Tworzenie etykiet wysyłkowych w programie Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Access umożliwia różne sposoby tworzenia etykiet zawierających dane przechowywane w tabelach programu Access. Najłatwiejszym z nich jest tworzenie i drukowanie raportu, który jest formatowana w celu dopasowania do etykiet za pomocą Kreatora etykiet w programie Access. Etykiety mogą zawierać dane, które są przechowywane w tabelach programu Access lub listy kontaktów dane, które importowania lub łączenia z innych źródeł, takich jak skoroszyty programu Microsoft Excel lub Microsoft Outlook. Można tworzyć etykiety jako raport w programie Access, lub można "scalanie" danych z dokumentu programu Microsoft Word, a następnie drukowanie etykiet z programu Word. W tym artykule przedstawiono etapy.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu programu Access

Drukowanie danych programu Access przy użyciu Kreatora korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word

Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu programu Access

W programie Access możesz utworzyć etykiety jako raport, który został sformatowany przy użyciu rozmiar strony, aby pasował do odpowiedniej etykiety. Najczęściej używane etykiety jest wysyłki, ale wszystkie dane programu Access mogą być drukowane w formacie etykiet dla różnych celów. W przypadku etykiet wysyłkowych, raport dowolne dane z tabeli lub kwerendy zawierające adresy. Drukowanie raportu daje pojedynczą etykietę dla każdego adresu w źródle rekordów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia i importowania danych z innych źródeł (na przykład programu Microsoft Excel lub Microsoft Outlook), aby użyć na etykietach, zobacz artykuł Wprowadzenie do importowania i eksportowania danych.

Kreator etykiet zapytanie szereg pytań o etykietach i dane, które mają być wyświetlane od nich. Kreator utworzy raport, który można następnie dostosować, w razie potrzeby.

Tworzenie etykiet za pomocą Kreatora etykiet w programie Access

 1. W okienku nawigacji zaznacz obiekt, który zawiera dane, które mają być wyświetlane na etykietach. Jest to zazwyczaj tabeli, połączonej tabeli lub kwerendy, ale można też zaznaczyć formularza lub raportu.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Raporty kliknij pozycję Etykiety.

  Zostanie uruchomiony Kreator etykiet.

  Pierwsza strona Kreatora etykiet

  1. Jeśli znasz numer produktu i producenta etykiet:

   • Wybierz producenta w polu Filtr przez producenta.

   • Zaznacz etykiety w rozmiar etykiety, które chcesz? pola.

    W przeciwnym razie spróbuj odnaleźć produkt, którego wartości w kolumnach Wymiary i liczba w poziomie etykietom.

    Jeśli nie możesz znaleźć podobnej etykiety:   

   • Kliknij przycisk Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Nowy.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa etykieta.

    Strona Nowa etykieta kreatora etykiet

   • Zmierz etykiety i wprowadź odpowiednie wartości w odpowiednich polach w oknie dialogowym Nowa etykieta.

   • Wprowadź nazwę etykiet niestandardowych w polu tekstowym Nazwa etykiety, wybierz odpowiedni typ etykiety i orientację, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jeśli utworzono już etykiety niestandardowej i chcesz go zaznaczyć:   

   • Kliknij pozycję Pokazuj niestandardowe rozmiary etykiet, a następnie kliknij etykiety niestandardowej, który ma.

  2. Zaznacz Arkusz kanału lub ciągły w obszarze Typ etykiety, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Wybierz nazwę czcionki, rozmiar, grubość i kolor, który ma na etykiecie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Na stronie co chcesz umieścić na etykiecie pocztowej kreatora wybierz pola chcesz umieścić na etykietach z listy dostępnych pól i kliknij dwukrotnie je w celu dodania do pola etykiety prototypu.

   Dodawanie pól do etykiety w kreatorze etykiet

   • Aby dodać odstęp między polami w polu Etykieta prototypu, naciśnij klawisz SPACJA.

   • Aby utworzyć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER.

   • Aby przechodzić między polami, użyj klawiszy strzałek.

   • Aby usunąć pole z pola, naciśnij klawisz BACKSPACE.

