Tworzenie i czytanie wiadomości oraz odpowiadanie na nie w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą aplikacji Poczta w systemie Windows 10 można szybko czytać wiadomości z wielu kont i odpowiadać na nie, wysyłać pliki i obrazy, a także skonfigurować odpowiedź automatyczną na czas nieobecności. Dostęp do aplikacji Poczta można uzyskać na dowolnym komputerze lub urządzeniu z systemem Windows 10, również na telefonach.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania kont e-mail, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10. Jeśli masz problemy z wysyłaniem lub odbieraniem wiadomości albo nie widzisz niektórych lub wszystkich wiadomości lub wpisów kalendarza, zobacz gdzie są moje wiadomości e-mail lub wydarzenia?

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Podczas tworzenia nowej wiadomości możesz zmienić czcionkę, dodać pliki, obrazy, tabele i linki, ustawić ważność wiadomości, sprawdzić pisownię, powiększyć lub pomniejszyć lub znaleźć tekst w wiadomości.

Uwagi: 

 • Nie można ustawić czcionki domyślnej lub koloru domyślnego dla wszystkich nowych wiadomości. Wszystkie wprowadzone zmiany są stosowane tylko do wiadomości redagowanej w danym momencie.

 • Poczta dla systemu Windows 10 nie zezwala na ustawianie potwierdzeń przeczytania na wiadomościach wychodzących.

Utworzenie nowej wiadomości

 1. W górnej części ekranu wybierz pozycję Nowa wiadomość e-mail. Jeśli nie widzisz nowej wiadomości e-mail, zaznacz symbol +.

  Uwagi: 

  • Jeśli korzystasz z Poczta dla systemu Windows 10 z wieloma adresami e-mail i nie połączono swoich skrzynek odbiorczych, to wybranie pozycji Nowa wiadomość spowoduje otwarcie nowej wiadomości z dowolną obecnie wyświetlaną kontem e-mail.

  • Jeśli przełączysz skrzynki odbiorcze z wielu adresów e-mail, wybranie pozycji Nowa wiadomość spowoduje wyświetlenie listy połączonych adresów e-mail, z których możesz wybierać. Wybierz preferowany adres e-mail, aby otworzyć nową wiadomość.

 2. Aby dodać adresatów, wpisz adres e-mail w polu do lub wybierz ikonę Dodaj adresatów w Dodawanie adresatów do wiadomości e-mail , aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli chcesz dodać osobę DW lub UDW, wybierz pozycję DW _AMP_ UDW.

 3. Po zakończeniu redagowania wiadomości wybierz pozycję Wyślij. Jeśli nie chcesz zachować wiadomości, wybierz pozycję odRzuć . Jeśli nie zaznaczysz jednej z tych opcji i przejdziesz do innej wiadomości na liście wiadomości, Poczta dla systemu Windows 10 zapiszesz nową wiadomość w folderze wersje robocze . Jeśli chcesz później wrócić do niego, wybierz folder wersje robocze , a następnie wybierz wiadomość z listy wersji roboczych.

Zmienianie czcionek, sprawdzanie pisowni i Dodawanie znaków emoji, obrazów, plików, tabel i łączy

Aplikacja Poczta dla systemu Windows 10 obsługuje pełen zakres czcionek, rozmiarów czcionek, kolorów i specjalnych opcji formatowania. Można również wstawiać pliki, obrazy, linki i tabele. Na koniec możesz sprawdzić pisownię, ustawić ważność, powiększyć lub pomniejszyć, a następnie wyszukać w wiadomości. 

Aby zmienić czcionkę domyślną, wybierz pozycję Ustawienia  Przycisk Ustawienia > czcionka domyślna. Zmiana czcionki domyślnej wpływa tylko na obecnie używane urządzenie. Zmiana domyślnej czcionki nie dotyczy innych urządzeń.

