Tworzenie formularzy do wypełniania lub drukowania przez użytkowników w programie Word

Tworzenie formularzy do wypełniania lub drukowania przez użytkowników w programie Word

Word dla Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć formularza w programie Microsoft Word, zaczynając od pustego dokumentu lub szablonu, a następnie dodając kontrolki zawartości, w tym pola wyboru, pola tekstowe, selektorami dat i list rozwijanych. Inne osoby mogą Wypełnij formularz na swoim komputerze przy użyciu programu Word. W zaawansowanym scenariuszu wszystkie formanty zawartości, które możesz dodać do formularza mogą być również połączone z danymi.

Uwaga: Formularz utworzony przy użyciu kontrolek zawartości można wydrukować, ale ramki wokół kontrolek zawartości nie zostaną wydrukowane.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć formularz w programie Word.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W obszarze Dostosuj Wstążkę, kliknij pozycję Karty główne.

 5. Na liście zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pole wyboru Deweloper

Aby zaoszczędzić czas, możesz rozpocząć od szablonu formularza. Możesz ewentualnie zacząć od pustego dokumentu i zapisać go jako dokument lub szablon do ponownego użycia w przyszłości.

Rozpoczynanie od szablonu formularza

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W polu wyszukiwania Szablony wpisz hasło Formularze.

 4. Kliknij formularz pasujący do dokumentu, który chcesz utworzyć.

 5. Kliknij przycisk Pobierz, jeśli używasz programu Word 2010, lub Utwórz, jeśli używasz programu Word 2013 bądź 2016.

 6. Kliknij ponownie kartę Plik, kliknij pozycję Zapisz jako i wybierz lokalizację zapisania formularza.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę pliku dla nowego szablonu lub dokumentu i kliknij przycisk Zapisz.

Rozpoczynanie od pustego dokumentu

Jeśli chcesz utworzyć własny szablon, zacznij od nowego dokumentu i zapisać nowy dokument jako szablon.

 1. W utworzonym dokumencie formularza kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W obszarze Zapisz jako typ wybierz z menu pozycję Szablon programu Word.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę nowego szablonu i kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw odpowiednie kontrolki.

Wstążka w pakiecie O14

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

Wstawianie kontrolki obrazu

Wstawianie kontrolki bloku konstrukcyjnego

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

Wstawianie selektora daty

Wstawianie pola wyboru

Używanie starszych kontrolek formularza

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku kontrolki zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, należy wstawić kontrolkę zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — tekst sformatowany Obraz Wstążki lub pozycję Formant zawartości — zwykły tekst Obraz Wstążki .

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie kontrolki obrazu

Uwaga: 11 lipca 2016 r.: Jeśli próbujesz używać kontrolki zawartości obrazu jako szablonu w pakiecie Office 2016, ale nie możesz tego zrobić, przeprowadź aktualizację do pakietu Office 2016, kompilacja 16.0.6965.2063. Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016 i kliknij pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej strony z informacjami o wersji, a następnie w obszarze Kanał kliknij pozycję Bieżące.

Formant obrazu jest często stosowany w szablonach, ale można go też dodać do formularza.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości — obraz.

  Formant zawartości Obraz

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie kontrolki bloku konstrukcyjnego

Kontrolki bloków konstrukcyjnych przydają się, jeśli użytkownicy mają wybierać określony blok tekstu. Kontrolki bloków konstrukcyjnych są na przykład pomocne podczas tworzenia szablonu umowy, w którym trzeba dodać różne bloki tekstu standardowego w zależności od określonych wymogów umowy. Dla każdej wersji tekstu standardowego można utworzyć kontrolki zawartości tekstu sformatowanego, a następnie umieścić je w kontrolce bloku konstrukcyjnego, która będzie ich kontenerem.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij pozycję Formant zawartości blok konstrukcyjny (w programie Word 2016, to jest oznaczony Formant zawartości — galeria bloków konstrukcyjnych ).

