Tworzenie i czytanie wiadomości oraz odpowiadanie na nie w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą aplikacji Poczta w systemie Windows 10 można szybko czytać wiadomości z wielu kont i odpowiadać na nie, wysyłać pliki i obrazy, a także skonfigurować odpowiedź automatyczną na czas nieobecności. Dostęp do aplikacji Poczta można uzyskać na dowolnym komputerze lub urządzeniu z systemem Windows 10, również na telefonach.

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania konta e-mail zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10. Jeśli występują problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości lub nie są widoczne niektóre lub wszystkie wiadomości lub pozycje w kalendarzu, zobacz gdzie są Moje wiadomości e-mail lub zdarzenia?

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Podczas tworzenia nowej wiadomości, możesz można zmienić czcionkę, Dodaj pliki, obrazy, tabele i łącza, ustawianie ważności wiadomości, Sprawdź pisownię, powiększyć lub pomniejszyć lub znajdowanie tekstu w wiadomości.

Uwagi: 

 • Nie można ustawić czcionki domyślnej lub koloru domyślnego dla wszystkich nowych wiadomości. Wszystkie wprowadzone zmiany są stosowane tylko do wiadomości redagowanej w danym momencie.

 • Poczta dla systemu Windows 10 nie umożliwia ustawianie przeczytania wiadomości wychodzących.

Utworzenie nowej wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość w Poczta dla systemu Windows 10, wybierz pozycję Nowa wiadomość. Jeśli nie widzisz Nowa wiadomość, wybierz pozycję + symbol.

Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz pozycję Wybierz pozycję +, aby redagowanie nowej wiadomości

Jeśli użyj Poczta dla systemu Windows 10 z wiele adresów e-mail, a nie połączona do skrzynek odbiorczych, wybierając pozycję Nowa wiadomość otworzy nową wiadomość z kontem e-mail, niezależnie od aktualnie wyświetlaną.

Jeśli zostały połączone skrzynki odbiorczej z wiele adresów e-mail, wybierając pozycję Nowa wiadomość wyświetli listę adresów e-mail połączonych można wybrać z. Wybierz swój adres e-mail preferowanej, aby otworzyć nową wiadomość.

Wybieranie konta w celu wysłania nowej wiadomości

Aby dodać adresatów, można w polu do wpisz adres e-mail lub wybierz ikonę Dodaj adresatów Dodawanie adresatów do wiadomości e-mail Aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli chcesz DW lub UDW osoby, wybierz opcję DW i UDW.

Po zakończeniu redagowania wiadomości, wybierz pozycję Wyślij. Jeśli jednak nie chcesz zachować wiadomości, wybierz pozycję Odrzuć. Jeśli nie wybierz jedną z tych opcji i przejście do następnej wiadomości na liście wiadomości, Poczta dla systemu Windows 10 zapisze nową wiadomość w folderze wersje robocze. Jeśli chcesz do niego powrócić później, po prostu wybierz folder wersje robocze, a następnie wybierz wiadomość na liście wersje robocze. Zakończ pisanie wiadomości, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Zmienianie czcionek, sprawdzanie pisowni i dodać obrazy, pliki, tabele i łącza

Poczta dla systemu Windows 10 obsługuje szeroką gamę czcionek, rozmiarów czcionek, kolorów i specjalne opcje formatowania. Można także wstawić pliki, obrazy, łącza i tabele. Ponadto można sprawdzić pisownię, ustawianie ważności, powiększyć lub pomniejszyć i wyszukiwanie w obrębie wiadomości.

 • Zmienianie czcionek i wyróżnianie tekstu

  Aby zmienić czcionki w nowej wiadomości, za pomocą pogrubienie, kursywa i podkreślenie przycisków na karcie Formatowanie wybierz określone czcionki i rozmiaru czcionki, dodawanie wyróżnienia przy użyciu listy rozwijanej na prawo od przycisku Podkreślenie lub zmienić kolor czcionki.

