Tworzenie diagramów połączeń rurowych i oprzyrządowania (DPRO) oraz diagramów obiegów technologicznych (DOT)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz szybko zwrócić & identyfikatorów i diagramów obiegów, przeciągając kształty wyposażenia konstrukcyjną procesu na stronę rysunku, łącząc je z "inteligentne" procesy, a następnie przeciągając składniki, takie jak zaworów oraz dokumenty, na procesy. Do identyfikowania składników na diagramie, mogą tworzyć tagi inteligentne. Można dodać dane do składników na diagramach, a także tworzenie list wyposażenia, procesy, zaworów i narzędzi. Po wprowadzeniu modyfikacji można łatwo wygenerować nowe listy.

Można tworzyć:

 • Diagramy połączeń rurowych i oprzyrządowania (DPRO)

  Diagramy DPRO przedstawiają sposób realizacji połączeń między składnikami technologicznej armatury przemysłowej za pomocą systemu rurociągów. Zawierają one również przyrządy oraz zawory monitorujące przepływ materiałów przez rurociągi.

  A sample P&ID

 • Diagramy obiegów technologicznych (DOT)

  Diagramy DOT przedstawiają sposób realizacji połączeń między składnikami technologicznej armatury przemysłowej za pomocą systemu rurociągów. Mają one zwykle bardziej koncepcyjny charakter niż diagramy DPRO i zawierają więcej adnotacji z danymi.

  A sample PFD

Tworzenie diagramu połączeń rurowych i oprzyrządowania

 1. W programie Visio otwórz dowolną z następujących szablonów:

  • Diagram połączeń rurowych i oprzyrządowania

  • Diagram obiegów technologicznych

 2. Z dowolnej kategorii sprzętu przeciągnij kształty wyposażenia na stronę rysunku.

  Numer tag inteligentny dla każdego składnika pojawi się na diagramie.

 3. Połącz główne składniki wyposażenia za pomocą rurociągów.

  1. Przeciągnij kształt rurociągu ze wzornika Rurociągi na stronę rysunku, a następnie przeciągnij jeden z jego punktów końcowych do odpowiedniego kształtu wyposażenia. Rurociąg można dołączyć do dowolnego punktu na zewnątrz kształtu wyposażenia, nawet jeżeli kształt nie ma w tym miejscu punktu połączenia.

   Punkt końcowy potoku zmieni się zielona oznacza, że jest podłączone (przyklejony) do kształtów urządzeń i utworzeniu punktu połączenia, jeśli nie istnieje.

  2. Przeciągnij kolejny punkt końcowy do innego kształtu armatury.

  3. Aby zmienić wygląd lub pokazać kierunek przepływu potok, zaznacz proces, a następnie wybierz styl z opcją wiersza na Wstążce (patrz grupa Style kształtów na karcie Narzędzia główne ).

   Style definiują grubość linii, a także wygląd strzałek kierunkowych oraz innych symboli graficznych określających typ linii rurociągu lub oprzyrządowania.

   Porada: Aby narysować procesy umożliwia także Łącznik Obraz przycisku (znajduje się na karcie Narzędzia główne, grupa Narzędzia ). Ta metoda jest szczególnie przydatne podczas pracy w dużych diagramów z wieloma połączeniami. Kliknij Łącznik , a następnie na procesy, kliknij kształt procesu, który ma być używany. Następnie narysuj proces na diagramie. Aby zmienić typ potoku, wystarczy kliknąć kształt różnych planowana na procesy i kontynuować pracę na diagramie.

 4. Dodaj kształty zaworów.

  1. Z zaworów oraz wyposażenia przeciągnij kształty zaworów na procesy. Zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się zielony kwadrat, co oznacza przyklejenie zaworów do nich.

   Po dodaniu do rurociągu zawór:

   • automatycznie uzyskuje tę samą orientację co rurociąg;

   • dzieli rurociąg na dwa identyczne rurociągi i jest sklejony z każdym z nich.

  2. Aby usunąć zawór z rurociągu, zaznacz zawór, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

   Po usunięciu zaworu rurociąg zostaje scalony (nie jest już podzielony).

 5. Z kategorii dokumentów przeciągnij na stronę rysunku w pobliże potok, zaworów lub sprzętu, które były monitorować kształty dokumentu.

 6. Przeciągnij kształty na diagramie w odpowiednie miejsca.

 7. Można teraz Dodawanie danych do składników, lub utworzyć i zastosować zestawy właściwości. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać więcej informacji:

  Dodawanie danych do składników

  1. Na karcie dane kliknij przycisk Okno Dane kształtu.

  2. Na stronie rysunku zaznacz kształt, do którego chcesz dodać dane.

  3. Kliknij każde pole danych kształtu i wpisz lub wybierz wartość.

  Tworzenie i stosowanie zestawów właściwości

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

   • Aby dodać zestaw właściwości do kształtów na rysunku, zaznacz te kształty.

   • Aby dodać zestaw właściwości do kształtów we wzorniku, zaznacz te kształty we wzorniku.