   • Aby dodać tekst lub znaki interpunkcyjne (na przykład średnik po nazwie miasta), kliknij, aby umieścić kursor w miejsce, w którym chcesz umieścić tekst wyświetlany i zacznij pisać. Ten tekst będzie widoczny tak samo na każdej etykiecie.

    Uwaga: Pola z następującymi typami danych można dodawać tylko przy użyciu Kreatora etykiet: krótki tekst (tekst), długi tekst (Nota), liczba, Data/Godzina, Waluta, tak/nie, lub załącznika. Aby dodać pola innych typów danych, otwórz raport etykiety w widoku projektu, po wykonaniu kroków Kreatora etykiet, a następnie użyj okienka Lista pól, aby dodać pola. Aby otworzyć okienko Lista pól, gdy raport jest otwarty w widoku projektu, naciśnij klawisze ALT + F8.

    Jeśli masz pól etykiety żądany sposób, kliknij przycisk Dalej.

  5. Na następnej stronie można wybrać pola, według którego chcesz sortować etykiet. Na przykład można sortować według kodów pocztowych dużej ilości korespondencji. Wybierz pola, które mają być sortowane według z listy dostępnych pól, a następnie kliknij dwukrotnie je w celu dodania w polu Sortuj według. Gdy skończysz, kliknij przycisk Dalej.

   Ustawianie kolejności sortowania w kreatorze etykiet

  6. Na ostatniej stronie wprowadź nazwę dla używanych etykiet, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Ostatnia strona kreatora etykiet

   Jeśli wybierzesz opcję Wyświetl etykiety, jak będą wyglądały po wydrukowaniu na ostatniej stronie Kreatora etykiet, program Access wyświetli etykiety w widoku Podgląd wydruku. Kliknij etykietę, aby powiększyć lub pomniejszyć lub formant powiększenia na pasku stanu.

   Formant powiększenia

   Jeśli wybierzesz opcję Zmień projekt etykiety na ostatniej stronie Kreatora etykiet, program Access wyświetli raportu etykiet w widoku projektu.

   Uwaga: Podgląd wydruku jest tylko wyświetlać można zobaczyć kolumny, jak możesz mieć ustanowione je. Jeśli możesz wyświetlić raport w widoku układu lub widok raportu, program Access wyświetli wszystkie dane w jednej kolumnie.

Dostosowywanie wyglądu etykiety

Jeśli utworzone etykiety wyglądają tak jak chcesz, możesz dostosować układ, otwierając raport w widoku projektu i wprowadzania zmian. Podczas pracy z etykietami, jest zazwyczaj łatwiejsze używać widoku projektu, w którym masz dokładniejszą kontrolę nad układem. Aby zobaczyć zmiany wprowadzone w widoku projektu, przejdź do widoku Podgląd wydruku.

Jeśli program Access wyświetli komunikat o nie ma za mało miejsca na poziomie do wyświetlenia danych

Ten komunikat, gdy zostanie wyświetlony, jest efektu na stronie pomiarów niektóre etykiety. Zwykle występuje, gdy etykiety się bardzo blisko lewą i prawą krawędzią arkusza etykiet. Może to powodować kreatora, aby określić wymiary, niektóre znajdujących się poza zwykły zakres drukowania i które z kolei powoduje, że wiadomość ma być wyświetlany po wyświetlanie podglądu i drukowanie etykiet.

Jeśli jest zadowalające wyrównania tekstu na etykietach, a nie słyszysz pustej strony każdej innej strony, może być pozostawić projekt raportu i po prostu kliknij przycisk OK w komunikacie każdym razem, gdy pojawi się. W przeciwnym razie możesz spróbować dostosowanie niektórych opcji ustawień strony, w sposób opisany w następnej sekcji.

Jeśli dane wyrównywanie z etykietami poprawnie

W większości przypadków można naprawić drobnych problemów układzie etykiety, wprowadzanie korekt w widoku projektu. Możesz przenieść kontrolek i rozmiar etykiety można dostosować przez zmianę szerokości lub wysokości sekcji szczegółów.

