Tworzenie, edytowanie, usuwanie i przywracanie zadań

Tworzenie zadania

Możesz utworzyć zadanie do wykonania, używając pola wprowadzania +Dodaj zadanie do wykonania na dowolnej liście. Wystarczy wybrać to pole, wpisać tytuł zadania do wykonania i nacisnąć klawisz Return lub Enter na klawiaturze. Nowe zadanie zostanie dodane na końcu listy.  

Edytowanie zadania

Aby zmienić nazwę zadania, po prostu wybierz zadanie, aby otworzyć widok szczegółów. W widoku szczegółowym możesz kliknąć lub nacisnąć tytuł zadania. Kursor powinien pojawić się w polu Tytuł zadania i będzie można zmienić nazwę lub edytować tytuł zadania. 

Usuwanie zadania

Aby usunąć zadanie, wybierz ikonę Kosza w prawym dolnym rogu widoku szczegółów zadania. Jeśli włączono menu kontekstowe w Ustawieniach, na komputerze możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń wybrane zadanie. W systemie Android i iOS możesz też szybko przesunąć od prawej do lewej, aby usunąć.

Usuwanie wielu zadań

Obecnie najprostszym sposobem na zbiorcze zadanie usuwania jest z pulpitu w naszej aplikacji sieci Web, systemie Windows lub Mac.

Jeśli korzystasz z systemu Windows, musisz najpierw upewnić się, że w ustawieniach są włączone menu kontekstowe.

Następnie kliknij z przyciśniętym klawiszem Shift odpowiednie zadania, aby je zaznaczyć.

Po ich zaznaczeniu kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przejść do menu kontekstowego i kliknij polecenie Usuń zadania.

Na liście filmy do obejrzenia są zaznaczone dwa wykonane zadania. Menu kontekstowe jest otwarte z wybraną opcją usunięcia zadań

Powiadamianie przed usunięciem zadania

Aby upewnić się, żadne zadania lub listy nie zostaną usunięte przez pomyłkę, nasze aplikacje mobilne automatycznie proszą o potwierdzenie przed usunięciem zadania lub listy. Funkcję tę możesz również włączyć lub wyłączyć w aplikacji klasycznej lub w sieci web. Aby włączyć tę funkcję, kliknij swoją nazwę użytkownika / zdjęcie profilowe, a następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji Potwierdź przed usunięciem.     

Przywracanie usuniętego zadania

Zadania do wykonania są przechowywane w usłudze Exchange Online i są widoczne także w obszarze Zadania programu Outlook, dlatego przypadkowo usunięte zadania można przywrócić w programie Outlook:  

  1. Zaloguj się do aplikacji Outlook na komputerze przy użyciu tego samego konta Microsoft, którego używasz w Microsoft To Do.

  2. Przejdź do listy folderów poczty e-mail, a następnie kliknij Elementy usunięte.

  3. Znajdź usunięte zadanie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Zadania.


    Zadanie do wykonania powinno zostać automatycznie przywrócone do właściwej listy.  

Zrzut ekranu przedstawiający menu odzyskiwania elementów usuniętych

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×