Tworzenie formantu obliczeniowego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą kontrolek obliczeniowych w bazach danych programu Access, aby wyświetlić wyniki obliczeń. Na przykład jeśli masz raport, który zawiera liczbę elementów sprzedanych i Cena każdej jednostki, możesz dodać pole tekstowe obliczeniowe, które mnoży te dwa pola, aby wyświetlić ceny całkowitej. Właściwość Źródło formantu pola tekstowego obliczeniowe zawiera wyrażenie Mnoży dwa pola (liczba elementów godziny cena jednostkowa) w celu uzyskania wyników.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie formantu obliczeniowego

Zmienianie formant związany do formantu obliczeniowego

Dowiedz się, jakiego rodzaju kontrolki mogą być używane jako kontrolek obliczeniowych

Tworzenie formantu obliczeniowego

Ta procedura umożliwia utworzenie formantu obliczeniowego bez używania kreatora formantów.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty kliknij narzędzie dla typu formantu, który chcesz utworzyć.

  Obraz wstążki programu Access

  Aby uzyskać listę typów kontrolki, które mogą być używane jako kontrolek obliczeniowych zobacz sekcję, Dowiedz się, jakiego rodzaju kontrolki mogą być używane jako kontrolek obliczeniowych.

 3. Umieść wskaźnik w formularzu lub raporcie w miejscu, w którym ma się znajdować formant, a następnie kliknij w formularzu lub raporcie, aby wstawić formant.

 4. Jeśli zostanie uruchomiony kreator formantów, kliknij przycisk Anuluj, aby go zamknąć.

 5. Zaznacz kontrolkę, naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić arkusz właściwości, a następnie wpisz wyrażenie w polu właściwości Źródło formantu. Aby utworzyć wyrażenie za pomocą Konstruktor wyrażeń, kliknij przycisk Przycisk Konstruktor obok pola właściwości Źródło formantu.

 6. Przełącz się do widoku formularza lub do widoku raportu i sprawdź, czy formant obliczeniowy działa zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga: 

 • Poprzedzać każdego wyrażenia operatorem = . Na przykład: = [CenaJednostkowa] *.75.

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wyrażeń zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

 • Jeśli do wpisania wyrażenia w polu właściwości Źródło formantu potrzeba więcej miejsca, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F2, aby otworzyć okno Powiększenie.

 • Jeśli podstawą formularza lub raportu jest kwerenda, można umieścić wyrażenie w tej kwerendzie zamiast w formancie obliczeniowym. Może to poprawić wydajność, a także ułatwić obliczanie podsumowań dla grup rekordów dzięki możliwości używania nazw pole obliczeniowe w funkcja agregująca.

 • W przypadku sortowania formularza lub raportu według pola obliczeniowego należy się upewnić, że właściwość Format tego formantu jest odpowiednio ustawiona. W przeciwnym razie obliczone wartości liczbowe lub daty mogą być sortowane alfabetycznie zamiast liczbowo.

Początek strony

Zmienianie formantu powiązanego na formant obliczeniowy

Dobrym sposobem na tworzenie formantu obliczeniowego jest najpierw utworzony formant związany (na przykład, przeciągając pole z okienka Lista pól do formularza lub raportu), a następnie edytować właściwości Źródło formantu formant związany, aby utworzyć wyrażenie. To sprawdza się, jak upewnij się, że nazwa kontrolki nie powoduje konfliktu z dowolne nazwy pól zawartych w wyrażeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formant związany, przeciągając pole z okienka Lista pól zobacz artykuł Dodawanie pola do formularza lub raportu.

Jeśli formant powiązany został już utworzony, zastosowanie poniższej procedury pozwala zmienić go na formant obliczeniowy oraz uniknąć ewentualnych konfliktów nazw.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Kliknij pole, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz F4, aby otworzyć arkusz właściwości.

 3. Na karcie Wszystkie arkusza właściwości Jeśli właściwość Name odpowiada właściwości Źródło formantu , Edytuj właściwość Name tak, aby dwie właściwości, które nie pasują. Upewnij się, że wprowadzona nazwa nie jest słowo zastrzeżone lub nazwę innego pola w bazie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat słowami zastrzeżonymi zobacz artykuł słowa i symbole zastrzeżone w programie Access 2007.

 4. W polu właściwości Źródło formantu wprowadź ciąg zawierający odpowiednie wyrażenie.

 5. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

 6. Przełącz się do widoku układu lub widoku formularza i sprawdź, czy formant obliczeniowy działa zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli w formancie nie są wyświetlane odpowiednie dane (na przykład program Access wyświetla w formancie tekst #Nazwa?), sprawdź źródło rekordów formularza lub raportu w celu upewnienia się, że wszystkie pola używane w wyrażeniu są dostępne. Jeśli źródłem rekordów jest kwerenda, do prawidłowego działania wyrażenia może być konieczne dodanie do kwerendy jednego lub kilku pól.

Uwaga: 

 • Poprzedzać każdego wyrażenia operatorem = . Na przykład: = [CenaJednostkowa] *.75.

 • Jeśli do wpisania wyrażenia w polu właściwości Źródło formantu potrzeba więcej miejsca, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F2, aby otworzyć okno Powiększenie.

 • Jeśli podstawą formularza lub raportu jest kwerenda, można umieścić wyrażenie w tej kwerendzie zamiast w formancie obliczeniowym. Może to wpłynąć na poprawienie wydajności, a także ułatwić przeprowadzanie obliczeń podsumowań dla grup rekordów dzięki możliwości używania nazw pól obliczeniowych w funkcji agregującej.

 • W przypadku sortowania formularza lub raportu według pola obliczeniowego należy się upewnić, że właściwość Format tego formantu jest odpowiednio ustawiona. W przeciwnym razie obliczone wartości liczbowe lub daty mogą być sortowane alfabetycznie zamiast liczbowo.

Początek strony

Informacje o typach formantów, które mogą pełnić rolę formantów obliczeniowych

Pola tekstowe są najbardziej popularne wybór dla formantu obliczeniowego, ponieważ są one wyświetlane tak wiele różnych typów danych. Jednak każdego formantu, który ma właściwość Źródło formantu może służyć jako formantu obliczeniowego. W większości przypadków nie zrozumiałe firmę formantu obliczeniowego określonego typu formantu, ponieważ nie można zaktualizować tego formantu sposób możesz zaktualizować związanej lub niezwiązanej kontrolki. Na przykład jeśli formant pola wyboru w formularzu, a następnie wprowadź wyrażenie w polu właściwości Źródło formantu pola wyboru, użytkownik może nie jest już zaznacz lub wyczyść pole wyboru, klikając go. Pole wyboru jest zaznaczony lub wyczyszczone, na podstawie wyników wyrażenia. Jeśli klikniesz pole wyboru, program Access wyświetli alert na pasku stanu programu Access: sterowania można "t będzie można edytować; związany z wyrażeniem wyrażenie. W raporcie jednak może być przydatne utworzyć formant pola wyboru na wynikach obliczenia, ponieważ w raportach są używane tylko do wyświetlania informacji.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×