Tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości

Tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości

W programie Outlook można utworzyć spersonalizowane podpisy dla wiadomości e-mail. Te podpisy mogą zawierać tekst, obraz, wizytówki elektroniczne, logo, a nawet obraz podpisu odręcznego. Podpis można skonfigurować tak, aby był dodawany automatycznie do wszystkich wiadomości wychodzących, bądź też określić wiadomości, w których ma być umieszczany.

Tworzenie podpisu i decydowanie, kiedy program Outlook ma dodawać podpis do wiadomości

Ważne: Jeśli masz konto usługi Microsoft Office 365 i korzystasz z programu Outlook oraz aplikacji Outlook w sieci Web lub Outlook w sieci Web dla firm, musisz utworzyć podpis w nich obu. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia i używania podpisów e-mail w aplikacji Outlook Web App, zobacz Tworzenie i dodawanie podpisu e-mail w aplikacji Outlook Web App.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak to zrobić, przejdź bezpośrednio do poniższego klipu wideo.

 1. Utwórz nową wiadomość e-mail.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie wybierz pozycję Podpis > Podpisy.

  Polecenie Podpis

 3. W obszarze Wybierz podpis do edycji wybierz pozycję Nowy i w oknie dialogowym Nowy podpis wpisz nazwę podpisu.

 4. W obszarze Wybierz podpis domyślny ustaw następujące opcje dotyczące podpisu:

  • Z listy Konto e-mail wybierz konto e-mail, z którym chcesz skojarzyć podpis. Dla różnych kont e-mail możesz mieć różne podpisy.

  • Z listy Nowe wiadomości wybierz podpis, który ma być automatycznie dodawany do wszystkich nowych wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz, aby podpis był dodawany automatycznie do nowych wiadomości e-mail, zaakceptuj opcję domyślną (brak).

  • Z listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej wybierz podpis, który ma być dodawany automatycznie (podpisywanie automatyczne) podczas odpowiadania na wiadomości lub przesyłania ich dalej. W przeciwnym razie zaakceptuj opcję domyślną (brak).

 5. W obszarze Edytowanie podpisu wpisz podpis, a następnie wybierz przycisk OK.

  Wpisz nowy podpis, którego będziesz używać w wiadomościach e-mail

  Uwagi: 

  • Możesz utworzyć blok podpisu, taki jak przedstawiony na zrzucie ekranu. Dodaj więcej informacji, takich jak stanowisko lub funkcja oraz numer telefonu, pod imieniem i nazwiskiem (podpisem).

  • Możesz zmienić wygląd dowolnego dodanego tekstu przy użyciu minipaska narzędzi formatowania nad polem tekstowym. Możesz również dodać linki i ikony sieci społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie hiperlinków do serwisów Facebook i Twitter do podpisu e-mail.

  • Kiedy utworzysz podpis, program Outlook nie doda go do wiadomości otwartej w kroku 1, nawet jeśli masz wybraną opcję dodawania podpisu do wszystkich nowych wiadomości. Do tej jednej wiadomości musisz dodać podpis ręcznie.

Początek strony

Ręczne wstawianie podpisu

Jeśli nie zdecydujesz się na wstawianie podpisów do wszystkich nowych wiadomości lub odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej, możesz wstawić podpis ręcznie.

 1. W wiadomości e-mail w grupie Dołączanie na wstążce wybierz pozycję Podpis.

 2. Wybierz podpis z wyświetlonego menu wysuwanego.

  Uwaga: Jeśli masz więcej niż jeden podpis, możesz przełączać się między podpisami, wybierając odpowiedni podpis z menu wysuwanego w kroku 2.

Zobacz, jak to zrobić

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Początek strony

Tworzenie podpisu

 1. Otwórz nową wiadomość. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Podpis, a następnie kliknij pozycję Podpisy.

  Polecenie Podpisy na wstążce

 2. Na karcie Podpis e-mail kliknij przycisk Nowy.

 3. Wpisz nazwę podpisu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu Edytuj podpis wpisz tekst, który ma być dołączany w podpisie.

 5. Aby sformatować tekst, zaznacz go i określ odpowiednie opcje, używając przycisków stylu i formatowania.

 6. Aby dodać elementy inne niż tekst, kliknij miejsce, w którym ma się pojawić element, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  Opcje

  Jak to zrobić?

  Aby dodać wizytówkę elektroniczną

  Kliknij pozycję Wizytówka, a następnie kliknij kontakt na liście Zachowano jako. Następnie kliknij przycisk OK.

  Aby dodać hiperlink

  Kliknij pozycję Ikona wstawiania hiperłącza Wstaw hiperłącze, wpisz informacje lub przejdź do hiperlinku i zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby dodać obraz

  Kliknij pozycję Ikona wstawiania obrazu Obraz, przejdź do obrazu, zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij przycisk OK. Typowe formaty plików obrazów to: bmp, gif, jpg i png.

 7. Aby zakończyć tworzenie podpisu, kliknij przycisk OK.

  Uwaga:  Nowo utworzony lub zmodyfikowany podpis nie pojawi się w otwartej wiadomości; należy go wstawić ręcznie.

Początek strony

Dodawanie podpisu do wiadomości

Podpisy mogą być automatycznie dodawane do wszystkich wiadomości wychodzących. Możesz też wybrać wiadomości, do których ma być dołączany podpis.

Uwaga:  Każda wiadomość może zawierać tylko jeden podpis.

Automatyczne wstawianie podpisu

 1. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Podpis, a następnie kliknij pozycję Podpisy.

  Polecenie Podpisy na wstążce

 2. W obszarze Wybierz podpis domyślny na liście Konto e-mail kliknij konto, z którym ma zostać skojarzony podpis.

 3. Na liście Nowe wiadomości wybierz odpowiedni podpis, który chcesz dołączyć.

 4. Aby ustawić dołączanie podpisu do odpowiedzi na wiadomości i do wiadomości przesyłanych dalej, wybierz podpis z listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. W przeciwnym przypadku wybierz pozycję (brak).

Ręczne wstawianie podpisu

 • W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Podpis, a następnie kliknij odpowiedni podpis.

  Polecenie Podpisy na wstążce

  Porada:  Aby usunąć podpis z otwartej wiadomości, zaznacz podpis w treści wiadomości i naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Zobacz też

Szkolenie: używanie podpisów e-mail w programie Outlook 2010 (szkolenie)

Dostosowywanie wiadomości e-mail

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×