Tworzenie i edytowanie połączeń z danymi zewnętrznymi oraz zarządzanie nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Excel umożliwia tworzenie i edytowanie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych zapisanych w pliku połączenia w skoroszycie. Za pomocą okna dialogowego Połączenia skoroszytu , możesz łatwo zarządzać te połączenia, w tym tworzenie, edytowanie i usuwanie ich.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być wyłączone obecnie na komputerze. Aby połączyć dane podczas otwierania skoroszytu, należy włączyć połączeń danych za pomocą paska Centrum zaufania lub przez umieszczenie skoroszyt w zaufanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyi Wyświetlanie opcji i ustawień w Centrum zaufania.

Dane w skoroszycie programu Excel mogą pochodzić z dwóch różnych lokalizacji. Dane można przechowywać bezpośrednio w skoroszycie, lub mogą być przechowywane w zewnętrznym źródłem danych, takich jak plik tekstowy, bazy danych lub w module przetwarzania OLAP (Online Analytical). Zewnętrzne źródło danych jest podłączony do skoroszytu za pomocą połączenia danych, czyli zestaw informacji, które opisano, jak zlokalizować, zaloguj się kwerendy i uzyskać dostęp do zewnętrznego źródła danych.

Po nawiązaniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych, można również wykonywać operacje odświeżania do pobierania zaktualizowanych danych. Za każdym razem odświeżania danych, zobacz najnowszą wersję dodatku dane, w tym wszelkie zmiany wprowadzone od czasu ostatniego odświeżania danych.

Informacje o połączeniu może być przechowywane w skoroszycie lub plik połączenia, na przykład plik połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) lub pliku uniwersalny połączenia danych (UDC) (udcx). Pliki połączenia są szczególnie przydatne dla udostępnianie połączeń na podstawie spójne i ułatwienia Administracja źródła danych.

Jeśli używasz pliku połączenia do łączenia się ze źródłem danych programu Excel kopiuje informacje o połączeniu z pliku połączenia do skoroszytu programu Excel. Po wprowadzeniu zmian przy użyciu okna dialogowego Właściwości połączenia, informacje o połączeniu danych, który jest przechowywany w bieżącym skoroszycie programu Excel, a nie oryginalny plik połączenia danych, które mogły zostać użyte do utworzenia połączenia, jest do edycji Wskazuje nazwy pliku, który jest wyświetlany w polu właściwości Pliku połączenia. Po zmodyfikowaniu informacji o połączeniu (z wyjątkiem właściwości Połączenia, nazwa i Opis połączenia ) łącze do pliku połączenia zostanie usunięte, a właściwości Pliku połączenia jest wyczyszczone.

Okno dialogowe Połączenia skoroszytu ułatwia zarządzanie co najmniej jedno połączenie z zewnętrznymi źródłami danych w skoroszycie. To okno dialogowe umożliwia wykonaj następujące czynności:

 • Tworzenie, edytowanie, odświeżanie i usuwać połączenia, które są używane w skoroszycie.

 • Upewnij się, gdzie danych zewnętrznych pochodzi, ponieważ, na przykład połączenie zostało zdefiniowane przez innego użytkownika.

 • Pokazywanie, gdzie każdy połączenie jest używane w bieżącym skoroszycie.

 • Diagnozowanie komunikat o błędzie dotyczący połączenia z danymi zewnętrznymi.

 • Przekieruj połączenie ze źródłem danych lub inny serwer lub Zamień plik połączenia dla istniejącego połączenia.

 • Wyświetlanie okna dialogowego Istniejące połączenia, aby utworzyć nowe połączenie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie z danymi zewnętrznymi (importowanie).

 • Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości połączenia można modyfikować właściwości połączenia danych, edycji kwerend i zmienianie parametrów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

 • Ułatwiają tworzenie i udostępnianie plików połączeń z użytkownikami.

Aby zarządzać połączenia w bieżącym skoroszycie, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Identyfikowanie połączenia

W górnej części okna dialogowego wszystkich połączeń w skoroszycie są wyświetlane automatycznie z następującymi informacjami:

Kolumna

Komentarz

Nazwa

Nazwa połączenia, zdefiniowane w oknie dialogowym Właściwości połączenia.

Opis

Opcjonalny opis połączenia zdefiniowane w oknie dialogowym Właściwości połączenia.

Ostatnie odświeżenie

Data i godzina ostatniego pomyślnie odświeżania połączenia. Pole jest puste, połączenie nigdy nie zostały odświeżone.

Dodawanie połączenia

Wyświetlanie informacji o połączeniu

 • Wybierz połączenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Odświeżanie danych zewnętrznych

 • Kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odświeżyć określone połączenia, wybierz co najmniej jedno połączenie, a następnie kliknij odświeżanie.

  • Odśwież wszystkie połączenia w skoroszycie, wyczyść wszystkie połączenia, a następnie kliknij przycisk Odśwież wszystko.

  • Aby uzyskać informacje dotyczące operacje odświeżania stanu, zaznacz co najmniej jedno połączenie, a następnie kliknij Stan odświeżania.

  • Aby zatrzymać bieżącą operację odświeżania, kliknij pozycję Anuluj odświeżanie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odświeżanie połączonych (zaimportowanych) danych.

Usuwanie jednego lub większej liczby połączeń

 • Zaznacz co najmniej jedno połączenie ma zostać usunięty ze skoroszytu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwagi: 

  • Ten przycisk jest wyłączona, gdy skoroszyt jest chroniony lub obiekt, taki jak raport tabeli przestawnej, która korzysta z połączenia jest chroniony.

  • Usunięcie połączenia tylko usunięcie połączenia i nie powoduje usunięcia dowolnego obiektu lub danych ze skoroszytu.

Ważne: Usunięcie połączenia dzieli połączenie ze źródłem danych i może spowodować niezamierzone konsekwencje, takich jak różne wyniki formuły i ewentualnym problemom z innych funkcji programu Excel.

Wyświetlanie lokalizacji jednego lub większej liczby połączeń w skoroszycie

 • Zaznacz co najmniej jedno połączenie, a następnie w obszarze lokalizacji, w których są używane połączenia w tym skoroszycie, kliknij łącze kliknij tutaj, aby zobaczyć, gdzie są używane wybrane połączenia.

  Wyświetlane są następujące informacje.

Kolumna

Komentarz

Arkusz

Arkusz, w którym połączenie jest używane.

Nazwa

Nazwę kwerendy w programie Excel.

Lokalizacja

Odwołanie do komórki, zakresu lub obiektu.

Wartość

Wartość komórki lub wartość pusta dla zakresu komórek.

Formuła

Formuła komórki lub zakresu komórek.

Wybieranie innego połączenia w górnej części okna dialogowego czyści wyświetlania bieżących informacji.

Przy użyciu okna dialogowego Właściwości połączenia lub Kreatora połączenia danych, można użyć programu Excel, aby utworzyć plik połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 2. Zapisywanie informacji o połączeniu plik połączenia, klikając pozycję Eksportuj plik połączenia na karcie Definicja okna dialogowego Właściwości połączenia, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz plik, a następnie zapisz bieżące połączenie informacje do pliku ODC. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×