Tworzenie diagramu stanów UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Statechart diagram showing the transitions an object undergoes as it responds to outside events

Objaśnienie 1 Początkowa stan jest stan obiektu przed zadziałaniem zdarzeń diagramu na go.

Objaśnienie 2 Stan reprezentuje moment z życia obiekt. Kliknij dwukrotnie kształt Stan, aby dodać nazwę i wyświetlić listę wewnętrznych akcji i działania.

Callout 3 TransitionsTransitions wskazują, że, w odpowiedzi na zdarzenie, obiekt będzie przejść z jednego stanu do innego i wykonywać akcję.

Krok 4 zdarzenie wyzwalające przejście jest nazywane ciągiem przejścia. Kliknij dwukrotnie przejście, aby oznaczyć go ciągiem, który oprócz podpisu zdarzenia, można także dodać warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i innych elementów.

 1. Otwórz model UML zawierający klasę lub przypadek użycia zawierający zachowanie, które ma zostać przedstawione na diagramie stanów.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 3. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę klasa lub przypadek użycia zawierającego zachowanie, które ma zostać przedstawione na diagram stanów. Wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Diagram stanów.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram stanów UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram stanów” w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga: Jeżeli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 4. Przeciągnij na stronę rysunku kształty Stan reprezentujące sekwencję stanów, przez które przechodzi obiekt.

  Praca z kształtami stanów na diagramach stanów i aktywności UML

 5. Przeciągnij na stronę kształt Stan złożony reprezentujący podstany współbieżne, wzajemnie wykluczające się lub zagnieżdżone.

  Praca z kształtami stanów złożonych na diagramach stanów UML

 6. Połącz ze sobą stany za pomocą kształtów Przejście. Kształty te wskazują, że w odpowiedzi na zdarzenie następuje przejście obiektu z jednego stanu w drugi.

  Praca z kształtami przejść na diagramach stanów i aktywności UML

  Porada: Użyj kształtu przejścia łuk w kształcie, aby wskazać, że obiekt pozostanie w tym samym stanie w odpowiedzi na zdarzenie. Podłącz obydwa końce przejścia do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X tego samego kształtu.

 7. Połącz kształty Przejście z kształtami Przejście (Połączenie) i Przejście (Rozwidlenie), aby przedstawić odpowiednio synchronizację wielu stanów lub rozwidlenie jednego stanu.

 8. Użyj kształtów Historia skrócona lub Historia szczegółowa, aby wskazać, że obiekt powraca do swojego ostatniego stanu w danym obszarze.

  Praca z kształtami stanów złożonych na diagramach stanów UML

 9. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, a następnie wprowadź nazwę, akcje, aktywności, zdarzenia i inne właściwości.

 10. Zapisz diagram.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×