Tworzenie diagramu sekwencji UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Visio należy utworzyć diagramy sekwencji języka UML (Unified Modeling), takich jak innego diagramu programu Visio, przeciągając kształty na szablon diagramu sekwencji UML. Diagram sekwencji jest popularne z projektanci oprogramowania i informatyków, ale jest również przydatne szkicowanie wielu rodzajów procesów interakcji.

Jeśli zostały utworzone diagramów UML w poprzednich wersjach programu Visio, może być Pamiętaj, za pomocą kreatorów i modelowania do tworzenia diagramów, które zostały zablokowane przed edycji lub formatowania. W programie Visio 2013 i nowszych wersjach kształty są odblokowane i bardziej elastyczne, więc w razie potrzeby zmień ich działania. Rysunki są większe możliwości dostosowywania, ale nadal spełnia standardowe 2,4 UML.

Diagram sekwencji UML

Aby utworzyć diagram sekwencji, użyj szablonu Diagram sekwencji UML zawierającego wzornik Diagram sekwencji UML. Przeciągnij kształty ze wzornika na kanwę rysunku, aby utworzyć diagram.

Używanie kształtów

Linie życia    Przeciągnij kształty Linia życia aktora dla każdego uczestnika i kształty Linia życia obiektu dla każdego składnika systemu w procesie.

Linia życia sekwencji UML

 • Aby wydłużyć lub skrócić oś czasu, kliknij kropkowaną linię czasu na linii życia, a następnie przeciągnij dolny punkt końcowy w górę lub w dół.

 • Kliknij dwukrotnie w polu nagłówka każdej linii życia, aby wprowadzić nazwę lub tytuł.

  Porada:  Podczas przeciągania linii życia na miejsce użyj zielonych prowadnic wyrównania, aby łatwiej je wyrównać i rozmieścić względem innych kształtów linii życia.

Wiadomości    Przeciągnij kształty wiadomości lub interakcji, aby wskazać wiadomości lub innych interakcji między linii życia.

Komunikaty sekwencji UML

 • Dołącz punkt końcowy rozpoczęcia do linii życia wysyłającej komunikat, a następnie przeciągnij drugi punkt końcowy do linii życia odbierającej komunikat.

 • Kliknij dwukrotnie kształt komunikatu, aby utworzyć pole tekstowe, i wpisz komunikat.

 • Użyj kształtu Komunikat asynchroniczny, aby pokazać, kiedy akcja może nie wystąpić natychmiast.

  Porada: Po przeciągnięciu kształtu komunikatu na kanwę rysunku dla każdej linii życia zostaną wyświetlone punkty połączenia ułatwiające przyklejenie punktów końcowych komunikatu do każdej linii życia. W punkcie końcowym pojawi się zielone kółko, gdy zostanie on przyklejony do punktu połączenia. Punkty połączeń znikną po zakończeniu przeciągania.

Aktywacja    Przeciągnij kształt paska Aktywacja na linię życia, aby pokazać, kiedy dany obiekt lub uczestnik jest aktywny w procesie.

Aktywacja sekwencji UML

 • Przeciągnij punkty końcowe paska Aktywacja w górę lub w dół, aby nadać mu odpowiednią długość.

Fragmenty    Jeśli co najmniej jeden interakcji tworzy pętlę lub wymaga warunku mają być spełnione w celu zakończenia interakcji, umieść te interakcje w kształcie fragmentu.

 • Użyj kształtu Fragment pętli dla podstawowej, powtarzającej się interakcji.

 • Użyj kształtu Fragment alternatywny dla interakcji lub procesu typu jeżeli-to. Ma on dwie sekcje, które umożliwiają pokazanie interakcji alternatywnej.

 • Użyj kształtu Operand interakcji, aby pokazać interakcję występującą w razie spełnienia warunku.

Warunek sekwencji UML

 • Przeciągnij kształt fragmentu do interakcji, z którymi jest powiązany. Użyj uchwytów zmiany rozmiaru na kształcie fragmentu, aby zapewnić, że obejmuje on wszystkie powiązane interakcje.

 • Kliknij dwukrotnie w rogu tytułu kształtu fragmentu, aby dodać tytuł lub krótki opis procesu ujętego we fragmencie. Poniżej rogu tytułu kliknij monit [parametry], jeśli chcesz wprowadzić warunki, które zakończyłyby ten proces.

Zobacz też

Diagramy UML w programie Visio

Tworzenie diagramu składników UML

Tworzenie diagramu UML komunikacji

Tworzenie diagramu wdrożenia UML

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×