Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku, aby udostępnić dokumenty programu Word dla osób niepełnosprawnych.

Ulotka z ogłoszeniem spotkania zespołu ds. badań poza siedzibą 9 czerwca. Obraz zawiera zdjęcie i adres miejsca konferencji.

Program Word zawiera wiele wbudowanych funkcji, które ułatwiają osobom o różnym stopniu sprawności odczytywanie i tworzenie dokumentów. Program Word udostępnia również funkcję Sprawdzanie ułatwień dostępu, umożliwiającą wyszukiwanie elementów, które mogą powodować problemy dla osób niepełnosprawnych.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć kontrastu kolorów niewystarczające, użyj Funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukiwać tekst w dokumencie, który trudno odczytać lub aby odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w dokumentach programu Word w Office 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipów wideo i modele 3D, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz opcję Edytuj tekst alternatywny, lub wybierz obraz i kliknij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Format.

  Menu Win32 Word edytować tekst alternatywny dla obrazów

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla obrazów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Można też zaznaczyć Generuj opis dla mnie firmy Microsoft korzystająca z chmury inteligentnego usług Utwórz opis dla Ciebie. Spowoduje to przejście chwilę czasu, po upływie którego zostanie wyświetlony wynik w polu tekstowym. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie komentarze, które dodany wyraz, na przykład "Opis wygenerowanych sprawne wysoka."

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny lub zaznacz go i naciśnij przycisk Tekst alternatywny w formacie karty wstążki.

  Menu Win32 Word edytować tekst alternatywny dla kształtów

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word do kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny lub zaznacz wykres i kliknij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Format.

  Menu Win32 Word edytować tekst alternatywny dla wykresów

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla wykresów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

Obiekty dekoracyjne atrakcyjniejszy, ale nie są znaczącą (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć te są dekoracyjne, więc wiedzieć, że nie są one wśród ważne informacje dotyczące.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Dekoracyjny. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Okienko Tekst alternatywny dla elementów dekoracyjnych programu Word dla 32-bitowego systemu Windows

Porada: Po wyeksportowaniu dokumentu w formacie PDF dowolny obraz, którego został oznaczony jako dekoracyjne są zachowywane przez oznakowanie ich jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w dokumentach programu Word w Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipów wideo i modele 3D, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz opcję Edytuj tekst alternatywny, lub wybierz obraz i kliknij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Format.

  Menu Win32 Word edytować tekst alternatywny dla obrazów

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla obrazów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Można też zaznaczyć Generuj opis dla mnie firmy Microsoft korzystająca z chmury inteligentnego usług Utwórz opis dla Ciebie. Spowoduje to przejście chwilę czasu, po upływie którego zostanie wyświetlony wynik w polu tekstowym. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie komentarze, które dodany wyraz, na przykład "Opis wygenerowanych sprawne wysoka."

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny lub zaznacz go i naciśnij przycisk Tekst alternatywny w formacie karty wstążki.

  Menu Win32 Word edytować tekst alternatywny dla kształtów

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word do kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny lub zaznacz wykres i kliknij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Format.

  Menu Win32 Word edytować tekst alternatywny dla wykresów

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla wykresów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

Obiekty dekoracyjne atrakcyjniejszy, ale nie są znaczącą (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć te są dekoracyjne, więc wiedzieć, że nie są one wśród ważne informacje dotyczące.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Dekoracyjny. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Okienko Tekst alternatywny dla elementów dekoracyjnych programu Word dla 32-bitowego systemu Windows

Porada: Po wyeksportowaniu dokumentu w formacie PDF dowolny obraz, którego został oznaczony jako dekoracyjne są zachowywane przez oznakowanie ich jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w dokumentach programu Word w Office 2016:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obiekt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Obszar Tekst alternatywny w okienku Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 2. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Układ i właściwości, a następnie pozycję Tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w dokumentach programu Word z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okna dialogowe Wstawianie hiperlinku i Tekst etykietki ekranowej.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu nagłówka

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu punktora

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu numeracji

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj dokument i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel , jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. , jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit w prawym dolnym rogu grupy wybierz przycisk więcej.
  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z kartą Wcięcia i odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Wyróżnione opcje odstępów w oknie dialogowym Akapit

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Narzędzia tabel, Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka

Zobacz też

Komputery Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Poniższa tabela zawiera kluczowe najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów Word, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć kontrastu kolorów niewystarczające, użyj Funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukiwać tekst w dokumencie, który trudno odczytać lub aby odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład zorganizować nagłówków w określonej kolejności logiczne. Za pomocą Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie nagłówek 3, Nagłówek 1 i Nagłówek 2. I organizowanie informacji w dokumencie za pomocą małych fragmentów. Najlepiej, jeśli każdej pozycji następuje tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w dokumentach Word w Office 365:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipów wideo i modele 3D, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać opis użytkownikom, którzy nie widać obrazu.

