Tworzenie filtru niestandardowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Project można filtrować widok, aby wyświetlić tylko zadania krytyczne, punkty kontrolne i inne najważniejsze informacje. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego filtru, spróbuj zaprojektować własny.

 1. Na karcie Widok w grupie Dane kliknij strzałkę obok pozycji Filtr, a następnie kliknij pozycję Więcej filtrów.

  Wstążka programu Project wskazująca, jak utworzyć filtr niestandardowy.

 2. Kliknij zadanie lub zasób (w zależności od tego, jaki typ filtru chcesz utworzyć), a następnie kliknij przycisk Nowy.

 3. Wpisz nazwę nowego filtru. Wybierz pozycję Pokaż w menu, jeśli chcesz dołączyć ten filtr do listy grupy Dane.

 4. W kolumnie I/Lub wybierz pozycję I, aby wyświetlić wyniki spełniające więcej niż jedno kryterium filtru. Wybierz pozycję Lub, aby pokazać wiersze spełniające jedno z kryteriów.

  Wybór pozycji I albo Lub zależnie od typu oczekiwanych wyników filtru.

 5. W kolumnie Nazwa pola wybierz pole do filtrowania.

 6. W kolumnie Test zdecyduj, jak ma być dopasowana wartość wybrana w kolumnie Nazwa pola do wartości wybranej w kolumnie Wartości w następnym kroku.

 7. W kolumnie Wartości wybierz odpowiednią wartość lub wpisz nową.

  Jeśli w kolumnie Test wybrano jest równe lub Nie równa , możesz wpisać symbolu wieloznacznego w kolumnie wartości (zamiast wybierając odpowiednią opcję z listy). Na przykład wpisać znak zapytania (?) chcesz znaleźć pojedyncze znaki. Wpisanie gwiazdki (*) umożliwia znalezienie wyrazów dowolną liczbę znaków. Korzystając z symboli wieloznacznych, upewnij się, że wyboru w kolumnie Nazwa pola obejmuje tekst (na przykład Nazwa), zamiast liczb (na przykład czas trwania).

 8. Aby dodać kolejny wiersz do filtru (i wybrać inną nazwę pola do filtrowania), kliknij pozycję Wstaw wiersz. Wiersze możesz grupować, dodając pusty wiersz. Dodaj pozycję I albo Lub w pustym wierszu, aby filtrować jedną grupę względem drugiej.

 9. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

Porada: Aby szybko usunąć wszystkie filtry, użyj klawisza F3. Należy pamiętać, filtrów zadań działają tylko w widokach zadań i zasobów filtry działają tylko w widokach zasobów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×