 • Zmienianie czcionek i wyróżnianie tekstu

  Aby zmienić czcionkę w nowej wiadomości, użyj przycisków pogrubienie, kursywa i podkreślenie na karcie Formatowanie lub Użyj listy rozwijanej po prawej stronie przycisku podkreślenie, aby wybrać określoną czcionkę i rozmiar czcionki, dodać wyróżnienie lub zmienić kolor czcionki.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Formatowanie

  Uwaga: Nie można ustawić czcionki domyślnej lub koloru domyślnego dla wszystkich nowych wiadomości. Wszystkie wprowadzone zmiany są stosowane tylko do wiadomości redagowanej w danym momencie.

 • Zmienianie czcionki domyślnej

 • Wstawianie znaków emoji, plików, tabel, obrazów i łączy

  Użyj karty Wstawianie , aby dodać do wiadomości różne typy zawartości.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Wstawianie

  Uwaga: Karta Wstawianie nie umożliwia dodawania tabel, obrazów lub łączy, chyba że w treści wiadomości znajduje się kursor. Jeśli nadal edytujesz pole do lub temat wiadomości, te opcje nie będą dostępne.

  Wybierz opcję pliki , aby dodać załącznik do wiadomości e-mail.

  Aby wstawić obraz, aby odbiorca widział obraz w treści wiadomości e-mail, wybierz pozycję obrazy.

  Uwaga: Obrazy można wstawiać jako pliki lub obrazy. Jeśli wybierzesz pozycję pliki, obraz może nie być wyświetlany, gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, ale adresat nadal będzie mógł otworzyć obraz, klikając dwukrotnie załączony plik.

  Aby dodać tabelę, wybierz pozycję tabela. Domyślnie tabela zawierająca trzy wiersze i trzy kolumny jest wstawiana do wiadomości. Możesz wybrać pozycję Usuń , aby usunąć wiersz lub kolumnę lub wstawić w celu wstawienia wiersza lub kolumny. Użyj innych przycisków wyświetlanych na pasku narzędzi, aby dostosować wygląd i działanie tabeli.

  Jeśli chcesz dodać hiperlink do witryny sieci Web, wybierz pozycję link. Jeśli chcesz wyświetlić coś innego niż adres URL lub adres linku, Wypełnij pole tekst do wyświetlenia. W przeciwnym razie możesz pozostawić to pole puste. Po wypełnieniu pola adres adresem URL linku wybierz pozycję Wstaw.

  Aby dodać znaki emoji, wybierz pozycję emoji , aby otworzyć selektor znaków emoji. Przejrzyj dostępne symbole emoji za pomocą kategorii u dołu selektora lub kontynuuj wpisywanie, aby znaleźć określony symbol emoji. 

  Uwaga: Aby użyć selektora emoji, musisz mieć system Windows w wersji 1809 lub nowszej.

 • Sprawdzanie pisowni, Ustawianie ważności wiadomości e-mail, powiększanie lub wyszukiwanie w wiadomości

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Opcje

  Aby sprawdzić pisownię, wybierz przycisk pisownia . Funkcja sprawdzania pisowni używa języka domyślnego w systemie Windows, ale możesz wybrać listę rozwijaną obok pozycji pisownia, aby wybrać inny język sprawdzania pisowni.

  Jeśli wiadomość jest bardzo istotna, możesz wybrać wykrzyknik. W wielu programach poczty e-mail komunikaty o wysokim priorytecie są wyświetlane inaczej niż w przypadku braku wysokiego priorytetu. Jeśli wiadomość nie jest ważna, na przykład, że adresat nie musi szybko czytać, możesz wybrać strzałkę w dół, aby oznaczyć wiadomość jako niski priorytet.

  Czy musisz wyszukać w wiadomości słowo lub frazę? Wybierz pozycję Znajdź, a następnie wpisz wyraz lub frazę. Wszystkie wystąpienia wyrazu lub frazy zostaną wyróżnione.

  Wybierz pozycję Powiększ, aby zmienić sposób wyświetlania nowej wiadomości podczas jej redagowania. W żaden sposób nie wpłynie to na rozmiar czcionki.

  Uwaga: Poczta dla systemu Windows 10 nie umożliwia ustawiania potwierdzeń przeczytania dla wiadomości wychodzących ani tworzenia reguł, które automatycznie przekazują lub przenoszą wiadomości do folderów.