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz opcję Edytuj tekst alternatywny, lub wybierz obraz i kliknij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Format.

  Tekst alternatywny opcję w menu kontekstowym w programie Word

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz opis obrazu i kontekst zdań 1 i 2.

  Okienko tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny lub zaznacz go i naciśnij przycisk Tekst alternatywny w formacie karty wstążki.

  Tekst alternatywny opcję w menu kontekstowym dodawania tekstu alternatywnego do kształtu

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania zawartości i kontekście kształtu lub grafiki SmartArt.

  Okienko tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny lub zaznacz wykres i kliknij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Format.

  Porada: Aby otworzyć menu poprawne, kliknij prawym przyciskiem myszy Obszar wykresu, oznacza to, gdzie wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jego części.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania zawartości i kontekst wykresu.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

Obiekty dekoracyjne atrakcyjniejszy, ale nie są znaczącą (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć te są dekoracyjne, więc wiedzieć, że nie są one wśród ważne informacje dotyczące.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Pola wprowadzania tekstu jest wyszarzona.

  Ozdobna zaznaczone pole wyboru w okienku tekstu alternatywnego

Porada: Po wyeksportowaniu dokumentu w formacie PDF dowolny obraz, którego został oznaczony jako dekoracyjne są zachowywane przez oznakowanie ich jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w dokumentach Word.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj grafikę SmartArt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w dokumentach programu Word z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

  Zaznaczony tekst zostanie wyświetlony w polu tekst do wyświetlenia. To jest tekst hiperłącza.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okna dialogowe Wstawianie hiperlinku i Tekst etykietki ekranowej

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu nagłówka

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu punktora

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu numeracji

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj dokument i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel , jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. , jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz pozycję Interlinia i odstępy akapitu > Opcje interlinii.
  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z kartą Wcięcia i odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Akapit

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Wiersz nagłówka

Zobacz też

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Używanie odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w dokumentach programu Word z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Przewiń w dół do polecenia Link, a następnie naciśnij je.

 5. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku. Jeśli chcesz, możesz go zmienić.

 6. Aby dodać hiperlink, w polu Adres wpisz adres URL.

 7. Naciśnij przycisk Gotowe w górnej części ekranu.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Polecenie Link z adresem URL i tekstem do wyświetlenia

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 • Zaznacz tekst.

 • Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 • Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Style.

 • Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Polecenie Style z wybraną opcją Nagłówek 1

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Punktory.

 4. Wybierz odpowiednią opcję punktora.

 5. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Polecenie Punktory z opcjami formatowania

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Numerowanie.

 4. Wybierz odpowiednią opcję numerowania.

 5. Wpisz kolejne kroki.

Polecenie Numerowanie z opcjami formatowania

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel , jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. , jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Interlinia.

 4. Wybierz odpowiednią opcję odstępów.

Polecenie Interlinia z opcjami formatowania i wybraną opcją 1,15

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Tabela.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Opcje stylu.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

 5. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Zobacz też

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Używanie odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w dokumentach programu Word.

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Obraz

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Kształt

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Tabela

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w dokumentach programu Word z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Przewiń w dół do polecenia Link, a następnie naciśnij je.

 5. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku. Możesz go zmienić w razie potrzeby.

 6. Aby dodać hiperlink, w polu Adres wpisz adres URL.

 7. U góry ekranu naciśnij pozycję Wstaw.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Polecenie Link z tekstem do wyświetlenia i adresem

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 • Zaznacz tekst.

 • Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 • Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Style.

 • Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Polecenie Style z wybraną opcją Nagłówek 1

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Punktory.

 3. Wybierz odpowiednią opcję punktora.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Polecenie Punktory z opcjami formatowania

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Numerowanie.

 3. Wybierz odpowiednią opcję numerowania.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Polecenie Numerowanie z opcjami formatowania

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel , jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. , jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Na poleceniu Formatowanie akapitu naciśnij strzałkę w prawo.

