Tworzenie diagramu wdrożenia UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Deployment diagram showing the structure a run-time system

Objaśnienie 1 Na diagramie wdrożenia węzeł może reprezentować typ ogólny lub określone wystąpienie.

Obraz przycisku Umieść składniki i wystąpienia obiekt w wystąpieniu węzła, aby wskazać, że składniki i obiekty znajdują się w węźle.

Objaśnienie 3 Zależności łączą składniki, czasem za pośrednictwem interfejsów. Za pomocą stereotypu oznaczającą precyzyjnie zależności.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet lub podsystem, w którym ma zostać umieszczony diagram wdrożenia, wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Diagram wdrożenia.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram wdrożenia UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram wdrożenia” w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 3. Przeciągnij na stronę rysunku kształt Węzeł. Przeciągnij na węzeł kształty Składnik i Obiekt. Przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby zmienić rozmiar węzła.

  Umieszczanie elementów w węźle na diagramie wdrożenia

  1. Na diagram wdrożenia przeciągnij kształt Węzeł lub Wystąpienie węzła z wzornika Diagram wdrożenia UML na stronę rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie węzeł, aby określić jego nazwę, atrybuty, operacje i wartości innych właściwości.

  3. Przeciągnij narożny uchwyt zaznaczenia, aby zmienić rozmiar węzła i umożliwić umieszczenie w nim wszystkich elementów.

  4. Przeciągnij kształty Składnik, Wystąpienie składnika i Obiekt na kształt Węzeł, a następnie odpowiednio połącz kształty relacjami zależności.

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

   • Kliknij dwukrotnie każdy węzeł. W oknie dialogowym Właściwości węzła UML kliknij kategorię Składniki. W obszarze Wybierz składniki wdrażane przez ten węzeł zaznacz odpowiednie składniki, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Kliknij dwukrotnie każdy składnik. W oknie dialogowym Właściwości składnika UML kliknij kategorię Węzły. W obszarze Wybierz węzły wdrażające ten składnik zaznacz odpowiednie węzły, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Nie powinno się grupować węzła i znajdujących się w nim kształtów. Aby przesunąć węzeł i znajdujące się w nim elementy, należy przeciągnąć prostokąt zaznaczenia wokół węzła w celu zaznaczenia wszystkich kształtów, a następnie przeciągnąć je w nowe miejsce.

 4. Powtarzaj czynność 3 w celu uzyskania wszystkich potrzebnych węzłów.

 5. W razie potrzeby przeciągnij kształt Interfejs na stronę rysunku i przyklej punkt końcowy bez okręgu do kształtu składnika.

  Dodawanie interfejsu do klasy, składnika lub innego elementu

  1. Struktury statycznejskładnik lub diagram wdrożenia przeciągnij kształt interfejs na stronę rysunku.

  2. Przyklej punkt końcowy bez okręgu do połączenia wskaż Obraz punktu połączenia — niebieski znak X składnika klasa lub innego elementu.

  3. Kliknij dwukrotnie kształt Interfejs, aby wprowadzić nazwę, operacje i wartości innych właściwości.

   tiplist

   Interfejs można również oznaczyć prostokątnym kształtem Interfejs przypominającym klasę. Kształt ten służy do wyświetlania listy operacji interfejsu.

   Aby zmienić typ kształtu oznaczającego interfejs, należy kliknąć kształt Interfejs prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż jako interfejs — klasa lub Pokaż jako interfejs — lizak.

 6. W celu oznaczenia relacji między węzłami użyj kształtów Komunikowanie.

  Określanie skojarzeń komunikacji między węzłów na diagramie wdrożenia

  1. Na diagram wdrożenia przeciągnij kształt Komunikowanie z wzornika Diagram wdrożenia UML na stronę rysunku.

  2. Przyklej jeden z punktów końcowych kształtu Komunikowanie do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na pierwszym węźle.

  3. Przyklej drugi punkt końcowy kształtu Komunikowanie do punktu połączenia drugiego węzła.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt Komunikowanie, aby wprowadzić nazwę i wartości innych właściwości do elementu i jego punktów końcowych.

 7. W celu oznaczenia relacji między składnikami a obiektami lub interfejsami składników użyj kształtów Zależność.

  Wskazywanie relacji zależności między elementami UML

  1. Przeciągnij kształt Zależność z wzornika Struktura statyczna UML, Diagram wdrożenia UML lub Składnik UML na stronę rysunku i umieść go przy elementach, które chcesz powiązać zależnościami.

  2. Przyklej punkt końcowy ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w elemencie innego elementu w zależności od. Przyklej punkt końcowy bez grotu strzałki do punktu połączenia w elemencie, która zależy od innego elementu.

  3. Kliknij dwukrotnie zależność, aby wprowadzić nazwę, stereotyp i inne właściwości.

   Porada: Aby wskazać zależność śledzenie, uściślenie, użycie lub powiązanie, należy użyć kształtu Trop, Uszczegółowienie, Użycie lub Powiązanie z wzornika Diagram struktury statycznej UML.

 8. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, w którym można wprowadzić nazwę, atrybuty, operacje i inne właściwości.

 9. Zapisz diagram.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×