Czytanie wiadomości i odpowiadanie na nie

Po dodaniu konta do Poczta dla systemu Windows 10 możesz zacząć korzystać z aplikacji, aby czytać wiadomości i odpowiadać na nie. Wszystkie nowe wiadomości są wyświetlane na liście wiadomości po lewej stronie okienka odczytu.

Uwaga: Nie można ukryć listy wiadomości lub okienka odczytu w programie Poczta dla systemu Windows 10.

Możesz odpowiedzieć, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej, Usuń i Oznacz wiadomość e-mail na pasku narzędzi u góry wiadomości. Jeśli wybierzesz więcej Ikona Więcej , możesz wykonać dodatkowe czynności, takie jak oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanych, przenoszenie wiadomości do innego folderu, wyszukiwanie w wiadomości, przechodzenie między wiadomościami, zapisywanie wiadomości jako pliku eml i drukowanie wiadomości.

Czytanie wiadomości

Wszystkie wiadomości są wyświetlane na liście wiadomości. Po skonfigurowaniu poczty e-mail wiadomości są grupowane według konwersacji (temat), a kilka pierwszych wyrazów wiadomości e-mail zostanie wyświetlonych na liście wiadomości pod tematem. Aby odczytać wiadomość, zaznacz ją na liście wiadomości, a wiadomość zostanie otwarta w okienku odczytu. Nie można wyłączyć okienka odczytu, przenieść okienka odczytu lub otworzyć wiadomości w nowym oknie.

 • Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych

  Po przejściu między kolejnymi wiadomościami na liście wiadomości Poczta dla systemu Windows 10 automatycznie oznacza tę wiadomość jako przeczytaną. Możesz wyłączyć tę funkcję lub wybrać inne zachowanie, wybierając Ustawienia > czytania i wybierając jedną z opcji oznaczania elementu jako przeczytanego.

 • Wyłączanie funkcji Grupuj według konwersacji lub ukrywanie pierwszych kilku wyrazów wiadomości

  Wybierz pozycję Ustawienia > czytania. Przewiń w dół do sekcji konwersacja i użyj suwaków, aby włączyć Wyświetlanie podglądu tekstu i/lub pokazać wiadomości rozmieszczone według konwersacji albo włączone , albo wyłączone. Jeśli masz wiele kont, wybór opcji Pokaż wiadomości rozmieszczone według konwersacji dotyczy tylko konta wyświetlonego na liście rozwijanej Wybierz konto .

 • Pobierz zawartość

  Jeśli zobaczysz znak X lub symbol zastępczy, w którym ma się znajdować obraz, lub zobaczysz komunikat, że część zawartości wiadomości nie została pobrana, możesz przewijać w dół do dołu wiadomości, aby wybrać pozycję Pobierz wiadomości i obrazy. Aby zmienić to ustawienie dla wszystkich wiadomości, tak aby cała zawartość była pobierana automatycznie, wybierz pozycję Ustawienia > czytania. W obszarze zawartość zewnętrznawybierz konto, a następnie Włącz Automatyczne pobieranie obrazów zewnętrznych i formatów stylów.

 • Korzystanie z funkcji przeglądania przy użyciu kursora

  Przeglądanie przy użyciu kursora umożliwia kliknięcie w okienku odczytu i umieszczenie kursora w dowolnym miejscu w wierszu tekstu. Za pomocą klawiszy strzałek można poruszać się w górę lub w dół linią lub bok po znaku w wiadomości. Przeglądanie przy użyciu kursora jest domyślnie wyłączone. Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Ustawienia > czytania. W obszarze przeglądanie przy użyciu kursoraUżyj suwaka, aby włączyć funkcję.

Odpowiadanie na wiadomości

Podczas odpowiadania, odpowiadania wszystkim lub przesyłania dalej wiadomości jest uwzględniana oryginalna wiadomość. Nie można zmienić tego zachowania, ale można zaznaczyć cały tekst w wiadomości i usunąć go.

