Tworzenie diagramu przypadków użycia UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Visio do tworzenia diagramy przypadków użycia języka UML (Unified Modeling). Ujednolicony UML (Modeling Language) to standardowy sposób, aby narysować modeli oprogramowania.

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

Objaśnienie 1 Definiowanie granica systemu Określa, co jest traktowany jako zewnętrznego lub wewnętrznego w systemie.

Objaśnienie 2 aktor reprezentuje rolę przez obiekt zewnętrzny. Jeden obiekt może być odtwarzany kilka ról i dlatego jest reprezentowany przez kilka aktorów.

Objaśnienie 3 relacja komunikuje ilustruje udział aktora w przypadku użycia.

Objaśnienie 4 przypadek użycia to zestaw zdarzeń występuje, gdy aktor używa systemu do ukończenia procesu. Zazwyczaj przypadek użycia jest duży proces, a nie poszczególnych krok lub transakcji.

 1. Na karcie plik wybierz polecenie Nowy, a następnie otwórz pusty diagram.

 2. Kliknij pozycję więcej kształtów > oprogramowania i baz danych > oprogramowanie > Diagram przypadków użycia UML.

  Utwórz diagram przypadków użycia

 3. Aby wskazać podsystemu w diagram przypadków użycia

  1. Przeciągnij na stronę rysunku kształt podsystemu. Podsystemu może oznaczać całego systemu lub głównych części.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt podsystemu, a następnie wpisz nową nazwę dla lub naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć istniejącą nazwę. Kliknij poza kształtem na stronie rysunku.

  3. Aby zmienić rozmiar podsystemu, zaznacz kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zaznaczenia.

 4. Przeciągnij Kształty przypadek użycia ze wzornika Przypadków użycia i umieść je w obrębie granicy podsystemu, a następnie przeciągnij Kształty Aktor na zewnątrz granicy podsystemu.

 5. Używanie kształtów łączników oznaczającą, że relacje między za pomocą procesów sądowych i uczestników. Pięć łączników są dostępne:

  • Skojarzenia: Relacja aktora w przypadku użycia.

  • Zależność: wskazuje, że jeden przypadek użycia ma zależność na innym.

  • Generalizacja: wskazuje, że przypadek użycia jest określony sposób, aby osiągnąć cele przypadków użycia ogólne.

  • Uwzględnij: pokazano, jak przypadek użycia jest podzielony na mniejszych czynności.

  • Rozszerzona: Pokazuje, że jeden przypadek użycia dodanie do innego.

  Przykład: Aby wskazać relacji między aktor i przypadków użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij na stronę rysunku kształt łącznika skojarzenia.

  2. Przyklej jeden punkt końcowy skojarzenia kształtu do punktu połączenia kształtu Aktor. Przyklej punkt końcowy do punktu połączenia na kształcie Przypadków użycia.

 6. Zapisz diagram.

Zobacz też

Więcej informacji na temat diagramy przypadków użycia (i diagramy przypadków użycia procedury tworzenie za pomocą programu Microsoft Visual Studio), przejdź do UML za pomocą litery diagramów: odwołanie.

 1. Na karcie plik wskaż polecenie Nowy.

 2. W obszarze Kategorie szablonów kliknij pozycję oprogramowania i baz danych.

  Wybierz pozycję oprogramowania i baz danych

 3. Kliknij pozycję Diagram modelu UML. Zostanie wyświetlona pusta strona rysunku.

  Zaznacz Diagram modelu UML

 4. W widoku drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet lub podsystemu, w którym chcesz dołączyć diagram przypadków użycia, a następnie wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Diagram przypadków użycia.

  Kliknij pozycję Diagram przypadków użycia

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Przypadków użycia UML zostanie umieszczony góry. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona diagramu.

  Przypadek użycia jest dodawana do widoku drzewa

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczne, na karcie UML w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz Eksplorator modelu.

 5. Aby wskazać Granica systemu w diagramie przypadków użycia

  1. Przeciągnij na stronę rysunku kształt Granica systemu.

   Wybierz pozycję granica systemu

  2. Kliknij dwukrotnie kształt Granica systemu, a następnie wpisz nową nazwę dla systemu lub naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć istniejącą nazwę. Kliknij poza kształtem na stronie rysunku.

  3. Aby zmienić rozmiar granic systemu, zaznacz kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zaznaczenia.

 6. Przeciągnij Kształty przypadek użycia ze wzornika Przypadków użycia i umieść je w obrębie granic systemu, a następnie przeciągnij Kształty Aktor na zewnątrz granic systemu.

 7. Kształty Komunikowanie służą do wskazywania relacji między przypadkami użycia i uczestników.

  Aby wskazać relacji między aktor i przypadków użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij kształt Komunikowanie na stronę rysunku.

  2. Przyklej jeden punkt końcowy Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus Komunikowanie kształtu do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na kształt Aktor. Przyklej punkt końcowy do punktu połączenia na kształcie Przypadków użycia.