  Karta Formatowanie w aplikacji Poczta programu Outlook

  Uwaga: Nie można ustawić czcionki domyślnej lub koloru domyślnego dla wszystkich nowych wiadomości. Wszystkie wprowadzone zmiany są stosowane tylko do wiadomości redagowanej w danym momencie.

 • Wstawianie plików, tabel, obrazów i łączy

  Karta Wstawianie umożliwia dodawanie szereg różnych typów zawartości do wiadomości.

  Karta Wstawianie w wiadomości e-mail

  Uwaga: Karta Wstawianie nie umożliwiają dodawanie tabel, obrazów lub łącza, chyba że kursor znajduje się w treści wiadomości. Jeśli nadal edytujesz do pola lub temat wiadomości, te opcje będą niedostępne.

  Wybierz opcję pliki, aby dodać załącznik do wiadomości e-mail.

  Aby wstawić obraz, tak aby Odbiorca widzi obraz w treści wiadomości e-mail, wybierz pozycję obrazy.

  Uwaga: Można wstawiać obrazy jako pliki lub obrazy. Jeśli wybierzesz plików, obraz mogą nie być wyświetlane po otwarciu przez adresata wiadomości e-mail, ale odbiorca nadal można otwierać obraz, klikając dwukrotnie na dołączony plik.

  Aby dodać tabelę, wybierz tabelę. Domyślnie tabela z trzema wierszami i kolumnami trzy zostanie wstawiony w wiadomości. Możesz wybrać Usuń, aby usunąć wiersz lub kolumnę lub Wstaw, aby wstawić wiersz lub kolumnę. Dostosuj wygląd tabeli za pomocą przycisków, które są wyświetlane na pasku narzędzi.

  Jeśli chcesz dodać hiperłącze do witryny sieci Web, wybierz Link. Jeśli chcesz wyświetlić coś innego niż adres URL lub adres łącza, wypełnij tekst do wyświetlenia. W przeciwnym razie można pozostawić to pole puste. Po wypełnionego pola adres z adresem URL łącza, wybierz pozycję Wstaw.

 • Sprawdzanie pisowni, ustawianie ważności wiadomości e-mail, powiększenie lub wyszukiwanie w obrębie wiadomości

  Karta Opcje w aplikacji Poczta programu Outlook

  Aby sprawdzić pisownię, kliknij przycisk Pisownia. Sprawdzanie pisowni używa języka domyślnego w systemie Windows, ale możesz wybrać listy rozwijanej obok przycisku Pisownia, aby wybrać język sprawdzania pisowni innego.

  Jeśli wiadomość jest bardzo ważne, możesz wybrać wykrzyknik. Wiele programów poczty e-mail są wyświetlane inaczej niż bez nazwy wysoki priorytet wiadomości o wysokim priorytecie. Jeśli wiadomość nie jest ważne, na przykład DW, że adresat nie trzeba szybko, przeczytaj możesz strzałkę w dół, aby oznaczyć wiadomość jako o niskim priorytecie.

  Należy szukać w wiadomości dla wyrazu lub frazy? Wybierz polecenie Znajdź, a następnie wpisz wyraz lub frazę. Zostaną wyróżnione wszystkie wystąpienia danego wyrazu lub frazy.

  Wybierz pozycję powiększenia, aby zmienić sposób wyświetlania nowej wiadomości podczas redagowania go. To nie wpływa na rozmiar czcionki w dowolny sposób.

  Uwaga: Poczta systemu Windows 10 nie umożliwia ustawianie potwierdzenia przeczytania wiadomości wychodzących lub tworzenie reguł, które automatycznie przesyłać dalej lub przenoszenie wiadomości w folderach.

Czytanie wiadomości i odpowiadanie na nie

Po dodaniu konta do Poczta dla systemu Windows 10, można rozpocząć, przy użyciu aplikacji do czytania i odpowiadanie na wiadomości. Wszystkich nowych wiadomości są wyświetlane na liście wiadomości do lewego okienka odczytu.

