Tworzenie biuletynu w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Publisher służy do tworzenia i dostosowywania biuletynu.

Tworzenie biuletynu

 1. Kliknij pozycję wbudowane > biuletyny i przewiń w dół, aby znaleźć kategorię biuletynów.

  (W programie Publisher 2010 kliknij biuletynów w obszarze Najpopularniejszych ).

 2. Wybierz szablon, a w obszarze Dostosowywanie kliknij schemat kolorów i schemat czcionek, który ma.

 3. Kliknij odpowiedni zestaw informacji biznesowych lub Utwórz nowy.

 4. W obszarze Opcje wybierz pozycję Rozłóż jednej strony (Jeśli chcesz drukować biuletynu jedną lub dwustronne) lub widoku dwóch stron (Jeśli chcesz pracować z projektem, która zawiera stron przeciwległych i zamierzasz Drukowanie biuletynu na o rozmiarze tabloid Papier).

 5. Zaznacz pole wyboru Dołącz adres klienta, jeśli chcesz, aby adres klienta znajdował się na samym biuletynie, a nie na oddzielnej kopercie.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

 7. Zmienianie szablonu, aby uwzględnić elementy, które warto do ponownego użycia w przyszłości biuletyny, takich jak tytuł i logo.

 8. Zapisywanie nowego szablonu, a następnie w oknie dialogowym Zapisywanie jako wyświetlonym, przejdź do lokalizacji i folderów, należy w polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon programu Publisher.

  Zapisywanie publikacji jako szablonu w celu ponownego jej użycia.

Porada:  W programie Publisher możesz określić lokalizację, w której szablony mają być zawsze zapisywane. Aby to zrobić, kliknij pozycję Plik > Opcje > Zapisz i w polu Domyślna lokalizacja szablonów osobistych wprowadź ścieżkę do folderu, w którym mają być przechowywane wszystkie Twoje szablony. Jeśli to zrobisz, podczas tworzenia nowej publikacji będzie dostępna nowa karta o nazwie Niestandardowe zawierająca wszystkie Twoje szablony osobiste.

Jeśli chcesz zmienić biuletynu, możesz Dodawanie stron do biuletynu lub Usuwanie stron z biuletynu. Możesz także Drukowanie biuletynu na papierze rozmiaru 11 x 17 cali lub uniknąć papieru i wysyłki całkowicie przez Tworzenie i wysyłanie biuletynów e-mail.

Początek strony

Wprowadź zmiany w projekcie do układu

 • Na karcie Projekt strony kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij odpowiednią liczbę kolumn na każdej stronie.

  W środku strony (na przykład strony 2 i 3 biuletynu 4 strony), Zaznacz stronę, aby zmodyfikować opcja jest dostępna. Kliknij wewnątrz strony z lewej lub prawej wewnątrz strony, a następnie dla każdej strony, kliknij jeden z następujących formatów: historie 3, Kalendarz, formularz zamówienia, formularz odpowiedzi lub formularz zapisów.

  Początek strony

Praca z tekstem

Jeśli utworzono już zestawu informacji służbowych, logo i kontaktami biznesowymi usługi automatycznie zastępują fragment tekstu zastępczego.

Uwaga: Informacje służbowe nie automatycznie zamieniać tekst zastępczy w szablonach, które można pobrać z witryny Office Online. Aby zamienić symbol zastępczy nazwy, adresy i logo informacji biznesowych, kliknij przycisk tagu inteligentnego Obraz przycisku dla elementów informacji służbowych, takie jak nazwa firmy lub adres, a następnie kliknij aktualizacji z zestawu informacji służbowych. (Przycisk tagu inteligentnego pojawia się po wskazaniu tekstu lub logo.)

 1. Dla każdego bloku tekstu zastępczego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz tekst zastępczy, a następnie wpisz.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaznacz tekst zastępczy, w menu skrótów wskaż polecenie Zmień tekst, kliknij pozycję Plik tekstowy, kliknij plik, który zawiera tekst, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: W większości przypadków tekst automatycznie dopasowany do jej rozmiaru w polu tekstowym. Na przykład w przypadku długi tytuł artykułu, tekst jest automatycznie rozmiar zmniejszony tak, aby mieści się.

 2. Dopasowywanie rozmiaru tekstu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapobiec tekst automatycznie dostosowywany do w polu tekstowym, który nie jest połączony z innymi polami tekstowymi, kliknij pole tekstowe, a następnie na karcie Formatowanie — narzędzia pól tekstowych, kliknij przycisk Dopasuj tekst >Nie stosuj autodopasowania.

  • Aby ręcznie zmienić rozmiar czcionki, zaznacz tekst, a następnie kliknij pozycję Nowy rozmiar czcionki na liście Rozmiar czcionki na karcie Formatowanie — narzędzia pól tekstowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z polami tekstowymi zobacz Dopasowywanie tekstu w polu tekstowym.

