Tworzenie grupy w usłudze Yammer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grupy w Yammer ułatwiają wspólną pracę nad projektami i zdarzeniami, udostępniając centralne miejsce na konwersacje, pliki i aktualizacje. Podczas tworzenia grupy użytkownik jest automatycznie członkiem grupy. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać grupą, zobacz Zarządzanie grupą w usłudze Yammer.

Tworzenie grupy w programie Yammer

 1. Kliknij kafelek Yammer w Office 365.

 2. W lewym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Utwórz nową grupę.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Utwórz nową grupę w witrynie Yammer.com

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Uwaga: Jeśli nie możesz utworzyć grup zewnętrznych, ponieważ administrator wyłączył tę funkcję lub sieć usługi Yammer Enterprise znajduje się w lokalizacji Geo Unii Europejskiej, zostanie wyświetlona tylko wewnętrzna grupa .

  Zrzut ekranu przedstawiający ekran Tworzenie grupy w usłudze Yammer z wybraną grupą wewnętrzną.

  Wybierz pozycję Grupa wewnętrzna , aby współpracować z osobami w Twojej firmie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ekran Tworzenie grupy w usłudze Yammer z wybraną grupą zewnętrzną.

  Wybierz pozycję Grupa zewnętrzna , aby współpracować z osobami pracującymi nad innymi firmami.

 4. W obszarze Nazwa grupywprowadź nazwę swojej grupy.

  Porady: 

  • Użyj krótkiej nazwy, aby ułatwić osobom przeglądanie listy grup. Twoja firma może korzystać z konwencji nazewnictwa grup w celu obserwowania. Zapoznaj się z innymi nazwami grup w organizacji, aby zobaczyć imiona i nazwiska innych osób, i upewnij się, że grupa, którą chcesz utworzyć, nie istnieje.

  • Jeśli Twoja organizacja korzysta z grup połączonych z pakietem Office 365 i ma zasady nazewnictwa grup, prefiks i sufiks zostanie automatycznie dodany. W razie potrzeby administrator usługi Yammer może zastąpić zasady nazewnictwa grup. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady nazewnictwa grup pakietu Office 365.

 5. W obszarze członkowie grupywprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które chcesz dodać do grupy.

 6. W obszarze kto może wyświetlać konwersacje i publikować wiadomościwybierz jedną z następujących opcji:

  • Dostęp publiczny:Każda osoba w sieci może wyświetlać zawartość zaksięgowaną w tej grupie i dołączać do tej grupy.

  • Dostęp prywatny:Tylko zatwierdzeni członkowie tej grupy mogą wyświetlać zawartość, a administrator grupy musi zatwierdzić osoby, które żądają przyłączenia się do tej grupy. Jeśli chcesz, aby ta grupa prywatna była wykrywalna, wybierz pozycję wystaw tę grupę w katalogu grupowym naszej sieci i w wynikach wyszukiwania.

 7. Jeśli Twoja grupa jest grupą połączoną z pakietem Office 365, zostanie również wyświetlona sekcja klasyfikacji . Zostanie wyświetlona domyślna Klasyfikacja. Aby ją zmienić, kliknij pozycję Edytuj, a następnie wybierz z listy rozwijanej klasyfikację.

 8. Wybierz pozycję Utwórz grupę.

Często zadawane pytania

Kiedy należy utworzyć nową grupę?

Poniżej przedstawiono kilka sugestii dotyczących czasu utworzenia grupy:

 • Znasz użytkowników, którzy chcą uczestniczyć w społeczności.

 • Użytkownik ma zawartość do współtworzenia i może poświęcić trochę czasu na zarządzanie Wspólnotą.

 • Użytkownik ma świadomość, że użytkownik go utworzył.

Czy mogę wybrać, czy ma zostać utworzona zwykła Grupa usługi Yammer, czy podłączona Grupa Office 365?