  Formant zawartości Blok konstrukcyjny

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — pole kombi Obraz przycisku lub pozycję Formant zawartości — lista rozwijana Obraz Wstążki .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  Wstążka w pakiecie O14

 3. Aby utworzyć listę opcji, w obszarze Właściwości listy rozwijanej kliknij przycisk Dodaj.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może.

  Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

  Uwaga:  Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości, użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji.

Wstawianie selektora daty

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić selektor daty.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości — selektor dat.

  Formant zawartości Selektor dat

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Wstawianie pola wyboru

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Formant zawartości pola wyboru.

  Formant zawartości pola wyboru

Aby ustawić określone właściwości kontrolki, zobacz Krok 4. Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości.

Używanie starszych kontrolek formularza

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić starszą kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij listę rozwijaną Formularze ze starszej wersji.

 3. Wybierz kontrolkę Formularz ze starszej wersji lub Active X, którą chcesz umieścić.

Każda kontrolka zawartości ma właściwości, które można ustawiać lub zmieniać. Kontrolka Selektor daty udostępnia na przykład opcje formatu, który ma być używany do wyświetlania daty.

 1. Kliknij kontrolkę zawartości, którą chcesz zmienić.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości, a następnie zmień odpowiednie właściwości.

Tekst instruktażowy może zwiększyć użyteczność rozpowszechnianego formularza. Domyślny tekst instruktażowy można zmienić w kontrolkach zawartości.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy przeznaczony dla użytkowników formularza, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i odpowiednio go sformatuj.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Uwaga: Aby użytkownicy mogli zastępować tekst instruktażowy własnym tekstem, nie należy zaznaczać pola wyboru Nie można edytować zawartości.

Chronienie formularza oznacza, że nie można zmienić; osoby mogły wypełnić formularz chronionego, ale nie można zmienić sterowniki lub właściwości formantu. Chronienie formularza dokonując całej zawartości formularz do grupy.

Porada: Formularz można przetestować przed rozpowszechnieniem. W tym celu należy go otworzyć i wypełnić tak, jak zrobiłby to użytkownik, a następnie zapisać kopię w odpowiedniej lokalizacji.

 1. Otwórz formularz, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

  Skrót klawiaturowy: Kliknij dokument i naciśnij klawisze CTRL+A.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij przycisk Grupuj, a następnie, jeśli pojawi się odpowiedni monit, ponownie kliknij przycisk Grupuj.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć formularz w programie Word.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Popularne.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. W obszarze Szablony kliknij pozycję Moje szablony.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Normal, a następnie kliknij opcję Szablon lub Dokument w obszarze Utwórz nowy.

 4. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę pliku dla nowego szablonu lub dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zaprojektuj formularz, określając najpierw układ, lub użyj istniejącego formularza jako wzorca. W formularzu można dodać kontrolki zawartości, tabele i inne elementy graficzne.

Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

Obraz przycisku

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

Wstawianie tekstowego pola wypełnianego

Wstawianie listy rozwijanej ograniczającej dostępne opcje wyboru do tych, które określono

Wstawianie pola wyboru

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk formant Tekst sformatowany Obraz Wstążki lub kontrolki tekstu Obraz Wstążki .

Wstawianie tekstowego pola wypełnianego

Ważne: Funkcja sprawdzania pisowni nie oznaczy wszystkich błędów, które zostały wpisane w polu tekstowym formularza. Aby uruchomić sprawdzanie pisowni, należy użyć kontrolki Tekst sformatowany lub kontrolki Tekst.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij przycisk Starsze narzędzia.

 2. Kliknij przycisk Pole tekstowe formularza.

 3. W grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności.

  • Aby dodać wiersz poniżej pola, wybierz pole, a następnie kliknij przycisk Podkreślenie w grupie Czcionki na karcie Narzędzia główne.

