Tworzenie diagramu sekwencji UML

Pokaż przykład

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy widok drzewapakiet lub podsystem, w którym ma zostać umieszczony widok drzewapakietdiagram sekwencji, a następnie wskaż polecenie Nowe i kliknij polecenie Diagram sekwencji.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram sekwencji UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram sekwencji” w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga: Jeżeli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 3. Dla każdego widok drzewapakietdiagram sekwencjiobiekt uczestniczącego w interakcji reprezentowanej przez diagram sekwencji przeciągnij na stronę rysunku kształt Linia życia obiektu. Dostosuj długości linii życia do rzeczywistej długości życia obiektów w interakcji, a następnie dodaj znaczniki zerwania dla obiektów, których linia życia ulega zerwaniu.

  Kształt Linia życia obiektu

  Oznaczanie zerwania linii życia obiektu na diagramie sekwencji

  1. W celu przedstawienia obiektu, którego linia życia ulega zerwaniu w czasie trwania interakcji reprezentowanej przez widok drzewapakietdiagram sekwencji, przeciągnij kształt Linia życia obiektu na stronę rysunku.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Linia życia obiektu, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie zaznacz pole wyboru Znacznik zerwania.

   Uwaga: Aby zastosować tę zmianę tylko do zaznaczonego kształtu, należy wyczyścić pole wyboru Zastosuj do zaznaczonych kształtów UML tego samego typu na bieżącej stronie okna rysunku w oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML.

   Na końcu linii życia obiektu pojawi się czarny znak X.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Linia życia obiektu. W oknie dialogowym Właściwości roli klasyfikatora UML kliknij kategorię Rola klasyfikatora. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Z listy rozwijanej Klasyfikator wybierz klasyfikator reprezentowany przez obiekt, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Utwórz nowy klasyfikator w systemie, klikając przycisk Nowy.

   Wybór klasyfikatora może wpłynąć na wygląd ikony obiektu.

 5. Przeciągnij kształt Aktywacja na linię życia obiektu w celu zaznaczenia wykonywanej przez ten obiekt akcji. Przyklej punkty końcowe kształtu Aktywacja do punktów połączeń kształtu Linia życia obiektu. Dostosuj długość prostokąta aktywacji do okresu aktywności obiektu.

  Kształt Aktywacja

  Określanie czasu przejścia na diagramie sekwencji

  1. W widok drzewa kliknij dwukrotnie ikonę reprezentującą widok drzewapakietdiagram sekwencji, do którego mają zostać dodane czasy przejścia.

   Zostanie wyświetlona strona diagramu sekwencji.

  2. Na pasku narzędzi kliknij narzędzie Tekst Przycisk narzędzia Tekst .

  3. Na stronie rysunku wskaż miejsce dodania nazwy wystąpienia komunikatu reprezentującego czas wysłania widok drzewapakietdiagram sekwencjiobiektkomunikat, a następnie wprowadź nazwę.

   Nazwa jest zazwyczaj wyświetlana na lewym marginesie diagramu razem z komunikatem, którego dotyczy. Nazwą może być pojedyncza litera, na przykład a lub b.

  4. Na pasku narzędzi kliknij narzędzie Wskaźnik Obraz przycisku .

  5. Przeciągnij kształt Ograniczenie na stronę rysunku w pobliże nazwy komunikatu. Kliknij dwukrotnie kształt i w polu tekstowym Treść wprowadź warunek ograniczenia dotyczący czasu trwania komunikatu (na przykład b - a < 1 s). Kliknij przycisk OK.

   Porada: Jeśli komunikat nie jest dostarczany natychmiast, należy pochylić linię komunikatu i utworzyć nazwę czasu otrzymania komunikatu z nazwy czasu wysłania i dodatkowego znaku apostrofu (jeśli na przykład czas wysłania nosi nazwę a, to czas otrzymania komunikatu będzie nosił nazwę a').

   Information about messages can be added to the left margin

   Diagram sekwencji z określonymi czasami wysyłania i odbierania komunikatów.

  Wyświetlanie warunków obiektu na diagramie sekwencji

  1. Na widok drzewapakietdiagram sekwencji przeciągnij kształt Linia życia na stronę rysunku w pobliże widok drzewapakietdiagram sekwencjiobiektkomunikatlinia życia obiektu, na której ma być wyświetlany warunek.

  2. Przyklej punkty końcowe kształtu Linia życia do punktów połączeń Niebieski znak X punktu połączenia kształtu Linia życia obiektu. Aby rozszerzyć warunkową linię życia, przeciągnij uchwyty sterujące Uchwyt sterujący kształtu Linia życia.

  3. Kliknij dwukrotnie kształt Linia życia, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, w którym można określić nazwę i wartości innych właściwości linii życia.

   Porada: Punkty końcowe kształtu Linia życia można również przykleić do punktów połączeń na kształcie Aktywacja skojarzonym z linią życia obiektu.

 6. Zaznacz komunikację między obiektami za pomocą kształtów Komunikat.

  Kształty Komunikat

  Określanie komunikatów przesyłanych między obiektami na diagramie stanów

  1. Na widok drzewapakietdiagram sekwencji przeciągnij kształt Komunikat na stronę rysunku.

   Wybrany kształt zależy od rodzaju wysyłanego komunikatu (zwykły, asynchroniczny, wywołanie procedury lub komunikat zwrotny).

  2. Przyklej punkt końcowy komunikatu bez strzałki do punktu połączenia Niebieski znak X punktu połączenia na linii życia obiektu wysyłającego komunikat.

  3. Przyklej punkt końcowy komunikatu ze strzałką do punktu połączenia na linii życia obiektu odbierającego komunikat.

  4. Kliknij dwukrotnie komunikat, a następnie wpisz lub wybierz nazwę komunikatu, stereotyp, wyrażenie sekwencji i rodzaj przepływu.

  5. W przypadku zwykłego komunikatu lub wywołania procedury wybierz operację, która ma zostać wygenerowana przez komunikat. Jeśli operacja nie istnieje, kliknij przycisk Nowy, aby ją utworzyć.

   W przypadku komunikatu asynchronicznego wybierz sygnał, który ma być generowany przez komunikat. Jeśli w klasyfikatorze, na którym opiera się linia życia obiektu otrzymująca komunikat, nie ma odbioru sygnału, kliknij polecenie Nowy, aby utworzyć odbiór.

   Porada: Aby utworzyć komunikat wysyłany i odbierany przez ten sam obiekt, należy przykleić dwa punkty końcowe łukowatego kształtu Komunikat do dwóch punktów połączeń na tej samej linii życia obiektu.

 7. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, w którym można wprowadzić nazwę i wartości innych właściwości.

 8. Zapisz diagram.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×