z modelu i okna Tabele i widoki.

Uwaga: Jeżeli podczas usuwania obiektu z diagramu nie zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuwanie obiektu, należy kliknąć polecenie Opcje w menu Baza danych, kliknąć polecenie Modelowanie, a następnie zaznaczyć pole wyboru Pytaj użytkownika w obszarze Usuwanie obiektu z diagramu na karcie Ustawienia logiczne — diagram w oknie dialogowym Preferencje modelowania bazy danych. Można również kliknąć widok w oknie Tabele i widoki i nacisnąć klawisz DELETE, aby usunąć widok z modelu.

Początek strony

Zmienianie kolejności widoków w oknie Kod

 1. Jeśli okno Kod nie jest jeszcze otwarte, w menu Baza danych wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij polecenie Kod, aby otworzyć to okno.

  Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko w szablonie Diagram modelu bazy danych.

 2. Przeciągnij widok, którego kolejność chcesz zmienić, do nowej pozycji w oknie.

Początek strony

Definiowanie wartości obszaru nazw dla encji lub widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie encję lub widok, dla których chcesz określić obszar nazw. Zostanie otwarte okno Właściwości bazy danych.

 3. Na liście Kategorie kliknij pozycję Definicja, a następnie wpisz tekst wyróżniający w polu Obszar nazw.

Model bazy danych jest aktualizowany automatycznie.

Początek strony

Tworzenie kodu dla widoków

 1. Przeciągnij kształt Widok z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny.

 2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 3. W obszarze Kategorie kliknij pozycję SQL.

 4. Wpisz kod w oknie SQL.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×