 4. Wybierz odpowiednią opcję odstępów.

Polecenie Akapit z opcjami formatowania

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w dół.

 3. Naciśnij strzałkę w prawo przy poleceniu Opcje stylu.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 5. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z wybraną opcją Wiersz nagłówka

Zobacz też

System Windows dla urządzeń przenośnych: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść w linku pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafiki, tabel, kształtów i innych elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osób niewidomych ekranu zrozumieć, co to jest ważne w obrazy i inne efekty wizualne, takie jak grafiki SmartArt grafiki, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, obrazy połączone, rysunki odręczne i klipy wideo.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów. Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst dokumentów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Szczegółowe informacje dotyczące standardów i zaawansowanych narzędzi umożliwiających sprawdzanie kontrastu można znaleźć na stronie 16 sekcji 508 przewodnika po podstawach tworzenia i testowania dokumentów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Osoby z dysleksją mogą mieć wrażenie poruszania się wyrazów na stronie lub „zlewania się” tekstu (dwa wiersze tekstu nakładające się na siebie). Tekst może również wydawać się scalony lub zniekształcony w inny sposób.

Oto przykładowe możliwości, które mogą ułatwić odczytywanie tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć dużych odstępów między wyrazami. Duże odstępy mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie nagłówków kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w dokumentach programu Word.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo oprócz tekstu alternatywnego należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak zdjęcia, grafiki i zrzuty ekranu, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać opis obrazu.

 1. Zaznacz obraz w dokumencie.

 2. W menu Obraz przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny i naciśnij ją.

 3. Wypełnij pola tytułu i opisu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

  Porada: Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny aplikacji Word Mobile zawierające pola Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Jeśli dodasz tekst alternatywny do kształtów wbudowanych lub składających się na grafikę SmartArt albo innych kształtów, mogą one służyć do przekazywania informacji wizualnych, które są niedostępne dla czytników zawartości ekranu.

 1. Zaznacz kształt w dokumencie.

 2. W menu Kształt przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny i naciśnij ją.

 3. Wypełnij pola tytułu i opisu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność kształtu. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

  Porada: Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny aplikacji Word Mobile zawierające pola Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodaj tekst alternatywny do tabel, aby krótko poinformować użytkowników korzystających z czytników zawartości ekranu o zawartości tych tabel.

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. W menu Tabela przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny i naciśnij ją.

 3. Wypełnij pola tytułu i opisu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się krótko podsumować zawartość tabeli. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

  Porada: Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują zwiększanie dostępności hiperlinków, tekstu i tabel w dokumentach programu Word.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodaj opisowy hiperlink do tekstu, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Przewiń w dół do pozycji Link i naciśnij ją.

 5. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Porada: Unikaj stosowania tekstu „Kliknij tutaj” lub podobnych fraz, niezawierających opisu. Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, możesz go użyć jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 6. Aby dodać hiperlink, w polu Adres wpisz adres URL.

 7. U góry ekranu naciśnij pozycję Wstaw.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Link aplikacji Word Mobile z polami Tekst do wyświetlenia i Adres.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. W menu Narzędzia główne możesz na przykład wybrać czcionkę o większym rozmiarze i czcionkę bezszeryfową. Możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, w celu wyróżnienia tekstu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu formatowania tekstu w aplikacji Word Mobile.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. Na opcji Kolor czcionki opcji naciśnij strzałkę w prawo.

 4. Naciśnij pozycję Automatycznie.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Kolor czcionki z wybraną opcją Automatycznie.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Utwórz konspekt dokumentu za pomocą wbudowanych stylów nagłówków na potrzeby czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują fragmentu tekstu, w którym użyto dużej, pogrubionej czcionki, jako nagłówka, o ile nie zastosowano stylów wbudowanych.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Style i naciśnij ją.

 4. Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Style w aplikacji Word Mobile z wybraną opcją Nagłówek 1.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i ułatwić dostęp.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do dokumentu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Punktory i naciśnij ją.

 4. Naciśnij styl punktora, którego chcesz użyć.

 5. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Dodaj kropkę lub średnik na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Punktory umożliwiające wybranie stylu punktora w aplikacji Word Mobile.

Stosowanie list uporządkowanych

Jeśli jest to możliwe, używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do dokumentu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Numerowanie i naciśnij ją.

