Tworzenie diagramu pakietu UML

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym klawiszem myszy pakiet przeznaczony na pojemnik dla innych pakietów, wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Diagram struktury statycznej.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram struktury statycznej UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram struktury statycznej” w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga: Jeżeli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć polecenie Eksplorator modelu.

 3. W widoku drzewa kliknij nazwę ikony diagram struktury statycznej, a następnie kliknij nazwę ponownie. Wpisz nową nazwę diagramu.

 4. Z wzornika Diagram struktury statycznej UML przeciągnij kształt Pakiet na stronę rysunku diagramu pakietu. Kształt ten reprezentuje jeden z pakietów składowych pakietu wyższego poziomu i jest wyświetlany w widoku drzewa.

 5. Kliknij dwukrotnie kształt nowego pakietu, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości pakietu UML. Wpisz nazwę pakietu (na przykład Podpakiet1), a następnie wpisz lub wybierz wartości innych właściwości i kliknij przycisk OK.

 6. W widoku drzewa kliknij ikonę pakietu Podpakiet1 prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Nowe, a następnie wybierz typ diagramu, który ma być reprezentowany w podpakiecie.

 7. W widoku drzewa kliknij nazwę ikony diagramu struktury statycznej, a następnie kliknij nazwę ponownie. Wpisz nową nazwę diagramu, na przykład Diagram pakietu Podpakiet1.

  Zostanie wyświetlony odpowiedni wzornik oraz pusta strona rysunku, a do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

 8. Przeciągnij na stronę rysunku kształty reprezentujące elementy zawarte w podpakiecie.

 9. W celu utworzenia wszystkich żądanych podpakietów kliknij dwukrotnie ikonę Diagram pakietu w widoku drzewa, a następnie powtarzaj czynności od 3 do 7.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×