Początek strony

Praca z obrazami

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz zastępczy, wskaż polecenie Zmień obraz, kliknij polecenie Zmień obraz, wybrać jedną z dostępnych źródeł w oknie dialogowym Wstawianie obrazów nowy obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Porada: Jeśli nie widzisz Zmień obraz prawym przyciskiem myszy, kliknij obraz zastępczy jeden raz, aż zobaczysz białe kółka otaczające ramkę obrazu. Kliknij obraz ponownie, dopóki nie zostaną wyświetlone szare kółka z znaków w nich otaczającego obraz, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obrazami zobacz porady dotyczące pracy z obrazami.

Początek strony

Zobacz też

Porady dotyczące pracy z obrazami

Porady pomocne przy tworzeniu skutecznych publikacji marketingowych

Porady dotyczące drukowania publikacji

Znajdowanie, tworzenie lub zmienianie szablonu w programie Publisher

Tworzenie biuletynu

Wybieranie i dostosowywanie projektu biuletynu

 1. Uruchom program Publisher.

 2. Na liście Typów publikacji kliknij pozycję biuletyny.

 3. W obszarze biuletynów kliknij Nowszego projektów lub Klasyczny projektów.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Podgląd obrazów do projektu biuletynu, który ma.

   Szablon biuletynu profilu jest punkt początkowy biuletynu, który jest wyświetlany w tym artykule.

  • Wyszukiwanie dodatkowych biuletynu projekty szablonów w witrynie Microsoft Office Online.

   Jak to zrobić?

   Ważne: Pierwszego musi być połączenia z Internetem przed wyszukiwaniem Office Online szablony.

   1. W polu Wyszukaj szablony wpisz słowo kluczowe. Na przykład wpisz biuletynów. Na liście kliknij w witrynie Microsoft Office Online, a następnie kliknij zielony przycisk wyszukiwania.

    Uwaga: Pole Wyszukiwanie szablonów znajduje się powyżej pozycji biuletyny.

   2. Kliknij szablon, którego chcesz.

 5. Wybierz odpowiednie opcje, które chcesz, aby dostosować projekt.

  Uwaga: Jeśli używasz szablonu pobranego z witryny Office Online nie możesz dostosowywać projektu, jeśli publikacja nie jest otwarta.

  Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W obszarze Dostosowywanie kliknij schemat kolorów i schemat czcionek, który ma.

  • W obszarze Dostosowywanie kliknij odpowiedni zestaw informacji biznesowych lub Utwórz nowy.

  • W obszarze Opcje kliknij pozycję Rozłóż jednostronicowy Jeśli planujesz drukowanie biuletynu jednostronnych, lub kliknij pozycję dwóch stronach, jeśli chcesz pracować z projektem, zawierający przeciwległych stron i planu do drukowania dwustronnego biuletynu lub papierze o rozmiarze Tabloid.

  • W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Dołącz adres klienta, jeśli chcesz, aby adres klienta znajdował się na samym biuletynie, a nie na oddzielnej kopercie.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Wprowadź zmiany w projekcie do układu

 1. W okienku zadań Opcje strony w obszarze kolumny kliknij liczbę kolumn, które mają na każdej stronie.

  Zmienianie liczby kolumn

  W środku strony (na przykład strony 2 i 3 biuletynu 4 strony), Zaznacz stronę, aby zmodyfikować zostanie wyświetlona lista. Kliknij wewnątrz strony z lewej lub prawej wewnątrz strony, a następnie dla każdej strony, kliknij jeden z następujących formatów: historie 3, Kalendarz, formularz zamówienia, formularz odpowiedzi lub formularz zapisów.

  Aby dowiedzieć się więcej o pracy z kolumnami, zobacz Konfigurowanie kolumn tekstowych za pomocą prowadnic układu.

 2. W obszarze Sugerowane obiektów kliknij odpowiednią opcję, aby wstawić go na stronie.

Początek strony

Praca z tekstem

Jeśli utworzono już zestawu informacji służbowych, logo i kontaktami biznesowymi usługi automatycznie zastępują fragment tekstu zastępczego.

Uwaga: Informacje służbowe nie automatycznie zamieniać tekst zastępczy w szablonach, które można pobrać z witryny Office Online. Aby zamienić symbol zastępczy nazwy, adresy i logo informacji biznesowych, kliknij przycisk tagu inteligentnego Obraz przycisku dla elementów informacji służbowych, takie jak nazwa firmy lub adres, a następnie kliknij aktualizacji z zestawu informacji służbowych. (Przycisk tagu inteligentnego pojawia się po wskazaniu tekstu lub logo.)

 1. Dla każdego bloku tekstu zastępczego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz tekst zastępczy, a następnie wpisz.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybierz tekst symbolu zastępczego, wskaż polecenie Zmień tekst, kliknij pozycję Plik tekstowy, kliknij plik, który zawiera tekst, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wstawianie tekstu z pliku

   Uwaga: W większości przypadków tekst automatycznie dopasowany do jej rozmiaru w polu tekstowym. Na przykład w przypadku długi tytuł artykułu, tekst jest automatycznie rozmiar zmniejszony tak, aby mieści się.

