Tworzenie diagramu aktywności UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Activity diagram detailing the internal action states an object undergoes in its lifetime

Objaśnienie 1 Stan początkowy to stan obiektu przed zadziałaniem zdarzeń diagramu na go.

Objaśnienie 2 stan akcji jest typem stanu reprezentującym ukończoną aktywność.

Objaśnienie 3 Przejście od stanu akcji występuje po wykonaniu akcji wewnętrznej stan akcji.

Objaśnienie 4 Aby wskazać równoczesne aktywności, które muszą zostać ukończone przed wystąpieniem następnej aktywności, należy użyć przejścia sprzężenia.

Objaśnienie 5 Kliknij dwukrotnie przejście ze stanów akcji, aby nadać mu etykietę z warunkami strażnik i wyrażeniami akcji.

Objaśnienie 6 Aby wskazać, działania, które mogą występować równolegle, należy użyć przejścia rozwidlenie.

callout 7 Stan końcowy reprezentuje ukończenie aktywności w sytuacji przedstawionej na diagramie.

 1. Otwórz program Visio, wybierz Szablony, a następnie wybierz oprogramowania i baz danych.

 2. Wybierz opcję Aktywności UML, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Teraz można wstawić torów i tworzenie formantu aktywności na diagramie.

 3. Jeśli chcesz wskazać odpowiedzialności na diagramie aktywności, przeciągnij kształt toru na stronie dla każdej klasy, osoby lub jednostce organizacyjnej, który ma reprezentować. Aby to zrobić:

  1. Przeciągnij kształt Tor na stronę rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, który chcesz zmienić domyślną nazwę każdej etykiety.

  3. Powtórz czynności, a i b., dopóki zostaną dodane wszystkie partycje lub jednostki organizacyjne, które są potrzebne.

  4. Przeciągnij uchwyty zaznaczenia kształtów Tor, aby nadać im odpowiedni rozmiar.

 4. Używanie kształtów węzeł początkowy i ostatni węzeł reprezentować pseudostanu początkowych i końcowych.

 5. Przeciągnij kształt akcji dla każdego stanu akcji lub aktywności, który ma reprezentować.

 6. Warunek zabezpieczenia, takie jak kształt Decyzja umożliwia wskazanie możliwe przejścia ze stanu akcji.

 7. Za pomocą kształtów przejść złożonych węzeł rozwidlenie lub Dołączanie do węzła, aby przedstawić odpowiednio jeden stan akcji na wiele równoległych stanów lub synchronizację wielu stanów akcji w jeden.

 8. Zapisz diagram.

 1. Otwórz diagram modelu UML, która zawiera element UML, dla której chcesz utworzyć diagram aktywności.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pakietu, podsystemu, klasa, operacja lub przypadek użycia, w której chcesz utworzyć diagram aktywności. Wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Diagram aktywności.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Aktywności UML zostanie umieszczony góry. Obszar roboczy Wyświetla "Działalność" jako znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona diagramu.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczne, w UML menu, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij Eksplorator modelu.

 3. Jeśli chcesz wskazać odpowiedzialności na diagramie aktywności, przeciągnij kształt toru na stronie dla każdej klasy, osoby lub jednostce organizacyjnej, który ma reprezentować.

  Tworzenie torów na diagramie aktywności

  1. W diagram aktywności przeciągnij kształt toru na stronie rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby wprowadzić nazwę i inne wartości właściwości.

  3. Powtórz kroki 1 i 2, dopóki zostaną dodane wszystkie partycje lub jednostki organizacyjne, które są potrzebne.

  4. Przeciągnij uchwyty zaznaczenia kształtów Tor, aby nadać im odpowiedni rozmiar.

  5. Przeciągnij Stan, Stan akcji, Obiekt w stanie i Odbiór sygnału lub Wysłanie sygnału kształtów do obszarów określonych przez tory i połączyć je przy użyciu kształtów Przepływ sterowania i Przepływ obiektu.

 4. Przeciągnij na stronę rysunku dla każdej akcji lub stanu aktywności, który ma reprezentować kształt Stan akcji lub Stan. Używanie kształtów Stan początkowy i Stan końcowy reprezentować pseudostanu początkowych i końcowych. Praca z kształtami stanów na diagramach stanów i aktywności UML

 5. Łączenie kształtów Przepływ sterowania do kształtów Stan, aby wskazać przejście z jednego stanu do innego.

  Określanie przepływu sterowania na diagramie aktywności

  1. W diagram aktywności przeciągnij kształt Przepływ sterowania na stronę rysunku.

  2. Przyklej Przepływ sterowania kształtu punkt końcowy (bez grotów) do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X źródłowego kształtu Stan akcji lub Stan.

  3. Przyklej końcowy kształt Tor (ze strzałką) do punktu połączenia docelowego kształtu Stan akcji lub Stan.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt Przepływ sterowania, aby dodać przejścia, tym zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i inne.

 6. Za pomocą kształtów przejść złożonych Przejście (Rozwidlenie) lub Przejście (połączenie), aby przedstawić odpowiednio stanu akcji na wiele równoległych stanów lub synchronizację wielu stanów akcji w jeden. Praca z kształtami przejść na diagramach stanów i aktywności UML

 7. Jeśli chcesz zamienić ciągi przejścia ikony umożliwia przedstawienie sygnały kształtów Wysłanie sygnału oraz Odbiór sygnału.

 8. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML miejsce, w którym można dodać nazwę, przejścia, warunek zabezpieczenia, odroczone wydarzeń i inne właściwości.

 9. Zapisz diagram.

Diagram aktywności to szczególny przypadek diagram stanów, w którym są wszystkie Stanów Zjednoczonych akcji i przepływu sterowania jest wyzwalane przez ukończenie akcji w stanie źródłowym.

Diagram aktywności związane z określonej klasy lub przypadków użycia, opisuje wewnętrzne zachowanie metody. Diagram aktywności służy do przedstawiania przepływu danych wywoływanego przez wewnętrznie generowane akcje. Diagram stanów służy do przedstawiania przepływu w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne.

Diagramy aktywności zaleca się dokumentów działania równoległe lub jednocześnie i zwróć uwagę. Dzięki temu są doskonałymi narzędziami do modelowania przepływu pracy, analizowania przypadków użycia i opisu aplikacji wielowątkowe.

Zobacz też

Diagramy UML w programie Visio

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×