Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, tworzyć foldery i podfoldery w bibliotece dokumentów. Za pomocą tych folderów można organizować pliki w kategoriach przydatnych dla organizacji. Na przykład można tworzyć foldery do przechowywania plików każdego klienta lub foldery dla plików związanych z określonym projektem.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder w bibliotece dokumentów usługi SharePoint Online, wykonaj następujące czynności.

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn”. Aby poruszać się na liście i wybrać folder, w którym zostanie utworzony podfolder, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść na pasek menu, naciśnij kilka razy klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Nowy. Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”. Aby wybrać polecenie Nowy, naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli pierwszym elementem na pasku menu jest Otwórz, a nie Nowy, oznacza to, że zaznaczono istniejący folder lub plik. Aby przejeść do zaznaczonego elementu, naciśnij kilka razy klawisz Tab. Aby wyczyścić zaznaczenie, naciśnij klawisz Spacja. Aby wrócić na pasek menu, naciśnij kilka razy klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Nowy”. Polecenie Nowy jest teraz dostępne. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz „Folder”. Naciśnij klawisz Enter.

 5. W oknie dialogowym Folder wpisz nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter. W bibliotece dokumentów zostanie utworzony nowy folder. Możesz rozpocząć dodawanie plików lub tworzenie podfolderów w tym folderze.

Zobacz też

Polecanie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przenoszenie bądź kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w aplikacji SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×