Tworzenie formularza w aplikacji Microsoft Forms

Tworzenie formularza w aplikacji Microsoft Forms

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Porada: Wypróbuj program Microsoft Forms, aby utworzyć ankietę, test lub sondaż.

Aplikacja Microsoft Forms umożliwia tworzenie badań, testów i ankiet oraz łatwe przeglądanie przychodzących wyników.

Tworzenie test? Rozpocznij tutaj.

 1. W przeglądarce sieci web przejdź do forms.office.com.

 2. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń szkoły Office 365Office 365 pracy poświadczenia lub konta Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com).

 3. W obszarze Moje formularze kliknij pozycję Nowy formularz, aby rozpocząć tworzenie formularza.

  Tworzenie nowego formularza ankiety

 4. Wpisz nazwę formularza. Jeśli chcesz, możesz także wprowadzić jego podtytuł.

  Uwaga: Nazwa formularza może zawierać maksymalnie 90 znaków, a podtytuł — 1000 znaków.

  Nazwa i podtytuł nowego formularza

 5. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie do formularza. Wybierz z pytania Wybór, tekst, Ocena lub datę. Można również kliknij więcej Przycisk Więcej opcji i wybierz klasyfikowania, Likerta: całkowita lub Net Promoter Score® pytania.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

  Uwaga: Formularz jest zapisywany automatycznie w trakcie tworzenia.

 6. W przypadku pytań wyboru wprowadź tekst pytania do wyświetlenia oraz wszystkie odpowiedzi do wyboru.

  Pytanie wyboru z wyświetlonymi opcjami

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij pozycję Dodaj opcję "Inny", aby dodać opcję wybór, który jest wyświetlany tekst innych. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie. Aby Microsoft Forms losowo losowo kolejności opcje wyświetlania dla użytkowników formularza, kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz losowo opcje.

  Porada: Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pomocniczą, aby dodać nazwę pomocniczą pytanie.

  Niektóre pytania wyboru wyzwolą automatyczne sugestie.

  Sugerowane opcje odpowiedzi na pytanie

  Kliknij sugerowane opcje, aby dodać je jako możliwości do wyboru. W poniższym przykładzie są zaznaczone pozycje Poniedziałek, Środa i Piątek.

  Wybór sugerowanych opcji odpowiedzi na pytanie

 7. Kliknij polecenie Dodaj pytanie, aby dodać do formularza więcej pytań. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie odpowiedniego pytania. W przypadku pytań tekstowych możesz wybrać opcję Długa odpowiedź, jeśli chcesz, aby w formularzu zostało wyświetlone większe pole tekstowe.

  Pytanie testowe wyświetlone w formularzu

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie Przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 8. Tekst pytania umożliwia również ustawić ograniczenia, gdy trzeba mieć liczb jako odpowiedź. Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz ograniczeń. Możesz ograniczyć ilość, wybierając z różnych opcji, takich jak większe, mniejsze niżmiędzy i wiele innych.

  Pytanie testowe z ograniczeniem liczb do przedziału od 1 do 6.

 9. Kliknij przycisk Podgląd w górnej części okna projektowania, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na komputerze. Jeśli chcesz przetestować utworzony formularz, wprowadź odpowiedzi na pytania w trybie podglądu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla komputerów

 10. Kliknij pozycję Urządzenia przenośne, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na urządzeniu przenośnym.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po sprawdzeniu formularza w trybie podglądu kliknij przycisk Wstecz.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą poświadczeń konta służbowego.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Forms dla programu Excel, aby rozpocząć tworzenie formularza.

  Wstawianie funkcji Form dla programu Excel w aplikacji Excel Online

  Uwaga: Forms dla programu Excel jest dostępna tylko dla OneDrive dla Firm i nowych witryn zespołu związanych z grup usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o grupach usługi Office 365.

 3. Wprowadź nazwę formularza, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie do formularza. Wybierz z pytania Wybór, tekst, Ocena lub datę. Można również kliknij więcej Przycisk Więcej opcji i wybierz klasyfikowania, Likerta: całkowita lub Net Promoter Score® pytania.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

  Uwaga: Formularz jest zapisywany automatycznie w trakcie tworzenia.

 5. W przypadku pytań wyboru wprowadź tekst pytania do wyświetlenia oraz wszystkie odpowiedzi do wyboru.

  Pytanie wyboru z wyświetlonymi opcjami

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij pozycję Dodaj opcję "Inny", aby dodać opcję wybór, który jest wyświetlany tekst innych. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie. Aby Microsoft Forms losowo losowo kolejności opcje wyświetlania dla użytkowników formularza, kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz losowo opcje.

  Porada: Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pomocniczą, aby dodać nazwę pomocniczą pytanie.