 4. Naciśnij styl numeracji, którego chcesz użyć.

 5. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Dodaj kropkę lub średnik na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Numerowanie w aplikacji Word Mobile z wybranym stylem numeracji.

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Aby poprawić czytelność, zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz fragment tekstu.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij ikonę Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Formatowanie akapitu i naciśnij ją.

 4. Naciśnij pozycję Interlinia i wybierz opcję odstępów, której chcesz użyć.

Zrzut ekranu przedstawiający menu aplikacji Word Mobile umożliwiające wybranie wartości interlinii.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodaj nagłówki do tabeli, aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu śledzenie kolumn i wierszy.

 1. Umieść kursor w obrębie pierwszego wiersza tabeli.

 2. W menu Tabela wyświetlanym poniżej naciśnij pozycję Wstawianie.

 3. Naciśnij pozycję Wstaw powyżej.

 4. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij strzałkę w lewo w nagłówku menu Wstawianie.

 5. W menu Tabela przewiń w dół do pozycji Opcje stylu i naciśnij ją.

 6. Wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

 7. Wróć do tabeli i wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Opcje stylu z wybraną opcją Wiersz nagłówka.

Zobacz też

Aplikacje Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word Online z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel.

Przejdź do sekcji Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji Word Online, aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstu hiperłącza

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć kontrastu kolorów niewystarczające, wyszukaj tekst w dokumencie, który trudno odczytać lub aby odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby znaleźć nagłówki, w których nie zastosowano wbudowanych stylów, przejrzyj dokument w poszukiwaniu tekstu sformatowanego jak nagłówek. Zaznacz ten tekst, a następnie spójrz na kartę Narzędzia główne na wstążce i sprawdź, czy użyto stylu nagłówka.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w aplikacji Word Online.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji Word Online, aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i tabel w dokumentach aplikacji Word Online.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia obrazów > Formatowanie.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis w oknie dialogowym Tekst alternatywny.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny z polami Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia tabel > Układ.

 3. Wybierz kartę Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis w oknie dialogowym Tekst alternatywny.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel w dokumentach aplikacji Word Online z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz łącze.
  Tekst, który wybrano będzie wyświetlana w polu tekst wyświetlany. To jest tekst hiperłącza.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Link z polami Tekst do wyświetlenia i Adres umożliwiającymi dodanie informacji dotyczących hiperlinku.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru Zielony znacznik wyboru programu Excel , jeśli kolor zielony oznacza „sukces”, i duży znak X Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. , jeśli kolor czerwony oznacza „porażkę”.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Style na karcie Narzędzia główne ze stylami Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3.

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory, a następnie wybierz styl punktora, którego chcesz użyć.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Punktory w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne z opcjami Wypełniony punktor, Pusty punktor i Kwadratowy punktor.

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Numerowanie, a następnie wybierz styl listy, którego chcesz użyć.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Numerowanie w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne z opcjami dotyczącymi numerów i liter na listach uporządkowanych w określonej kolejności.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit w prawym dolnym rogu grupy wybierz przycisk więcej.
  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit zawierające opcje wcięcia i Odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Akapit z opcjami Ogólne, Wcięcia i Odstępy.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Narzędzia tabel, Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel z wybraną opcją Wiersz nagłówka.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji Word Online

 1. Wybierz kartę Recenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

 3. Przejrzyj wyniki są wyświetlane w narzędziu Sprawdzanie ułatwień dostępu. Wyniki są posortowane według ważności problem znaleziony w następujący sposób:

  • Błędy. Obejmują zawartość, która jest trudna lub niemożliwa do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

  • Ostrzeżenia. Zrozumienie danej zawartości może stanowić wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.

  • Porady. Porady informują o tym, że nawet jeśli dana zawartość może zostać zrozumiana przez osoby niepełnosprawne, można ją lepiej zorganizować lub zaprezentować, aby była dla nich bardziej dostępna.

 4. Rozwiąż problemy.

Uwaga: Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu przeprowadza inspekcję dokumentu pod kątem wszystkich problemów, które można rozwiązać w przeglądarce. Aby przeprowadzić pełną inspekcję, otwórz dokument w aplikacji klasycznej i skorzystaj z klasycznej funkcji sprawdzania ułatwień dostępu dla systemu Windows lub komputerów Mac.

Zobacz też

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×