Aby przełączyć się do widoku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy raport w okienku nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

Jeśli chcesz zmienić marginesy lub odstępy między etykietami służy okno dialogowe Ustawienia strony w widoku projektu:

 • Na karcie Ustawienia strony w grupie Układ strony kliknij polecenie kolumny.

  z zaznaczoną kartą kolumn zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.

Karta Kolumny w oknie dialogowym Ustawienia strony

Możesz zmienić następujące ustawienia w sekcjach okna dialogowego Ustawienia strony:

Sekcja

Opcja

Opis

Ustawienia siatki

Liczba kolumn

To powinna być równa Liczba etykiet na stronie.

Odstęp między wierszami

Wprowadź nową wartość, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp w pionie między wierszami etykiet.

Odstęp między kolumnami

Wprowadź nową wartość, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp w poziomie między kolumnami etykiet.

Rozmiar kolumn

Szerokość

Należy pamiętać, marginesów i odstępów między kolumnami podczas ustawiania tej wartości.

Możesz sprawdzić i dostosowywanie marginesów, klikając pozycję Opcje drukowania w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Wysokość

Dopasowywanie wysokości etykiet, stosownie do potrzeb.

Tak, jak szczegóły

Po zaznaczeniu Ustawia szerokość kolumn i wysokość równą szerokość i wysokość sekcji szczegółów w widoku projektu.

Układ kolumn

Dół, w poprzek

Po wybraniu tej opcji dane etykiet są drukowane w pierwszej kolumnie, a następnie w dół drugiej kolumny i tak dalej.

Poprzek i w dół

Po wybraniu tej opcji dane etykiet są drukowane w pierwszym wierszu, a następnie w drugim wierszu i tak dalej.

Uwaga: Okno dialogowe Ustawienia strony w podglądzie wydruku można również otworzyć, klikając pozycję kolumny na karcie Podgląd wydruku. Po kliknięciu przycisku OK, aby zamknąć okno dialogowe zmiany są natychmiast odzwierciedlane w widoku Podgląd wydruku.

Drukowanie etykiet

 1. Otwórz raport w dowolnym widoku lub zaznacz raport w okienku nawigacji.

 2. Na karcie plik kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Program Access wyświetli okno dialogowe Drukowanie.

 3. Wprowadź wybrane opcje, na przykład wybierz drukarkę, zakres wydruku lub liczbę kopii.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Drukowanie danych programu Access przy użyciu Kreatora korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word

Jeśli adresy są przechowywane w programie Access, ale chcesz wyeksportować je do programu Word, dzięki czemu za pomocą funkcji korespondencji seryjnej umożliwia formatowanie i drukowanie etykiet, można użyć Kreatora korespondencji seryjnej w programie Word.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk Korespondencji seryjnej program Word.

 3. W oknie dialogowym Kreator korespondencji seryjnej programu Microsoft Word Jeśli chcesz połączyć dane zostały już utworzone dokumentu, kliknij łącze dane do istniejącego dokumentu programu Microsoft Word. W przeciwnym razie kliknij pozycję Utwórz nowy dokument, a następnie łącze do niego dane.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli wybierzesz opcję Połącz dane do istniejącego dokumentu programu Microsoft Word, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz pozycję dokument programu Microsoft Word. Wybierz odpowiedni dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Dokument zostanie otwarty w programie Word.

  Jeśli chcesz utworzyć nowy dokument programu Word zostanie otwarty od pustego dokumentu.

 5. W programie Word postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku zadań korespondencji seryjnej. Po pojawieniu się w kroku 3 procesu korespondencji seryjnej programu Word (Wybierz adresatów), należy wybrać wybranego w kroku 1 tej procedury będą już źródła danych.

  Uzyskać więcej informacji o Kreatorze korespondencji seryjnej programu Word, zobacz Pomoc programu Word.

Uwaga: Program Word umożliwia drukowanie adresów niezależnie od tego, gdzie są przechowywane adresy. Z programu Word można połączyć listy adresów w różnych programach, takich jak Excel, Outlook i Access. Lub, jeśli nie masz listy adresów, można utworzyć w programie Word, a następnie drukowanie etykiet. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc programu Word.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×