Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Arkusz kalkulacyjny programu Excel zawierający sprawozdanie o dochodach i wykres słupkowy

Osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie zrozumieć Twoje dane, jeśli utworzysz skoroszyty i wykresy programu Excel z myślą o ułatwieniach dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć wszystkie przypadki brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie skoroszyt.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na komórce zawierającej hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć kontrastu kolorów niewystarczające, użyj Funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukiwać tekstu w arkuszu kalkulacyjnym, który trudno odczytać lub aby odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość arkusza kalkulacyjnego i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Aby sprawdzić, czy wszystkim arkuszom skoroszytu mającym zawartość nadano opisowe nazwy i czy są jakieś puste arkusze, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie kart arkuszy

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w arkusze kalkulacyjne programu Excel w Office 365:

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipów wideo i modele 3D, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Win32 Excel edytować tekst alternatywny dla obrazów
  • Zaznacz obraz. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla obrazów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Win32 Excel edytować tekst alternatywny dla kształtów
  • Zaznacz kształt lub grafika SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

  Uwaga: Aby dodać tekst alternatywny do całego kształtu lub grafiki SmartArt, kliknij obramowanie kształtu grafiki SmartArt, a nie pojedynczego kształtu lub fragmentu.

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word do kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

  Menu Win32 Excel edytować tekst alternatywny dla wykresów przestawnych

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego .

 3. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania wykresu przestawnego i kontekst do osoby, która nie widać go.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla wykresów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

W przypadku czysto dekoracyjne, takie jak stylistyczne obramowania, zwiększyć atrakcyjność, które nie są informacjami z wizualizacją możesz oznaczyć je jako takie, bez konieczności pisanie dowolny tekst alternatywny. Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć, że są one dekoracyjne, aby wiedzieć, że nie ma żadnych ważnych informacji. Po wyeksportowaniu dokumentu do pliku PDF, elementy dekoracyjne będzie zaznaczony plik PDF z artefaktu znaczniki, które są pomijane przez czytniki ekranu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole tekstowe Decorative. Staje się wyszarzone pola wprowadzania tekstu.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla elementów dekoracyjnych

Przełączanie automatycznego tekst alternatywny, włączanie i wyłączanie funkcji

Jeśli nie chcesz dodać automatycznie wygenerowanego tekstu alternatywnego do obrazów wstawionych, możesz wyłączyć opcję automatycznego tekst alternatywny. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz równie łatwo włączyć go ponownie.

 1. Wybierz pozycję plik > Opcje > Ułatwienia dostępu.

 2. W sekcji Automatyczne tekst alternatywny zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Automatyczne generowanie tekstu alternatywnego dla mnie, a następnie wybierz przycisk OK.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w arkusze kalkulacyjne programu Excel w Office 2019:

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipów wideo i modele 3D, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Win32 Excel edytować tekst alternatywny dla obrazów
  • Zaznacz obraz. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla obrazów

  Porada: Zaoszczędzić czas i dodać tekst alternatywny generowane przez system do obrazu. W okienku Tekstu alternatywnego wybierz pozycję Generuj opis dla mnie. Następnie Edytuj tekst alternatywny automatyczny do własnych zawartości.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafika SmartArt, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Win32 Excel edytować tekst alternatywny dla kształtów
  • Zaznacz kształt lub grafika SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

  Uwaga: Aby dodać tekst alternatywny do całego kształtu lub grafiki SmartArt, kliknij obramowanie kształtu grafiki SmartArt, a nie pojedynczego kształtu lub fragmentu.

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word do kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

  Menu Win32 Excel edytować tekst alternatywny dla wykresów przestawnych

  Po prawej stronie treść dokumentu zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 3. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania wykresu przestawnego i kontekst do osoby, która nie widać go.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla wykresów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie wizualizacji dekoracyjne

W przypadku czysto dekoracyjne, takie jak stylistyczne obramowania, zwiększyć atrakcyjność, które nie są informacjami z wizualizacją możesz oznaczyć je jako takie, bez konieczności pisanie dowolny tekst alternatywny. Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć, że są one dekoracyjne, aby wiedzieć, że nie ma żadnych ważnych informacji. Po wyeksportowaniu dokumentu do pliku PDF, elementy dekoracyjne są oznaczone w pliku PDF z artefaktu znaczniki, które są pomijane przez czytniki ekranu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole tekstowe Decorative. Staje się wyszarzone pola wprowadzania tekstu.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 programu Word dla elementów dekoracyjnych

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w arkuszach kalkulacyjnych może Excel w pakiecie Office 2016:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Na karcie Opcje kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Na karcie Opcje kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu przestawnego

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Etykietki ekranowe to małe okienka z opisami wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika na hiperlinku.

