Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Tworzenie diagramu szczegółowe i elegancki za pomocą szablonu Wizualizator danych lub skoroszyt Excel za pomocą Visio z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie diagramu na podstawie szablonu wizualizatora danych

Aby utworzyć diagram Wizualizator danych, działają zarówno w Visio i Excel. Najpierw wybierz szablon Wizualizator danych w Visio, a następnie utworzyć skoroszyt skojarzone z danymi diagramu w Excel, a następnie powróć do Visio, aby zakończyć tworzenie diagramu.

Szablony wizualizatora danych są obsługiwane w programie Visio Pro dla Office 365.

Wybieranie szablonu wizualizatora danych

Do wyboru są dwa szablony wizualizatora danych:

 • Podstawowy schemat blokowy

 • Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych

 1. Otwórz Visio.

  Porada: Jeśli już edytujesz diagram, naciśnij klawisze Alt+F, N. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Nowy”.

 2. Aby wybrać szablon, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać szablon Podstawowy schemat blokowy - Wizualizator danych, naciśnij klawisze Alt + Z, 2.

  • Aby wybrać szablon Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych — Wizualizator danych, naciśnij klawisze Alt + Z, 7.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat „Podgląd szablonu”, a po nim nazwę szablonu.

Tworzenie skojarzonego skoroszytu programu Excel

Użyj wstępnie zdefiniowanej tabeli programu Excel, aby szybko dodać i zmodyfikować dane wejściowe diagramu.

 1. W Visio Podgląd szablonu wybranego szablonu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Szablon danych programu Excel, hiperłącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do Excel, której szablon zostanie otwarty jako nowy skoroszyt.

  Uwaga: Bezproblemowa przekonwertować dane w Excel do diagramu Visio, zapoznaj się z wytycznymi mapowania danych. W szablonie Excel naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Po zaznaczeniu arkusza Karta, Wizualizator dane programu Visio", a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo. Słyszysz: "Opcja jest zaznaczona, kartę arkusza, opis mapy procesu." Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona karta informacje mapowania. Poruszanie się po i odczytywania zawartości.

 2. Aby móc edytować nowy skoroszyt programu Excel, zapisz szablon na komputerze, serwerze sieciowym lub w bibliotece dokumentów programu SharePoint. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Zapisywanie wyników pracy.

 3. Aby przejść do wstępnie zdefiniowanej tabeli Mapa procesu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wybrano, karta arkusza” oraz nazwę obecnie wybranej karty. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Mapa procesu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Na karcie Mapa procesu przejdź przez tabelę i wpisz dane wejściowe w komórkach. Jeśli automatyczne zapisywanie nie jest włączone, naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Sporządzanie diagramu przy użyciu kreatora programu Visio

Dokończ proces tworzenia diagramu w Visio za pomocą kreatora Utwórz Diagram z danych.

 1. W Visio Podgląd szablonu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Tworzenie", a po nim wybranego szablonu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty Kreator Utwórz Diagram z danych.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Jaki diagram chcesz utworzyć na podstawie danych” i nazwę pierwszego typu diagramu na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji diagramu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby wybrać właśnie utworzony skoroszyt programu Excel, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie diagramu na podstawie danych. Przejdź do odpowiedniego pliku programu Excel, a następnie naciśnij klawisze Alt+O.

 4. Usłyszysz „Wybierz tabelę lub zakres niestandardowy w skoroszycie” i nazwę pierwszej tabeli na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę tabeli, której chcesz użyć, na przykład „Dane mapy procesu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zakończyć diagramu, naciśnij klawisze Alt + F. Visio używa wartości domyślnych w celu wypełnienia na innych stronach kreatora i tworzy diagramu.

 6. Aby zapisać diagram, naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi. Słyszysz: "plik, Zapisz jako." Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Funkcje, zapisując" następuje pierwsze miejsce zapisywania na liście. Naciśnij klawisze strzałek i klawisz Tab, aż usłyszysz lokalizację ma nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Alt + S.

  Porada: Jest dobrym pomysłem jest przechowywać pliki Visio i Excel w tej samej lokalizacji, ponieważ działają dłoni w kształcie dłoni.

Tworzenie diagramu na podstawie danych programu Excel

Można utworzyć skoroszyt w Excel, a następnie użyć Visio do konwertowania danych w skoroszycie na diagramie.

Aby konwersja przebiegła bezproblemowo, nagłówki i wartości kolumny tabeli programu Excel muszą spełniać konkretne wymagania. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi mapowania danych, zobacz Interakcja kolumn programu Excel ze składnikami schematu blokowego programu Visio.

Jeśli wolisz, możesz też użyć wstępnie zdefiniowanych szablonów przykładowych programu Excel, aby wstawić dane. Aby pobrać szablon przykładowy, wybierz go poniżej i zapisz go na urządzeniu:

Tworzenie skoroszytu programu Excel z danymi

Jeśli korzystasz z powyższych szablonów przykładowych, wykonaj instrukcje z sekcji Tworzenie skojarzonego skoroszytu programu Excel, a następnie przejdź do sekcji Sporządzanie diagramu w programie Visio.

 1. W arkuszu programu Excel wstaw tabelę. Aby dowiedzieć się, jak wstawić tabelę, zobacz Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

 2. W nowej tabeli dodaj nagłówki kolumn i wartości zgodnie z powyższymi instrukcjami. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć nagłówki kolumn, zobacz Tworzenie nagłówków kolumn w tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 3. Po zakończeniu wstawiania danych zapisz arkusz. Aby dowiedzieć się, jak zapisać arkusz, zobacz Zapisywanie wyników pracy.

Sporządzanie diagramu w programie Visio

Dokończ proces tworzenia diagramu w Visio za pomocą kreatora Utwórz Diagram z danych.

 1. Otwórz Visio.

 2. Aby zaznaczyć i otwórz podstawowy diagram, naciśnij klawisze Alt + L. Pusty podstawowy diagram zostanie otwarty w obszaru głównej zawartości.

 3. Naciśnij klawisze Alt + A, C, 1. Zostanie otwarty Kreator Utwórz Diagram z danych.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Jaki diagram chcesz utworzyć na podstawie danych” i nazwę pierwszego typu diagramu na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji diagramu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wybrać właśnie utworzony skoroszyt programu Excel, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie diagramu na podstawie danych. Przejdź do odpowiedniego pliku programu Excel, a następnie naciśnij klawisze Alt+O.

 6. Usłyszysz „Wybierz tabelę lub zakres niestandardowy w skoroszycie” i nazwę pierwszej tabeli na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę tabeli, której chcesz użyć, na przykład „Dane mapy procesu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zakończyć diagramu, naciśnij klawisze Alt + F. Visio używa wartości domyślnych w celu wypełnienia na innych stronach kreatora i tworzy diagramu.

 8. Aby zapisać diagram, naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi. Słyszysz: "plik, Zapisz jako." Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Funkcje, zapisując" następuje pierwsze miejsce zapisywania na liście. Naciśnij klawisze strzałek i klawisz Tab, aż usłyszysz lokalizację ma nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Alt + S.

  Porada: Jest dobrym pomysłem jest przechowywać pliki Visio i Excel w tej samej lokalizacji, ponieważ działają dłoni w kształcie dłoni.

Zobacz też

Odczytywanie diagramów programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Visio

Dowiedz się, jak nawigować w programie Visio za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×