  Niektóre pytania wyboru wyzwolą automatyczne sugestie.

  Sugerowane opcje odpowiedzi na pytanie

  Kliknij sugerowane opcje, aby dodać je jako możliwości do wyboru. W poniższym przykładzie są zaznaczone pozycje Poniedziałek, Środa i Piątek.

  Wybór sugerowanych opcji odpowiedzi na pytanie

 6. Kliknij polecenie Dodaj pytanie, aby dodać do formularza więcej pytań. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie odpowiedniego pytania. W przypadku pytań tekstowych możesz wybrać opcję Długa odpowiedź, jeśli chcesz, aby w formularzu zostało wyświetlone większe pole tekstowe.

  Pytanie testowe wyświetlone w formularzu

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie Przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 7. Tekst pytania umożliwia również ustawić ograniczenia, gdy trzeba mieć liczb jako odpowiedź. Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz ograniczeń. Możesz ograniczyć ilość, wybierając z różnych opcji, takich jak większe, mniejsze niżmiędzy i wiele innych.

  Pytanie testowe z ograniczeniem liczb do przedziału od 1 do 6.

 8. Kliknij przycisk Podgląd w górnej części okna projektowania, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na komputerze. Jeśli chcesz przetestować utworzony formularz, wprowadź odpowiedzi na pytania w trybie podglądu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla komputerów

 9. Kliknij pozycję Urządzenia przenośne, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na urządzeniu przenośnym.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po sprawdzeniu formularza w trybie podglądu kliknij przycisk Wstecz.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą poświadczeń konta służbowego.

 2. Otwórz skoroszyt programu Excel, w którym chcesz wstawić formularz.

 3. W sekcji Tabele kliknij pozycję Formularz > Nowy formularz, aby rozpocząć tworzenie formularza.

  Wstawianie opcji Nowy formularz w aplikacji Excel Online

  Uwaga: Aby włączyć przycisk formularzy, upewnij się, że skoroszytu programu Excel są przechowywane w OneDrive dla Firm. Pamiętaj również, że tego Forms dla programu Excel jest dostępna tylko dla OneDrive dla Firm i nowych witryn zespołu związanych z grup usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o grupach usługi Office 365.

 4. Zostanie otwarta nowa karta Microsoft Forms.

 5. Formularz będzie miał tytuł domyślny. Aby go zmienić, kliknij tytuł i wpisz nową nazwę.

 6. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie do formularza. Wybierz z pytania Wybór, tekst, Ocena lub datę. Można również kliknij więcej Przycisk Więcej opcji i wybierz klasyfikowania, Likerta: całkowita lub Net Promoter Score® pytania.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

  Uwaga: Formularz jest zapisywany automatycznie w trakcie tworzenia.

 7. W przypadku pytań wyboru wprowadź tekst pytania do wyświetlenia oraz wszystkie odpowiedzi do wyboru.

  Pytanie wyboru z wyświetlonymi opcjami

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij pozycję Dodaj opcję "Inny", aby dodać opcję wybór, który jest wyświetlany tekst innych. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie. Aby Microsoft Forms losowo losowo kolejności opcje wyświetlania dla użytkowników formularza, kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz losowo opcje.

  Porada: Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pomocniczą, aby dodać nazwę pomocniczą pytanie.

  Niektóre pytania wyboru wyzwolą automatyczne sugestie.

  Sugerowane opcje odpowiedzi na pytanie

  Kliknij sugerowane opcje, aby dodać je jako możliwości do wyboru. W poniższym przykładzie są zaznaczone pozycje Poniedziałek, Środa i Piątek.

  Wybór sugerowanych opcji odpowiedzi na pytanie

 8. Kliknij polecenie Dodaj pytanie, aby dodać do formularza więcej pytań. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie odpowiedniego pytania. W przypadku pytań tekstowych możesz wybrać opcję Długa odpowiedź, jeśli chcesz, aby w formularzu zostało wyświetlone większe pole tekstowe.

  Pytanie testowe wyświetlone w formularzu

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie Przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 9. Tekst pytania umożliwia również ustawić ograniczenia, gdy trzeba mieć liczb jako odpowiedź. Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz ograniczeń. Możesz ograniczyć ilość, wybierając z różnych opcji, takich jak większe, mniejsze niżmiędzy i wiele innych.

  Pytanie testowe z ograniczeniem liczb do przedziału od 1 do 6.

 10. Kliknij przycisk Podgląd w górnej części okna projektowania, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na komputerze. Jeśli chcesz przetestować utworzony formularz, wprowadź odpowiedzi na pytania w trybie podglądu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla komputerów

 11. Kliknij pozycję Urządzenia przenośne, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na urządzeniu przenośnym.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po sprawdzeniu formularza w trybie podglądu kliknij przycisk Wstecz.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą poświadczeń konta służbowego.

