Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Visio 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, utworzyć szczegółowy i dopracowany diagram za pomocą szablonu wizualizatora danych lub skoroszytu programu Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Visio.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie diagramu na podstawie szablonu wizualizatora danych

Aby utworzyć diagram wizualizatora danych, należy pracować zarówno w programie Visio 2016, jak i Excel. Najpierw wybierz szablon wizualizatora danych w programie Visio 2016, następnie utwórz skojarzony skoroszyt z danymi diagramu w programie Excel, a następnie wróć do programu Visio 2016, aby ukończyć tworzenie diagramu.

Szablony wizualizatora danych są obsługiwane w programie Visio Pro dla Office 365.

Wybieranie szablonu wizualizatora danych

Do wyboru są dwa szablony wizualizatora danych:

 • Podstawowy schemat blokowy

 • Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych

 1. Otwórz program Visio 2016.

  Porada: Jeśli już edytujesz diagram, naciśnij klawisze Alt+F, N. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Nowy”.

 2. Aby wybrać szablon, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać szablon Podstawowy schemat blokowy — wizualizator danych, naciśnij klawisze Alt+M1.

  • Aby wybrać szablon Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych — wizualizator danych, naciśnij klawisze Alt+Z6.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat „Podgląd szablonu”, a po nim nazwę szablonu.

Tworzenie skojarzonego skoroszytu programu Excel

Użyj wstępnie zdefiniowanej tabeli programu Excel, aby szybko dodać i zmodyfikować dane wejściowe diagramu.

 1. W widoku Podgląd szablonu programu Visio 2016wybranego szablonu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Szablon danych programu Excel, hiperlink”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do programu Excel, w którym szablon zostanie otwarty jako nowy skoroszyt.

  Uwaga: Aby bezproblemowo przekonwertować dane w programie Excel na diagram programu Visio 2016, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi mapowania danych. W szablonie programu Excel naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wybrano, karta arkusza, Wizualizator danych programu Visio”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Wybrano, karta arkusza, Opis mapy procesu”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta karta z informacjami o mapowaniu. Przejdź przez nią i przeczytaj jej zawartość.

 2. Aby móc edytować nowy skoroszyt programu Excel, zapisz szablon na komputerze, serwerze sieciowym lub w bibliotece dokumentów programu SharePoint. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Zapisywanie wyników pracy.

 3. Aby przejść do wstępnie zdefiniowanej tabeli Mapa procesu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Wybrano, karta arkusza” oraz nazwę obecnie wybranej karty. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Mapa procesu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Na karcie Mapa procesu przejdź przez tabelę i wpisz dane wejściowe w komórkach. Jeśli automatyczne zapisywanie nie jest włączone, naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Sporządzanie diagramu przy użyciu kreatora programu Visio

Zakończ proces tworzenia diagramu w programie Visio 2016 przy użyciu kreatora Tworzenie diagramu na podstawie danych.

 1. W widoku Podgląd szablonu programu Visio 2016naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Utwórz <nazwa szablonu>, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty kreator Tworzenie diagramu na podstawie danych.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Jaki diagram chcesz utworzyć na podstawie danych” i nazwę pierwszego typu diagramu na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji diagramu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby wybrać właśnie utworzony skoroszyt programu Excel, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie diagramu na podstawie danych. Przejdź do odpowiedniego pliku programu Excel, a następnie naciśnij klawisze Alt+O.

 4. Usłyszysz „Wybierz tabelę lub zakres niestandardowy w skoroszycie” i nazwę pierwszej tabeli na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę tabeli, której chcesz użyć, na przykład „Dane mapy procesu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zakończyć tworzenie diagramu, naciśnij klawisze Alt+F. Program Visio 2016 użyje wartości domyślnych do wypełnienia pozostałych stron kreatora i utworzy diagram.

