Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie biblioteki dokumentów w SharePoint Online lub programie SharePoint Server 2019, 2016, 2013, 2010 i 2007 bezpieczne przechowywanie plików, w którym możesz ze współpracownikami je łatwo znaleźć, współpraca nad nimi oraz uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnym momencie. Domyślnie witryny zespołu SharePoint zawierają biblioteki dokumentów, jednak możesz dodać dodatkowe dokumentów i innych bibliotek w witrynie stosownie do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach dokumentów, zobacz Co to jest biblioteka dokumentów?

Aby usunąć biblioteki, zobacz Usuwanie biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

Uwaga: Aby utworzyć lub usuwanie biblioteki, musi mieć uprawnienia do tworzenia lub Zarządzanie listami.

Uwaga: W witrynie SharePoint można znacznie modyfikować w wygląd i nawigacji. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, takich jak polecenia, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

Tworzenie biblioteki SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

 1. Przejdź do witryny zespołu, w którym chcesz utworzyć nową bibliotekę dokumentów.

 2. Na pasku menu kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij bibliotekę dokumentów.

  Tworzenie biblioteki dokumentów programu Sharepoint

  Dla pozostałych typów bibliotek kliknij aplikację, a następnie wybierz bibliotekę, którą chcesz utworzyć.

 3. W okienku Utwórz bibliotekę dokumentów wpisz nazwę nowej biblioteki dokumentów, a następnie dodaj opcjonalny opis. Jeśli chcesz dodać łącze do nowej biblioteki dokumentów w obszarze nawigacji po lewej stronie witryny, zaznacz pole wyboru Pokaż w nawigacji w witrynie. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

  Szczegóły biblioteki dokumentów

 4. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć nowej biblioteki dokumentów lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do witryny zespołu.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu przechowywania wersji przekazywania plików, a także umożliwienie innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteki dokumentów.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Server 2016 i SharePoint Server 2013

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 3. Kliknij odpowiedni typ biblioteki mają (dokument, formularz, obraz itp.).

  Aplikacje listy na stronie zawartość witryny

  Jeśli nie widzisz tego, który chcesz, wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz wyszukiwania Ikona lupy pola wyszukiwania .

 4. Wpisz tytuł w polu Nazwa.

  Możesz również kliknij przycisk Opcje zaawansowane i wprowadź Opis. W zależności od typu biblioteki możesz dodać przechowywania wersji i innych funkcji.

  Umieszczenie w polach Nazwa, opis i opcjonalnie przechowywania wersji
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu przechowywania wersji przekazywania plików, a także umożliwienie innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteki dokumentów.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Server 2010

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. Kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz Przycisk Utwórz .

 3. W obszarze biblioteki kliknij typ biblioteki, którą chcesz, takie jak Biblioteki dokumentów lub Biblioteka obrazów.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Tworzenie okno dialogowe biblioteki obrazów przy użyciu więcej opcji wyróżnione
 5. W zależności od typu biblioteki kliknij przycisk Więcej opcji. Poniżej przedstawiono niektóre opcje, których można wybierać:

  Okno dialogowe Dodawanie nazwy, diagram nawigacji Szybkie uruchamianie i przechowywanie wersji.
  • Wprowadź opis w polu Opis. Opis jest opcjonalna.

   Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planujesz umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą elektroniczną, możesz dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli go łatwo znaleźć.

  • Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że Tak jest zaznaczone w sekcji Nawigacja

  • Niektóre bibliotek integrację przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli pojawi się sekcję Przychodzących wiadomości E-mail, administrator włączył witryny do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Jeśli chcesz, aby osoby, aby dodać pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączników do wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak. Następnie w polu Adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany dla biblioteki.

  • Aby utworzyć wersję przy każdym razem, gdy plik jest zaznaczone pole wyboru do biblioteki, w sekcji Historia wersji dokumentu lub Historia wersji obrazu, kliknij przycisk Tak.

   Możesz później, czy chcesz przechowywać wersje główne i pomocnicze i liczbę wersji każdy użytkownik chce śledzić.

  • W przypadku niektórych bibliotek sekcji Szablon dokumentu mogą być dostępne, które list programy domyślne do tworzenia nowych plików. W sekcji Szablon dokumentu na liście rozwijanej kliknij typ domyślny plik, który ma być użyty jako szablon dla plików, które są tworzone w bibliotece.

   Uwaga: Jeśli typy zawartości są włączone, szablon domyślny jest określony przez typ zawartości. Jeśli włączono wiele typów zawartości, można wybierać spośród różnych domyślnych typów plików podczas tworzenia nowych plików. W tym przypadku domyślne typy plików są określone przez typy zawartości zamiast sekcji Szablon dokumentu podczas tworzenia biblioteki.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu przechowywania wersji przekazywania plików, a także umożliwienie innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteki dokumentów.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Server 2007

 1. Kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

 2. W obszarze biblioteki kliknij typ biblioteki, którą chcesz, takie jak Biblioteki dokumentów.

  Wybieranie biblioteki na liście bibliotek w obszarze Tworzenie obrazu
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Nowe ustawienia biblioteki
 4. W polu Opis wpisz opis przeznaczenia biblioteki. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planujesz umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą elektroniczną, możesz dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli go łatwo znaleźć.

 5. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest wybrany Tak.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

 7. W zależności od typu biblioteki Oto niektóre opcje, których można wybierać:

  • Jeśli pojawi się sekcję Przychodzących wiadomości E-mail, administrator włączył witryny do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Jeśli chcesz, aby osoby, aby dodać pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączników do wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak. Następnie w polu Adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany dla biblioteki.

  • Aby utworzyć wersję przy każdym razem, gdy plik jest zaznaczone pole wyboru do biblioteki, w sekcji Historia wersji dokumentu lub Historia wersji obrazu, kliknij przycisk Tak.

   Możesz później, czy chcesz przechowywać wersje główne i pomocnicze i liczbę wersji każdy użytkownik chce śledzić.

  • W zależności od typu biblioteki tworzonego sekcji Szablon dokumentu mogą być dostępne, zawierająca listę zgodnych programów, które są dostępne jako domyślne do tworzenia nowych plików. Jeśli typy zawartości są włączone, szablon domyślny jest określony przez typ zawartości. W sekcji Szablon dokumentu na liście rozwijanej kliknij typ domyślny plik, który ma być użyty jako szablon dla plików, które są tworzone w bibliotece.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu przechowywania wersji przekazywania plików, a także umożliwienie innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteki dokumentów.

Następne kroki z biblioteki dokumentów

Po utworzeniu biblioteki, można znaleźć więcej informacji na temat:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×