Uwaga: Gdy odpowiadasz na wiadomość, do odpowiedzi zostaje dołączona oryginalna wiadomość, ale żadne załączniki nie są dołączane. W przypadku przesłania dalej wiadomości do adresata zostanie wysłana cała wiadomość wraz z załącznikami.

Wpisz odpowiedź, Dodaj wszelkie niezbędne załączniki, tabele, obrazy lub linki, a następnie wybierz pozycję Wyślij w prawym górnym rogu, aby wysłać wiadomość. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz wysyłać wiadomości, wybierz pozycję Odrzuć.

Oznaczanie wiadomości flagą

Możesz ustawić flagę wiadomości, które mają być łatwo dostępne. Aby ustawić flagę, wybierz opcję Ustaw flagę w okienku odczytu. Wybierz pozycję Wyczyść flagę , aby usunąć flagę.

Listę wiadomości można filtrować, tak aby były wyświetlane tylko elementy oflagowane przez wybranie listy rozwijanej obok pozycji wszystkie na liście wiadomości i wybranie pozycji oflagowane.

Praca z wersjami roboczymi

Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana lub odrzucona, zostanie automatycznie zapisana w folderze wersje robocze . Aby wrócić do wersji roboczej, wybierz folder wersje robocze , a następnie wybierz wiadomość. Po zakończeniu edytowania wiadomości wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli w skrzynce odbiorczej są wyświetlane wiadomości według konwersacji, wszystkie wersje robocze odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej zostaną również wyświetlone w skrzynce odbiorczej pogrupowanej z oryginalną wiadomością. Jeśli wyłączysz pozycję Rozmieść według konwersacji, te wersje robocze będą widoczne tylko w folderze wersje robocze .

Obsługa wiadomości-śmieci

Wiadomości-śmieci, czyli spam, to powszechny problem. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, która jest najwyraźniej wiadomością-śmieciem, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy tę wiadomość na liście wiadomości, a następnie wybrać polecenie Przenieś do folderu Wiadomości-śmieci. Spowoduje to usunięcie wiadomości ze skrzynki odbiorczej i wysyłanie jej do folderu Wiadomości-śmieci. Możesz wybrać tylko jedną wiadomość naraz, aby przejść do folderu wiadomości-śmieci.

Porada: Nie wszystkie konta e-mail obsługują przenoszenie do folderu wiadomości-śmieci.

Dostosowywanie widoku

Poczta dla systemu Windows 10 nie obsługuje przenoszenia, ukrywania ani zmieniania rozmiaru okienka odczytu ani listy wiadomości. Okienko folderów można rozwijać lub zwijać, wybierając Ikona rozwijania i zwijania w górnej części ekranu.

Jeśli zwijasz okienko folderów, możesz utworzyć nową wiadomość, wybierając symbol +.

Moje wiadomości e-mail zajmują zbyt dużo czasu lub nie mogę znaleźć starszych wiadomości

Aplikacja Poczta dla systemu Windows 10 sprawdza wiadomości e-mail w regularnych interwałach. Jeśli chcesz szybko sprawdzać pocztę lub uzyskiwać dostęp do starszych wiadomości, możesz zmienić ustawienia synchronizacji.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia > Zarządzaj kontami, a następnie wybierz konto, które chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej.

  • Aby częściej sprawdzać nowe wiadomości, w obszarze Pobierz nową zawartość wybierz odpowiedni interwał.

   Uwaga: Ustawienie domyślne to na podstawie używania przeze mnie. Uwzględnia ono liczbę otrzymywanych przez Ciebie wiadomości, używane połączenie internetowe oraz czas pracy baterii.

  • Aby wyświetlić starsze wiadomości, w obszarze Pobierz pocztę e-mail z, wybierz pozycję kiedykolwiek.

Występują problemy lub potrzebujesz więcej informacji?

Prześlij nam swoją opinię

Wartość Twojej opinii:. Jeśli w aplikacjach poczta i kalendarz nie ma funkcji, która jest niedostępna, lub jeśli funkcja nie działa prawidłowo, możesz przekazać Opinie bezpośrednio zespołOwi poczty i kalendarza.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×