 6. Aby zapisać diagram, naciśnij klawisze Alt+1. Usłyszysz: „Widok Backstage, wybrano element karty Zapisz jako”. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Funkcje zapisywania” i nazwę pierwszej lokalizacji zapisu na liście. Naciskaj klawisze strzałek i klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, nadaj nazwę plikowi, a następnie naciśnij klawisze Alt+S.

  Porada: Warto przechowywać pliki programów Visio 2016 i Excel w tej samej lokalizacji, ponieważ współpracują one ze sobą.

Tworzenie diagramu na podstawie danych programu Excel

Możesz utworzyć skoroszyt w programie Excel, a następnie przy użyciu programu Visio 2016 przekonwertować dane w skoroszycie na diagram.

Aby konwersja przebiegła bezproblemowo, nagłówki i wartości kolumny tabeli programu Excel muszą spełniać konkretne wymagania. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi mapowania danych, zobacz Interakcja kolumn programu Excel ze składnikami schematu blokowego programu Visio.

Jeśli wolisz, możesz też użyć wstępnie zdefiniowanych szablonów przykładowych programu Excel, aby wstawić dane. Aby pobrać szablon przykładowy, wybierz go poniżej i zapisz go na urządzeniu:

Tworzenie skoroszytu programu Excel z danymi

Jeśli korzystasz z powyższych szablonów przykładowych, wykonaj instrukcje z sekcji Tworzenie skojarzonego skoroszytu programu Excel, a następnie przejdź do sekcji Sporządzanie diagramu w programie Visio.

 1. W arkuszu programu Excel wstaw tabelę. Aby dowiedzieć się, jak wstawić tabelę, zobacz Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

 2. W nowej tabeli dodaj nagłówki kolumn i wartości zgodnie z powyższymi instrukcjami. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć nagłówki kolumn, zobacz Tworzenie nagłówków kolumn w tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 3. Po zakończeniu wstawiania danych zapisz arkusz. Aby dowiedzieć się, jak zapisać arkusz, zobacz Zapisywanie wyników pracy.

Sporządzanie diagramu w programie Visio

Zakończ proces tworzenia diagramu w programie Visio 2016 przy użyciu kreatora Tworzenie diagramu na podstawie danych.

 1. Otwórz program Visio 2016.

 2. Aby wybrać i otworzyć diagram podstawowy, naciśnij klawisze Alt+L, C. W obszarze głównej zawartości zostanie otwarty pusty diagram podstawowy.

 3. Naciśnij klawisze Alt+A, C1. Zostanie otwarty kreator Tworzenie diagramu na podstawie danych.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Jaki diagram chcesz utworzyć na podstawie danych” i nazwę pierwszego typu diagramu na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji diagramu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wybrać właśnie utworzony skoroszyt programu Excel, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie diagramu na podstawie danych. Przejdź do odpowiedniego pliku programu Excel, a następnie naciśnij klawisze Alt+O.

 6. Usłyszysz „Wybierz tabelę lub zakres niestandardowy w skoroszycie” i nazwę pierwszej tabeli na liście. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę tabeli, której chcesz użyć, na przykład „Dane mapy procesu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zakończyć tworzenie diagramu, naciśnij klawisze Alt+F. Program Visio 2016 użyje wartości domyślnych do wypełnienia pozostałych stron kreatora i utworzy diagram.

 8. Aby zapisać diagram, naciśnij klawisze Alt+1. Usłyszysz: „Widok Backstage, wybrano element karty Zapisz jako”. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Funkcje zapisywania” i nazwę pierwszej lokalizacji zapisu na liście. Naciskaj klawisze strzałek i klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, nadaj nazwę plikowi, a następnie naciśnij klawisze Alt+S.

  Porada: Warto przechowywać pliki programów Visio 2016 i Excel w tej samej lokalizacji, ponieważ współpracują one ze sobą.

Zobacz też

Odczytywanie diagramów programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Visio

Dowiedz się, jak nawigować w programie Visio za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×