 1. Zaznacz komórkę, w której chcesz dodać hiperlink.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia zostanie wyświetlona zawartość zaznaczonej komórki. Jest to tekst hiperlinku. Aby go zmienić, wpisz nowy tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres dodaj adres URL hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz tekst etykietki ekranowej.

 6. Kliknij pozycję OK > OK.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz komórki zawierające tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Menu koloru czcionki w programie Excel dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.
 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj arkusz kalkulacyjny i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. Sprawdza ono tekst w arkuszu kalkulacyjnym pod kątem poniższych elementów:

  • Kolor strony

  • Tła komórek

  • Wyróżnienia

  • Wypełnienie pól tekstowych

  • Cieniowanie akapitów

  • Wypełnienia grafik SmartArt

  • Nagłówki, stopki i linki

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Narzędzia tabel, Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Opcje stylu tabeli z zaznaczonymi polami wyboru

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Program Excel utworzy wiersz nagłówka z nazwami domyślnymi Kolumna1, Kolumna2 itd.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru Moja tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza i naciśnij klawisz Enter.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Zmień nazwę

Usuwanie kart arkuszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza i wybierz pozycję Usuń.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Usuń

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Komputery Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć wszystkie przypadki brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżne arkusze skoroszytu.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na komórce zawierającej hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Aby sprawdzić, czy wszystkim arkuszom skoroszytu mającym zawartość nadano opisowe nazwy i czy są jakieś puste arkusze, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w usłudze Office 365

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w arkuszach kalkulacyjnych może Excel w Office 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Menu 365 Excel edytować tekst alternatywny dla obrazów

  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj obraz > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Menu 365 Excel edytować tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, wokół całego kształtu nie wewnątrz jednej z jej części

  • Zaznacz kształt. Wybierz polecenie Formatuj kształt > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania kształtu i jego kontekstem do osoby, która nie widać go.

  Okno dialogowe 365 Excel pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Menu 365 Excel edytować tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, otaczającej całej grafiki SmartArt nie wewnątrz jednej z jej części

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania theSmartArt grafikę i jego kontekstem do osoby, która nie widać go.

  Okno dialogowe 365 Excel pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli przestawnej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną, a następnie wybierz Opcje tabeli przestawnej....

  Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, wokół całego wykresu nie wewnątrz jednej z jej części

 2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej... zaznacz Tekst alternatywny.

 3. Na karcie Tekst alternatywny wpisz tytuł dla tabeli przestawnej w polu tekst tytułu.

 4. W polu tekstowym Opis wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania tabeli i jej kontekstu do osoby, która nie widać go. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Efekty wizualne oznaczanie jako dekoracyjne

Jeśli z wizualizacją mają charakter wyłącznie dekoracyjny i zwiększyć atrakcyjność, ale nie są znaczącą, możesz oznaczyć je jako takie, bez konieczności pisanie dowolny tekst alternatywny. Przykłady obiektów, które ma zostać oznaczona jako dekoracyjne stylistyczne obramowania. Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć te obiekty są dekoracyjne, więc wiedzieć, że nie są one wśród ważne informacje dotyczące.

 1. Aby otworzyć okienko tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz pozycję wizualną. Wybierz kartę Formatowanie visual > Tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Zaznacz pole wyboru Decorative. Staje się wyszarzone pola wprowadzania tekstu.