  3. Jeśli chcesz dodać strzałkę w celu wskazania przepływu informacji, wykonaj następujące czynności:

   • Kliknij dwukrotnie kształt Komunikowanie, a następnie, w obszarze skojarzenia, kliknij koniec, który chcesz edytować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   • W kategorii Punktu końcowego skojarzenia Sprawdź IsNavigable, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

   • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Komunikowanie, a następnie kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu. W obszarze Opcje punktów końcowych wybierz kierunek nawigacji punktu końcowego, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kształty Użycie i rozszerzenie w celu oznaczenia relacji między przypadkami użycia.

  Aby wskazać użycie relacji między dwoma przypadkami użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij kształt relacji używa na stronę rysunku.

  2. Przyklej punkt końcowy używa bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X kształtu Przypadek użycia korzystającego z zachowaniem innych przypadków użycia.

  3. Przyklej używa punkt końcowy (ze strzałką) do punktu połączenia na używanym przypadku użycia.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt używa, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości generalizacji języka UML. Dodawanie wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wskazać rozszerzenia relacji między dwoma przypadkami użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij na stronę rysunku kształt rozszerzenie.

  2. Przyklej punkt końcowy rozszerzenie Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus bez grotu strzałki do połączenia polecenie Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w przypadku użycia udostępniającego rozszerzenie.

  3. Przyklej punkt końcowy rozszerza ze strzałką do punktu połączenia na podstawowym przypadku użycia.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt rozszerzenie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości generalizacji języka UML. Dodaj wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt (oprócz kształtu Granica systemu ), aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML miejsce, w którym można dodać nazwę, atrybuty, operacje i inne wartości właściwości.

 10. Zapisz diagram.

 1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Diagram modelu UML.

  Wybierz pozycję oprogramowania i baz danych

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet lub podsystemu, w którym chcesz uwzględnić diagram przypadków użycia, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij Diagram przypadków użycia.

  Diagram przypadków użycia Selece

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Przypadków użycia UML zostanie umieszczony góry. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona diagramu.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczne, w UML menu, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij Eksplorator modelu.

 3. Aby wskazać granicy systemu na diagramie przypadków użycia

  1. Przeciągnij na stronę rysunku kształt Granica systemu.

   Za pomocą wzornika wielkości liter

  2. Kliknij dwukrotnie kształt Granica systemu, a następnie wpisz nową nazwę dla systemu lub naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć istniejącą nazwę. Kliknij poza kształtem na stronie rysunku.

  3. Aby zmienić rozmiar granic systemu, zaznacz kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zaznaczenia.

 4. Przeciągnij Kształty przypadek użycia ze wzornika Przypadków użycia i umieść je w obrębie granic systemu, a następnie przeciągnij Kształty Aktor na zewnątrz granic systemu.

 5. Kształty Komunikowanie służą do wskazywania relacji między przypadkami użycia i uczestników.

  Aby wskazać relacji między aktor i przypadków użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij kształt Komunikowanie na stronę rysunku.

  2. Przyklej jeden punkt końcowy Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus Komunikowanie kształtu do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na kształt Aktor. Przyklej punkt końcowy do punktu połączenia na kształcie Przypadków użycia.

  3. Jeśli chcesz dodać strzałkę w celu wskazania przepływu informacji, wykonaj następujące czynności:

   • Kliknij dwukrotnie kształt Komunikowanie, a następnie, w obszarze skojarzenia, kliknij koniec, który chcesz edytować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   • W kategorii Punktu końcowego skojarzenia Sprawdź IsNavigable, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

   • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Komunikowanie, a następnie kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu. W obszarze Opcje punktów końcowych wybierz kierunek nawigacji punktu końcowego, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kształty Użycie i rozszerzenie w celu oznaczenia relacji między przypadkami użycia.

  Aby wskazać użycie relacji między dwoma przypadkami użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij kształt relacji używa na stronę rysunku.

  2. Przyklej punkt końcowy używa bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X kształtu Przypadek użycia korzystającego z zachowaniem innych przypadków użycia.

  3. Przyklej używa punkt końcowy (ze strzałką) do punktu połączenia na używanym przypadku użycia.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt używa, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości generalizacji języka UML. Dodawanie wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wskazać rozszerzenia relacji między dwoma przypadkami użycia

  1. W diagram przypadków użycia przeciągnij na stronę rysunku kształt rozszerzenie.

  2. Przyklej punkt końcowy rozszerzenie Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus bez grotu strzałki do połączenia polecenie Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w przypadku użycia udostępniającego rozszerzenie.

  3. Przyklej punkt końcowy rozszerza ze strzałką do punktu połączenia na podstawowym przypadku użycia.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt rozszerzenie, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości generalizacji języka UML. Dodaj wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt (oprócz kształtu Granica systemu ), aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML miejsce, w którym można dodać nazwę, atrybuty, operacje i inne wartości właściwości.

 8. Zapisz diagram.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×