Uwaga: Nie można ukryć listy wiadomości lub okienka odczytu w Poczta dla systemu Windows 10.

Możesz można Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, do przodu, usuwanie i Dodawanie flagi do wiadomości e-mail na pasku narzędzi u góry wiadomości. Jeśli wybierzesz więcej Ikona Więcej , możesz wykonać dodatkowe czynności, takie jak oznaczania wiadomości jako nieprzeczytane, przenoszenie wiadomości do innego folderu, wyszukiwanie w wiadomości, nawigowania między wiadomości, zapisywanie wiadomości jako pliku eml i drukowania wiadomości.

Czytanie wiadomości

Wszystkie wiadomości są wyświetlane na liście wiadomości. Po skonfigurowaniu poczty e-mail, wiadomości są grupowane według konwersacji (temat) i kilka pierwszych wyrazów wiadomości e-mail są wyświetlane na liście wiadomości poniżej tematu. Aby przeczytać wiadomość, zaznacz go na liście wiadomości, wiadomość zostanie otwarty w okienku odczytu. Nie można wyłączyć okienko odczytu, przesuwanie okienka odczytu lub Otwórz wiadomość w nowym oknie.

 • Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych

  Po przeniesieniu z jednej wiadomości do drugiej na liście wiadomości poczty dla systemu Windows 10 automatycznie oznacza wiadomość jako przeczytaną. Możesz wyłączyć tę funkcję lub wybrać inny zachowanie, wybierając pozycję Ustawienia > odczytu i wybieranie jedną z opcji do oznaczania wiadomości jako przeczytanej.

 • Wyłączanie grupowanie według konwersacji lub ukryć kilka pierwszych wyrazów wiadomości

  Wybierz pozycję Ustawienia > odczytu. Przewiń w dół do sekcji konwersacji i włączanie Pokaż podgląd tekstu i/lub Pokaż wiadomości rozmieszczone według konwersacji za pomocą suwaków lub Wyłączanie. Jeśli masz wiele kont wyboru Pokaż wiadomości rozmieszczone według konwersacji dotyczy tylko kont wyświetlane w polu Wybierz konto listy rozwijanej.

 • Pobieranie zawartości

  Jeśli widzisz X lub symbolu zastępczego, gdy obraz powinien być lub pojawi się powiadomienie, że nie został pobrany część zawartości w wiadomości, można przewiń do dołu wiadomości, aby wybrać pobierać wiadomości i obrazów. Aby zmienić to ustawienie dla wszystkich wiadomości, dlatego całej zawartości do pobrania automatycznie, wybierz pozycję Ustawienia > odczytu. W obszarze zawartości zewnętrznej wybierz swoje konto, a następnie Włącz Automatyczne pobieranie obrazów zewnętrznych i formaty stylna.

 • Przeglądanie przy użyciu kursora

  Przeglądanie przy użyciu kursora umożliwia kliknij w okienku odczytu i umieść kursor w dowolnym miejscu w wierszu tekstu. Następnie za pomocą klawiszy strzałek do nawigacji w górę lub dół wiersz po wierszu lub wstawiając bok w wiadomości. Przeglądanie przy użyciu kursora jest domyślnie wyłączona. Aby ponownie włączyć, wybierz pozycję Ustawienia > odczytu. W obszarze Przeglądanie przy użyciu kursora, użyj suwaka, aby włączyć funkcję na.

Odpowiadanie na wiadomości

Gdy Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej wiadomość oryginalną wiadomość jest dołączany. Nie można zmienić to zachowanie, ale można zaznaczyć cały tekst w wiadomości i usuń go.

Uwaga: Podczas odpowiadania na wiadomość oryginalna wiadomość jest dołączana do odpowiedzi, ale nie są wszystkie załączniki. Jeśli Prześlij wiadomość dalej całą wiadomość, w tym załączniki, są wysyłane do adresata.