 2. Otwórz notes programu OneNote, w którym chcesz wstawić formularz.

 3. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Formularze.

  Opcja Wstaw formularze w aplikacji OneNote Online

  Uwaga: Przycisk formularzy jest dostępna tylko dla Office 365 Education i użytkowników usługi Office 365 komercyjnego. Aby uzyskać dostęp do formularzy w OneNote Online, zaloguj się przy użyciu służbowe lub szkolne konto.

 4. Panel Forms dla programu OneNote zostanie otwarty i przypięty z prawej strony notesu programu OneNote.

  Panel Forms dla programu OneNote w aplikacji OneNote Online
 5. Kliknij pozycję Zaloguj.

 6. Po wyświetleniu komunikatu „Forms dla programu OneNote chce wyświetlić nowe okno” kliknij pozycję Zezwalaj.

 7. W panelu Forms dla programu OneNote zostanie wyświetlona lista wszystkich utworzonych formularzy i testów.

  Pokazuje listę formularzy i testów w panelu Forms dla programu OneNote.
 8. W obszarze Moje formularze kliknij pozycję Nowy formularz, aby rozpocząć tworzenie formularza. Zostanie otwarte nowe okno z pustym formularzem i tytułem domyślnym („Formularz bez tytułu”).

 9. Kliknij tytuł domyślny, aby dodać własny. Możesz również dodać opis formularza.

 10. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie do formularza. Wybierz z pytania Wybór, tekst, Ocena lub datę. Można również kliknij więcej Przycisk Więcej opcji i wybierz klasyfikowania, Likerta: całkowita lub Net Promoter Score® pytania.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

  Uwaga: Formularz jest zapisywany automatycznie w trakcie tworzenia. W panelu Forms dla programu OneNote w obszarze Moje formularze zostanie wyświetlony nowy formularz.

 11. W przypadku pytań wyboru wprowadź tekst pytania do wyświetlenia oraz wszystkie odpowiedzi do wyboru.

  Pytanie wyboru z wyświetlonymi opcjami

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij pozycję Dodaj opcję "Inny", aby dodać opcję wybór, który jest wyświetlany tekst innych. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie. Aby Microsoft Forms losowo losowo kolejności opcje wyświetlania dla użytkowników formularza, kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz losowo opcje.

  Porada: Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz pomocniczą, aby dodać nazwę pomocniczą pytanie.

  Niektóre pytania wyboru wyzwolą automatyczne sugestie.

  Sugerowane opcje odpowiedzi na pytanie

  Kliknij sugerowane opcje, aby dodać je jako możliwości do wyboru. W poniższym przykładzie są zaznaczone pozycje Poniedziałek, Środa i Piątek.

  Wybór sugerowanych opcji odpowiedzi na pytanie

 12. Kliknij polecenie Dodaj pytanie, aby dodać do formularza więcej pytań. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij strzałkę w górę lub w dół po prawej stronie odpowiedniego pytania. W przypadku pytań tekstowych możesz wybrać opcję Długa odpowiedź, jeśli chcesz, aby w formularzu zostało wyświetlone większe pole tekstowe.

  Pytanie testowe wyświetlone w formularzu

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie Przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 13. Tekst pytania umożliwia również ustawić ograniczenia, gdy trzeba mieć liczb jako odpowiedź. Kliknij przycisk Więcej ustawień pytanie Przycisk Więcej opcji , a następnie wybierz ograniczeń. Możesz ograniczyć ilość, wybierając z różnych opcji, takich jak większe, mniejsze niżmiędzy i wiele innych.

  Pytanie testowe z ograniczeniem liczb do przedziału od 1 do 6.

 14. Kliknij przycisk Podgląd w górnej części okna projektowania, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na komputerze. Jeśli chcesz przetestować utworzony formularz, wprowadź odpowiedzi na pytania w trybie podglądu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla komputerów

 15. Kliknij pozycję Urządzenia przenośne, aby sprawdzić, jak formularz będzie wyglądał na urządzeniu przenośnym.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po sprawdzeniu formularza w trybie podglądu kliknij przycisk Wstecz.

 16. Nowo utworzony formularz pojawi się w górnej części listy Moje formularze pod przyciskami Nowy formularz i Nowy test.

  Pokazuje listę formularzy i testów w panelu Forms dla programu OneNote.
 17. Gdy wszystko będzie gotowe, możesz osadzić formularz w notesie programu OneNote.

Chcesz przekazać opinię dotyczącą programu Microsoft Forms?

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Zobacz też

Dostosowywanie ustawień formularza lub test w formularzach programu Microsoft

Zmienianie motywu formularza

Sprawdzanie wyników formularza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×