 2. Dopasowywanie rozmiaru tekstu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uniemożliwić automatyczne dopasowanie rozmiaru do w polu tekstowym, który nie jest połączony z innymi polami tekstowymi tekst, kliknij pole tekstowe, wskaż polecenie Autodopasowanie tekstu w Format menu, a następnie kliknij Nie stosuj autodopasowania.

  • Aby ręcznie zmienić rozmiar czcionki, zaznacz tekst, a następnie kliknij pozycję Nowy rozmiar czcionki na liście Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z polami tekstowymi zobacz Dopasowywanie tekstu w polu tekstowym.

Aby dowiedzieć się, jak personalizowanie biuletynów według adresata zobacz Tworzenie korespondencji seryjnej i porady dotyczące personalizowania publikacji.

Początek strony

Praca z obrazami

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz zastępczy, wskaż polecenie Zmień obraz, a następnie kliknij źródło obrazu.

  Zmienianie obrazu zastępczego

  Porada: Jeśli nie widzisz Zmień obraz prawym przyciskiem myszy, kliknij obraz zastępczy jeden raz, aż zobaczysz białe kółka otaczające ramkę obrazu. Kliknij obraz ponownie, dopóki nie zostaną wyświetlone szare kółka z znaków w nich otaczającego obraz, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.

 2. Wybierz nowy obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obrazami zobacz porady dotyczące pracy z obrazami.

Początek strony

Dystrybucji biuletynu

Po utworzeniu publikacji w Office Publisher 2007 masz kilka opcji rozpowszechniania:

Jeśli są drukowane tylko kilka kopii, można wydrukować biuletynu na drukarce biurowej. Jeśli drukarka obsługuje drukowanie na papierze 11 x 17 cali (lub tabloid), możesz utworzyć złożony biuletyn, zawierającą stron 8,5 x 11 cali. Za pomocą tej techniki dowolny rozmiar publikacji to połowa dnia rozmiar papieru.

Konfigurowanie biuletynu drukowanie na drukarce biurowej
 1. Otwórz publikację biuletynu, którą chcesz wydrukować jako składaną broszurę.

 2. W okienku zadań Formatowanie publikacji w obszarze Opcje biuletynu, kliknij przycisk Zmień rozmiar strony.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Rozmiary pustych stron kliknij pozycję broszury, a następnie kliknij literę broszury 8,5 x 11".

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 6. Na liście Nazwa drukarka wybierz drukarkę, którą można wydrukować na papierze 11 x 17 cali lub tabloid.

 7. W obszarze papieru Sprawdź, czy rozmiar papieru 11 x 17 cali lub tabloid jest zaznaczone.

 8. W obszarze Orientacja upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pozioma.

 9. W obszarze Opcje drukowania, kliknij przycisk Broszura, składana z boku.

  Jeśli Broszura, składana z boku nie jest dostępna opcja wybrany rozmiar papieru jest za mały dla stron. Upewnij się, że rozmiar papieru jest dwukrotnie odpowiedni rozmiar strony.

  W obszarze Podgląd można zobaczyć, jak obie strony będą wyglądać po wydrukowaniu na arkuszu rozmiaru Tabloid.

  Podgląd ustawień wydruku broszury

 10. Kliknij przycisk OK.

Drukowanie biuletynu na drukarce biurowej
 1. W menu plik kliknij pozycję Podgląd wydruku, aby zapoznać się z pracy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 2. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne (lub drukowania dwustronnego), upewnij się, że w obszarze Opcje drukowania dwustronne 2 zaznaczona jest dwustronnych lub dwustronnych, Przerzuć stronę.

 4. W obszarze kopie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

  Uwaga: Jeśli drukujesz wiele kopii biuletynu, która wymaga wielu arkuszach papieru, zaznacz pole wyboru Sortuj, aby zachować stron w kolejności, w każdej kopii wydruku publikacji.

 5. W obszarze zakres wydruku kliknij opcję Wszystkie strony.

 6. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij Drukowanie, aby wydrukować publikację.

Jeśli są drukowane na papierze o rozmiarze tabloid, Office Publisher 2007 umożliwia drukowanie pierwszej i ostatniej strony na jednej stronie arkusza papieru, drugim i dalej do ostatniej strony po drugiej stronie arkusza i tak dalej, jak pokazano na ilustracji.

Kolejność drukowania

Jeśli komputer nie obsługuje dwustronnych drukowania, Kreator ustawień drukarki programu Publisher zostanie uruchomiony i przeprowadzi Cię przez pierwszej i ostatniej strony są drukowane na jednym arkuszu papieru, drugą i dalej do ostatniego drukowania kopii publikacji w odpowiedniej kolejności strony w innym arkuszu i tak dalej. Gdy strony tła do tyłu, składania i zszyciu lub powiązać je razem, będą one w odpowiedniej kolejności.

Początek strony

Zobacz też

Porady dotyczące drukowania publikacji

Porady dotyczące przygotowywania publikacji do drukowania komercyjnego

Przekazywanie pliku programu Publisher do drukowania komercyjnego

Znajdowanie, tworzenie lub zmienianie szablonu w programie Publisher

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×