Porada: Jeśli masz kilka elementów dekoracyjnych, można je edytować w serii. Zaznacz je wszystkie, otwórz okienko Tekst alternatywny, a następnie kliknij Decorative.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wizualizacji w 2019 pakietu Office

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w arkuszach kalkulacyjnych może Excel w Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane są w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie jedno lub dwa zdania. Zazwyczaj wystarczy kilka dobrze dobranych słów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej w tekście alternatywnym i nie używaj zwrotów odnoszących się do obrazów, takich jak, „grafika przedstawia” lub „obraz przedstawiający”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Menu 365 Excel edytować tekst alternatywny dla obrazów

  • Wybierz obraz. Wybierz polecenie Formatuj obraz > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Menu 365 Excel edytować tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, wokół całego kształtu nie wewnątrz jednej z jej części

  • Zaznacz kształt. Wybierz polecenie Formatuj kształt > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania kształtu i jego kontekstem do osoby, która nie widać go.

  Okno dialogowe 365 Excel pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.... Menu 365 Excel edytować tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, otaczającej całej grafiki SmartArt nie wewnątrz jednej z jej części

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz polecenie Formatuj > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania theSmartArt grafikę i jego kontekstem do osoby, która nie widać go.

  Okno dialogowe 365 Excel pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli przestawnej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną, a następnie wybierz Opcje tabeli przestawnej....

  Porada: Masz kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce, wokół całego wykresu nie wewnątrz jednej z jej części

 2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej... zaznacz Tekst alternatywny.

 3. Na karcie Tekst alternatywny wpisz tytuł dla tabeli przestawnej w polu tekst tytułu.

 4. W polu tekstowym Opis wpisz 1 i 2 zdania, w celu opisania tabeli i jej kontekstu do osoby, która nie widać go. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

Porada: Aby sprawdzanie pisowni wyrazu, który został wpisany, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Efekty wizualne oznaczanie jako dekoracyjne

Jeśli z wizualizacją mają charakter wyłącznie dekoracyjny i zwiększyć atrakcyjność, ale nie są znaczącą, możesz oznaczyć je jako takie, bez konieczności pisanie dowolny tekst alternatywny. Przykłady obiektów, które ma zostać oznaczona jako dekoracyjne stylistyczne obramowania. Osoby korzystające z czytników ekranu będą słyszeć te obiekty są dekoracyjne, więc wiedzieć, że nie są one wśród ważne informacje dotyczące.

 1. Aby otworzyć okienko tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualną. Wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz pozycję wizualną. Wybierz kartę Formatowanie visual > Tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekstu alternatywnego.

 2. Zaznacz pole wyboru Decorative. Staje się wyszarzone pola wprowadzania tekstu.

Porada: Jeśli masz kilka elementów dekoracyjnych, można je edytować w serii. Zaznacz je wszystkie, otwórz okienko Tekst alternatywny, a następnie kliknij Decorative.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

W poniższych procedurach opisano, jak dodać tekst alternatywny do wizualizacji w arkuszach kalkulacyjnych może Excel w Office 2016:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, tak aby czytniki ekranu mogą odczytywać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu przestawnego

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Tabela zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu tabeli na karcie Tabela z zaznaczonymi polami wyboru

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK.
  Program Excel utworzy wiersz nagłówka z nazw domyślnych Kolumna 1, kolumnaobliczeniowa2 i tak dalej.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru Moja tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Zmień nazwę

Usuwanie karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Usuń

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij dwukrotnie kartę arkusza.

 2. Aby zamienić nazwę wybranego arkusza, wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zaznaczona karta arkusza z wyświetlonymi opcjami zmiany nazwy

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel.

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, który czytników ekranu mogły czytać tekst opisujący obraz dla użytkowników, którzy nie widać obrazu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Obraz

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Kształt

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Zaznacz wykres.

 2. Aby otworzyć kartę Wykres, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Wykres

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w dół.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Karta Tabela z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Wyróżnij komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Naciśnij polecenie Tabela.

 5. Zaznacz pole wyboru Tabela ma nagłówki.

Tabela z zaznaczonym polem wyboru Tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zaznaczona karta arkusza z wyświetlonym poleceniem Zmień nazwę

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Aplikacje dla systemu Windows 10: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Wyróżnij komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Wstawianie, naciśnij ikonę "Więcej opcji" w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstaw.

 3. Naciśnij opcję Tabela, aby przekształcić wybrane komórki w tabelę.

 4. Zaznacz pole wyboru Tabela ma nagłówki.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Umieść fokus w dowolnej komórce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, naciśnij ikonę "Więcej opcji" w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Aby zmienić nazwę wybranego arkusza, wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Excel Online z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Excel Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Użyj Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji Excel Online , aby znaleźć wystąpienia Brak tekst alternatywny w arkuszu kalkulacyjnym.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia zawartości tabel.

