Tworzenie diagramu Express-G na poziomie schematu i na poziomie encji

Pokaż przykład

Express-G entity-level and schema-level diagram

  1. W menu Plik wskaż kolejno polecenia Nowy i Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Notacja Express-G.

  2. Przeciągnij kształt Encja lub kształt danych (Typy podstawowe, Typ wyliczeniowy, Typ definiowany lub Typ wybierany) na stronę rysunku z wzornika Express-G.

    Uwaga: Aby w dowolnym momencie zmienić nazwę lub typ danych, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Ustaw nazwę encji lub Ustaw typ danych.

  3. Utwórz odwołanie między schematami, przeciągając kształt Encja właściwa lub Encja — odwołanie na stronę rysunku.

    Uwaga: Aby w dowolnym momencie zmienić szczegóły schematu, należy kliknąć kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Ustaw szczegóły schematu.

  4. Wskaż relacje pomiędzy encjami, danymi, odwołaniami do stron lub innymi kształtami diagramu Express-G, łącząc te kształty za pomocą łączników Kardynalność, Kardynalność odwrotna, Relacja normalna lub Podtyp/Nadtyp.

  5. Wskaż granice za pomocą kształtów Granica, a schematy — za pomocą kształtów Schemat.

Uwaga: Kształty encji i danych można przypisać do jednej warstwy, a kształty relacji do innej. Następnie można przeglądać lub drukować kształty encji i relacji wraz ich relacjami bądź bez nich.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×