Wpisz swoją odpowiedź, Dodaj niezbędne załączników, tabel, obrazów i łączy, a następnie wybierz Wyślij w prawym górnym rogu, aby wysłać wiadomość. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz, aby wysłać wiadomość, wybierz pozycję Odrzuć.

Oznaczanie flagą wiadomości

Można ustawić flagę wiadomości, które chcesz, aby można było łatwo znajdować. Aby ustawić flagę, wybierz opcję ustawić flagę w okienku odczytu. Wybierz pozycję Wyczyść flagę, aby usunąć flagę.

Można filtrować listy wiadomości w celu wyświetlenia tylko oflagowanych elementów, wybierając pozycję na liście rozwijanej obok pozycji wszystko na liście wiadomości i wybierając pozycję oflagowane.

Praca z wersjami roboczymi

Jeśli nie Wyślij lub Odrzuć wiadomości, jest on automatycznie zapisywany w folderze wersje robocze. Aby powrócić do wersji roboczej, wybierz folder wersje robocze, a następnie wybierz pozycję wiadomości. Po zakończeniu edycji wiadomości, wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli w skrzynce odbiorczej jest wyświetlana wiadomości według konwersacji, wszelkie wersja robocza odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej również pojawi się w skrzynce odbiorczej zgrupowane z oryginalną wiadomość. Jeśli wyłączysz Rozmieść według konwersacji projekty te będą widoczne tylko w folderze wersje robocze.

Obsługa wiadomości-śmieci

Wiadomości-śmieci i spam jest typowych problemów. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, który jest oczywiste wiadomości-śmieci, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy wiadomość na liście wiadomości i wybierz polecenie Przenieś do wiadomości-śmieci. Usuwa wiadomość ze skrzynki odbiorczej i przesyła go do folderu wiadomości-śmieci. Można wybierać tylko jedną wiadomość w czasie, aby przejść do wiadomości-śmieci.

Porada: Nie wszystkie konta e-mail obsługuje Przenieś do wiadomości-śmieci.

Dostosowywanie widoku

Poczta systemu Windows 10 nie obsługuje przenoszenie, ukrywanie i zmienianie rozmiaru okienka odczytu lub na liście wiadomości. Można rozwijać lub zwijać okienka folderów, wybierając pozycję Pokazywanie lub ukrywanie okienka folderów

Jeśli zwinąć okienko folderów, możesz utworzyć nową wiadomość, wybierając pozycję + symbol.

Moje wiadomości e-mail trwa zbyt długo otrzymują lub nie mogę znaleźć starszych wiadomości

Poczta dla systemu Windows 10 sprawdza, czy wiadomości e-mail w regularnych odstępach czasu. Jeśli chcesz częściej sprawdzanie wiadomości lub uzyskać dostęp do starszych wiadomości, możesz zmienić ustawienia synchronizacji.

 1. Wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Zarządzaj kontami, a następnie wybierz konto, którego ustawienia chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej.

  Zmienianie opcji synchronizacji dla konta
  • Aby częściej sprawdzać nowe wiadomości, w obszarze Pobierz nową zawartość wybierz odpowiedni interwał.

   Uwaga: Ustawienie domyślne to na podstawie używania przeze mnie. Uwzględnia ono liczbę otrzymywanych przez Ciebie wiadomości, używane połączenie internetowe oraz czas pracy baterii.

  • Aby wyświetlić starsze wiadomości, w obszarze Pobierz pocztę e-mail z, wybierz pozycję kiedykolwiek.

Występują problemy lub potrzebujesz więcej informacji?

Wyślij nam swoją opinię

Firma Microsoft wartość swoją opinię. Jeśli jest funkcją, które Twoim zdaniem brakuje w aplikacjach Poczta i kalendarz lub funkcja nie działa poprawnie, można przekazywać opinie bezpośrednio do zespołu Poczta i kalendarz.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×