  2. Na karcie dane kliknij przycisk Okno Dane kształtu.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Okno Dane kształtu, a następnie wybierz pozycję zestawy danych kształtu.

  4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę zestawu danych kształtu.

  5. Wybierz, czy utworzyć nowy zestaw danych kształtu, zestaw na podstawie aktualnie zaznaczonego kształtu lub zestaw na podstawie istniejącego zestawu danych kształtu, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Aby dodać lub zmodyfikować dane kształtu, w oknie dialogowym zestawy danych kształtu, zaznacz zestawu danych kształtu, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

  7. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu wprowadź wszelkie niezbędne zmiany.

  8. Kliknij przycisk OK.

 8. Ponownie ponumeruj składniki.

  1. W menu Technologicznych kliknij ponownie ponumerowane.

  2. W oknie dialogowym Ponownie ponumerować składniki w obszarze Zastosuj do wybierz odpowiednią opcję czy ponownie ponumerować składniki w dokumencie bieżącej strony lub w bieżącym zaznaczeniu.

  3. Na liście Dołącz formaty etykiet wyczyść pola wyboru dotyczące formatów etykiet, które nie mają zostać uwzględnione w zmiany numeracji.

   Uwaga: Domyślnie zaznaczone są wszystkie formaty znaczników.

  4. Przypisz wartość początkową oraz interwał dla operacji ponownego numerowania. Możesz przypisać inną wartość początkową i wartość interwału dla każdego formatu etykiety.

   1. Kliknij element na liście Dołącz formaty etykiet, aby go wyróżnić.

   2. W polu Wartość początkowa wpisz lub wybierz wartość początkową dla operacji ponownego numerowania.

   3. W polu Interwał wpisz lub wybierz wielkość przyrostu ponownego numerowania składników.

   4. Powtórz te czynności dla wszystkich formatów etykiet.

  5. Kliknij przycisk OK.

 9. Wygeneruj listy lub specyfikacje materiałowe wyposażenia, rurociągów, zaworów i przyrządów.

  1. Na karcie Recenzja kliknij Kształt raporty.

  2. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć definicję raportu niestandardowego lub przejdź do kroku c., aby użyć istniejącej definicji raportu.

   Poniższe kroki Tworzenie definicji raportu spowoduje wyświetlenie zduplikowanych proces rysunek techniczny kształtów i raporty na proces rysunek techniczny składniki.

   1. W oknie dialogowym raportu kliknij przycisk Nowy.

   2. Kreatora definicji raportu wybierz odpowiednią opcję, którą chcesz zgłosić na, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

   3. W oknie dialogowym Zaawansowane na liście Właściwości wybierz pozycję PEComponentTag. Na liście warunek wybierz Exists. Na liście wartości wybierz wartość PRAWDA.

   4. Kliknij przycisk Dodaj, aby umieścić ten warunek na liście zdefiniowanych kryteriów, a następnie kliknij przycisk OK.

   5. W oknie Kreator definicji raportów kliknij przycisk Dalej.

   6. Zaznacz pole wyboru < wyświetlany tekst > raportowania w tagu składnika. Zaznacz pola wyboru dotyczące innych danych, które chcesz zgłosić na, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   7. Aby odfiltrować powtarzające się kształty inżynierii procesowej i utworzyć raport dotyczący składników, kliknij przycisk Sumy częściowe.

   8. W oknie dialogowym Sumy częściowe na liście Grupowanie według kliknij opcję <Wyświetlany tekst>, a następnie kliknij przycisk Opcje.

   9. W oknie dialogowym Opcje kliknij opcję Nie powtarzaj identycznych wartości, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.

   10. W oknie Kreator definicji raportów kliknij przycisk Dalej, wpisz informacje do zapisania w raporcie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   11. W oknie dialogowym Raport możesz uruchomić raport lub kliknąć przycisk OK, aby zapisać definicję i uruchomić raport później.

    Porada: Aby utworzyć nową definicję raportu na podstawie istniejącej, w oknie dialogowym Raport zaznacz istniejącą definicję, a następnie kliknij pozycję Nowy. Zapisz zmodyfikowany raport pod nową nazwą.

  3. Na liście Definicja raportu kliknij odpowiednią nazwę definicji raportu.

   Definicja raportu określa kształty oraz dane kształtu, które są uwzględniane w raporcie.

  4. Kliknij przycisk Uruchom, w oknie dialogowym Uruchamianie raportu kliknij żądany format raportu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Jeśli zapisujesz raport jako kształt na rysunku, określ, czy kopia definicji raportu ma być zapisana razem z kształtem, czy do niego dołączona.

   2. Jeśli raport jest zapisywany jako plik (po wybraniu formatu HTML lub XML jako format raportu), wpisz nazwę raportu.

  5. Aby wygenerować raport, kliknij przycisk OK.

  6. W przypadku uruchamiania raportu niestandardowego, po powrocie do okna dialogowego Raport kliknij przycisk OK, aby zapisać definicję.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×