Tworzenie diagramu współpracy UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Diagram współpracy UML nie jest dostępna w Visio 2013 i nowsze wersje. Aby uzyskać informacje na diagramach UML w programie Visio 2013 i w nowszych wersjach zobacz Diagramy UML w programie Visio.

Collaboration diagram displaying a set of objects and the messages they pass to acheive an operation

Objaśnienie 1 W kształcie rola klasyfikatora ciąg określenia obiektu jest podkreślony, aby wskazać, że obiekt jest wystąpieniem. Można także dodać nazwę obiektu przed dwukropkiem.

Objaśnienie 2 Łącza lub Rola skojarzenia określić relacje i ze strzałkami, można również wskazać kierunek nawigacji.

Objaśnienie 3 Kliknij dwukrotnie łącze, a następnie kliknij pozycję wiadomość, aby zdefiniować komunikat przesyłany przez łącze. Liczba wiadomości procedury zgodnie z zagnieżdżenia połączenia.

Objaśnienie 4 Pierwszy komunikat zawsze pochodzi spoza kontekstu, który jest umieszczony na diagramie.

 1. W Visio 2010: w obszarze Kategorie szablonów, kliknij pozycję oprogramowania i baz danych > Diagram modelu UML > Utwórz.

  W Visio 2007: W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowanie, a następnie kliknij Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, w którym chcesz uwzględnić diagram współpracy, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij Diagram współpracy.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Współpracy UML zostanie umieszczony góry. Obszar roboczy Wyświetla "Współpraca" jako znaku wodnego. Do widoku drzewa w Eksploratorze modelu zostanie dodana ikona diagramu.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczne, w UML menu, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij Eksplorator modelu.

 3. Dla każdej roli obiektu, który chcesz reprezentowanej w ramach współpracy, przeciągnij na stronę rysunku kształt Rola klasyfikatora.

  Kształt rola klasyfikatora

  Oznaczanie obiektu jako nowy, zniszczone lub przejściowych na diagramie współpracy

  1. W diagram współpracy kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Rola klasyfikatora obiektu, który ma zostać oznaczony jako nowy zniszczone, lub zmiennych, a następnie kliknij Opcje wyświetlania kształtu.

  2. W obszarze Stan roli klasyfikatora kliknij żądany warunek.

   Uwaga: Aby zastosować tę zmianę tylko do zaznaczonego kształtu, w oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu, wyczyść pole wyboru Zastosuj do zaznaczonych kształtów UML tego samego typu na bieżącej stronie okna rysunku. Jeśli chcesz, aby wszystkie kształty roli klasyfikatora kolejnych upuszczeniu na diagramie tego samego warunku, zaznacz pole wyboru Zastosuj do kolejno upuszczanych kształtów UML tego samego typu na bieżącej stronie okna rysunku.

   Warunek przedstawiony w nawiasach po nazwie obiektu (na przykład, Obiekt1 przejściowy).

  Oznaczanie obiektu jako aktywną w diagramie współpracy

  Na diagram współpracy kształtu Rola klasyfikatora oznaczony jako aktywny będzie zawierać {aktywny} za nazwą obiektu. Rola klasyfikatora jest aktywny, gdy zajęć, na którym jest oparty na jest aktywna.

  Aby wskazać, że klasa jest aktywna, kliknij dwukrotnie ikonę widoku drzewa lub kształtu, reprezentujący klasy. W jego okno dialogowe Właściwości klasy UML kliknij zajęć, sprawdź IsActive, a następnie kliknij przycisk OK. Rola klasyfikatora staje się w wyniku uaktywnienia klasy aktywna.

 4. Dla każdego zestawu obiektów, dla których chcesz reprezentują, przeciągnij na stronę rysunku kształt obiekt wielokrotny. Kształt obiekt wielokrotny

 5. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt Rola klasyfikatora lub wielu obiekt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości roli klasyfikatora UML, w którym można dodać nazwę i inne wartości właściwości.

 6. Wskazywanie łącza między obiektami za za pomocą kształtów Roli skojarzenia. Więcej informacji o roli skojarzenia kształtów.

  Tworzenie ścieżki roli skojarzenia na diagramie współpracy

  1. W diagram współpracy przeciągnij kształt Rola skojarzenia w pobliżu dwa kształty Rola klasyfikatora lub obiekt wielokrotny, którego chcesz utworzyć ścieżkę między.

  2. Przyklej punkty końcowe kształtu Rola skojarzenia do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na dwa kształty, które chcesz się połączyć ze ścieżką.

   Porada: Aby określić ścieżkę roli skojarzenia od roli klasyfikatora do siebie, przyklej dwa punkty końcowe kształtu w kształcie U Rola skojarzenia do dwóch punktów połączeń na tej samej roli klasyfikatora.

 7. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt Rola skojarzenia, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości roli skojarzenia UML, w którym można dodać nazwę, przepływ komunikatu, etykietę komunikatu, liczebność i inne wartości właściwości.

  Dodaj wiadomość do roli skojarzenia na diagramie współpracy

  1. W diagram współpracy kliknij dwukrotnie kształt Rola skojarzenia, do którego chcesz dodać wiadomość.

  2. Wpisz nazwę roli skojarzenia, a następnie kliknij polecenie wiadomości.

  3. Kliknij przycisk Nowy. Wpisz nazwę i wyrażenie sekwencji. Wybierz pozycję stereotyp, kierunek i rodzaj przepływu, które mają.

  4. W przypadku zwykłego komunikatu lub wywołania procedury kliknij pozycję Właściwości. Wybierz operację, która ma wiadomość do wygenerowania. Jeśli operacja nie istnieje, kliknij przycisk Nowy, aby go utworzyć.

   Komunikat asynchroniczny wybierz sygnał, który ma wiadomość do wygenerowania. Jeśli nie ma odbioru sygnału znajduje się na klasyfikatora, na podstawie linia życia obiektu odbierania wiadomości, kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć odbiór.

 8. Zapisz diagram.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×