Unikaj używania tekstu w tabelach jako wyłączna metoda przekazywania ważnych informacji. W tekście alternatywnym pokrótce opisano zawartość tabeli i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie skoroszyt.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstu hiperłącza

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Odczytywanie nazw kart arkuszy w skoroszycie i sprawdzanie, czy każdy arkusz ma zawartość.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Nadawanie skoroszytowi zrozumiałej nazwy

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie kart arkuszy

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji Excel Online, aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych lub scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy bądź kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Używanie nagłówków w tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i wykresów

W poniższych procedurach opisano sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i wykresów w arkuszach kalkulacyjnych może Excel Online. Aby dodać tekst alternatywny w tabelach, przy użyciu klasycznej wersji programu Excel.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny, aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny.

 2. Skoryguj tekst w polu tekstowym Opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny z polami Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny, aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny.

 2. Dodaj tekst w polu tekstowym Opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

W poniższych procedurach opisano sposób udostępnić hiperłącza, tabele i karty arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych Excel Online.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

 3. W polu Tekst wpisz tekst, który kliknij kontakty. Następnie w zależności od typu link, który ma być używany, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Adres URL wpisz lub wklej adres.

  • W polu Miejsce w tym dokumencie wpisz lokalizację komórki, do której ma prowadzić link — na przykład A6.

  • W polu Adres e-mail wpisz adres e-mail w formacie osoba@example.com.

 4. Kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Wstawianie hiperłącza, gdzie można wprowadzić informacje dotyczące wyświetlanego tekstu i adres URL, określić miejsce w dokumencie lub adres e-mail.

Używanie nagłówków w tabeli

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele wybierz przycisk Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK.
  Program Excel Online tworzy wiersz nagłówka z nazw domyślnych Kolumna 1, kolumnaobliczeniowa2 i tak dalej.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Uwaga: Wykonaj te same kroki, aby dodać nagłówki do komórek w istniejącej tabeli.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru dla opcji „Moja tabela ma nagłówki”.

Nadawanie skoroszytowi zrozumiałej nazwy

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę pliku. Utwórz nazwę, która pozwoli zorientować się, jakie dane zawiera plik. Jeśli to możliwe, uwzględnij w nazwie datę.

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Zastąp istniejący plik.

 4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, wybierz pozycję Zmień nazwę, wpisz nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Zapisywanie jako, gdzie można wprowadzić nazwę pliku i skorzystać z opcji, aby zamienić istniejący plik.

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę, która będzie opisywać zawartość danej karty.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawia menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty arkusza z opcjami wstawienia, usunięcia, zmienienia nazwy, zmienienia kolejności, ukrycia i odkrycia arkusza.

Usuwanie kart arkuszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz przycisk OK.

Korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu w aplikacji Excel Online

 1. Wybierz kartę Recenzja.

 2. Wybierz pozycję Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 3. Przejrzyj wyniki są wyświetlane w narzędziu Sprawdzanie ułatwień dostępu. Wyniki są posortowane według ważności problem znaleziony w następujący sposób:

  • Błędy. Obejmują zawartość, która jest trudna lub niemożliwa do zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

  • Ostrzeżenia. Zrozumienie danej zawartości może stanowić wyzwanie dla osób niepełnosprawnych.

  • Porady. Porady informują o tym, że nawet jeśli dana zawartość może zostać zrozumiana przez osoby niepełnosprawne, można ją lepiej zorganizować lub zaprezentować, aby była dla nich bardziej dostępna.

 4. Rozwiąż problemy.

Uwaga: Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu przeprowadza inspekcję dokumentu pod kątem wszystkich problemów, które można rozwiązać w przeglądarce. Aby przeprowadzić pełną inspekcję, otwórz dokument w aplikacji klasycznej i skorzystaj z klasycznej funkcji sprawdzania ułatwień dostępu dla systemu Windows lub komputerów Mac.

Zrzut ekranu przedstawia kartę Recenzja z kursorem wskazującym opcję Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×