Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Utwórz bibliotekę dokumentów w programie SharePoint, aby bezpiecznie przechowywać pliki, w których możesz je łatwo znaleźć, pracować nad nimi razem i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnej chwili. SharePoint witryny zespołu zawierają domyślnie bibliotekę dokumentów, możesz jednak dodać do witryny dodatkowe biblioteki dokumentów i innych bibliotek stosownie do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji na temat bibliotek dokumentów, zobacz co to jest biblioteka dokumentów?

Uwaga: Właściciele witryn mogą tworzyć listy lub zarządzać nimi. Inni członkowie zespołu mogą nie mieć możliwości.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

 1. Przejdź do witryny zespołu, w której chcesz utworzyć nową bibliotekę dokumentów

 2. Na pasku menu wybierz kolejno pozycje Nowy i Biblioteka dokumentów

  Tworzenie biblioteki dokumentów programu SharePoint

 3. Wprowadź nazwę nowej biblioteki

  Szczegóły biblioteki dokumentów

 4. Wybierz pozycję Utwórz

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Porada: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about working with documents and libraries.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Server 2016 i SharePoint Server 2013

 1. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 3. Kliknij odpowiedni typ biblioteki (dokument, formularz, obraz itd.).

  Lista aplikacji na stronie zawartość witryny

  Jeśli nie widzisz odpowiedniego słowa kluczowego, wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Ikona lupy pola wyszukiwania wyszukiwania.

 4. Wpisz tytuł w polu name (nazwa ).

  Możesz również kliknąć pozycję Opcje zaawansowane i wprowadzić Opis. W zależności od typu biblioteki możesz dodać przechowywanie wersji i inne funkcje.

  Wprowadzanie nazwy, opisu i wersji opcjonalnych
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Server 2010

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. Kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz Przycisk Utwórz .

 3. W obszarze bibliotekikliknij odpowiedni typ biblioteki, na przykład Biblioteka dokumentów lub Biblioteka obrazów.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Okno dialogowe Tworzenie biblioteki obrazów z wyróżnioną pozycją więcej opcji
 5. W zależności od typu biblioteki możesz kliknąć przycisk więcej opcji. Poniżej przedstawiono niektóre opcje, które można wybrać:

  Okno dialogowe, w którym można dodać nazwę, diagram, nawigację po szybkim uruchomieniu i przechowywanie wersji.
  • Wprowadź opis w polu Opis . Ta czynność jest opcjonalna.

   Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki pod nazwą biblioteki. Jeśli planujesz włączenie odbierania zawartości w bibliotece za pośrednictwem poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail biblioteki do jej opisu, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć.

  • Aby dodać link do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona pozycja tak .

  • Niektóre biblioteki obsługują integrację przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli zostanie wyświetlona sekcja przychodząca poczta e-mail , administrator włączyła witrynę do odbierania zawartości pocztą E-mail. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli dodawać pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączniki do wiadomości e-mail, kliknij przycisk tak. Następnie w polu adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany dla biblioteki.

  • Aby utworzyć wersję przy każdym zaznaczeniu pliku w bibliotece, w sekcji Historia wersji dokumentu lub historia wersji obrazów kliknij przycisk tak.

   Możesz później wybrać, czy chcesz przechowywać zarówno wersje główne, jak i pomocnicze, oraz liczbę wersji, które chcesz śledzić.

  • W przypadku niektórych bibliotek może być dostępna sekcja szablon dokumentu , w której są wyświetlane domyślne programy służące do tworzenia nowych plików. W sekcji szablon dokumentu na liście rozwijanej kliknij typ pliku domyślnego, który ma być wykorzystywany jako szablon dla plików tworzonych w bibliotece.

   Uwaga: Jeśli włączono typy zawartości, szablon domyślny jest określany za pośrednictwem typu zawartości. W przypadku włączenia wielu typów zawartości można wybierać różne typy plików domyślnych podczas tworzenia nowych plików. W tym przypadku domyślne typy plików są określane przez typy zawartości zamiast sekcji szablon dokumentu podczas tworzenia biblioteki.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Następne kroki z biblioteką dokumentów

Po utworzeniu biblioteki możesz znaleźć więcej informacji na następujące:

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×