Tworzenie grafiku

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć nowy grafik, aby śledzić zadania, projekty i czas poza projektem.

Uwaga: Twój serwer administrator wstępnie określa okresy raportowania dla Microsoft Office Project Web Access. Możesz utworzyć grafik tylko dla określonego okresu raportowania. Strona centrum grafiku odzwierciedla wszystkie okresy raportowania, które są dostępne na potrzeby tworzenia grafików.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze moja pracakliknij pozycję centrum grafiku.

 2. W kolumnie Nazwa grafiku wskaż łącze kliknij, Aby utworzyć w okresie raportowania, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę.

 3. Kliknij opcję, której chcesz użyć do utworzenia nowego grafiku:

  • Tworzenie przy użyciu ustawienia domyślnego      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik z ustawieniami domyślnymi określonymi przez administratora serwera. Może to obejmować zadania, projekty i zadania niezwiązane z projektem.

  • Tworzenie z zadaniami      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi przydzielonymi zadaniami dla wybranego okresu raportowania.

  • Tworzenie za pomocą projektów      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi przydzielonymi projektami dla wybranego okresu raportowania.

  • Nie wypełniaj automatycznie      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik bez żadnych linii. Aby raportować czas, musisz ręcznie dodać wiersze do grafiku.

   Uwaga: Po utworzeniu pustego grafiku, wykonując poniższe czynności, musisz dodać wiersze do grafiku, aby zgłosić godziny pracy.

Dane przydziału zadania są wyświetlane w grafiku na podstawie:

 • Ustawienia organizacji     Podczas konfigurowania grafików administrator serwera może wybrać unikatowy zestaw pól grafiku, aby zaadresować potrzeby Twojej organizacji.

 • Opcje wyświetlania     W grafiku są wyświetlane określone typy informacji na podstawie autoFiltrów i innych opcji niestandardowych.

 • Wybrany okres raportowania     W grafiku są wyświetlane tylko zadania przypadające w wybranym okresie raportowania.

Możesz dodać praca rzeczywista do grafiku na cztery różne sposoby.

Metoda

Opis

Jak to zrobić?

Automatyczne wypełnianie na podstawie stanu zadania

Po utworzeniu grafiku po przesłaniu statusu zadania na stronie centrum zadań dane wprowadzone jako stan zostaną automatycznie wypełnione w grafiku. Jest to zalecana metoda wypełniania grafiku.

Utwórz grafik po przesłaniu statusu zadania na stronie centrum zadań .

Importowanie ze stanu zadania

Jeśli już utworzono grafik, przed dodaniem danych do stanu zadania na stronie centrum zadań możesz łatwo zaimportować dane o stanie do grafiku. Wszystkie godziny wprowadzone w grafiku zostaną zastąpione najnowszymi danymi o stanie. Po zaimportowaniu danych możesz je zmodyfikować, aby odzwierciedlić pracę rzeczywistą w okresie raportowania.

Na stronie My grafik kliknij pozycję Importowanie postępu zadań.

Kopiuj z planowanego

Jeśli praca rzeczywista w okresie raportowania jest taka sama lub ściśle pasuje do planowanej pracy w okresie, możesz skopiować planowaną pracę do pracy rzeczywistej w grafiku. Po skopiowaniu danych możesz je zmodyfikować, aby odzwierciedlić pracę rzeczywistą w okresie raportowania.

Na stronie My grafik kliknij pozycję Zamień wartość rzeczywista nazaplanowaną.

Wprowadzanie danych

Jeśli praca rzeczywista nie zostanie przechwycona na stronie centrum zadań i nie będzie wystarczająco blisko zaplanowanej pracy, aby skopiować te wartości, możesz wpisać swoją pracę rzeczywistą bezpośrednio do grafiku.

Wpisz swoją pracę rzeczywistą w siatce na stronie mój grafik .

Po utworzeniu grafiku i wprowadzeniu praca rzeczywista możesz przesłać grafik do zatwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przesyłanie grafiku.

Dlaczego nie mogę wykonywać określonych akcji w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień używanych do logowania się w programie Project Web Access może nie być możliwe wyświetlenie lub korzystanie z określonych funkcji. Ponadto, co widzisz na niektórych stronach, może się różnić od tego, co jest udokumentowane, jeśli administrator serwera dostosował program Project Web Access i nie dostosował pomocy w celu dopasowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×