O: Nie. Typ grupy usługi Yammer używanej przez organizację jest określony przez personel IT: wszystkie nowe grupy utworzone w usłudze Yammer są zwykłymi grupami usługi Yammer lub podłączoną grupą usługi Yammer w pakiecie Office 365. Aby sprawdzić, jaki typ grupy usługi Yammer jest używany w organizacji, Utwórz grupę i sprawdź, czy w prawym okienku strony grupy znajduje się sekcja zasoby dotyczące pakietu Office 365 . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz czy moja grupa w usłudze Yammer jest połączona z pakietEm Office 365?.

Jakie funkcje są dostępne, jeśli korzystam z grupowego połączenia z pakietem Office 365?

Połączona Grupa Office 365 w usłudze Yammer również pobiera witrynę programu SharePoint, bibliotekę dokumentów programu SharePoint, Notes programu OneNote, plan w usłudze Microsoft Planner oraz grupę, do której można uzyskać dostęp w programie Outlook i w globalnej książce adresowej.

Czy mogę utworzyć grupę usługi Yammer z podłączoną usługą Office 365, która korzysta z istniejących zasobów grup pakietu Office 365?

Nie. Po utworzeniu nowej grupy usługi Yammer podłączona do pakietu Office 365 zostanie utworzona nowa witryna programu SharePoint, Biblioteka dokumentów programu SharePoint, Notes programu OneNote, plan w usłudze Microsoft Planner i jest wyświetlana w globalnej książce adresowej.

Dlaczego jest wyświetlany komunikat o błędzie: "nazwa jest używana przez istniejącą grupę, użytkownika lub zaproszonego użytkownika".

W przypadku grup usługi Yammer, jeśli już istnieje inna grupa lub jeśli użytkownik lub osoba, która została zaproszona do Twojej sieci Yammer, ma taką samą nazwę jak proponowana nazwa grupy, nie możesz użyć tej nazwy.

W przypadku grup połączonych z pakietem Office 365, jeśli ostatnio usunięta Grupa ma taką samą nazwę jak proponowaną nazwę grupy, nie można ponownie użyć tej nazwy, dopóki Grupa nie zostanie trwale usunięta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz trwałe usuwanie grupy pakietu Office 365.

P: Dlaczego nie mogę utworzyć prywatnych grup niewyświetlanych na liście, zezwolić na zatwierdzanie członków w grupach prywatnych lub wymagać zatwierdzenia grupy publicznej?

O: począwszy od stycznia 2017, wprowadzono zmiany w typach grup usługi Yammer. Te zmiany wpłyną tylko na nowe grupy: istniejące grupy z zamkniętymi ustawieniami członkostwa lub zatwierdzania zespołu nie są zmieniane.

 • Grupy publiczne — opcja dla zamkniętych członkostw nie jest już dostępna

 • Grupy prywatne (wymienione) — tylko Administratorzy grupy mogą udzielać zatwierdzenia nowym członkom

 • Grupy prywatne (niewyświetlane na liście) — tylko Administratorzy grupy mogą udzielać zatwierdzenia nowym członkom

Typ grupy

Przed stycznia 2017

Po stycznia 2017

Grupa publiczna

Opcja dla członkostwa zamkniętego (wymaganie zatwierdzenia przez administratora grupy lub członka do dołączenia) była nadal dostępna.

Opcja dla członków zamkniętych (wymaganie zatwierdzenia przez administratora grupy lub członka do dołączenia) jest już niedostępna; Grupy publiczne nie wymagają żadnych zatwierdzeń wysyłanych dalej.

Grupa prywatna

Wymagane zatwierdzenie — przez administratora grupy usługi Yammer bądź dowolnego członka.

Zatwierdzanie może udzielać tylko administrator grupy usługi Yammer.

Grupa prywatna (niewystawione))

Wymagane zatwierdzenie — przez administratora grupy usługi Yammer bądź dowolnego członka.

Zatwierdzanie może udzielać tylko administrator grupy usługi Yammer.

Zobacz też

Czy moja grupa usługi Yammer jest połączona z usługą Office 365?

Zarządzanie grupą w usłudze Yammer

Informacje o grupach usługi Office 365

Tworzenie grupy dynamicznej w usłudze Yammer

Tworzenie grup zewnętrznych i zarządzanie nimi w usłudze Yammer

Eksportowanie członków grupy do pliku CSV

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×