Tworzenie dokumentu w programie Word 2016, który może być używany we wcześniejszych wersjach programu Word

Czasami konieczne jest udostępnienie dokumentów osobom korzystającym z wcześniejszych wersji programu Word.

W programach Word 2007, 2010 i 2013 można otwierać pliki docx utworzone w programie Word 2016.

Użytkownicy programu Word 2003, którzy zainstalowali Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007, mogą również otwierać dokumenty programów Word 2013 i 2016.

Jeśli nie masz pewności, której wersji programu używają te osoby, możesz zapisać dokumenty w formacie pliku programu Word 97–2003 (doc).

Uwaga: Aby dowiedzieć się, które funkcje i elementy zawartości dokumentu będą niedostępne do edycji we wcześniejszych wersjach, zobacz Funkcje, które działają inaczej we wcześniejszych wersjach.

Tworzenie nowego dokumentu w formacie programu Word 97–2003

Aby utworzyć nowy dokument w programie Word 2016, który będzie mogła przeglądać i edytować osoba używająca starszej wersji programu Word, zapisz go w formacie programu Word 97–2003.

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Nowy.

  2. Otwórz nowy dokument, klikając pozycję Pusty dokument.

  3. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację, w której zostanie zapisany plik.

  4. Wpisz nazwę dokumentu i kliknij pozycję Więcej opcji, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako.

  5. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003. Spowoduje to zmianę formatu pliku z docx na doc.

  6. Kliknij przycisk Zapisz.

Funkcje, których działanie zmienia się w przypadku użycia formatu programu Word 97–2003

Poniższe tabele zawierają wykaz elementów dokumentu, które podczas edytowania plików doc działają inaczej lub są niedostępne.

Word 2016

Zmiana w przypadku używania formatu pliku programu Word 97–2003 (doc)

Aplikacje dla pakietu Office

Trwale usuwane z dokumentu.

Klip wideo w sieci Web

Trwale konwertowany na obraz z hiperlinkiem do klipu wideo w sieci Web.

Odpowiedź na komentarz/oznaczenia „gotowe”

Odpowiedzi na komentarze stają się pojedynczymi komentarzami najwyższego poziomu, a wszystkie komentarze oznaczone jako gotowe zostają zresetowane.

Nagłówki domyślnie zwinięte

Nagłówki są domyślnie rozwinięte. Ta właściwość zostanie trwale usunięta.

Nowe formaty numeracji programu Word 2010

Wielkie litery tureckie (łacińskie) {A, B, C, Ç, D, …}
Małe litery tureckie (łacińskie) {a, b, c, ç, d, …}
Wielkie litery bułgarskie (cyrylica) {А,Б,В,Г,Д, …}
Małe litery bułgarskie (cyrylica) {а, б, в, г, д, …}
Wielkie litery greckie

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Małe litery greckie

{α, β, γ, δ, ε,…}
Stały format 3-cyfrowy {001…NNN}
Stały format 4-cyfrowy {0001…NNNN}
Stały format 5-cyfrowy {00001…NNNNN}

Nowe formaty numeracji są konwertowane na cyfry arabskie (1, 2, 3, 4, ...).

Nowe kształty i efekty dotyczące pól tekstowych

Kształty i pola tekstowe są konwertowane na efekty dostępne w formacie pliku doc.

Efekty tekstowe

Efekty zastosowane do tekstu są trwale usuwane.

Tekst alternatywny w tabelach

Informacje zawarte w tekście alternatywnym w tabelach zostaną utracone.

Funkcje OpenType

Funkcje OpenType są trwale usuwane z tekstu.

Blokowanie autorów

Blokady zastosowane do regionów dokumentu są usuwane.

Nowe efekty WordArt

Efekty zastosowane do tekstu są trwale usuwane.

Kontrolki zawartości

Kontrolki zawartości są konwertowane na zawartość statyczną.

Motywy

Trwale konwertowane na style.

Czcionki główne i pomocnicze

Trwale konwertowane na formatowanie bezpośrednie czcionek.

Śledzone przeniesienia

Trwale konwertowane na wstawienia i usunięcia.

Tabulatory wyrównania

Trwale konwertowane na tradycyjne tabulatory.

Grafiki SmartArt

Są konwertowane na jeden obraz. Jeśli w programie Word 2003 w grafice SmartArt nie wprowadzono żadnych zmian, można ją odtworzyć, otwierając ją w programie Word 2013 i uaktualniając dokument do formatu pliku Open XML.

Wykresy i diagramy

Są konwertowane na jeden obraz. Jeśli w programie Word 2003 w wykresie nie wprowadzono żadnych zmian, można go odtworzyć, otwierając go w programie Word 2013 i uaktualniając dokument do formatu pliku Open XML. Wszystkie dane, które nie są obsługiwane przez program Excel 2003, są trwale usuwane.

Obiekty osadzone w formacie Open XML

Bez zmian.

Bloki konstrukcyjne

Niektóre informacje zawarte w blokach konstrukcyjnych i pozycjach Autotekstu mogą zostać utracone.

Bibliografia

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Cytaty

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Równania

Konwertowane na jeden obraz. Jeśli w programie Word 2003 w równaniu nie wprowadzono żadnych zmian, można je odtworzyć, otwierając je w programie Word 2013 i uaktualniając dokument do formatu pliku Open XML.

Względne pola tekstowe (pola tekstowe, których rozmiar dostosowano do szerokości lub wysokości strony)

Pomiary względne są trwale konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×