  • Aby ograniczyć ilość informacji, które można wpisać w polu, ustaw maksymalną szerokość, zaznaczając pole, klikając przycisk Właściwości w grupie Formanty i wprowadzając wartość w obszarze Długość maksymalna.

  • Aby wygląd pola odpowiadał jego maksymalnej długości, dodaj tekst instruktażowy, klikając przycisk Właściwości w grupie Kontrolki i wpisując tekst, na przykład Tutaj wpisz swoje imię, w obszarze Domyślny tekst.

Wstawianie listy rozwijanej ograniczającej dostępne opcje wyboru do tych, które określono

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij kontrolkę Lista rozwijana Obraz Wstążki .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz przycisku

 3. Aby utworzyć listę opcji, w obszarze Właściwości listy rozwijanej kliknij przycisk Dodaj.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może.

  Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

Wstawianie pola wyboru

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij przycisk Starsze narzędzia.

 2. Kliknij przycisk Pole wyboru formularza.

 3. Wpisz spację, a następnie wpisz etykietę pola wyboru.

 4. Aby usunąć cieniowanie pola wyboru, kliknij pozycję Starsze narzędzia, a następnie kliknij pozycję Cieniowanie.

Uwaga: Nie można zaznaczyć ani wyczyścić pola wyboru, dopóki jest włączona ochrona formularza.

Każda kontrolka zawartości ma właściwości, które można ustawiać lub zmieniać. Kontrolka Selektor daty udostępnia na przykład opcje formatu, który ma być używany do wyświetlania daty.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę zawartości, którą chcesz zmienić.

 2. Kliknij polecenie Właściwości i zmień odpowiednie właściwości.

Tekst instruktażowy może zwiększyć użyteczność rozpowszechnianego formularza. Domyślny tekst instruktażowy można zmienić w kontrolkach zawartości.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy przeznaczony dla użytkowników formularza, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

  Obraz przycisku

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i odpowiednio go sformatuj.

 4. Aby kontrolka zawartości znikała, gdy ktoś wpisze własną zawartość, zastępując instrukcje w kontrolce Tekst sformatowany lub w kontrolce Tekst, kliknij przycisk Właściwości w grupie Formanty, a następnie zaznacz pole wyboru Usuń formant zawartości podczas edytowania zawartości.

 5. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Uwaga: Aby użytkownicy mogli zastępować tekst instruktażowy własnym tekstem, nie należy zaznaczać pola wyboru Nie można edytować zawartości.

Poszczególne kontrolki zawartości w szablonie formularza można chronić, aby zapobiec usuwaniu lub edytowaniu określonej kontrolki zawartości lub grupy kontrolek przez użytkowników; można również przygotować formularz do rozpowszechniania i wypełniania, blokując go. Całą zawartość szablonu formularza można chronić za pomocą hasła.

Porada: Formularz można przetestować przed rozpowszechnieniem. W tym celu należy go otworzyć i wypełnić tak, jak zrobiłby to użytkownik, a następnie zapisać kopię w odpowiedniej lokalizacji.

 1. Otwórz formularz, który chcesz chronić.

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości lub grupę kontrolek, w przypadku których chcesz ograniczyć możliwość zmian.

  Aby zgrupować kilka kontrolek, zaznacz je, naciskając klawisz SHIFT i klikając każdą z kontrolek do zgrupowania. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij ponownie polecenie Grupuj.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz przycisku

 4. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, aby zezwolić na edytowanie zawartości kontrolki, ale uniemożliwić usuwanie samej kontrolki z szablonu lub dokumentu opartego na szablonie.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, aby zezwolić na usuwanie kontrolki, ale uniemożliwić edytowanie jej zawartości.

   Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich kontrolek.

 1. Otwórz formularz, który chcesz zablokować po to, aby można było go wypełniać.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 4. Na liście ograniczeń edytowania zaznacz pozycję Wypełnianie formularzy.

 5. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 6. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne: Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

  Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×